Happenings

Tilbake


HAPPENINGS

AMMEHJELPENS BEGEISTRINGSPRIS

Ammehjelpens BegeistRingsPris deles ut årlig under Ammehjelpens fagseminar i april hvert år. Prisen deles ut til en barselavdeling, helsestasjon eller andre som arbeider med ammende mødre. Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.
Les mer