Ammehjelpens BegeistRingsPris

Tilbake

Ammehjelpens BegeistRingsPris deles ut årlig under Ammehjelpens fagseminar i april hvert år. Prisen deles ut til en barselavdeling, helsestasjon eller andre som arbeider i det offentlige med ammende mødre. Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

begeistRingenMødrene selv, og kun de, kan lansere kandidater. Fra kriteriene siterer vi at de må ha en selvopplevd historie å fortelle.

Ammehjelpens BegeistRingsPris er etter ide fra Lucky Næroset. Vi ønsker å fokusere på positive ammeopplevelser som styrker mødrenes selvfølelse og er med på å knytte bånd mellom mor og barn. Norske helsearbeidere blir stadig dyktigere på ammeveiledning, og vi ønsker å hedre en institusjon som gjør en særlig innsats for mødre som ammer. Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Prisen deles ut årlig på Ammehjelpens fagseminar som arrangeres i april hvert år. Den ble ikke delt ut i 2014, på grunn av at fagseminaret da var på Island.

Forutsetningen for utdelingen er at det er nominert gode nok kandidater. Prisen består av BegeistRingen og innrammet diplom, heder og ære. Selve BegeistRingen er håndlaget i sølv, designet av Sølvi Lunde og Lene Jægersborg fra Ringsaker.

Se tidligere prisvinnere:

Barselpoliklinikken i Kristiansand 2011

Tynset Fødestue 2012

Barnepleier Leonides Leonen Gelacio 2013

Ingen utdeling i 2014 pga. Ammehjelpens fagseminar arrangert på Island

NyfødtIntensiv St. Olavs Hospital Trondheim 2015

Helsesøster Anita Skjellerud 2016

Kvinne/barn klinikken avdeling Lofoten 2017

Barselavdelingen ved UNN i Tromsø 2018

 

Kriterier for Ammehjelpens BegeistRingsPris:

• Prisen skal gå til en offentlig helsestasjon, barselavdeling eller lignende som har gjort noe bra for ammende mødre sist år. Den kan unntaksvis gis til en enkeltperson.

• Kun mødre med babyer kan nominere kandidater, og de må ha en selvopplevd historie å fortelle.

• Juryen består av Ammehjelpens sentralstyre og Daglig leder.

• Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar. De øvrige nominerte nevnes også.

• Det skal være medieomtale om prisutdelingen.

• Prisen består av diplom, BegeistRingen, gratis deltagelse på Ammehjelpens fagseminar, samt heder og ære. 

Målet med prisen:

• Ammehjelpen ble startet i 1968 som en ad hoc-organisasjon*: mødre som hjelper mødre med ammingen.

• Vi synes det går for sakte med at vi blir overflødige. Derfor vil vi påskynde utviklingen med å dele ut en BegeistRingsPris a la Lucky Næroset**.

*Ad hoc-organisasjon: Organisasjon som oppstår i et bestemt øyemed. Her tok mødrene affære og ønsket å få fokus på amming. Det var tenkt at vi snart skulle bli overflødige.

**Ammehjelpen er en utkant i vårt lands organisasjonsliv. Vi kjemper ikke for vår egen eksistens, men for ammingen. Slik som Lucky Næroset kjempet for skolen sin. Den ble reddet av et kommunestyrevedtak i 2009, og fristaten Lucky Næroset er offisielt nedlagt.

Les mer om BegeistRingen her