Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?

Klage på behandling

Hva kan jeg klage på?

Du kan klage hvis du mener du har fått dårlig / mangelfull hjelp eller behandling, for eksempel ved ammeproblemer. Du kan klage hvis du ikke har fått hjemmebesøk av jordmor og/eller helsesykepleier etter fødsel.

Du kan også klage hvis du mener du har fått avslag om hjelp på feil grunnlag fra helsetjenesten i kommunen (helsestasjon, fastlege) eller ved sykehuset.

For eksempel at du:

Du kan sende det som kalles en rettighetsklage hvis du mener at du ikke har fått den hjelpen du har krav på ved ammeproblemer.

Barselopprøret har laget en veldig god guide til hvordan du kan sende en klage, med adresser til sykehusene.

Helsenorge har laget en god oversikt over hvordan du går frem for å klage (ekstern lenke)

Hvordan kan jeg klage på feil behandling?

Hvis du mener du er blitt utsatt for feil i behandling eller omsorg av helsetjenesten i kommune eller sykehus, kan du be Statsforvalteren opprette en tilsynssak.

For eksempel at du:

Helsenorge har en side med informasjon om hvordan du ber om at det opprettes tilsynssak (ekstern lenke)

Hvor kan jeg få hjelp?

Det er ikke alltid like enkelt å finne ut hvordan man skal gå fram for å klage Pasient- og brukerombudet i ditt fylke kan hjelpe deg med å vurdere saken din og veilede deg om hvordan du bør gå videre. All hjelp fra dem er gratis, og de har taushetsplikt.

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan få hjelp fra pasient- og brukerombudene (ekstern lenke)

Klage på Ammehjelpen?

Ammehjelpen er ikke en del av den offentlige helsetjenesten. Vi er derfor ikke underlagt lovverk som stiller oss rettslig til ansvar for det vi gjør, slik som for eksempel helsepersonell. Du kan derfor ikke klage Ammehjelpen inn til Statsforvalteren eller andre instanser.

Vi ønsker likevel veldig gjerne å høre fra deg dersom du opplever å ha fått råd du oppfatter som feil eller skadelige. Send en e-post til daglig leder Stine.Arnesen@ammehjelpen.no