Rett til lønnet ammefri

Tilbake

Amming er et satsningsområde ifølge Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007- 2011). Dette er det også henvist til flere steder i høringsnotatet.

Amming er et satsningsområde ifølge Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007- 2011). Dette er det også henvist til flere steder i høringsnotatet.

Med dette som utgangspunkt, mener Ammehjelpen at både lønn under omsorgspermisjon og ved ammefri bør gjelde for alle, inkludert selvstendig næringsdrivende og frilansere, og går inn for alternativet der folketrygden betaler for dette. Bare på denne måte gir en tydelig nok signal om at amming og barselomsorg er viktig.

Les Ammehjelpens høringsuttalelse her