Ammehjelpen tildelt Folkeopplysningsprisen 2006

Tilbake

Folkeopplysningsprisen i 2006 ble fredag den 8.september tildelt Ammehjelpen. Anne Sigstad mottok prisen på vegne av organisasjonen.

Folkeopplysningsprisen i 2006 ble fredag den 8.september tildelt Ammehjelpen. Anne Sigstad mottok prisen på vegne av organisasjonen. Prisen ble utdelt av general-sekretær Sturla Bjerkaker i Voksenopplæringsforbundet, under et stort arrangement på Youngstorget i Oslo.
 
Vi er glade og meget takknemlig for denne prisen. Det er en flott begunnelse fra juryen til hvorfor vi er funnet verdig denne prisen:

"Årets prisvinner har siden 1968 drevet med folkeopplysning og har oppnådd svært gode resultater, men ikke uten kamp -  Ammehjelpen har møtt både motstand og fordommer.

 
Organisasjonen henvender seg først og fremst til mødre, men også til befolkningen generelt for å øke kunnskap om sin virksomhet i Norge, og består av  kvinner som arbeider frivillig og ulønnet. På landsbasis dreier det seg om ca. 200 hjelpere som gir rådgivning på fritiden. Rådgivningen er gratis og foregår hovedsaklig per telefon, men også på e-post og ved hjemmebesøk. Organisasjonens filosofi bygger på kunnskapsoverføring fra personer som har vært i samme situasjon som søker råd. Prisvinneren har gjennom opplysningsarbeid og kunnskapsformidling oppnådd svært gode  resultater på sitt felt.

Etter krigen sank ammefrekvensen i Norge jevnt og trutt. Bunnen ble nådd på midten av 60- tallet – bare 20% av 3 måneders barn ble ammet, og de som ammet hadde ingen å henvende seg til om de trengte råd  eller veiledning i vanskelige situasjoner. Det var da  ”Diegivende mødres hjelpeforening”, senere omdøpt til Ammehjelpen, slo til for fullt. Det startet beskjedent  med utgivelsen av et gratis  Nyhetsbrev  for alle som var interessert, men primært til  spedbarnsmødre og helsepersonell. De startet samarbeid med  positive helsestasjoner, deltok på svangerskapskurs- især i regi  av Friundervisningen eller Husmorforbundet, annonserte ammemøter i dagspressen, samt henvendelse seg til de nybakte mødrene man fantes under ”født-annonser” i lokalpressen. Telefonen ble raskt ammehjelperens viktigste arbeidsredskap.

Trenden er snudd. Mens bare hver tredje mor ammet på begynnelsen av syttitallet, er det i dag 99% av mødrene som starter med amming. Mye av æren for denne utviklingen tilfaller Ammehjelpen  som har satt fokus på amming og ammevennlige rutiner og vært en aktiv pådriver for å få endringene gjennomført."