Hopp til Innhold

Til helsepersonell som møter ammende og nybakte mødre

Her er en oversikt over ressurser du kan bruke i ammeveiledning.

Nyttige artikler fra Ammehjelpen

Nettsiden vår inneholder over hundre artikler og er Norges største nettbaserte kilde til informasjon om amming og morsmelk. Artiklene dekker de fleste temaer og problemstillinger.

Artiklene er kunnskapsbaserte.

Denne teksten inneholder det viktigste en gravid eller fersk mamma trenger å vite om amming i barseltiden: Slik får du en god start på ammingen

I kategorien ammestart finner du en oversikt over artikler som kan være nyttige den første tiden etter fødsel.

Her finner du en oversikt over ulike ammestillinger.

Her kan du lese om forskjellene mellom morsmelk og morsmelkerstatning.

Amming og medisiner er også et tema som mange mødre har spørsmål om. Bruk RELIS eller Norsk Legemiddelhåndbok som kilde – IKKE pakningsvedlegget eller Felleskatalogen. Det er fordi sistnevnte bare i liten grad baserer på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted.

Hvis du ikke finner det du leter etter ved å søke eller se gjennom kategoriene, så kan du sende en henvendelse til nettside@ammehjelpen.no.

Ammeveiledning på ulike språk

Skal du hjelpe en mamma som ikke snakker norsk? Her finner du en oversikt over filmer og skriftlige ressurser på flere språk.

Ammefilmer

Ammehjelpens små filmer om amming finner du inne i de enkelte artiklene.

Her kan du se en samlet oversikt over våre nye filmer (2022).

Filmene om amming fra Global Health Media er gode og informative. Det finnes ulike versjoner for foreldre og helsepersonell. De finnes på mange ulike språk.

Alt om spedbarnsmat

Tidl. Enhet for amming (FHI) og Helsedirektoratet har samarbeidet om å lage «Alt om spedbarnsmat» på helsenorge.no. Dette er en samling informasjonstekster og filmer om amming, flaskemating og fast føde.

Her finner du «Alt om spedbarnsmat»

Helsedirektoratets team: Amming og ernæring (gravide, ammende og barn 0-2 år)

Enhet for amming (Folkehelseinstituttet) er nedlagt, og veiledningstjenesten er stengt.

Helsedirektoratet har fått overført ansvaret for å støtte helsetjenesten i arbeidet med å iverksette WHO/UNICEFs Mor-barn-vennlig standard, inkludert Ammekyndig helsestasjon, samt bidra til at helsepersonell har den nødvendige kompetansen og at foreldre får kunnskapsbasert informasjon og veiledning.

I 2024 ble det opprettet et team for amming, som også har ansvar for ernæring av gravide, ammende og barn 0-2 år.

Teamet bidrar også til utarbeidelse av relevante faglige retningslinjer og råd, samt arbeide for å legge til rette for amming i samfunnet. Inntil videre opprettholdes sidene om amming og morsmelk på Folkehelseinstituttet, med informasjon rettet mot helsepersonell.

Der finner du for blant annet en oversikt over ulike skjemaer for nedlastning til bruk ved ammeveiledning og ammeobservasjon.

AmmE-læring

Høsten 2022 ble det lansert et gratis e-læringsprogram i ammeveiledning rettet mot studenter og helsepersonell.

Målgruppen er helsesykepleier- og jordmorstudenter, og helsepersonell ved landets helsestasjoner, føde/barselavdelinger og barneavdelinger.

Her kan du lese mer.

Sosiale medier

Ammehjelpsgruppen på Facebook: Lukket gruppe. Et lavterskeltilbud for gravide, ammende og kvinnelig helsepersonell driftet av oss i Ammehjelpen.

Ammehjelpens side på Facebook: Åpen side der vi i Ammehjelpen deler artikler og relevant informasjon om amming og barseltid. Mange helsestasjoner deler innleggene våre på sine egne sider.

Ammehjelpen på Instagram: Åpen profil der vi deler informasjon om amming og morsmelk rettet mot mødre.

Ammegruppe for helsepersonell på Facebook: Gruppe for helsepersonell som jobber med ammende. (ikke driftet av Ammehjelpen)

Plakat fra Ammehjelpen

Plakat kommer.

Trenger du en plakat med informasjon om Ammehjelpen du kan henge opp på helsestasjonen, fødeavdelingen eller barselavdelingen? Eller på venterommet på legekontoret? Eller andre steder?

Brosjyre fra Ammehjelpen

Vi utarbeider en brosjyre med informasjon om Ammehjelpen som kan deles ut på barselavdelinger, helsestasjoner, legekontorer og andre steder der det er aktuelt.

Brosjyren inneholder kort og lettfattelig informasjon om amming den første tiden etter fødsel. Tekstene kan være fine å lese både for foreldre, besteforeldre og andre i kretsen rundt den som ammer.

Brosjyren er dessverre ikke mulig å bestille enda.