Hopp til Innhold
Fast føde og delamming

Hvordan starte med fast føde til babyen?

Helsedirektoratet anbefaler fullamming i seks måneder, hvis du og babyen trives med det. Fast føde (altså annen mat enn morsmelk/mme) skal deretter gradvis bli en del av barnets kosthold. Det anbefales at du fortsetter å amme som før når babyen begynner med fast føde.

Hvem gir råd og anbefalinger omkring innføring av fast føde?

⚠️ Ammehjelpen gir ikke egne råd eller anbefalinger omkring fast føde. Dette er helsemyndighetenes ansvar.

Vi bringer videre informasjon om innføring av fast føde fra norske og internasjonale helsemyndigheter og andre trygge kilder.

Her finner du råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter omkring amming, morsmelkerstatning og fast føde:

📍 Helsenorge: Å starte med fast føde til barnet
📍 Helsenorge: Alt om spedbarnsmat
📍 Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Når kan babyen begynne med fast føde?

Retningslinjene for spedbarnsernæring1 fra Helsedirektoratet slår fast at «Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. Barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det».

Deretter bør fast føde gradvis introduseres, med morsmelk som en del av kostholdet i barnets første leveår og gjerne lenger dersom mor og barn trives1 .

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler fullamming (altså at babyen bare får morsmelk) i seks måneder og å fortsette ammingen til barnet er to år, og gjerne lenger.

Hvis babyen både viser tegn på at hen trenger mer mat, og samtidig viser tegn på at det er modent nok til å håndtere fast føde (se avsnitt under), kan det være på tide å starte med fast føde før seks måneder – men ikke før fire måneder1.

Snakk med helsesykepleier hvis du lurer på noe omkring innføring av fast føde, eller er usikker på hva som er riktig tidspunkt for dere å starte på.

Kan jeg gi fast føde før fire måneder?

Nei. Fast føde skal ikke gis før 4 måneder, dvs 17 uker1.

Morsmelkerstatning er det eneste alternativet når spedbarn under fire måneder trenger tillegg til morsmelk.

Før dette er ikke fordøyelsen og nyrene utviklet nok til å bearbeide noe annet enn morsmelk eller morsmelkerstatning1.

Helsepersonell skal i utgangspunktet følge retningslinjene fra Helsedirektoratet. De bør derfor ikke anbefale oppstart av fast føde eller innføring av smaksprøver før babyen er minst fire måneder / 17 uker.

Hvordan vet jeg om babyen trenger fast føde?

Barn er naturlig interessert i omgivelsene sine og nye gjenstander. At babyen viser interesse for annen mat bør derfor ikke alene tolkes som om det er på tide å starte med fast føde.

Tegn på at babyen trenger annen næring i tillegg til morsmelk før hun er seks måneder kan være utilstrekkelig vektøkning og/eller vekst i følge helsestasjon eller lege, til tross for god ammeveiledning.

Barn over fire måneder bør få fast føde i stedet for morsmelkerstatning hvis de har behov for tillegg til morsmelk1. Fast føde er av erfaring mindre forstyrrende for ammingen enn å gi morsmelkerstatning.

Barn over seks måneder har behov for fast føde i tillegg til morsmelk/morsmelkerstatning for å dekke behovet for energi og næringsstoffer, spesielt jern1.

Hvordan vet jeg om babyen er klar for fast føde?

Tegn på modenhet hos babyen:

De fleste babyer er klare for fast føde omkring 6 måneder. (kilde: Alt om spedbarnsmat / helsenorge.no)

Er det lurt å begynne med grøt hvis babyen våkner ofte om nettene?

Hvis babyen plutselig våkner oftere om nettene rundt fire måneder handler dette som regel om babyens utvikling, og ikke nødvendigvis om at han trenger fast føde.

Det er vanlig å tenke at babyen våkner oftere enn før fordi han er sulten, og at han derfor vil sove bedre hvis han får fast føde som kveldsmat. Dette stemmer for noen, men ikke for alle.

Noen babyer vil ammes mindre om natta når de begynner med fast føde. Men fast føde er ingen garanti for bedre søvn. Noen babyer sover akkurat som før, og det kan også gi dårligere søvn.

Det er fordi det kan være mange andre grunner enn sult til at babyer våkner om natta – akkurat som hos oss voksne.

Innføring av fast føde kan dessuten gi forstoppelse, mageknip og gjøre barnet tørstere enn før, noe som også kan gi urolige netter.

Les mer i artikkelen vår om nattamming.

Bør jeg starte tidlig med smaksprøver for å unngå at babyen blir kresen?

Det er viktig å la babyen smake på mange ulike matvarer med ulik konsistens fra starten av. Dette kan bidra til at hun aksepterer mange ulike smaker og konsistenser, også senere i barneårene, og blir mindre kresen.

Grønnsaker aksepteres for eksempel lett når barnet starter med annen mat og drikke enn morsmelk/morsmelkerstatning, men ikke nødvendigvis like lett når det er blitt litt eldre – rundt 2–4 år gammelt.

Det er likevel ikke grunnlag for å si at mat må introduseres innenfor et konkret aldersvindu (smaksvindu)1.

Noen får høre at det er lurt å begynne med fast føde ved fire måneder for å unngå at barnet blir kresent.

Vi hører også argumenter om at det er lurt å begynne med fast føde fra fire måneder fordi det tar tid å venne barnet til fast føde.

Men det er ikke grunnlag for å si at fullamming i seks måneder har negativ effekt på verken appetitt eller aksept av matvarer – ut fra den kunnskapen vi har i dag1.

Babyer får faktisk smaksprøver på mors kosthold allerede mens de ligger i magen.

I en studie ga de gravide mødre kapsler med konsentrert gulrot (søtt) og konsentrert grønnkål (bittert), og undersøkte deretter fosterets ansiktsuttrykk ved hjelp av ultralyd i uke 32 og 36 19.

Screenshots fra studien «Flavor Sensing in Utero and Emerging Discriminative Behaviors in the Human Fetus«:

Denne babyen fikk smake på fostervann med grønnkål-smak 😫🥬
… og denne babyen fikk smake på fostervann med gulrot-smak 🤤🥕

Forskning viser også at morsmelk tar smak av det mor spiser17,18. Babyer som ammes eksponeres dermed for ulike smaker lenge før de har begynt med fast føde.

Dette kan gjøre at babyen enklere aksepterer ulike smaker når fast føde introduseres. Her kan du finne mer informasjon og referanser til forskning på dette området.

Til å begynne med er hensikten med introduksjon av fast føde først og fremst å la barnet venne seg til nye smaker, ny konsistens og å venne kroppen til å fordøye annet enn melk.

Annen mat skal introduseres gradvis som tillegg til morsmelken/morsmelkerstatningen, og mengden økes i takt med barnets behov og signaler.

Det er individuelt hvor lang tid barnet bruker på denne prosessen.

Anbefalingene for spedbarnsernæring har tatt høyde for at noen barn bruker lengre tid enn andre på å venne seg til fast føde1.

Hvor mye skal jeg amme i tillegg?

Det anbefales at du fortsetter å amme som før i den perioden fast føde introduseres1.

Fordi morsmelk er den viktigste maten hele det første året kan det ofte være lurt å amme først, og gi fast føde etterpå. Amming som del av måltidet opprettholder melkeproduksjonen (Kilde: Alt om spedbarnsmat).

Morsmelk er «sikringskosten» som legger grunnlaget for at babyen får i seg det meste av det den trenger det første året.

Morsmelk skal altså fortsatt være den viktigste maten for barnet ditt, og ikke den nye maten du begynner å gi. Det er ikke meningen at den nye maten skal erstatte morsmelken.

Hvis barnet har fått både morsmelk og morsmelkerstatning de første fire månedene, så skal fast føde først og fremst dekke noe av næringen som tidligere ble dekket av morsmelkerstatningen.

Fast føde skal i utgangspunktet komme i tillegg for å møte babyens stadig økende behov for næringsstoffer og energi1. Det samme gjelder også for barn som får morsmelkerstatning. Derfor er det et poeng at innføringen av fast føde skjer gradvis, fordi barnets næringsbehov øker gradvis (og ikke over natta).

Det er naturlig at ammemønsteret endrer seg i takt med at barnet spiser mer og mer fast føde. Hvor mye morsmelk (eller mme) babyen får i seg i forhold til fast føde vil gradvis endre seg i løpet av den perioden babyen ammes eller får mme.

Illustrasjonen over er lånt av svenske Livsmedelsverket, som tilsvarer Mattilsynet/Helsedirektoratet i Norge. Her kan du se hvor mye av barnets behov som kan dekkes av morsmelk (eller morsmelkerstatning) og annen mat mellom 0-24 måneder. (zoom for å lese tekst på bildet)

Fra Helsenorge.no/Alt om spedbarnsmat:

«Fra omkring 6 måneder er det på tide å starte med fast føde til barnet. Morsmelk gir fortsatt halvparten eller mer av energi og næringsstoffer i alderen 6-12 måneder. I andre leveår kan morsmelk gjerne dekke omkring en tredjedel av barnets behov for energi og næringsstoffer

Morsmelk kan altså dekke store deler av energibehovet i både det første og det andre året i barnets liv. Det er altså ikke et mål at fast føde skal «ta over» for morsmelken i løpet av det første året.

Men at morsmelken kan dekke dette behovet betyr ikke at den gjøre det.

Noen vil for eksempel oppleve at babyen raskt ønsker mer fast føde, og at dette går ut over hvor mye de vil ammes. Det er vanlig å oppleve brystvegring på dagtid i denne perioden. Så lenge man fortsetter å tilby uten å presse, så vil det som regel gå seg til.

Noen lurer på om de må gi morsmelkerstatning i tillegg i slike perioder – men så lenge babyen fortsatt ammes, så er det i utgangspunktet ikke nødvendig å gi morsmelkerstatning i tillegg.

Morsmelk er bra og viktig for barnet, uansett mengde. Du kan amme eller gi morsmelk så lenge du vil. Det er anbefalt at babyer får morsmelk hele det første året – og gjerne lenger, hvis du og barnet trives med det.

Mer informasjon:

Hvor mye morsmelk (eller mme) trenger babyen etter oppstart av fast føde?

En frisk, fullammet baby som øker som normalt i vekt får i seg i gjennomsnitt ca 7-8 dl morsmelk pr døgn.

Det er som nevnt i forrige avsnitt anbefalt at man i størst mulig grad ammer som før når fast føde introduseres. Mengden melk vil i begynnelsen være den samme som før babyen fikk annen mat. 

Men noen opplever at babyen raskt kommer opp i store mengder fast føde, og at dette går ut over hvor ofte babyen vil ammes.

Spørsmålet som ofte melder seg da er hvor mye melk babyen bør få i seg for at det skal kunne defineres som «nok». 

Hvis man tar utgangspunkt i kalsium som er et viktig mineral for barn i vekst, så vil omtrent 5 dl melk (morsmelk eller mme) dekke en stor del av behovet, noe som tilsvarer ca 5 gode amminger i døgnet, som nevnt i avsnittet om kalsium.

Eksempelet med kalsium ble valgt fordi morsmelk og mme er en viktig kilde til dette, men det er jo ikke bare kalsium som er viktig.

Snakk med helsepersonell hvis du er usikker på om kostholdet til babyen dekker babyens behov for kalorier, næringsstoffer, vitaminer og mineraler.

Hvordan starter jeg med fast føde?

Det finnes ingen fasit for hvordan du skal introdusere fast føde. Hva som introduseres og hvordan det skjer kommer an på babyens alder og modenhet1.

Mange babyer spiser selv fra rundt seks måneder, mens andre bruker lengre tid. Erfaring viser at de fleste gradvis begynne å spise mer selv rundt 8-9 måneders alder.

Dette er en gradvis prosess. Overgangen i antall og størrelsen på måltidene kommer an på babyens appetitt og utvikling1.

Les mer på helsenorge.no / Alt om spedbarnsmat: Å starte med fast føde til barnet

Hvor og hvordan bør babyen sitte?

Det er fint at babyen får sitte ved bordet (enten i fanget eller i stol) og spise sammen med resten av familien. Babyen lærer om måltider og mat ved å spise sammen med andre.

Mange bruker vippestol eller nyfødtsetet på tripptrappstolen når babyen blir matet med grøt eller mos. Det anbefales i utgangspunktet ikke. Det kan være ubehagelig å ligge bakover når man spiser. For noen babyer kan dette gjøre at de vegrer seg for å spise. Å sitte bakoverlent øker dessuten risikoen for at at maten setter seg fast i halsen.

Barnet skal alltid sitte oppreist8 (i fanget eller i høystol med rett rygg) for å ha best mulig kontroll på maten i munnen. Dette vil for eksempel kunne gjøre det enklere å spytte ut maten, noe som er spesielt viktig hvis babyen spiser selv. Babyer som spiser selv skal aldri ligge bakover.

Uansett om babyen sitter i fanget ditt eller i høystol er det viktig med god støtte og stabilitet. Hvis babyen sitter i høystol, så kan du bruke håndklær eller små puter i sidene og bak ryggen til babyen for å hindre henne i å falle bakover eller sidelengs. Det er også viktig med støtte under beina for å gi mer stabilitet til kroppen.

Hvorfor er det viktig å stoppe når babyen viser at hen er mett?

Ett av de viktigste prinsippene når babyer skal begynne å spise noe annet enn melk er at de får anledning til å bestemme inntaket selv, og at de får tid til å kjenne etter om de har fått nok. Dette legger grunnlaget for sunne spisevaner og kan hindre overvekt senere.

Babyen skal selv få regulere hvor mye mat som går inn, på samme måte som når babyen bare fikk melk. Dette kalles responsiv mating. Det handler om å tolke barnas signaler for når de er sultne og når det er mette, og reagere på dette.

Dette er en fortsettelse av det som ligger bak prinsippet om selvregulering ved amming og «langsom flaskemating» som prøver å etterligne hvordan brystet fungerer.

Hvis en baby får spise selv, som ved BLW, så er det babyen som bestemmer hva som går inn og ut av munnen. Dette er én av årsakene til at det er viktig å la babyen få sjansen til å spise selv.

Dette er litt vanskeligere å få til med skje-mating, men det er ikke umulig. Tenk på samme prinsipp som ved langsom flaskemating:

Babyen må få kunne ta pauser, få tid til å kjenne på en følelse av metthet. Den som gir maten må være sensitiv for babyens signaler på at han har fått nok, som at babyen ikke gaper eller kniper munnen sammen.

Mange sier at de vet at babyen har fått nok når han snur hodet vekk – men dette kan også være et ganske seint tegn. Hvis du holder skjeen i nærheten av munnen, gaper babyen villig og viser tegn til å ville ha den, eller er han mer lunken? Hva sier kroppsspråket og ansiktsuttrykket?

Hvis man ikke er sensitiv i måten man mater på, så kan det være lett å «tråkke over streken» ved å dytte skjeen inn i munnen på barnet, leke «fly eller bil som skal inn i garasjen» eller på andre måter prøver å lure babyen til å åpne munnen. Dette er det motsatte av responsiv mating.

Du bestemmer hva som ligger på fatet. Barnet bestemmer hvor mye han/hun vil spise av det. Tving aldri mat i barnet. Det er normalt at det kan bli grisete og at det kan ligge mat igjen når barnet er ferdig.

Det er babyen som skal bestemme når han er mett, ikke om det er melk igjen i flaska eller mat igjen på fatet.

Man skal altså ikke lirke og lure, men følge babyens signaler. 

Dette er mye enklere å få til hvis man spiser sammen, og der babyen får en variant av det de(n) voksne spiser.

Måltidene blir dessuten som regel mye hyggeligere hvis vi ser på det som en sosial greie der babyen skal lære å spise, samtidig som vi prøver å ha det fint sammen.

Å være responsiv og sensitiv overfor barnet i matesituasjoner er like viktig som å være responsiv og sensitiv overfor barnet i andre situasjoner.

Hvordan mate babyen med skje?

Hvis babyen er nærmere 4 måneder enn 6 måneder, så vil det være naturlig å starte med most mat.

Ha litt mat på skjeen og vekk barnets interesse (hvis det trengs) ved å la skjeen berøre munnen til babyen. Følg babyens signaler som forklart i forrige avsnitt.

Hvis maten kommer ut igjen med en gang, kan det skyldes at tungen på refleks dytter maten ut i stedet for å føre den bakover mot svelget. Denne refleksen forsvinner som regel gradvis fra 4-6 måneder, og er ett av tegnene på at babyen er klar for å spise noe annet enn melk.

Hvis all mat kommer ut igjen og/eller at babyen vegrer seg for å åpne munnen, ta noen dagers pause før du prøver på nytt.

Eller – hvis babyen er moden for det, la henne prøve seg på egen hånd og se om det vekker interessen.

Hvordan kan babyen spise maten selv?

Å få lov til å kjenne på maten, og spise selv, skaper både matglede og mestringsfølelse.

At babyen spiser selv kalles ofte for babystyrt mattilvenning / baby-led weaning ( BLW ). Hovedpoenget med babystyrt mattilvenning er at barnet selv får styre overgangen fra flytende til fast føde.

Babyen trenger ikke tenner for å kunne spise på denne måten. Babyer som er klare for fast føde tygger godt med gommene.

Legg mat i passende stykker og med passende konsistens foran barnet. Barnet styrer selv hva som puttes i munnen, hvor mye av det som blir spist, og i hvilket tempo. I starten vil det kanskje være mer utforsking og gris enn spising, og dette er en del av læringsprosessen.

Hvis barnet avviser mye av maten som tilbys, prøv å variere med andre kombinasjoner, smaker og konsistenser.

Hvilken mat skal babyen begynne med?

Det finnes ingen regler for hvilken mat man bør begynne med. Helsedirektoratet anbefaler imidlertid å gi jernrik og næringstett mat, uansett om den er most eller i biter1.

Du kan godt blande i litt morsmelk i maten for å gjøre overgangen enklere. Enzymene i morsmelken hjelper barnet å fordøye måltidet og vil gjøre at maten blir litt tynnere. Hvis det gjelder grøt: Ikke tilsett mer grøtpulver eller melblanding når dette skjer1.

Du finner forslag til hva slags mat du kan gi babyen på Helsenorge / Alt om spedbarnsmat.

Hvordan lage grøten selv?

Hvis du ønsker å gi hjemmelaget grøt til barnet, kan du bruke jernrike kornsorter som hirse eller sammalt mel av havre, hvete, bygg eller rug. For å frigjøre jern fra kornet bør de bløtlegges i minst én time før det kokes tykt med vann. Tilsett deretter morsmelk eller morsmelkerstatning til ønsket konsistens1. og tilsett en c-vitaminkilde for å øke opptaket av jern. (se eget punkt om jern litt lengre ned i denne teksten)

Årsaken til at man ikke skal koke melken sammen med kornet er at dette reduserer innholdet av næringsstoffer og andre stoffer, særlig i morsmelk.

Noen har fått høre at det er viktig å blande grøten med morsmelkerstatning fordi den inneholder mer jern enn morsmelk. Men ettersom opptaket av jern fra morsmelk er høyere enn fra mme, så vil opptaket av jern være omtrent det samme, uansett om man bruker morsmelk eller mme. Du finner en forklaring på dette i avsnittet om jern litt lengre ned i teksten.

Oppskrift på hjemmelaget grøt fra HelsaDi, som er Helsedirektoratet i sosiale medier:

Bland mel/flak og vann. Bløtlegg i minst én time, eller i kjøleskapet over natta.

Kok opp blandingen under omrøring. La det koke i ca 5 minutter.

Avkjøl grøten og bland inn morsmelk eller morsmelkerstatning.

Servér med frukt, bær eller grønnsaker med C-vitamin.

Noen ønsker at barnet skal spise mest mulig selv, og tenker at dette ikke er mulig å få til med grøt. Dette kan løses ved å lage grøtlapper eller tjukk grøt som kan spises med hendene fram til barnet mestrer å bruke skje.

Hva hvis barnet brekker seg og får maten «i vranghalsen»?

Mange foreldre bekymrer seg for at barnet blir kvalt hvis de får større matbiter i munnen. Det er ikke funnet noen forskjell i risiko for kvelning mellom at barnet spiser selv eller mates med skje6.

Et barn som spiser må imidlertid alltid være under oppsyn.

Husk at det er forskjell mellom at babyen brekker seg og hoster (luftveiene er åpne) og at babyen kveles (luftveiene blokkeres). Det kan være lurt å vite litt om dette før du starter med fast føde til babyen.

Selv om det kan se ubehagelig ut når babyen brekker seg, så er brekningsrefleksen der for å beskytte barnet.

Det er vanlig at babyer brekker seg innimellom, uansett om de får mat som er most eller i biter. Babyer brekker seg som regel lettere enn eldre barn og voksne fordi brekningsrefleksen trigges lengre foran på tungen. Babyer vil som regel gradvis brekke seg mindre etterhvert, spesielt hvis de får prøve seg på mat med ulike konsistenser helt fra start.

Finn mer info og se filmer av babyer som brekker seg: Solid starts

Små, harde og glatte matbiter (for eksempel hele nøtter, blåbær, hele druer, rått eple, rå gulrot og runde pølsebiter) kan sette seg fast i luftveiene og bør ikke gis til små barn. Nøtter kan i stedet gis som nøttesmør, druer kan deles på langs i fire biter, epler kan raspes eller kokes, og gulrot kan raspes eller kokes.

⚠️ Et barn som er i ferd med å kveles fordi det har mat eller noe annet sittende fast i luftveiene vil ikke klare å gråte eller lage normale lyder. Barnet får ikke puste. Det kan være helt stille eller komme pipende/hvesende lyder. Fargen i ansiktet kan bli blå/lilla eller gråaktig.

Ring 113 med én gang hvis dette skjer.

Helsenorge: Førstehjelp hvis noe sitter fast i halsen eller nesen

Mange helsestasjoner tilbyr gratis førstehjelpskurs som kan gjøre at du føler deg tryggere og vet hva du skal gjøre i tilfelle det skulle skje noe med barnet ditt.

Hvordan kan jeg sikre at babyen får i seg nok vitaminer og mineraler?

Morsmelk eller morsmelkerstatning sammen med et variert og næringsrikt kosthold skal kunne gi babyen det den trenger. Snakk med helsesykepleier hvis du har spørsmål rundt dette.

Dette er noen av vitaminene/mineralene som mange foreldre har spørsmål om:

Jern

Det er lite jern i morsmelk, men det jernet som er der tas lett opp av kroppen.

Det er anslått at spedbarn kan ta opp rundt 50 prosent av jernet i morsmelk, mot omkring 10 prosent fra morsmelkerstatning, der jernet er tilsatt26-28.

Morsmelkerstatning er derfor tilsatt en mengde jern som gir et opptak som tilsvarer mengden barnet tar opp fra morsmelk1. Det betyr at selv om morsmelkerstatning inneholder mer jern pr 100 ml enn det morsmelk gjør, så tar kroppen opp omtrent samme mengde jern – uansett om babyen får morsmelk eller morsmelkerstatning.

Fra seks måneders alder trenger babyer jern gjennom fast føde i tillegg til det som finnes i morsmelk eller morsmelkerstatning. Det er fordi babyer fødes med et jernlager som varer til de er omtrent seks måneder gamle1.

Det betyr ikke at jernlageret går tomt over natta. Det er en gradvis prosess, og lageret kan holde kortere eller lengre enn seks måneder. Hvor lenge det faktisk varer kommer an på mange faktorer, for eksempel om babyen er prematur, om navlestrengen ble kuttet for tidlig, eller hvis mor hadde svært lave nivåer av jern i svangerskapet25,26.

Anbefalingen for babyer mellom 6-11 måneder er at de får i seg 8 mg jern per dag. Kroppen til babyen tar imidlertid ikke opp alt dette. Det er beregnet at spedbarnet må ta opp 0,5–1,5 mg jern per dag. 

Du som forelder bør være oppmerksom på jerninnholdet i maten du gir babyen din – men du skal ikke trenge å regne på hvor mye jern eller andre stoffer babyen din får i seg pr dag.

Å finne ut nøyaktig hvor mye jern ditt barn får i seg pr dag vil være et vanskelig regnestykke. Det handler blant annet om at ulike matvarer har ulik biotilgjengelighet av jern – noe som betyr at det er ulikt hvor mye jern kroppen tar opp fra ulike matvarer – og om at matvarene påvirker hverandre slik at opptaket av jern kan variere. Det kan også være ulikt fra barn til barn.

Jernbehovet kan dekkes fra et variert utvalg av fast føde, i tillegg til det babyen får i seg gjennom morsmelk eller morsmelkerstatning.

Gode kilder til jern er grove kornprodukter (brød og hjemmelaget grøt), kjøtt (inkludert lever og leverpostei), fisk, egg, tofu, bønner, linser, erter og pulvergrøt tilsatt jern.

Jern i kjøtt og fisk tas bedre opp i kroppen enn jern i kornprodukter, andre plantematvarer1 og pulvergrøt tilsatt jern30.

Matvarer som inneholder C-vitamin øker opptaket av jern i barnets tarm. Paprika, sitrusfrukter, kiwi, jordbær o.l. er gode kilder til C-vitamin10.

Babyen skal ha nok jern. Men det er ikke sånn at jo mer jern, jo bedre. For mye jern kan være skadelig.

Jerntilskudd er ikke anbefalt for friske barn født til termin. Det anbefales stort sett kun hvis babyen er prematur, eller hadde lav fødselsvekt, og da skal du i såfall få informasjon om dette fra helsepersonell etter fødsel. Jerntilskudd kan også være nødvendig hvis babyen har fått påvist jernmangel ved blodprøve.

Hvis du som ammer tar jerntilskudd vil det kunne øke dine jernlagre hvis det er behov for det, men det gir ikke høyere innhold av jern i melka29.

Kontakt helsepersonell hvis du lurer på noe omkring jern og babyer.

Se flere filmer på Alt om spedbarnsmat / Helsenorge.no

B12

Noen har fått høre at det er for lite B12 i morsmelk, og at det derfor er viktig å starte med fast føde ved fire måneder. Dette stemmer ikke.

Forskning gjort på på 175 norske mødre med god B12-status og deres barn viser at selv om mødrenes B12-status var uendret, sank nivåene av B12 i morsmelken utover i ammeperioden. Forskerne har konkludert med at lave nivåer av B12 ser ut til å være naturlig hos friske, ammede barn.

D-vitamin

Tran anbefales ikke det første leveåret.

Barn som ammes, bør få tilskudd av D-vitamin fra ca. en ukes alder. D-vitamin kan gis i form av D-vitamindråper.

Barn som delammes, bør også få tilskudd av D-vitamin, men mengden kan reduseres avhengig av hvor mye morsmelkerstatning barnet får.

Barn som bare får morsmelkerstating trenger ikke tilskudd av D-vitamin eller annet.

Dette kan du lese mer om på Alt om spedbarnsmat / Helsenorge.no.

Kalsium

En baby mellom 6-11 måneder trenger omtrent 540 mg kalsium pr døgn1.

Kalsium i morsmelk tas lettere opp av kroppen enn kalsium fra kumelk (67% fra morsmelk mot 25% fra mme). Derfor er innholdet av kalsium høyere i morsmelkerstatning enn i morsmelk24.

Omtrent 5 dl melk (morsmelk eller mme) dekker en stor del av behovet, noe som tilsvarer ca 5 gode amminger i døgnet. 

I tillegg kan man inkludere mengden melk i hjemmelaget grøt laget med morsmelk/mme eller kjøpegrøt tilsatt melkepulver.

Pålegg som ost, prim, sesampasta (tahini), sardiner, bønner, linser, erter og grønne grønnsaker er også gode kilder til kalsium. Fra ti måneder kan babyen få yoghurt og andre syrnede melkeprodukter1. Alt dette kan tas med i kalsiumregnskapet i tillegg til morsmelk, mme og grøt.

Hvordan forebygge allergi?

Bør man være forsiktig med noen matvarer for å forhindre allergi?

Å holde tilbake potensielt allergifremkallende matvarer forebygger ikke allergi. Tvert imot bør slike matvarer introduseres jevnlig før fylte ett år – fra og med oppstart av fast føde – og gjerne i samme periode som barnet får morsmelk1.

Slike matvarer kan være nøtter (i form av nøttesmør for å forebygge kvelning), hvete, kokt egg og meieriprodukter.

Bør jeg starte med smaksprøver tidligere enn fire måneder for å unngå allergi?

Har du fått høre at det er viktig å gi babyen smaksprøver på matvarer som kan gi allergi, allerede fra babyen er 3 måneder gammel?

Dette er ikke noe som per i dag anbefales av norske helsemyndigheter. 

Helsestasjoner skal følge norske helsemyndigheter sine anbefalinger når de gir råd til foreldre omkring innføring av fast føde og smaksprøver: 

Fullamming til seks måneder er hovedanbefalingen, men man kan starte med smaksprøver på fast føde fra tidligst fire måneder (17 uker) ved behov hos mor eller barn.

Helsedirektoratet1 skriver følgende om allergi og spedbarn:

«Med dagens kunnskapsgrunnlag er det ikke belegg for å si om introduksjon av fast føde ved fire måneder eller ved seks måneders alder kan forebygge utvikling av allergi/atopisk sykdom. Alle spedbarn bør imidlertid få mat som også kan være allergifremkallende i løpet av det første året.»

De systematiske kunnskaps-oppsummeringene som finnes per i dag når det gjelder tidspunkt for introduksjon av fast føde og allergi, tyder ikke på at det er noen fordel å starte med fast føde før seks måneders alder21-23, i følge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en systematisk kunnskapsoversikt2 der de ser på tidspunkt for introduksjon av fast føde, men også på andre helseutfall. De tar for seg alt av relevant forskning, både forskning på infeksjoner, senere sykdom og forebygging av allergi.

Det har også kommet oppdaterte nordiske anbefalinger for ernæring3.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal gå gjennom de oppdaterte anbefalingene og vurdere om det er grunnlag for å endre de norske anbefalingene. 

Helsemyndigheter ser ikke bare på enkeltstudier når de kommer med faglige råd – men på samlet forskning under ett. 

(Kilder: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet)

Hvilke matvarer skal ikke gis til babyer?

Det finnes en del matvarer man enten ikke bør gi spedbarn, eller som man bør være forsiktig med1.

Lista under er hentet fra Alt om spedbarnsmat. Du finner hele oversikten (med grundige forklaringer og lenker til mer informasjon) på Alt om spedbarnsmat / Helsenorge.no.

🧂 Salt: Unngå å salte babyens mat. Babyens nyrer ikke er ferdig utviklet, noe som påvirker hvordan saltbalansen reguleres. For mye salt kan dessuten øke blodtrykket. Det betyr ikke at babyen ikke kan få salt i det hele tatt, men at man skal være forsiktig med salt og saltet mat.

🍭 Sukker: Unngå mat med mye sukker. Det betyr ikke at babyen aldri kan få smake på noe som inneholder sukker. Men sukker er tomme kalorier, og det gir ingen viktige næringsstoffer som barnet trenger.

🥩 Lever: Inntaket av leverpostei bør begrenses til 1–2 brødskiver om dagen på grunn av høyt innhold av A-vitamin.

🍯 Honning: Skal ikke gis til barn under ett år på grunn av risiko for spedbarnsbotulisme.

🥬 Nitrat: Barn under ett år bør ikke få grønnsaker med mye nitrat (spinat, ruccola, rødbete og nesle).

🌰 Små harde, glatte biter: Kan sette seg fast i luftveiene og forårsake kvelning.

🍚 Rismelk og riskaker: Inneholder stoffet arsen som kan være helseskadelig.

🥣 Kanel: Unngå jevnlig bruk av kanel, for eksempel hver dag på grøt. Kanel Inneholder stoffet kumarin som kan gi leverskade. Ceylonkanel inneholder mindre kumarin enn cassiakanel.

🍇 Rosiner: Kan ha et høyt innhold av muggsoppgift.

🦠 Probiotika: Daglig tilskudd av probiotika kan forstyrre utviklingen av barnets egen tarmflora.

🍓Klemmeposer: Det er viktig at barn lærer seg å tygge mat. Klemmeposer der barnet suger i seg maten kan forstyrre denne spisemotoriske utviklingen. Klemmeposer gjør dessuten at barnet går glipp av matens lukt, utseende og farge. Klemmeposer fra butikken inneholder ofte mye fruktsukker, noe som kan være skadelig for tennene. De kan også gi mye energi på kort tid, noe som kan bidra til overvekt.

🐮 Kumelk: Unngå kumelk som drikke og i grøt til barnet har fylt ett år. Årsaken er at kumelka inneholder lite jern og kan fortrenge mer jernrike matvarer fra kostholdet.

I tillegg advarer Mattilsynet mot at barn (og gravide og ammende) spiser mat som inneholder mye miljøgifter:

🎣 ferskvannsfisk fra selvfangst (gjedde, abbor, ørret, røye)

🐟 fiskelever

🐠 rognleverpostei (Svolværpostei, Lofotpostei)

🥩 viltkjøtt med blyrester

🥚 måseegg

🦀 brun krabbemat (hvitt krabbekjøtt er regnet som trygt)

Du finner hele oversikten (med forklaringer) hos Mattilsynet: Amming og spedbarn

Mister melka næring etter x antall måneder?

Noen får høre at morsmelka mister næring etter en viss alder, at den for eksempel bare fungerer som tørstedrikk etter seks måneder. Og at dette er årsaken til at det er viktig å raska på med fast føde. Dette stemmer ikke.

Årsaken til at det er anbefalt å starte med fast føde ved seks måneder er ikke at morsmelken over natta blir mindre næringsrik, men at babyen på dette tidspunktet trenger å vennes til noe mer enn morsmelk, og at dette skal skje gradvis og i et tempo som passer for babyen.

I følge foreløpig upublisert norsk forskning, så økte faktisk næringsinnholdet i melka i takt med varighet på ammeperioden. De har blant annet undersøkt morsmelk fra mødre med babyer mellom 0-12 måneder.

Som du kan se av grafen, så er det også stor forskjell i kaloriinnhold i morgen- og kveldsmelk.

Lånt fra en presentasjon av forskningen som ble holdt for Legeforeningen.

I denne forskningen har de sett på innholdet i morsmelk når barnet er eldre enn ett år. De fant blant annet dette. (oppsummering lånt herfra)

Morsmelken endrer seg altså etter barnets behov, uansett alder – og den vil aldri slutte å være verdifull for barnet.

Hva kan babyen drikke?

Morsmelk eller morsmelkerstatning er den viktigste maten for babyen det første året1.

Barn som ikke har begynt med fast føde trenger ikke vann, selv ikke når det er veldig varmt ute. Morsmelk inneholder 88 prosent vann. Dette kan du lese mer om her: Trenger babyen vann i tillegg til morsmelk?

Hvis babyen er over fire måneder og får fast føde, så kan du gi litt vann til måltidene, gjerne fra kopp. Men du kan også amme eller gi morsmelk på andre måter i forbindelse med måltidet.

Morsmelkerstatning er det eneste alternativet til morsmelk hele det første året. Spedbarn over seks måneder kan også få tilskuddsblanding (merket med 2).

Tilskuddsblanding og melkedrikk / juniormelk er ofte merket med 2, 3 eller 4. Dette er i følge Helsedirektoratet unødvendige produkter. Les mer i artikkelen vår om morsmelkerstatning.

Vanlig kumelk (lettmelk) inneholder for eksempel både mer protein, kalsium og b12 enn ultraprosessert melkedrikk/juniormelk. (kilde: Produsentenes innholdsfortegnelser)

Barn over 12 måneder kan få kumelk eller beriket plantemelk (soya eller havre). Hvis barnet ammes, så trenger det ikke nødvendigvis annen melk i tillegg. Det kan finnes unntak, så snakk med helsepersonell hvis du lurer på hva som er riktig for ditt barn.

Kos dere med maten 💛

Var artikkelen nyttig?

1.    Helsedirektoratet. Anbefalinger for spedbarnsernæring

2.  WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6-23 months of age

3. Nordic Nutrition Recommendations 2023

4. x

5. x

6.  Arantes et al. The baby-led weaning method (blw) in the context of complementary feeding: a review 2018 

7. x

8. Daniels et al. 2015 

9. D´Auria et al. Baby-led weaning: what a systematic review of the literature adds on. 2018 

10. 

11.  

12.  

13. 

14.

15.

16. Livsmedelsverket

17. Mother’s Milk: A Medium for Early Flavor Experiences

18. Learning to like vegetables during breastfeeding: a randomized clinical trial of lactating mothers and infants

19. Flavor Sensing in Utero and Emerging Discriminative Behaviors in the Human Fetus

20. Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial

21. EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens (NDA). Appropriate age range for introduction of complementary feeding into an infant’s diet. 2019.

22. Obaggy et al. Complementary feeding and food allergy, atopic dermatitis/eczema, asthma, and allergic rhinitis: a systematic review. 2019.

23. EAACI guideline: Preventing the developlement of food allergy in infants and young children (2020 update)

24. Breastfeeding and Human Lactation, 6th edition, 2021

25. Optimal timing of cord clamping for the prevention of iron deficiency anaemia in infants

26. Complementary Feeding and Iron Status: “The Unbearable Lightness of Being” Infants

27. Comparing Infant Formulas with Human Milk

28. Development of iron homeostasis in infants and young children

29. LactMed: Iron Salts

30. CDC: Iron

 

 


Oppdatert 13.03.24