Ammehjelperoppgaven 2018

Tilbake

Så flott at du har lyst til å bli ammehjelper!

OBS! OBS! I en periode framover vil det finnes TO ULIKE versjoner av ammehjelperoppgaven. Dette er den nye utgaven som ble tatt i bruk fra desember 2018. Du som har bestilt den gamle versjonen kan svare på den til og med 31.01.2019.

Da du bestilte "Bli ammehjelper-pakken" i Ammebutikken fikk du tilsendt et hefte som inneholder ammehjelperoppgaven, praktisk informasjon og pensumartikler, i tillegg til pensumboka Amming – en håndbok for helsepersonell

I listen under finner du lenker til den samme informasjonen som i heftet. I tillegg finner du lenker til vedtekter og retningslinjer som også er en del av pensum, men som ikke ligger i papirutgaven av heftet.


For å kunne bli godkjent Ammehjelper må du: 

Dersom du er IBCLC og/eller har ammeveilederutdanningen fra NKA/Høgskolen i Innlandet – og er godkjent for under fem år siden – holder det at du sender inn del 3 og 4 av ammehjelperoppgaven.

VIKTIG! Du kan ikke lagre denne oppgaven underveis, så det er lurt å kladde den før du begynner å fylle ut. Du kan skrive den ut her eller bruke papirutgaven du fikk tilsendt i posten da du bestilte «Bli ammehjelper-pakken». 


Søknad om godkjenning som ammehjelper

 
Navn


Adresse


E-post


Telefon


Fylke


Egen ammeerfaring


Hvorfor ønsker du å bli ammehjelper?


Del 1

Avkrysningsspørsmål

Kryss av for riktig svar. NB! Les spørsmålene nøye!


1. Hvilket utsagn er korrekt hvis en ammende mor er forkjølet eller har influensa?
2. Hvilket utsagn er korrekt?
3. Hvilket utsagn er korrekt dersom en ammende mor røyker eller snuser?
4. En kvinne med et fem måneder gammelt barn lurer på om hun kan drikke et par glass vin i et familieselskap. HVILKET av følgende utsagn skal din informasjon til henne inneholde?
5. Hva svarer du som ammehjelper hvis en mor ringer og spør om hun kan bruke medisiner når hun ammer?
6. Hvor mye vann bør en ammende mor drikke?
7. Hva er karakteristisk for en soppinfeksjon i brystet?
8. En mor er adskilt fra sitt to måneder gamle fullammede barn på grunn av et sykehusopphold. Hun ønsker å opprettholde melkeproduksjonen mens hun er på sykehuset. Hva er det beste rådet du kan gi henne?
9. Hvilket utsagn er korrekt?
10. Hvilket utsagn er korrekt?
11. Hvilket utsagn er korrekt hvis en kvinne bruker brystskjold ved amming?
12. Hvilket utsagn er korrekt for en kvinne som har foretatt brystreduksjon?
13. Hva er ikke et punkt i MBVIs ”Ti trinn for vellykket amming”?
14. Hva er korrekt om behandling av trøske/sopp?
15. Hvilket utsagn er korrekt om utskillelsen av prolaktin?
16. En kvinne med et fire måneder gammelt fullammet barn har akkurat hatt sin første menstruasjon etter fødselen. Hun regner med at hvis hun fortsetter å fullamme vil hun ikke bli gravid. Hva vil du informere henne om?
17. Hva er det tydeligste tegnet på at et barn ikke får nok melk?
18. Hvilket utsagn er korrekt?
19. Hvilket utsagn er korrekt med hensyn til anbefalinger for spedbarnsernæring?
20. En fire måneder gammel baby som vanligvis sover fem-seks timer hver natt våkner nå mye oftere. Barnet virker ellers fornøyd og spiser ca. hver fjerde time på dagtid. Mor har i utgangspunktet et ønske om å fullamme i seks måneder, men synes nettene har blitt slitsomme. Hvilket råd bør du gi moren i første omgang?
21. Hvilket utsagn er korrekt?
22. Hva ligger til grunn for kvinners rett til fri fra jobb når de ammer?
23. Hva er det viktigste tegnet på at en tre uker gammel fullammet baby får nok morsmelk?
24. En kvinne er bekymret fordi hennes ti dager gamle barn vil ammes hver andre time hele døgnet. Hun lurer på om hun må begynne å gi morsmelkerstatning. Hva er det første du bør fortelle henne?

Del 2

Faktaspørsmål

Svarene i denne delen skal være forholdsvis korte. Det kan være lurt å kladde på forhånd


1. Ammingens fysiologi

a) Forklar kort hvordan utdrivningsrefleksen virker


b) Nevn hvilke faktorer som kan påvirke utdrivningsrefleksen både positivt og negativt


c) Nevn forskjellige faktorer som kan påvirke melkeproduksjonen både positivt og negativt


2. Sugetak og ammestillinger

a) Hva kjennetegner et godt sugetak?


b) Beskriv kort hvordan barnet får de beste forutsetninger for å få et godt sugetak


c) Hva er prinsippene for tilbakelent amming (biological nurturing)?


d) Beskriv kort fire forskjellige ammestillinger


e) Nevn tilfeller der forskjellige ammestillinger kan være spesielt nyttige


3. Håndmelking og koppmating

a) Beskriv kort hvordan man kan stimulere utdrivningsrefleksen


b) Beskriv kort teknikken ved håndmelking


c) Beskriv kort teknikken ved koppmating av spedbarn


4. Såre brystknopper, tilstoppede melkeganger og brystbetennelse/mastitt

a) Nevn mulige årsaker til såre brystknopper


b) Foreslå tiltak til bedring


c) Forklar kort symptomene på tilstoppede melkeganger


d) Forklar kort symptomene på brystbetennelse


e) Beskriv forskjellene på tilstoppede melkeganger og brystbetennelse


f) Nevn mulige årsaker i begge tilfeller


g) Foreslå tiltak til bedring i begge tilfeller


5. Overproduksjon

a) Hvilke symptomer kan oppstå hos mor og barn ved overproduksjon av morsmelk?


b) Beskriv tiltak for å regulere dette


6. Tungebånd

a) Hvordan kan symptomer på kort tungebånd vise seg?


b) Hva er din rolle som ammehjelper hvis du mistenker et stramt tungebånd?


7. Medisinske spørsmål

Som ammehjelper skal du ikke svare på medisinske spørsmål. I hvilke situasjoner er det du skal henvise videre, og til hvem?


Del 3

Spørsmål om organisasjonen

1. Hvilken paragraf er viktigst i Ammehjelpens vedtekter?


2. Hva er kriteriene for å være ammehjelper?


3. Hva kan føre til at en ammehjelper blir ekskludert fra Ammehjelpen?


4. I etiske retningslinjer pkt 7 står det at Ammehjelpere har plikt til å holde seg faglig oppdatert. Hvordan tenker du at du kan holde deg oppdatert?


5. Du blir kontaktet av VG i en aktuell sak om amming. Hva gjør du?


6. Ammehjelperen har en selvpålagt taushetsplikt. Du får et spørsmål fra mor som du vil ta opp med de andre ammehjelperne på internsiden på Facebook. Hva må du ta hensyn til i forhold til taushetsplikten?


Del 4

Veiledningssituasjonen

I denne delen skal du svare på eksempler på henvendelser du kan få som ammehjelper. Du skal svare mer utfyllende enn i delen med faktaspørsmål, men du kan gjerne vise til denne delen for å unngå gjentakelser, for eksempel «se svar på spørsmaål 2b» hvis du skal forklare om ammestillinger.

Gjennom å stille spørsmål og å tilpasse svar/nye spørsmål ut fra opplysningene mor gir, så kommer du forhåpentligvis stadig nærmere kjernen av problemet. Hvilken form dette har er avhengig av hvilken kanal du veileder i.

Hvilke spørsmål vil du stille moren for å få mer å vite om situasjonen? Hvilke råd vil du gi henne, avhengig av hvilke opplysninger du får fra henne?

Se eksempeloppgave under.


Svar på følgende henvendelser:

a) «Babyen min er en uke i dag, og jeg får han ikke til å spise. Han sovner ved puppen hele tiden. Han tar bare et par tak, og så sovner han.»


b) «Jeg trenger litt råd angående babyen min. Han er tre uker i morgen, og jeg synes han gråter så mye. Han er hele tiden urolig, og så sover han så lite om gangen.»


Eksempeloppgave:

«Kan du hjelpe meg, jeg sliter med ammingen av min to uker gamle datter. Brystknoppene mine er så såre, og det blir egentlig bare verre og verre. Jeg gruer meg til å legge henne til, så vondt er det.»

Eksempel på svar: Først vil jeg gratulere henne med barnet. Jeg vil trøste henne og si at jeg skjønner at det er vondt å amme akkurat nå. Deretter vil jeg stille henne noen spørsmål. Hvilken rekkefølge jeg vil stille de ulke spørsmålene vil være avhengig av svarene hun gir meg.Gjennom å stille spørsmål er det viktig å finne ut nøyaktig hva problemet er, slik at vi sammen kan finne den beste løsningen for henne.

- Er det er vondt hele ammestunden, eller bare når barnet tar de første takene?
- Er hun «bare» sår/øm, eller har hun faktiske sår på brystknoppene?
- Har hun vært sår helt fra starten, eller har det oppstått nylig?
- Hva mener hun når hun sier at det blir «verre og verre»?
- Hvilken ammestilling bruker hun mest?
- Hvordan er sugetaket?
- Hvor ofte spiser barnet?
- Hvor mange tisse- og bæsjebleier har barnet i løpet av en dag? - Viser barnet trivselstegn?
- Er det noe ved brystet/barnet som kan være årsaken til problemet?

Dersom det bare er vondt de første takene, kan hun prøve å sette i gang utdrivningen først (3a), slik at barnet ikke trenger å suge så hardt i starten. Dersom det er vondt hele tiden, så vil jeg stille henne spørsmål om sugetaket (2a og 2b). Jeg vil også høre med henne om hun kan forklare hvordan hun legger til barnet: For eksempel om nesen er mot brystknoppen, om barnet gaper, om mor venter på stort gap og så videre. Jeg vil fortelle henne at det er vanlig at det er litt ømt de første dagene/ukene, men at sår/revner på brystknoppene er ikke normalt, og at det kan tyde på at sugetaket bør evalueres/sees på (2a og 2b).

Dersom sårheten har kommet plutselig vil jeg spørre henne om noe har blitt endret den siste tiden – for eksempel om hun har endret ammestilling (2d) eller ammevaner. Et tiltak kan eventuelt være å prøve tilbakelent amming, som ofte stimulerer til et bedre sugetak (2c).

Jeg vil be henne om å utdype hva hun mener når hun sier at «det blir verre og verre». Jeg vil forklare at når det er så vondt at hun gruer seg til å legge til barnet, så kan det være lett å instinktivt dra barnet unna, i stedet for å dra det tett inntil seg - noe som vil virke inn på sugetaket. Er dette noe hun kan kjenne seg igjen i?

Et dårlig sugetak kan gjøre at barnet ikke får i seg melken det har behov for. Jeg vil derfor spørre henne litt omkring antall tisse- og bæsjebleier, om barnet ser ut til å trives, og om barnet har blitt veid siden de kom hjem fra sykehuset.

Overproduksjon og spreng kan gjøre det vanskelig for barnet å få godt tak på brystet. Jeg vil høre om hun kjenner seg igjen i symptomene på overproduksjon (5a), og om hun evt har forsøkt tiltak mot dette (5b). Jeg vil beskrive Cottermans grep for henne – kanskje det kan gjøre at barnet får bedre sugetak? Hvis hun beskriver godt sugetak og gode ammestillinger vil jeg råde henne til å kontakte lege og/eller helsestasjon for finne ut om det kan være en infeksjon som gjør at sårene ikke gror. Dersom alle de vanligste grunnene til sårhet er utelukket, vil jeg høre om det kan være noe med tungen/tungebåndet (6a), eller om det kan være noe med brystet, for eksempel innadvendte brystknopper eller brystknopper med «smilehull» som kan skape problemer. Smerter hos barnet, for eksempel ved skjevstillinger i nakke og rygg, vil også kunne bidra til problemer med sugetaket.c) «Barnet mitt på fire måneder nekter å ta brystet. Det har gått helt fint frem til for to dager siden. Vi var på en vektkontroll for en uke siden, og frem til da har han har gått tilfredsstillende opp i vekt, og jeg føler jeg har nok melk. Vi fikk anbefalt å starte med grøt, men jeg føler det er litt tidlig. Hva skal jeg gjøre?»


Ammehjelpens ansvarskontrakt

Les ansvarskontrakten her
 

Ammehjelpens vedtekter og retningslinjer


Les Ammehjelpens vedtekter her
 Bilde til ID-kort

Last opp et bilde av deg selv, så får du tilsendt et ID-kort etter at oppgaven din er godkjent.

Bilde

Referanse

Oppgi en person som referanse


Telefonnummer til referansen