Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?
Utfordringer hos mor

Bekkenleddsmerter og amming

Det er vanlig å ha bekkenleddsmerter (bekkenløsning) som gravid. Disse smertene forsvinner som regel rett etter fødselen, men enkelte mødre fortsetter å ha plager lenge etterpå. Noen får råd om å avslutte ammingen for å bli kvitt smertene, men det er det ingen grunn til.

Hva er bekkenløsning?

Leddbåndene som holder fast bekkenet blir mer tøyelige under graviditeten på grunn av hormonpåvirkning. Dette kalles bekkenløsning, og er nyttig med tanke på fødselen siden bekkenet da kan utvide seg såpass at barnet kan fødes.

I noen tilfeller får kvinnen store plager og smerter, og i sjeldnere tilfeller varer plagene lengre enn barselperioden (1, 2).

Man vet ennå ikke helt hvilke hormoner som spiller inn. Noen har skyldt på ammehormonene, og kanskje sagt som trøst til mor: «Det blir bedre når du er ferdig å amme!» (3)

Bør jeg avslutte ammingen?

Det korte svaret er nei, du trenger ikke avslutte ammingen. Kvinner med bekkenleddsmerter anbefales å følge eksisterende retningslinjer for spedbarnsernæring (4) – det vil si fullamming til seks måneder, og videre amming i hele barnets første leveår og lenger, dersom mor og barn trives med det.

Forskningen på området finner ikke at ammeslutt forbedrer bekkenleddsmertene (4-6). Tvert imot kan det hormonet som frigjøres i forbindelse med amming, oxytocin, virke smertelindrende (4).

I en studie opplevde 69 prosent ingen endring etter endt amming, mens 22 prosent av respondentene opplevde at bekkenleddsmertene ble verre etter ammeslutt (6).

Hvilke ammestillinger bør jeg bruke?

En indisk studie fant sammenheng mellom sittende amming og økte smerter (5). Hvis sittende ammestillinger som klassisk vugge, modifisert vugge og tvillingstilling gir smerter, kan andre ammestillinger prøves. Gode alternativer kan være liggende amming og tilbakelent amming.

Var artikkelen nyttig?

1. Landforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB)/Stuge B. Hva er bekkenleddsmerter [internett]. Tilgjengelig fra: https://lkb.no/om-bekkenleddsmerter/hva-er-bekkenleddsmerter

2. Stuge B, Mørkved S, Danielsson A. Bekkenleddsmerter (symptomgivende bekkenløsning, bekkenleddsyndrom). I: Øian P, Jacobsen AF, Kessler J (red.) Veileder i fødselshjelp 2014. s. 88-91. Tilgjengelig fra: http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Bekkenleddsmerter-symptomgivende-bekkenlosning-bekkenleddsyndrom/

3. Spilde I. Avliver myte om amming og bekkenløsning. forskning.no [internett]. 15. okt 2015 [sitert 11. apr 2018]; Tilgjengelig fra: https://forskning.no/svangerskap/2015/10/undersokte-sannheter-om-bekkenlosning

4. Bjelland EK, Owe KM, Stuge B, Vangen S, Eberhard‐Gran M (2015). Breastfeeding and pelvic girdle pain: a follow‐up study of 10 603 women 18 months after delivery. BJOG. 122:1765–1771.

5. Mukkannavar P, Desai BR, Mohanty U, Kulkarni S, Parvatikar V, Daiwajna S (2013). Pelvic girdle pain in Indian postpartum women: a cross-sectional study. Physiother Theory Pract. 30:2, 123-130.

6. Maclennan AH, Maclennan SC (1997). Symptom‐giving pelvic girdle relaxation of pregnancy, postnatal pelvic joint syndrome and developmental dysplasia of the hip. Acta Obstet Gynecol Scand. 76: 760-764.


Oppdatert 28.08.21