Hopp til Innhold
Ammeinnlegget
Ammehjelper Anne Svendsen og vesle Henning fotografert av Størker Svendsen (1968)

Ammehjelpens fagseminar 2022

Velkommen til Ammehjelpens fagseminar for helsepersonell 1. april 2022, på Gardemoen og digitalt. Årets hovedtema er amming og psykisk helse.

Praktisk info

Tid: Fredag 1. april 2022
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, Oslo
Det er også mulig å delta digitalt med tilgang til seminaret i én uke.

❗️Påmeldingsfrist:
Fysisk: 15. mars
Digitalt: 30. mars

Spørsmål? Send e-post til ammehjelpen.oslo@gmail.com

Ammehjelpens fagseminar er godkjent som tellende i program for klinisk fagstige med 7 timer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barsel- og barnepleiere, sykepleiere, jordmødre, helsesykepleiere, nyfødt- og barnesykepleiere.

Det er åpent for alle interesserte.

👉🏻 Her kan du melde deg på.

🌿 Meld deg inn i Ammehjelpsgruppen
🌷 Følg oss på Instagram
🌟 Følg oss på Facebook

📖 Vil du vite mer om boka Ammerevolusjonen 1968-1975?

Program

Årets hovedtema er amming og psykisk helse. De fleste av forelesningene vil bidra med ulike innfallsvinkler til dette temaet.

NB! Det kan bli endringer i programmet.

08.00 Registrering

09.00 Velkommen! Camilla Amundsen

09.15 Fra det personlige til det politiske – kampen for kvalifisert ammeveiledning. Cecilia Ingulstad og Lisa Eian, Barselopprøret.

09.45 How can we better support mothers who don’t meet their breastfeeding goals? Amy Brown (digitalt)

10.45 Pause

11.00 Håndmelking i svangerskapet: Kan det hjelpe kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller kvinner som av andre årsaker er ambivalente til amming? Julie Moustgaard

11.30 Lunsj/pause

12.30 Håndmelking før fødsel for gravide med diabetes. Gunnbjørg Andreassen

13.00 Melkebank; en bro til amming for syke og premature barn. Anne Grøvslien

13.20 Psykofarmaka og amming. Cecilie Revhaug

13.45 Pause

14.00 Tilstopninger og brystbetennelse – en ond sirkel? Nye tanker om tiltak og behandling. Beate Fossum Løland og Ina Landau Aasen

15.00 Is he good? How messages around infant routines can damage breastfeeding. Amy Brown (digitalt)

16.00-16.15 Premiere på én av Ammehjelpens nye filmer 🎬 🧡

Oppsummering og avslutning.

Velkommen tilbake neste år!

Om foredragsholderne

Camilla Amundsen
Camilla Amundsen er styreleder i Ammehjelpen, ammehjelper og administrator for Ammehjelpsgruppen på Facebook. Ammehjelpsgruppen er en lukket gruppe for ammende kvinner og kvinnelig helsepersonell. Her kan mødre stille spørsmål og få svar av både ammehjelpere og andre ammende. Gruppa har snart 40 000 medlemmer.

Cecilia Ingulstad
Cecilia Ingulstad er nestleder i Barselopprøret som hun var med å starte februar 2021 sammen med Aïda Leistad Thomassen. Barselopprøret er en organisasjon som jobber for bedre barselomsorg for kvinner i hele landet. Cecilia er utdannet statsviter og har studert i Tyskland og Frankrike. Hun jobber på Universitet i Oslo der hun har ansvar for Bachelor og Masterprogrammet i tysk og italiensk.

Lisa Eian
Lisa Eian er styremedlem i Barselopprøret. Hun er advokat med spesialisering i familierett og driver sitt eget advokatfirma. Som advokat er hun særlig opptatt av at dagens lovverket er mangelfullt, og at det er behov for å lovfeste rettigheter for å styrke fødsels- og barselomsorgen.

Amy Brown
Amy Brown er psykolog og professor i «maternal and child public health» ved Swansea University i Wales. Hun forsker spesielt på spedbarnsernæring, mental helse og normal spedbarnsadferd. Amy har skrevet flere bøker om amming, blant annet «Why breastfeeding grief and trauma matter», og «Breastfeeding Uncovered». Hun har nylig gitt ut boken «Covid babies – how pandemic health measures undermined pregnancy, birth and early parenting».

Julie Moustgaard
Julie Høst Moustgaard er helsefaglig koordinator/sundhedsplejerske (helsesykepleier) i Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital (tverrfaglig sammensatt spesialistenhet for psykisk sårbare/sosialt utsatte og eller rusmiddel/medisinavhengige gravide), IBCLC, NBO-serfisiert, Marte Meo-terapeut. Tidligere projektsundhedsplejerske i «Team for seksuelt misbrugte børn» på Rigshospitalet, København. Tidligere sundhedsplejerske i omegnskommune til København.

Gunnbjørg Andreassen
Gunnbjørg Andreassen er fag- og forskningsjordmor ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Tromsø. Sammen med sine kollegaer har hun nylig publisert en forskningsartikkel om håndmelking før fødsel for kvinner med diabetes («Antenatal breastmilk expression for women with diabetes in pregnancy – a feasibility study» i International Breastfeeding Journal).

Anne Grøvslien
Anne Grøvslien er enhetsleder for spesialkjøkkenet for barneernæring og leder av melkebanken ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Hun har vært med helt fra oppstarten av melkebanken på Rikshospitalet, i 1995 og er kontaktperson for melkebankene i Norge. Anne er i tillegg ammeveileder, likeverdskontakt (flerkulturell helseveileder) og ammehjelper , og har vært med å etablere melkebanker i India.

Cecilie Revhaug
Cecilie Revhaug er spesialist i barnemedisin, ammehjelper og PhD. Hun jobber som barnelege ved sykehuset Telemark.

Beate Fossum Løland
Beate Fossum Løland er forsker og doktor i medisin. Hun jobber ved Enhet for amming ved FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming)

Ina Landau Aasen
Ina Landau Aasen er jordmor, MNSc, IBCLC og ammehjelper. Hun er seksjonsleder for Enhet for amming ved FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming)


👉🏻 Her kan du melde deg på.

Var artikkelen nyttig?

Flere innlegg