Hopp til Innhold

Hva er Ammehjelpen?

Hva gjør Ammehjelpen?

Ammehjelpen gir gratis informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis.

Vi hjelper mødre via telefon, epost og sosiale medier. Vi drifter og oppdaterer ammehjelpen.no, som med sine mer enn 100 artikler er Norges største nettbaserte kilde til informasjon om amming og morsmelk.

Ammehjelpen arrangerer blant annet et årlig fagseminar for helsepersonell, underviser på fødselsforberedende kurs, presenterer Ammehjelpen på barselavdelinger og helsestasjoner, arrangerer ammekaféer, og holder kurs om amming for mødre og helsepersonell. Ta kontakt med daglig leder dersom du ønsker mer informasjon.

Vi verner og fremmer amming gjennom å påvirke rammebetingelser, holdninger og kunnskap om amming nasjonalt og internasjonalt.

Ammehjelpen har et tett samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA).

Ammehjelpen ble stemt fram som én av vinnerne av Årets Skuldeklapp i regi av Danske Bank i 2019. Prisen var blant annet denne filmen. Tusen takk til alle som stemte på oss, og til alle de fine mødrene og barna som bidro da filmen skulle lages.

Hva står Ammehjelpen for?

Ammehjelpen er en partipolitisk uavhengig frivillig humanitær organisasjon som har arbeidet for å verne og fremme amming siden 1968.

Vi ønsker at alle ammende skal få den hjelpen og støtten de trenger til å amme så lenge de selv ønsker. Vi støtter den som fullammer, delammer og den som ønsker å slutte å amme.

Vi jobber for at ingen skal være nødt til å slutte å amme eller delamme mot sin vilje fordi de ikke får korrekt informasjon, god nok veiledning eller støtte i situasjonen.

Hva gjør en ammehjelper?

En ammehjelper gir informasjon, veiledning og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, primært over telefon, epost og i sosiale medier.

For å bli ammehjelper må du ha egen ammeerfaring, lese pensum og bestå ammehjelperoppgaven.

Pensum består blant annet av boka «Amming – en håndbok for helsepersonell», som også er er i bruk ved helsesykepleierutdanningene.

De fleste ammehjelpere er tilgjengelige utenom helsestasjoners åpningstider, og er et supplement til det offentlige tilbudet på helsestasjoner og ammepoliklinikker.

Ammehjelpere er ikke helsepersonell, men det finnes ammehjelpere som har helsefaglig utdanning.

Hvordan er Ammehjelpen organisert?

Ammehjelpens arbeid er basert på frivillig innsats. Vi har ca 180 frivillige ammehjelpere og to deltidsansatte i administrasjonen.

Ammehjelpen er organisert i et nettverk av lokale grupper og enkeltmedlemmer.

Sentralstyret er ansvarlig for driften av Ammehjelpen.

Hvem er æresmedlemmer i Ammehjelpen?

Elisabet Helsing (1940-2019)
Eli Heiberg
Kari Pape
Anna Strand
Hans Christopher Børresen
Gro Nylander
Anne-Karin Paulsen
Elin Liseth (1944-1999)
Mette Lawlor
Rachel Myr
Anne Bærug
Tine Greve
Else Nielsen (1938-2022)
Anna-Pia Häggkvist