Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?

Helsedirektoratets team for amming og ernæring (gravide, ammende og barn 0-2 år)

Enhet for amming (Folkehelseinstituttet) er nedlagt, og veiledningstjenesten er stengt.

Helsedirektoratet har fra 2024 fått overført ansvaret for å støtte helsetjenesten i arbeidet med å iverksette WHO/UNICEFs Mor-barn-vennlig standard, inkludert ammekyndig helsestasjon, samt bidra til at helsepersonell har den nødvendige kompetansen og at foreldre får kunnskapsbasert informasjon og veiledning.

Helsedirektoratet har opprettet et team for amming, som også har ansvar for ernæring av gravide, ammende og barn 0-2 år.

Teamet bidrar også med å utarbeide relevante faglige retningslinjer og råd, samt arbeide for å legge til rette for amming i samfunnet.

FHI fortsetter med forskning og analyse på temaet.

Inntil videre opprettholdes hjemmesiden om amming og morsmelk på Folkehelseinstituttet, med informasjon rettet mot helsepersonell.

Der finner du for blant annet en oversikt over ulike skjemaer for nedlastning til bruk ved ammeveiledning og ammeobservasjon.

Du finner også epostadresser for henvendelser om ammekyndig helsestasjon, AmmE-læring, trinnkurs i ammeveiledning, Mor-Barn vennlig standard og videreutdanning i ammeveiledning: fhi.no/le/amming-og-morsmelk

Ammehjelperoppgaven er godkjent av tidl. Enhet for amming (FHI). Vi i Ammehjelpen samarbeider også med dem på andre områder.