Nordisk ammekonferanse i Oslo 2017

Tilbake

For andre gang er Norge og dermed Nasjonal kompetansetjeneste for amming vertskap for Nordisk ammekonferanse.

nordisk-ammekonferanseTidspunkt: 30.- 31. mars 2017
Sted:
Gamle Logen, Oslo

Hovedprogrammet er nå klart. Det er fortsatt mulig å sende inn abstracts for poster presentasjoner. Følg med på hjemmesiden deres jevnlig.


Konferansespråket er engelsk.

Konferansen "7. nordiske ammekonferanse" er vurdert av Norsk Sykepleierforbund NSF hvor følgende vedtak ble fattet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Les mer her