Årsaker til lite melk (sjeldne)

Tilbake

Tags: delamming, lite melk

Det er viktig å være klar over at dette virkelig er sjeldne årsaker til for lite melk, eller at melkeproduksjonen kommer sent i gang. For sjelden stimulering av brystene og et for dårlig sugetak hos barnet er, og vil alltid være, den vanligste årsaken til for lite melk. Det er også viktig å være klar over at det som er beskrevet her ikke er synonymt med for lite melk, men at det kan være en årsak til det.

Kilder:
Betzold, C. M., Hoover, K. L., & Snyder, C. L. (2004). Delayed lactogenesis II: a comparison of four cases. J Midwifery Womens Health, 49, 132-137.

Lawrence, R. A. (1998). Breastfeeding : a guide for the medical profession. St. Louis: Mosby.

Riordan, J. (2004). Breastfeeding and human lactation. Boston: Jones and Bartlett.
Ammehjelpere og helsepersonell, møter noen ganger på kvinner som ikke kommer i gang med melkeproduksjonen, eller aldri får nok. Det kan være en befrielse for mange av dem det gjelder å vite hvorfor det er sånn. Et spørsmål som er sentralt er å spørre om kvinnen har hatt forandring av brystene under pubertet, graviditet og etter fødselen. Hvis hun svarer nei på minst et av disse spørsmålene er det mulig at det er en fysiologisk grunn til at kvinnen har for lite melk.

Hormonelle årsaker

Stoffskiftesykdom hos mor kan påvirke melkeproduksjonen hormonelt. Det finnes også andre ovarialcyster som kan påvirke melkeproduksjonen negativt.

Kvinner som har hatt problemer med å bli gravide av hormonelle grunner kan også få problemer med melkeproduksjonen. En årsak til ufrivillig barnløshet er en sykdom som heter polycystisk ovarie syndrom (PCOS). Syndromet er sammensatt av mange sykdommer og problemer.

Svært alvorlig anoreksi under pubertet kan også påvirke brystets utvikling på grunn av manglende hormonstimulering.

Rester av morkaken

Morkakerester påvirker også den hormonelle produksjonen. Det er fraværet av morkaken som er selve startskuddet for hormonforandringen i kvinnens kropp, som i sin tur starter melkeproduksjonen. Når det blir en rest igjen, hemmer det hormonproduksjonen. Symptomer er langvarig blødning.


Medisiner

Medikamenter kan gi opphav til for lite melk. Det vanligste er p-piller, ammende bør derfor få p-piller med en hormonsammensetning som påvirker melkeproduksjon minst mulig (minipiller).

Andre medikamenter er noen allergimedisiner, vanndrivende, mot høyt blodtrykk, slankepiller og L-dopa. Hvis kvinnen selv opplever at introduksjon av et medikament har påvirket melkeproduksjonen, bør virkningen av medikamentet undersøkes.

I tillegg til bruk av fastlege og apotek finnes spesialkompetanse på legemidler og amming på RELIS (gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell), Nasjonal kompetansetjeneste for amming  og Universitet i Oslo, institutt for farmakoterapi.


Stor blødning

Stor blødning etter fødselen hos mor, over 1 liter, kan også påvirke hypofysen, som i sin tur gir forstyrrelser av de melkeproduserende hormoner.

Sykdommer

Andre sykdommer, som ikke er direkte hormonelle, som finnes beskrevet i litteraturen er insulinbehandlet diabetes og høyt blodtrykk.

For lite brystkjertelvev

Brystreduksjon er den vanligste grunnen til for lite kjertelvev. Hvis kvinnen har tatt vekk mye av brystet vil det nødvendigvis følge med kjertelvev i tillegg til fettvev.

En meget sjelden grunn er at kvinnen er født med for få brystkjertler. Noen av disse kvinnene får bryst med en spesiell "tubeform", av noen kalt tubebryst. Les mer om tubebryst her.

Utredning og behandling

Kvinnen må bli utredet for å finne ut om det er hormonelle grunner for forstyrrelser i melkeproduksjonen og få eventuell behandling og det må gjøres tiltak for å beholde den melkeproduksjonen hun har hvis det er mors ønske å amme.

Fullamming er ofte ikke mulig, amming kan kombineres med morsmelkerstatning ved hjelp av hjelpebryst eller flaske ("delamming"), eller en kombinasjon av alle tre. Hyppig amming med et bra og effektivt tak på brystet er en god start.

Det er også viktig at barnet får næring fra starten av hvis det er grunn til å tro at melkeproduksjonen kommer i gang for sent. På den måten unngås at barnet blir slapp og uinteressert i å die og får unødvendig vektnedgang.

For noen vil medikamentell stimulering av melkeproduksjonen være aktuelt. Mødre bør ta kontakt med helsesøster eller en ammepoliklinikk hvis hun tror at dette gjelder henne. Ammehjelpere og helsepersonell kan henvende seg til Nasjonal kompetansetjeneste for amming.