Fast føde og delamming - Ammehjelpen

Fast føde og delamming

Ikke alle er i stand til eller ønsker å fullamme barnet sitt, og da er delamming et godt alternativ for både mor og barn. Vi får mange spørsmål omkring dette. Mange lurer også på hvordan man best kombinerer fast føde med amming. Hvordan gjør man dette i praksis kan du lese mer om her.