Hopp til Innhold
Ammestart

Hvor lenge kan babyen få bare morsmelk?

Fullamming betyr at spedbarnet bare får morsmelk og tilskudd av D-vitamin. Det er trygt og bra å fullamme fram til barnet er seks måneder gammelt. 

Hva er fullamming?

Fullamming er at barnet bare får morsmelk, med tilskudd av D-vitamin og eventuelle medisiner. Du fullammer selv om du pumper og gir barnet morsmelk på kopp, flaske, sonde eller på andre måter.

Du delammer dersom barnet får tillegg i form av morsmelkerstatning eller fast føde.

Så lenge barnet vokser og trives, og så lenge du trives med fullamming, er det ingen grunn til å gi barnet annen mat og drikke enn morsmelk de første seks månedene (1). 

Helsedirektoratet anbefaler at fast føde sakte introduseres fra barnet er seks måneder gammelt. Hvis barnet har behov for mer enn morsmelk ved fire måneder, anbefales det å begynne med fast føde i stedet for å gi morsmelkerstatning (1).

Barn under fire måneder skal ikke ha fast føde. Hvis barnet trenger mer enn morsmelk før det er fire måneder gammelt, skal det få morsmelkerstatning i tillegg til morsmelk (1).

Hvis du slutter å amme eller gi morsmelk før babyen er 12 måneder, må du gi morsmelkerstatning i stedet.

Kan alle fullamme?

De aller fleste mødre er i stand til å produsere nok melk til barnet sitt. Mulighetene for fullamming øker betraktelig dersom du får støtte i situasjonen, god veiledning og korrekt informasjon.

Utfordringer hos deg eller barnet kan i kortere eller lengre perioder gjøre det vanskelig å fullamme, dersom du ikke får bukt med problemene. Slike utfordringer kan for eksempel være såre brystknopper eller tilbakevendende brystbetennelser.

Dersom barnet har stramt tungebånd, har andre fysiske hindringer eller er sykt/sugesvakt, kan dette gjøre at brystene ikke blir tilstrekkelig stimulert, og melkeproduksjonen blir lavere enn den kunne vært. Hvis melkeproduksjonen din er for lav i forhold til barnets behov, kan du sannsynligvis få den opp ved å amme eller pumpe oftere. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om lite melk.

Søk hjelp hos ammehjelper eller på helsestasjonen hvis du ønsker hjelp til å løse problemene.

Det finnes noen sjeldne årsaker til at mødre ikke er i stand til å produsere nok melk selv om barnet dier effektivt.

Hvordan vet jeg om jeg kan fullamme?

Dersom barnet har 5-6 våte bleier hver dag, daglig avføring de første 4-6 ukene og går tilfredsstillende opp i vekt, så har du nok melk. Dersom du er i tvil, ta kontakt med helsestasjonen.

Hva er viktig å tenke på hvis jeg ønsker å fullamme?

Stol på kroppen din og på evnen du har til å produsere melk. Stol på barnet. Barnet vet hvor ofte det bør die for å opprettholde produksjonen din. La derfor barnet styre tilgangen til brystet, og være selvregulert.

Hvor ofte du bør amme varierer fra mor til mor, fra baby til baby, fra dag til dag og fra uke til uke. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om hvor ofte du bør amme for at melkeproduksjonen skal være i takt med barnets behov.

I perioder vil barnet søke brystet oftere enn tidligere. Dette kan ha både fysiske og psykiske årsaker som du kan lese mer om i artikkelen vår om økeperioder.

Mange barn er urolige om kveldene og vil ammes oftere. Det er vanlig at de bare roer seg ved brystet. Det kan være slitsomt å tenke på alt du ikke får gjort når du sitter fast med puppene ute. Noen syns det hjelper å ha barnet i bæretøy, og noen ammer også i bæretøy. La huset flyte. Be om hjelp. Senk kravene.

Lukk ørene dersom noen sier at barnets oppførsel er tegn at det trenger mer melk enn du kan gi. Det er kun dårlig vektoppgang som er et sikkert tegn på at barnet virkelig får i seg for lite melk.

Melken som barnet får i seg når brystet kjennes helt mykt, er den mest fettrike. Melkeproduksjonen er høyest mens du ammer, og rett etter ammingen. Allerede to timer etter amming er 75 prosent brystet fylt opp igjen.

Hvor mye D-vitamin bør babyen få?

Tran anbefales ikke det første året.

Spedbarn skal ha 10 mikrogram D-vitamin pr dag. Det er lite D-vitamin i morsmelk, og barn som ammes trenger derfor tilskudd fra én ukes alder, enten i form av dråper eller spray.

Barn som delammes bør få tilskudd av D-vitamin, men mengden må justeres etter hvor mye morsmelkerstatning barnet får. Snakk med helsestasjonen hvis du har spørsmål omkring dette.

Dråper med D-vitamin:
(kilde: Helsenorge.no)

Spray med 10 mikrogram D-vitamin pr dose:
(Kilde: Helsedirektoratet)

Det kan finnes spray med annen dosering enn dette. Sjekk derfor pakningen, og følg anvisningen som står der.

Hva betyr morsmelken for barnet?

Morsmelk er det kroppen til spedbarnet «forventer» å få. Morsmelk gir barnet tilpassede mengder næringsstoffer og beskyttelse mot infeksjoner. Morsmelk inneholder også komponenter som er gunstige for utviklingen av immunforsvaret, og hormoner og enzymer som påvirker barnet på ulike måter. Les mer om innholdet i morsmelk.

Det er ikke det samme om barnet får morsmelk eller morsmelkerstatning, noe du kan lese mer om her.

Det er overbevisende dokumentasjon for at morsmelk beskytter barnet mot mage- og tarminfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, akutt mellomørebetennelse og overvekt hos barn og unge (1).

Amming ser også ut til å kunne redusere risikoen for krybbedød (1).

Det er sannsynlig dokumentasjon for at morsmelk/amming reduserer risikofaktorer for hjerte- og karsykdom senere i livet og beskytter mot diabetes type 1 og 2 (1).

Dette betyr ikke at barnet automatisk blir sykt eller overvektig hvis det ikke får morsmelk. Forskningen som er gjort sier noe om effekter på befolkningsnivå, i et folkehelseperspektiv. Det sier lite om det enkelte barn.

Hvordan påvirker amming mors helse?

Amming er forbundet med redusert risiko for brystkreft, eggstokkreft, diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer (1).

I tillegg kan en velfungerende amming bidra til å forebygge barseldepresjon. Ammevansker kan øke risikoen for barseldepresjon (1).

Kvinner med bekkenløsning vil komme seg raskere hvis de ammer.

Hva hvis jeg ikke kan, eller vil, fullamme?

Hvis du vil amme, så skal du få den hjelpen du trenger av helsepersonell til å amme slik du ønsker. Men det finnes mange grunner til at fullamming ikke alltid er mulig.

Delamming er undervurdert, både for mor og barn. Mange tror at det må være enten eller, men alle skvetter morsmelk er bra for barnet. Delvis amming er også bra for deg.

Det er for eksempel slik at noen av antistoffene i morsmelk konsentreres i melka. Det vil si at selv om du bare produserer en liten skvett melk, så får barnet en god dose antistoffer likevel. Dette kan du lese mer om i denne eksterne artikkelen fra Kelly Bonyata, IBCLC. 

Morsmelkerstatning er det eneste alternativet når det ikke er ønskelig eller mulig å gi barnet morsmelk. Hvis du av ulike årsaker vil eller må gi barnet morsmelkerstatning, så skal du få den støtten du trenger til å gjøre dette på et god måte.

Var artikkelen nyttig?

  1. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/spedbarnsernaering/anbefalinger-for-morsmelk-morsmelkerstatning-og-introduksjon-av-mat#morsmelk-er-den-beste-maten-for-spedbarnet-og-barnet-kan-trygt-fa-kun-morsmelk-de-forste-seks-manedene-med-tilskudd-av-d-vitamin-dersom-barn-og-mor-trives-med-det

Oppdatert 05.06.23