Hopp til Innhold
!Vil du delta på Ammehjelpens fagseminar?

Til helsepersonell som møter ammende og nybakte mødre

Her er en oversikt over ressurser du kan bruke i ammeveiledning.

Nyttige artikler fra Ammehjelpen

Nettsiden vår inneholder over hundre artikler og er Norges største nettbaserte kilde til informasjon om amming og morsmelk. Artiklene dekker de fleste temaer og problemstillinger.

Artiklene er kunnskapsbaserte.

Denne teksten inneholder det viktigste en gravid eller fersk mamma trenger å vite om amming i barseltiden: Slik får du en god start på ammingen

Denne artikkelen om barseltida er egentlig rettet mot kretsen rundt den ammende mor, men kan også leses av gravide for å få et lite innblikk i hva som venter på den andre siden.

I kategorien ammestart finner du en oversikt over artikler som kan være nyttige den første tiden etter fødsel.

Her finner du en oversikt over ulike ammestillinger.

Her kan du lese om forskjellene mellom morsmelk og morsmelkerstatning.

Amming og medisiner er også et tema som mange mødre har spørsmål om. Bruk RELIS eller Norsk Legemiddelhåndbok som kilde – IKKE pakningsvedlegget eller Felleskatalogen. Det er fordi sistnevnte bare i liten grad baserer på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted.

Hvis du ikke finner det du leter etter ved å søke eller se gjennom kategoriene, så kan du sende en henvendelse til nettside@ammehjelpen.no.

Ammeveiledning på ulike språk

Skal du hjelpe en mamma som ikke snakker norsk? Her finner du en oversikt over filmer og skriftlige ressurser på flere språk.

Ammefilmer

Ammehjelpens små filmer om amming finner du inne i de enkelte artiklene.

Her kan du se en samlet oversikt over våre nye filmer (2022).

Filmene om amming fra Global Health Media er gode og informative. Det finnes ulike versjoner for foreldre og helsepersonell. De finnes på mange ulike språk.

Alt om spedbarnsmat

Enhet for amming (FHI) og Helsedirektoratet har samarbeidet om å lage «Alt om spedbarnsmat» på helsenorge.no. Dette er en samling informasjonstekster og filmer om amming, flaskemating og fast føde.

Her finner du «Alt om spedbarnsmat»

Enhet for amming ved FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming)

Enhet for amming (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)/Ammesenteret arbeider for å beskytte, støtte og fremme amming, blant annet gjennom økt kunnskap om amming og morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt.

Noen av Enhetens mange oppgaver er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. Som helsepersonell kan du kontakte dem på epost eller telefon.

På nettsiden deres finner du for eksempel en oversikt over ulike skjemaer for nedlastning til bruk ved ammeveiledning og ammeobservasjon.

Du finner også en oversikt over medisinske brystkomplikasjoner ved amming og forslag til behandling av disse.

AmmE-læring

Høsten 2022 ble det lansert et gratis e-læringsprogram i ammeveiledning rettet mot studenter og helsepersonell.

Målgruppen er helsesykepleier- og jordmorstudenter, og helsepersonell ved landets helsestasjoner, føde/barselavdelinger og barneavdelinger.

Her kan du lese mer.

Sosiale medier

Ammehjelpsgruppen på Facebook: Lukket gruppe. Et lavterskeltilbud for gravide, ammende og kvinnelig helsepersonell driftet av oss i Ammehjelpen.

Ammehjelpens side på Facebook: Åpen side der vi i Ammehjelpen deler artikler og relevant informasjon om amming og barseltid. Mange helsestasjoner deler innleggene våre på sine egne sider.

Ammehjelpen på Instagram: Åpen profil der vi deler informasjon om amming og morsmelk rettet mot mødre.

Ammegruppe for helsepersonell på Facebook: Gruppe for helsepersonell som jobber med ammende. (ikke driftet av Ammehjelpen)

Plakat fra Ammehjelpen

Trenger du en plakat med informasjon om Ammehjelpen du kan henge opp på helsestasjonen, fødeavdelingen eller barselavdelingen? Eller på venterommet på legekontoret? Eller andre steder?

Klikk på plakaten for å åpne en pdf som kan skrives ut.

Brosjyre fra Ammehjelpen

Brosjyren er dessverre ikke mulig å bestille akkurat nå.

Vi har en laget en brosjyre med informasjon om Ammehjelpen som kan deles ut på barselavdelinger, helsestasjoner, legekontorer og andre steder der det er aktuelt.

Brosjyren inneholder kort og lettfattelig informasjon om amming den første tiden etter fødsel. Tekstene kan være fine å lese både for foreldre, besteforeldre og andre i kretsen rundt den som ammer.

Her kan du lese en versjon av brosjyren tilpasset for nett med klikkbare lenker: ammehjelpen.no/gratulerer

Dette er den nyeste utgaven fra januar 2021: