Hopp til Innhold
Fast føde og delamming

Når må babyen få morsmelkerstatning?

Noen babyer trenger mer melk enn morsmelk, enten i en kortere eller en lengre periode.

Hva er ikke tegn på at babyen trenger morsmelkerstatning?

Mange gir morsmelkerstatning fordi de tror de har for lite melk. Ulike typer atferd hos barnet kan få deg til å tenke at barnet trenger mer melk enn du har, selv om det egentlig ikke har behov for det.

Dette kan for eksempel være at at barnet vil ammes igjen selv om det nettopp har spist, at barnet vil ammes oftere enn andre barn på samme alder, at barnet er urolig, eller at brystene føles myke og tomme. Ingenting av dette forteller oss om barnet får nok mat eller ikke.

De eneste sikre bevisene på at barnet ikke tar til seg nok melk er at antall tissebleier går ned, og at barnet ikke øker som forventet i vekt. Barn under seks uker bør også ha avføring hver dag. Manglende avføring de første ukene kan være et tegn på at barnet får for lite mat.

Det er vanlig at barn våkner om natten fordi de vil ammes. Det er også vanlig at barn våkner oftere når de nærmer seg fire måneder. Mange tror at de våkner oftere enn før fordi de er sultne. Dette stemmer kanskje for noen barn, men ikke for andre.

Barn i den alderen våkner av utallige andre grunner enn sult, og hyppig nattamming bidrar til å få dem til å sove videre. Nattamming er bra for melkeproduksjonen, samt søvndyssende for både mor og barn.

At barnet plutselig vil ammes oftere enn før kan ha mange årsaker – og som regel er det snakk om midlertidige økeperioder.

Fullammede babyer legger på seg i rykk og napp, og det er derfor viktig å se på vektoppgangen over tid. Babyen skal følge sin kurve. Snakk med helsesykepleier eller lege hvis du er i tvil om barnets vektoppgang.

Industrien som lager morsmelkerstatning har fått mye kritikk for måten de markedsfører produktene på. De spiller blant annet på foreldres foreldres usikkerhet omkring hva som er normalt for spedbarn. Dette kan du lese mer om her:

Forskere vil ha slutt på markedsføring av morsmelkerstatning i hele verden

Når trenger babyen tillegg av morsmelkerstatning eller morsmelk?

Noen babyer kan trenge tillegg av morsmelkerstatning eller morsmelk hvis de ikke klarer å ta til seg nok morsmelk gjennom amming, og/eller dersom melkeproduksjonen din er for lav i forhold til babyens behov.

De eneste sikre bevisene på at babyen ikke tar til seg nok melk er at antall tissebleier går ned, og at babyen stagnerer i vekt. Spedbarn under seks uker bør også ha avføring hver dag. Manglende avføring de første ukene kan være et tegn på at babyen får for lite mat. Dette får du hjelp til å finne ut av på helsestasjonen.

Hvis babyen legger dårlig på seg over tid kan hen ha behov for tillegg fram til du får økt melkeproduksjonen og/eller at årsaken til barnets vektproblemer er kartlagt.

Du har krav på ammeveiledning for å finne ut hvor utfordringene ligger.

Babyer under fire måneder som trenger tillegg skal ha morsmelkerstatning eller utpumpet morsmelk i tillegg til ammingen.

Her kan du lese om hvordan du tilbereder morsmelkerstatning tryggest mulig.

Hvilke matemetoder bør jeg bruke?

Hvordan gir jeg tillegg uten å forstyrre ammingen unødvendig?

Bruk langsom flaskemating, hjelpebryst eller koppmating som nevnt i lista over.

Hvis du ønsker å opprettholde melkeproduksjonen, er det viktig at du ammer før du gir morsmelkerstatning.

Gi fra begge bryst, og bruk vindusviskeramming og melkekompresjoner for å øke mengden melk som babyen får i seg.

Gi deretter tillegg med langsom flaskemating. Du kan også bruke hjelpebryst.

I tillegg er det en fordel om du gir så små porsjoner av tillegget fordelt utover dagen.

Mye morsmelkerstatning på én gang vil kunne gjøre at barnet sover lengre enn det vanligvis ville gjort. Hvis du ammer sjeldnere enn vanlig vil melkeproduksjonen kunne gå ned.

Om du ønsker å gi morsmelkerstatning før barnet legger seg, er det bedre for melkeproduksjonen om du gir denne litt tidligere på ettermiddagen i stedet for rett før leggetid, og at du ikke kutter ut kvelds- og nattammingen. Kvelds- og nattamming er bra for melkeproduksjonen.

Kan jeg gi fast føde som tillegg før barnet er fire måneder?

Babyer skal ikke ha fast føde før de er fire måneder gamle. Det er fordi fordøyelsessystemet og nyrefunksjonen ikke er godt nok utviklet til å bearbeide noe annet enn morsmelk eller morsmelkerstatning.

Kan jeg gi babyen morsmelkerstatning for min egen del?

Noen ønsker å gi tillegg i kortere eller lengre perioder selv om barnet ikke har behov for det.

Det er vanlig å kjenne på et behov for at partner eller andre skal kunne mate barnet innimellom, og ikke alle har utpumpet morsmelk tilgjengelig i slike situasjoner.

Morsmelkerstatning er det eneste alternativet hvis babyen ikke kan få morsmelk.

Så lenge du gir tillegg i ny og ne (og ikke hver dag) vil det ikke ha nevneverdig innvirkning på melkeproduksjonen din.

Andre gir morsmelkerstatning i tillegg til morsmelk på fast basis. Fullamming passer ikke for alle. Delamming kan i slike tilfeller være et godt alternativ med helseeffekter både for deg og barnet.

Hva hvis babyen er over fire måneder?

Babyer over fire måneder kan få fast føde i stedet for morsmelkerstatning hvis de trenger mer mat enn morsmelk alene.

Bakgrunnen for dette rådet er at fast føde har mindre innvirkning på barnets inntak av morsmelk enn hva morsmelkerstatning kan ha.

Les om forskjellene mellom morsmelk og morsmelkerstatning.

Noen babyer kan trenge tillegg av morsmelkerstatning selv om de ammes og får fast føde. Hva som er riktig for babyen din er avhengig av hvor stor melkeproduksjon du har, hvordan babyens vekt er, og hvor fort babyen bør få tilleggsnæring.

Hvis du slutter å amme eller gi morsmelk før babyen din er 12 måneder, må babyen få morsmelkerstatning i stedet. Dette gjelder også selv om babyen spiser fast føde og drikker vann.

Snakk med helsestasjonen hvis du er usikker på hva som er riktig for ditt barn.

Her kan du lese mer om introduksjon av fast føde og hvordan du går fram.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 06.06.23