Ammehjelpens fagseminar: Program - Ammehjelpen

Ammeinnlegget

Ammehjelpens fagseminar: Program

Camilla Krogli Hansen

4.11.2019

Velkommen til Ammehjelpens fagseminar 2020 i Trondheim - det eneste heldags fagseminaret om amming som arrangeres i Norge.

Program

Tid: Fredag 17. april 2020
StedScandic Lerkendal, Trondheim
Påmelding: ( . Y . )
Her finner du arrangementet på Facebook.

NB! Det kan bli endringer i programmet.

08.00 – Registrering og besøk hos utstillere.

09.00 – Velkommen!

09.15 – Ammefrekvens det første døgnet – Ina Landau Aasen

10.00 – Med barnet som ammeveileder: Å styrke mors mestringsevne og få ammingen rett fra starten – Rachel Myr

10.40 – Pause

10.50 – Hello from the other side. Fra fødselslege til mor og tilbake igjen – Tilde Broch Østborg

11.30-12.30 – Lunsj

12.30 – Normal barselbaby, hvem, hva og hvor? Risikobabyer, premature og morsmelk – Cecilie Revhaug

13.15 – Hvilke faktorer kan forklare den sosiale ulikheten i fullamming? – Anne Bærug

14.00 – Pause

14.10 – WHO-koden. Hvorfor er den så viktig? – Lisa Brodshaug og Kjersti Koffeld.

14.55 – Fleip eller fakta om amming: Myter og historier – Tine Greve

15.40 – Spørsmål og kahoot. Konkurranse via smarttelefon.

15.55 – Trekking av mytevinner. Vinneren får en fantastisk premie!

16.00 – Slutt. Velkommen tilbake neste år!

Om foredragsholderne

Anne Sigstad
Daglig leder i Ammehjelpen.

Camilla Amundsen
Styreleder i Ammehjelpen, ammehjelper og administrator for Ammehjelpsgruppen på Facebook.

Ina Landau Aasen
Jordmor, MNSc, IBCLC, ammehjelper, seksjonsleder for Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Rachel Myr
Ammehjelper, jordmor, IBCLC, MPH, æresmedlem i Ammehjelpen.

Rachel Myr har arbeidet med amming i yrket og på fritid i over en generasjon uten å kjede seg. Hun har skrevet og forelest om betydningen av hud-mot-hudkontakt for amming siden forrige millenniet. Hun har aktivt støttet WHO-koden siden den ble vedtatt og er overmåte glad for at begge emnene får oppmerksomhet i årets fagseminar.

Tilde Broch Østborg
Overlege ved kvinneklinikken, Stavanger universitetssykehus

Cecilie Revhaug
Barnelege ved Sykehuset Telemark, ammehjelper og PhD-stipendiat ved Universitetet i Oslo

Anne Bærug
Forsker, ph.d, Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Lisa Brodshaug
Kampanjerådgiver i Redd Barna. Hun jobber med å spre informasjon og skape folkelig engasjement for saker som berører norsk global helsepolitikk.

Kjersti Koffeld
Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna. Hun jobber primært opp mot norske myndigheter for å påvirke norsk global helsepolitikk.

Kjersti og Lisa har jobbet mot aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning i fem år, med folkelig mobilisering og påvirkningsarbeid rettet mot Oljefondets investeringer i morsmelkerstatningsindustrien.

Tine Greve
Jordmor, ammeveileder, IBCLC, ammehjelper, ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, æresmedlem i Ammehjelpen.

Påmelding til fagseminar

Ammehjelpens fagseminar teller som meritterende i fem timer videreutdanning for sykepleiere, jordmødre og barnepleiere. Det er åpent for alle interesserte. Alle forelesninger er på norsk.

Her kan du melde deg på! ( . Y . )

Flere innlegg