Hopp til Innhold

Ammeinnlegget

Ammehjelpens fagseminar for helsepersonell 2022

Velkommen til Ammehjelpens fagseminar for helsepersonell 1. april 2022 på Gardemoen. Årets hovedtema er amming og psykisk helse.

Praktisk info

Tid: Fredag 1. april 2022
Sted: Gardermoen, Oslo / Digitalt

Spørsmål? Send e-post til ammehjelpen.oslo@gmail.com

Ammehjelpens fagseminar teller som fem timer videreutdanning for sykepleiere, jordmødre og barnepleiere. Det er åpent for alle interesserte.

👉🏻 Her kan du melde deg på.
💰 Billigere billetter ved påmelding før 15. desember!

Her finner du arrangementet på Facebook.
Her kan du følge oss på Instagram.

Program

Årets hovedtema er amming og psykisk helse. De fleste av forelesningene vil bidra med ulike innfallsvinkler til dette temaet.

NB! Det kan bli endringer i programmet.

08.00 Registrering

09.00 Velkommen! Camilla Amundsen

09.15 Personlige erfaringer fra barseltida. Ida Jackson

09.45 How can we better support mothers who don’t meet their breastfeeding goals? Amy Brown

10.45 Pause

11.00 Håndmelking i svangerskapet. Kan det gjøre utsatte kvinner bedre kjent med forandringer i kroppen? Julie Moustgaard

11.30 Lunsj/pause

12.30 Håndmelking før fødsel for gravide med diabetes. Gunnbjørg Andreassen

13.00 Melkebank; en bro til amming for syke og premature barn. Anne Grøvslien

13.20 Psykofarmaka og amming. Cecilie Revhaug

13.45 Pause

14.00 Tilstopninger og brystbetennelse – en ond sirkel? Nye tanker om tiltak og behandling. Beate Fossum Løland og Ina Landau Aasen

15.00 Is he good? How messages around infant routines can damage breastfeeding. Amy Brown

16.00-16.15 Oppsummering og avslutning. Velkommen tilbake neste år!

Om foredragsholderne

Camilla Amundsen
Camilla Amundsen er styreleder i Ammehjelpen, ammehjelper og administrator for Ammehjelpsgruppen på Facebook. Ammehjelpsgruppen er en lukket gruppe for ammende kvinner og kvinnelig helsepersonell. Her kan mødre stille spørsmål og få svar av både ammehjelpere og andre ammende. Gruppa har snart 40 000 medlemmer.

Ida Jackson
Forfatter og samfunnsdebattant

Amy Brown
Amy Brown er professor i «maternal and child public health» ved Swansea University i Wales. Hun forsker spesielt på spedbarnsernæring, mental helse og normal spedbarnsadferd. Amy har skrevet flere bøker om amming, blant annet «The Positive Breastfeeding Book» og «Breastfeeding Uncovered». Hun har nylig gitt ut boken «Covid babies – how pandemic health measures undermined pregnancy, birth and early parenting».

Julie Moustgaard
Dansk helsesykepleier (sundhedsplejerske)

Gunnbjørg Andreassen
Gunnbjørg Andreassen er fag- og forskningsjordmor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Tromsø. Sammen med sine kollegaer har hun nylig publisert en forskningsartikkel om håndmelking før fødsel for kvinner med diabetes («Antenatal breastmilk expression for women with diabetes in pregnancy – a feasibility study» i International Breastfeeding Journal).

Anne Grøvslien
Anne Grøvslien er enhetsleder for spesialkjøkkenet for barneernæring og leder av melkebanken ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun har vært med helt fra oppstarten av melkebanken i 1995. Anne er i tillegg ammeveileder, likeverdskontakt (flerkulturell helseveileder) og ammehjelper.

Cecilie Revhaug
Cecilie Revhaug er spesialist i barnemedisin, ammehjelper og PhD. Hun jobber som barnelege ved sykehuset Telemark.

Beate Fossum Løland
Beate Fossum Løland er forsker og doktor i medisin. Hun jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).

Ina Landau Aasen
Ina Landau Aasen er jordmor, MNSc, IBCLC og ammehjelper. Hun er seksjonsleder for Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).


👉🏻 Her kan du melde deg på.


Flere innlegg