Vil du være med i styret?

Tilbake

Valg til Ammehjelpens sentralstyre skjer hvert år på Generalforsamlingen som holdes under årets landstreff.

Brenner du for saken og ønsker å engasjere deg for Ammehjelpen på nasjonalt plan?

Ammehjelpens valgkomite ønsker å høre fra deg! Du kan melde deg selv eller tipse om aktuelle kandidater. Ammehjelpere og aktive medlemmer er valgbare.
Det er aktuelt med både faste styremedlemmer, som velges for to år, og varamedlemmer som velges for ett år av gangen. 

Dersom du har spørsmål om hva det innebærer å ha et styreverv, ta kontakt med et av styremedlemmene.

 

Valgkomité

Valgkomitéen velges av generalforsamlingen hvert år. De gjør en meget viktig jobb for organsiasjonen; det trengs gode kandidater til sentralstyret. Og de trenger hjelp fra deg! Kjenner du noen som kunne ha lyst og egner seg til å gjøre en innsats i styret? Gi komitéen tips!