Karl Evangs pris, 1991

Tilbake

"Mor til mor veiledning er selve ryggraden i Ammehjelpens virksomhet. De gjør en kjempeinnsats på vegne av brukergruppen, helt uten snev av egeninteresse."

”Bedømmelseskomiteen hadde i år 13 kandidater å velge mellom, og har gått samstemmig inn for at prisen på kr. 35.000 gis til Ammehjelpen. Ammehjelpen ble startet i 1968. Ammehjelpens formål er å støtte og fremme amming blant norske kvinner, særlig gjennom nettverket av kvinner som er tilgjengelig til alle døgnets tider for veiledning om amming.

Mor til mor veiledning er selve ryggraden i Ammehjelpens virksomhet. De gjør en kjempeinnsats på vegne av brukergruppen, helt uten snev av egeninteresse. Ammehjelpen har også en internasjonal gruppe som har stor internasjonal kontaktflate og et sterkt internasjonalt engasjement, spesielt for kvinner i den tredje verden.”

Les mer hos Helsetilsynet