Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet

Tilbake

Ammehjelpen har gått gjennom høringsutkast 2112, og har et par små tilføyelser.

ammehjelpens_logoAmmehjelpen
Postboks 112
2421 Trysil
Saksbehandler: Anne Sigstad
e-post:
anne.sigstad@ammehjelpen.no

telefon: 61 18 55 66 / 99 26 97 26

Biri, 16.01.07

Kommentar til høringsutkast 2112

Ammehjelpen har gått gjennom høringsutkast 2112, og har et par små tilføyelser som er uthevet med turkis markering (se dokument i linken nederst).

Tilføyelsene går på å spesifisere kvinners rettigheter i forbindelse med amming. Ikke alle forbinder disse rettighetene med likestilling, men de er uhyre viktige for å sikre at deltagelse i arbeidslivet blir forenlig med de omsorgsoppgavene som kvinner har.

Amming er ifølge professor Torkild Tylleskär ved Centre for International Health i Bergen, den største ”friskfaktor” for verdens barn. Betydningen av morsmelk som ernæring og forebygging av sykdommer er vel dokumentert. For familiens og landenes økonomi er dette også av stor betydning - dvs at amming og produksjon av morsmelk gir sunnere barn, mindre utgifter til helsetjenester til barn, barn vokser opp og ikke minst dette at landene kan redusere sin utenlandsgjeld ved å ikke behøve å importere så store mengder melkepulver for spedbarn.

Last ned "Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 2007" høringsuttalelse