Hopp til Innhold
Fast føde og delamming

Morsmelkerstatning: Hva er viktig å vite?

Her finner du informasjon om hvordan du tilbereder morsmelkerstatning (mme) på tryggest mulig måte, i tillegg til annen viktig info om bruk av mme.

Nb!

Nestlé Norge AS trekker tilbake Morsmelkerstatning «NAN EXPERTPRO HA 1» med batchnummer 33120742C1 og best før dato: 11.2025. Årsaken er potensiell forekomst av bakterien Cronobacter sakazakii.

Les mer hos Mattilsynet.

Hvor finner jeg informasjon om bruk av morsmelkerstatning?

⚠️ Ammehjelpen gir ikke egne råd eller anbefalinger omkring morsmelkerstatning. Dette er helsemyndighetenes ansvar.

Vi bringer videre informasjon om morsmelkerstatning fra norske og internasjonale helsemyndigheter og andre trygge kilder.

Her finner du råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter omkring amming, morsmelkerstatning og fast føde:

📍 Helsenorge: Alt om spedbarnsmat
📍 Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Denne artikkelen på ammehjelpen.no er et tillegg til informasjon om tilberedning av morsmelkerstatning som du finner hos Alt om spedbarnsmat på Helsenorge.no.

Helsenorge.no har også en artikkel med vanlige spørsmål omkring bruk av morsmelkerstatning.

Du finner informasjon om hvorfor det er viktig å tilberede morsmelkerstatning riktig i en artikkel skrevet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

Denne siden fra First Steps Nutrition/Unicef UK Baby Friendly har også mye nyttig informasjon om morsmelkerstatning.

Snakk med helsepersonell på helsestasjonen hvis du er usikker på noe omkring morsmelkerstatning. Du skal få den informasjonen du trenger fra helsepersonell, ikke fra produsentene.

Mer om morsmelkerstatning på ammehjelpen.no:

Hvordan tilbereder jeg morsmelkerstatning tryggest mulig?

Film fra helsenorge.no

Ikke bli fristet til å bruke mindre pulver enn vanlig for å drøye det du har tilgjengelig. Du skal heller ikke bruke mer pulver enn det som står på pakken. Begge deler kan være farlig hvis det skjer gjentatte ganger: For lite pulver kan gjøre at babyen ikke får den næringen hen trenger for å vokse og utvikle seg. For mye pulver kan skade nyrene, gjøre babyen dehydrert og/eller forstoppet.

Morsmelkerstatning skal blandes i kokt vann som er minst 70 grader

I følge anbefalinger fra Helsedirektoratet, Mattilsynet og WHO bør morsmelkerstatning blandes med kokt vann som holder minst 70 grader, selv om produsenten skriver noe annet på pakningen.

Flere av produsentene, som Hipp og Nutramigen, har allerede endret bruksanvisningene sine.

Nå har også Nestlé blitt pålagt å endre emballasje og bruksanvisning: Mattilsynet frykter farlige bakterier: Nestlé må advare (VG)

Vannet må være kokt (100 grader) for å drepe bakterier som kan være i vannet.

Vannet som møter pulveret må være minst 70 grader for å drepe farlige bakterier som kan finnes i pulveret – eller som kan overføres fra deg, omgivelsene eller utstyret som brukes.

Morsmelkerstatningspulver er ikke bakteriefritt (sterilt). Det kan være bakterier i pulveret selv om pulveret er laget under rene forhold og er kontrollert av produsenten.

Uansett hvor bakteriene kommer fra, så vil de kunne trives og formere seg i morsmelkerstatningen hvis temperaturen er 40-50 °C. Hvis temperaturen er 70 °C eller høyere, drepes eller inaktiveres bakteriene.

Kan man blande pulveret med litt kokende vann og spe på med kaldt vann?

Mengden vann og mengden pulver skal være som angitt på pakningen når det blandes sammen for å være sikker på at bakteriene dør.

Man bør derfor ikke blande ut pulveret med en mindre mengde varmt vann og tilsette kaldt vann etterpå for at melka raskere skal nå drikketemperatur.

Helsedirektoratet skriver følgende på Helsenorge: «For at temperaturen skal bli høy nok, bør alt vannet ha høy temperatur når det blandes med pulveret».

Hva med mme for barn med allergi?

Anbefalingene omkring temperatur gjelder i utgangspunktet for alle typer morsmelkerstatning, også morsmelkerstatning som kan fås på resept. Helsedirektoratet skiller ikke mellom «vanlig» morsmelkerstatning og morsmelkerstatning for barn med allergi i sine anbefalinger.

Produsentene av nutramigen, pepticate, neocate og althéra skriver alle at deres produkter kan blandes ved 70 grader – men at noen da kan oppleve at produktet klumper seg (4).

Ødelegges næringsinnholdet ved høy temperatur?

I følge WHO vil næringsinnholdet påvirkes minimalt selv om vannet er over 70 grader. Du kan derfor trygt blande mme-pulver med vann som holder minst 70 grader.

Du finner mer informasjon om dette i en artikkel skrevet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

Produsenten Nestlé skriver dette på sine nettsider: «Produktene våre (…) er fortsatt egnet til bruk og har den samme høye kvaliteten dersom man følger veiledningen fra myndighetene og velger å blande ut pulveret i vann som holder 70 °C.»

Kan bakterier fra morsmelkerstatning gjøre barn syke?

Ja. Det er bakteriene Cronobacter Sakazakii og Salmonella som kan gjøre barn syke. Det varierer hvor sykt barnet kan bli av disse bakteriene. Det kan for eksempel vise seg som en mild mage-tarm-sykdom som går over av seg selv, eller i sjeldne tilfeller gi alvorlig blodinfeksjon (sepsis) og hjernehinnebetennelse. Les mer om dette i en artikkel som er skrevet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

Det er heldigvis sjelden at barn blir alvorlig syke eller dør av disse bakteriene, men det skjer.

Det sist kjente, alvorlige tilfellet skjedde i februar 2022 i USA. Fire spedbarn ble innlagt på sykehus, og to av dem døde.

Infeksjon med Cronobacter Sakazakii fra morsmelkerstatning var den sannsynlige årsaken.

Den aktuelle morsmelkerstatningen ble trukket fra markedet og har ikke vært i salg i Norge. (Kilde: Det amerikanske folkehelseinstituttet, CDC)

Fabrikken som produserte morsmelkerstatningen som inneholdt bakterier ble stengt i forbindelse med dette, noe som førte til mangel på mme over hele USA.

Det som skjedde i USA er ikke det eneste eksemplet på at bakteriene kan føre til sykdom og død. Men fordi det ikke er påbudt å rapportere tilfeller av infeksjon med for eksempel cronobacter i store deler av verden, så vet vi ikke hvor mange babyer som rammes hvert år. (kilde) Hvor mange som rammes vil dermed være underrapportert. Men det har blitt registrert tilfeller så lenge morsmelkerstatning har vært på markedet. (kilde)

Et annet eksempel er fra Frankrike i 2017-2018, da det var et stort utbrudd av infeksjoner med bakterien salmonella blant spedbarn. Infeksjonen ble bekreftet hos 37 spedbarn. Kilden var morsmelkerstatning. Over halvparten var innlagt på sykehus, men ingen døde. Den aktuelle morsmelkerstatningen var ikke blitt solgt i Norge, men i mange andre land i Europa, og førte til en massiv tilbakekalling. (kilde)

Morsmelkerstatning som selges i Norge blir ikke produsert her, men importeres fra andre steder i Europa.

I desember 2023 tilbakekalte Nestlé Norge 90 bokser Nan Expertpro HA1 på grunn av potensiell forekomst av bakterien cronobacter sakazakii.
Les mer hos Mattilsynet.

I februar og mars 2023 ble to ulike typer morsmelkerstatning (som ikke selges i Norge) tilbakekalt i USA fordi bakterien cronobacter sakazakii ble funnet i produksjonslokalene (kilde & kilde).

En ny forskningsrapport som handler om temperatur ved tilberedning av morsmelkerstatning konkluderer med følgende:

«There is an urgent need for stronger consumer protections with respect to the marketing of PIF and PIF preparation devices to further protect infants from PIF-related bacterial contamination, which can result in serious ill health and even death.» (kilde)

(PIF = mme-pulver)

Forskerne bak studien etterlyser også en bedre kartlegging i forbindelse med at spedbarn blir innlagt på sykehus med mage/tarm-infeksjoner, og at det registreres om babyene får morsmelkerstatning og ved hvilke temperaturer den har blitt tilberedt.

Mer info om bakterier i morsmelkerstatning:

First Steps Nutrition Trust: The bacterial contamination of powdered infant formula: What are the risks and do we need to review current instructions on safe preparation?

Anbefalingen ble ikke endret etter nyhetssaken på TV2

Noen tror at anbefalingen om tilberedning av mme ble endret etter en nyhetssak på TV2 for noen år siden, men dette stemmer ikke.

Anbefalingen fra norske helsemyndigheter om å blande mme-pulver med kokt vann på minst 70 grader kom lenge før det.

Nyhetssaken på TV2 handlet om en baby som de mistenkte ble syk av morsmelkerstatning blandet på for lav temperatur.

Historien om babyen ble fortalt for å sette søkelys på anbefalingene, som mange på den tiden ikke var klar over.

Kan jeg bruke mme-maskiner?

Det er såvidt vi vet ingen maskiner på markedet som blander riktig mengde kokt vann med riktig mengde pulver på riktig temperatur (minst 70 grader).

At disse maskinene likevel selges i norske butikker er dessverre ingen garanti for at de er trygge å bruke.

MME-maskiner av typen Baby Brezza kan ikke anbefales

Anbefalingene om at morsmelkerstatning bør tilberedes med vann som holder minst 70 grader har konsekvenser for bruken av melkemaskiner / blandeapparater.

Én av disse maskinene (Baby Brezza) kan sammenlignes med en «kaffemaskin» som blander morsmelkerstatning til drikkeklar temperatur.

Vannet som møter pulveret er ikke høyere enn 40 grader. Mange lurer derfor på om det er trygt å bruke denne maskinen. Ammehjelpen har fått følgende svar fra Helsedirektoratet og Mattilsynet:

«Morsmelkerstatning bør tilberedes med kokt vann som har en temperatur på minst 70 grader når det blandes med pulveret. Blandeapparater som ikke ivaretar dette, kan vi ikke anbefale. Det er flere typer blandeapparater på markedet, og vi har dessverre ikke anledning til å vurdere hvert enkelt

Det finnes også en risiko for at det er feil med innstillingene på maskinen. Dette kan gjøre at den ikke blander morsmelkerstatningen riktig. Noen opplever for eksempel at det kommer for mye eller for lite pulver i forhold til mengden vann. Begge deler kan være farlig for babyen.

Det kan i tillegg være vanskelig å få rengjort alle delene ordentlig. Mangelfull rengjøring og dårlig hygiene øker risikoen for at det kan samle seg bakterier eller mugg i maskinen, noe som kan være skadelig for barnet på kort og lang sikt. Dette gjelder alle typer blandemaskiner for morsmelkerstatning.

Tommee Tippee Perfect Prep følger heller ikke anbefalingene

Melkemaskinen Tommee Tippee Perfect Prep tilsetter først en liten dose vann som (i følge produsenten) skal holde ca 70 grader i flasken. Deretter tilsetter du selv riktig mengde pulver, og maskinen fyller på kaldt vann til drikketemperatur.

Selv om dette kan høres ut som en trygg metode fordi pulveret blandes med vann på ca 70 grader, så er det usikkert om mengden varmt vann ved denne løsningen er nok for å inaktivere eller drepe bakteriene i pulveret.

Helsedirektoratet skriver følgende på Helsenorge: «For at temperaturen skal bli høy nok, bør alt vannet ha høy temperatur når det blandes med pulveret».

Det er også usikkert om vannet faktisk holder 70 grader eller mer når pulveret blandes inn.

I en fersk forskningsrapport beskrives det at foreldre har målt temperaturen på det varmet vannet som kommer ut først (i en såkalt «hot shot») før pulveret ble tilsatt. Bare 15 prosent av deltagerne oppga at vannet holdt 70 grader eller mer. (kilde)

En rapport laget av First Steps Nutrition Trust (som samarbeider med blant andre Unicef UK Baby Friendly Initiative) tar for seg spørsmål omkring sikkerhet og potensiell bakterievekst ved tilberedning av morsmelkerstatning. De diskuterer blant annet bruk av Tommee Tippee Perfect Prep som er den mest brukte maskinen i UK.

De viser blant annet til info fra irske helsemyndigheter som ikke anbefaler bruk av maskiner til tilberedning av morsmelkerstatning. Årsaken er at det ikke finnes nok bevis for at de er trygge å bruke. Det finnes lite uavhengig forskning på blandemaskiner. Her kan du lese rapporten.

I rapporten står det også at det er usikkert om filteret som brukes i maskinen fjerner bakterier i like stor grad som når man koker vannet.

Må ferdig morsmelkerstatning i porsjonspakninger varmes opp?

Ferdig tilberedt morsmelkerstatning som selges i porsjonspakninger, er et sterilt produkt. Det betyr at det ikke inneholder farlige bakterier og trenger derfor ikke varmes over 70 grader.

Mange bruker derfor denne typen morsmelkerstatning når de er på tur.

Melken kan serveres romtemperert rett fra kartongen hvis babyen din liker det. En nyfødt eller syk baby bør imidlertid få kroppstemperert melk for at de skal slippe å bruke energi på å varme opp melka.

Hvilken type morsmelkerstatning kan jeg gi?

Ingen av merkene er i utgangspunktet bedre enn andre. De inneholder stort sett det samme, med noen få ulikheter. Snakk med helsepersonell hvis du tenker at barnet reagerer på innholdet i morsmelkerstatningen.

Babyer under seks måneder skal ha morsmelkerstatning merket med 1. De skal ikke ha tilskuddsblanding eller «melkedrikk» – det vil si erstatning som er merket med 2, 3 eller 4. Næringsinnholdet i disse typene erstatning er ikke tilpasset behovene til de yngste spedbarna. (Kilde: Helsedirektoratet og WHO/UNICEF)

Pakningene er svært like, så pass på at du velger pakken som er merket med tallet 1. De pleier også være merket med «fra 0 måneder» eller «fra fødselen».

Må jeg bytte fra morsmelkerstatning til tilskuddsblanding når babyen blir seks måneder?

Du kan gi morsmelkerstatning merket med 1 så lenge barnet ditt har behov for morsmelkerstatning, dvs hele det første året.

Tilskuddsblanding (merket med 2) er et unødvendig produkt, i følge Helsedirektoratet1, Unicef2,3, WHO og engelske helsemyndigheter (NHS). NHS skriver at det i følge forskning ikke har noen fordeler for babyen å bytte til tilskuddsblanding (merket med 2) ved seks måneder.

Det er altså ikke nødvendig å bytte til tilskuddsblanding merket med 2 når babyen er seks måneder, selv om produsentene gir inntrykk av at det er nødvendig. Dette kan du lese mer om her.

Vi ser at det i sosiale medier argumenteres med at tilskuddsblanding inneholder mer jern enn morsmelkerstatning, og at det derfor er viktig å bytte. Men hvis man sammenligner med morsmelk (som spedbarn fra naturens side er «ment» å skulle få) så øker ikke innholdet av jern i morsmelk når babyen er seks måneder. Barn skal i utgangspunktet fra denne alderen få det meste av det de trenger av jern fra andre kilder enn morsmelk/morsmelkerstatning, altså fra fast føde.

Barn over 12 måneder trenger verken morsmelkerstatning, tilskuddsblanding eller «melkedrikk» (merket med 3 eller 4). De kan få kumelk eller beriket plantemelk i stedet.

Det kan finnes unntak, så kontakt helsepersonell hvis du lurer på hva som er riktig for ditt barn.

Hvor lenge må flaskene og smokkene steriliseres?

Flasker og flaskesmokker som er i kontakt med morsmelkerstatning må vaskes (først i kaldt og så i varmt vann) og steriliseres etter hver eneste bruk.

Du kan vaske dem for hånd eller bruke oppvaskmaskin, men de må uansett steriliseres etterpå. Dette er fordi morsmelkerstatning kan inneholde farlige bakterier som kan gjemme seg i kriker og kroker.

Flasker og flaskesmokker bør kokes/steriliseres så lenge barnet får morsmelkerstatning, i følge Helsedirektoratet.

Her kan du se film og lese mer om rengjøring av flasker.

Hvordan kan jeg kombinere amming med tillegg av morsmelkerstatning?

Du finner informasjon om hvordan du best kan kombinere amming med tillegg i artiklene våre om morsmelkerstatning før fire måneder, og delamming.

Kontakt en ammehjelper hvis du har spørsmål som du ikke finner svar på i artiklene.

Hvordan kan jeg gi morsmelkerstatning til babyen?

Små mengder morsmelkerstatning kan gis på kopp eller sprøyte.

Hjelpebryst med morsmelkerstatning er et godt alternativ hvis du ønsker å stimulere melkeproduksjonen samtidig som babyen får tillegg.

Hvis babyen får mest – eller bare – morsmelkerstatning er det ofte mest effektivt å bruke flaske.

Langsom flaskemating etterligner hvordan melka kommer fra brystet og er en sensitiv måte å mate babyen på. Å mate babyen langsomt legger til rette for at han ikke overspiser og får lov til å kjenne etter om han er mett.

Film fra helsenorge.no

Det er babyen som avgjør om måltidet er over, ikke hvor mye det er igjen i flaska. Å mate babyen langsomt kan også bidra til å dekke mer av sugebehovet.

Her kan du lese mer om hvordan du kan mate babyen med flaske.

Snakk med helsestasjonen hvis du trenger mer hjelp og informasjon.

Var artikkelen nyttig?

  1. Personlig kommunikasjon med spesialrådgiver i Helsedirektoratet mars 2023.
  2. Infant Milks
  3. Unicef: Responsive bottle feeding
  4. Personlig kommunikasjon på e-post 2021-2023

Oppdatert 30.05.24