Vektøkning hos barn som får morsmelk - Ammehjelpen

Vektøkning hos barn som får morsmelk

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange gram spedbarn generelt bør legge på seg. Dette er forskjellig fra barn til barn. Barnet skal følge sin forventede kurve i percentilskjemaet som helsestasjonene bruker. Det er viktig at man ser på utviklingen over tid.

Veiing av barn som får morsmelk

Hva betyr det at barnet skal følge sin kurve?

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange gram spedbarn generelt bør legge på seg per dag eller uke. Barnet skal følge sin kurve. Det betyr at en vektøkning på 150 gram pr uke kan være normalt for ett barn, men for lite for et annet barn.

Hva som er riktig for ditt barn er avhengig av hvilken vekstkurve barnet følger på percentilskjemaet som helsestasjonene bruker. (ekstern lenke)

Hvor barnet plasserer seg i percentliskjemaet sier noe om hvilken vekst man kan forvente hos barnet framover. Dette er unikt for hvert enkelt barn. 

Barn som er store ved fødsel, og som ligger høyt oppe på kurven når de er født vil ofte legge seg litt lavere etter fødsel. De skal gradvis, i løpet av de første ukene, følge sin nye kurve.

Babyer som  ved er små fødsel legger seg kanskje etter hvert litt høyere på kurven enn der de startet, og følger deretter denne kurven.

Det er mer hensiktsmessig å passe på at babyen følger den forventede vekstkurven sin over tid, enn å si hvor mange gram han bør legge på seg i uken.

Hva hvis barnet legger på seg for lite?

Barn som får morsmelk vokser ofte i rykk og napp, men barnet skal legge på seg over tid.

Barn som ikke har en jevn vektøkning etter den første vektnedgangen etter fødsel, bør følges opp av helsestasjonen.

De fleste babyer går ned i vekt de første dagene etter fødselen. Dette er naturlig fordi de kvitter seg med et overskudd av væske i kroppen. Så skal vekttapet snu, og de finner sin egen vekstkurve.

Vanligvis måles barnet ved fødselen og noen dager senere. I tillegg til å måle vekstutviklingen, skal vi følge med på barnets allmenntilstand og trivsel. Barnet skal ha oppnådd fødselsvekt rundt to uker etter fødsel.

Dette er generelle retningslinjer. Er du i tvil om hva som er normal vektutvikling for ditt barn, ta kontakt med helsestasjonen for personlig tilpasset veiledning.

Hvordan vet jeg om barnet får nok mat?

Den eneste sikre måten å vurdere om barnet tar til seg nok melk er å veie barnet. Alle nyfødte skal ha en jevn vektøkning etter at det første vekttapet etter fødsel har snudd. Men det er viktig å ikke veie for ofte. Dette kan skape unødvendig stress, og stress hindrer ofte utdrivningsrefleksen i å fungere optimalt. 

Et «rolig» barn er ikke et sikkert tegn på tilfredsstillende vektøkning. Med rolige barn mener vi babyer som sover mye, og som er vanskelig, eller kanskje nærmest umulig, å vekke.

Barn som har fått for lite mat blir slappe og trøtte, og det kan være vanskelig å få henne til å spise aktivt ved brystet, fordi hun er veldig trøtt og sovner nesten med en gang.

Ta kontakt med helsestasjonen dersom du er usikker på om barnet får i seg nok mat.

Hvor ofte skal jeg amme?

Hvordan vet jeg om det nyfødte får nok mat?

Lite melk?

Hvordan ser jeg om barnet har god allmenntilstand?

•    våkner jevnlig og gir tegn til at det er sultent
•    våkner lett 
•    blir mer aktiv for hver uke som går 
•    har spenst i huden og etter hvert smiler, pludrer og er nysgjerrig på kontakt
•    legger på seg over tid

Hvordan vet jeg at barnet tar til seg melk?

• Du kan høre at barnet svelger (det er lettere å høre etter de første 3 – 4 dagene)
• Brystet er mykere etter amming
• Fra en ukes alder: barnet har minst seks våte bleier i døgnet
Avføring flere ganger i døgnet den første måneden
• Er roligere etter amming

En ammesjekkliste for mødre den første uken etter fødsel finner du her >>

Kan barn som får morsmelk legge på seg for mye?

Barn som får morsmelk kan ikke legge på seg for mye så lenge de fullammes. 

Bør jeg veie barnet etter amming for å sjekke hva han får i seg?

For premature og syke barn kan det være et godt hjelpemiddel å veie barnet før og etter måltider for å følge med på vekstutviklingen, så fremt de er på sykehuset og får oppfølging av helsepersonell.

I slike tilfeller kan de veie barnet før og etter måltidene og finner på denne måten ut hvor mye barnet tar til seg i løpet av et døgn. Det bør være gode grunner for å gjennomføre slike testveiinger.

For friske, fullbårne barn er det ikke nødvendig å gjøre dette, fordi det kan skape mer stress enn nødvendig. Det er vektøkningen over tid vi er interesserte i.

Var denne siden nyttig?

Tema

AmmestartUtfordringer hos barnet


Nasjonale faglige retningslinjer
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonale-faglige-retningslinjer-for-veiing-og-maling/Sider/default.aspx

WHOs vekststudie av sped- og småbarn
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/notat_200307/notat_200307.pdf


Oppdatert 11.07.19