Ammeinnlegget

Ammehjelpens fagseminar: Program

Velkommen til Ammehjelpens fagseminar 2020 i Trondheim - det eneste heldags fagseminaret om amming som arrangeres i Norge.

Program

Tid: Fredag 17. april 2020
StedScandic Lerkendal, Trondheim
Påmelding: Her kan du melde deg på Ammehjelpens fagseminar (for helsepersonell)
Her finner du arrangementet på Facebook.

NB! Det kan bli endringer i programmet.

08.00 Registrering og besøk hos utstillere.

09.00 Velkommen!

09.15 Ammefrekvens det første døgnet: Ina Landau Aasen

10.00 Med barnet som ammeveileder: Å styrke mors mestringsevne og få ammingen rett fra starten: Rachel Myr

10.40 Pause

10.50 WHO-koden. Hvorfor er den så viktig? Lisa Brodshaug og Kjersti Koffeld

11.30 Lunsj

12.30 Normal barselbaby, hvem, hva og hvor? Risikobabyer, premature og morsmelk: Cecilie Revhaug

13.15 Hvilke faktorer kan forklare den sosiale ulikheten i fullamming? Anne Bærug

14.00 Pause

14.15 Hello from the other side. Fra fødselslege til mor og tilbake igjen: Tilde Broch Østborg

15.00 Veiledning ved ammeutfordringer på grunn av stramt tungebånd: Tine Greve

15.45 Spørsmål

16.00 Oppsummering og avslutning. Velkommen tilbake neste år!

Om foredragsholderne

Camilla Amundsen
Styreleder i Ammehjelpen, ammehjelper og administrator for Ammehjelpsgruppen på Facebook. Ammehjelpsgruppen er en lukket gruppe for ammende kvinner og kvinnelig helsepersonell. Her kan mødre stille spørsmål og få svar av både ammehjelpere og andre ammende. Gruppa har snart 29 000 medlemmer.

Ina Landau Aasen
Jordmor, MNSc, IBCLC, ammehjelper, seksjonsleder for Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Rachel Myr
Ammehjelper, jordmor, IBCLC, MPH, æresmedlem i Ammehjelpen.

Rachel Myr har arbeidet med amming i yrket og på fritid i over en generasjon uten å kjede seg. Hun har skrevet og forelest om betydningen av hud-mot-hudkontakt for amming siden forrige millenniet. Hun har aktivt støttet WHO-koden siden den ble vedtatt og er overmåte glad for at begge emnene får oppmerksomhet i årets fagseminar.

Tilde Broch Østborg
Overlege ved kvinneklinikken, Stavanger universitetssykehus

Cecilie Revhaug
Barnelege ved Sykehuset Telemark, ammehjelper og PhD.

Anne Bærug
Forsker, ph.d, Nasjonal kompetansetjeneste for amming.

Lisa Brodshaug
Kampanjerådgiver i Redd Barna. Hun jobber med å spre informasjon og skape folkelig engasjement for saker som berører norsk global helsepolitikk.

Kjersti Koffeld
Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna. Hun jobber primært opp mot norske myndigheter for å påvirke norsk global helsepolitikk.

Kjersti og Lisa har jobbet mot aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning i fem år, med folkelig mobilisering og påvirkningsarbeid rettet mot Oljefondets investeringer i morsmelkerstatningsindustrien.

Tine Greve
Jordmor, ammeveileder, IBCLC, ammehjelper, ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, æresmedlem i Ammehjelpen.

Påmelding til fagseminar

Ammehjelpens fagseminar teller som meritterende i fem timer videreutdanning for sykepleiere, jordmødre og barnepleiere. Det er åpent for alle interesserte. Alle forelesninger er på norsk.

Her kan du melde deg på! ( . Y . ) (kun for helsepersonell)

Flere innlegg