Hopp til Innhold
!Ammende kan ta koronavaksine

Klage på behandling

Klage dersom du ikke får hjelp

Du kan klage dersom du mener du har fått avslag om hjelp på feil grunnlag fra helsetjenestene i kommunen eller ved sykehuset. Du kan også klage om du mener du har fått mangelfull hjelp eller behandling.

Dette kan for eksempel være at du har fått avslag på behandling, ikke får henvisning til spesialist, ikke har fått informasjon eller oppfølging, eller ikke får time innen rimelig tid.

Helsenorge har laget en god oversikt over hvordan du går frem for å klage (ekstern lenke)

Klage dersom du har fått feil behandling

Dersom du mener du er blitt utsatt for feil i behandling eller omsorg av helsetjenesten i kommune eller sykehus, kan du be fylkesmannen opprette en tilsynssak.

Eksempler på slike feil kan være at du har fått feil behandling, at du ble utskrevet for tidlig, har fått feil medisin eller dose, eller ikke er fornøyd med omsorgen.

Helsenorge har en side med informasjon om hvordan du ber om at det opprettes tilsynssak (ekstern lenke)

Syns du det er vanskelig å vite hvordan du går fram?

Pasient- og brukerombudet i ditt fylke kan hjelpe deg med å gjøre en vurdering av saken din og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre.

Her finner du mer informasjon om pasient- og brukerombudene (ekstern lenke)

Klage på Ammehjelpen

Ammehjelpen er ikke en del av den offentlige helsetjenesten. Vi er derfor ikke underlagt lovverk som stiller oss rettslig til ansvar for det vi gjør, slik som for eksempel helsepersonell. Du kan derfor ikke klage Ammehjelpen inn til fylkesmannen eller andre instanser.

Vi ønsker likevel veldig gjerne å høre fra deg dersom du opplever å ha fått råd du oppfatter som feil eller skadelige. Send en e-post til daglig leder Anne Sigstad: anne.sigstad@gammehjelpen.no