Hopp til Innhold

Tillegg til morsmelk før fire måneder?

Noen barn går ikke tilstrekkelig opp i vekt og trenger mer mat enn morsmelk de første fire månedene, enten i en kortere eller en lengre periode.

Når trenger ikke barnet tillegg?

Mange gir tillegg fordi de tror de har for lite melk. Ulike typer atferd hos barnet kan få deg til å tenke at barnet trenger tillegg, selv om det egentlig ikke har behov for det.

Dette kan for eksempel være at at barnet vil ammes igjen selv om det nettopp har spist, at barnet vil ammes oftere enn andre barn på samme alder, at barnet er urolig, eller at brystene føles myke og tomme. Ingenting av dette forteller oss om barnet får nok mat eller ikke.

De eneste sikre bevisene på at barnet ikke tar til seg nok melk er at antall tissebleier går ned, og at barnet stagnerer i vekt. Barn under seks uker bør også ha avføring hver dag. Manglende avføring de første ukene kan være et tegn på at barnet får for lite mat.

Det er vanlig at barn våkner om natten fordi de vil ammes. Det er også vanlig at barn våkner oftere når de nærmer seg fire måneder. Mange tror at de våkner oftere enn før fordi de er sultne. Dette stemmer kanskje for noen barn, men ikke for andre.

Barn i den alderen våkner av utallige andre grunner enn sult, og hyppig nattamming bidrar til å få dem til å sove videre. Nattamming er bra for melkeproduksjonen, samt søvndyssende for både mor og barn.

At barnet plutselig vil ammes oftere enn før kan ha mange årsaker – og som regel er det snakk om midlertidige økeperioder.

Fullammede barn legger på seg i rykk og napp, og det er derfor viktig å se på vektoppgangen over tid. Barnet skal følge sin kurve. Snakk med helsesykepleier eller lege om du er i tvil om barnets vektoppgang.

Når trenger barnet tillegg?

Barn under fire måneder som trenger tillegg skal ha morsmelkerstatning eller utpumpet morsmelk i tillegg til ammingen.

Noen barn kan trenge tillegg av morsmelkerstatning eller morsmelk dersom de ikke klarer å ta til seg nok morsmelk gjennom amming, og/eller dersom melkeproduksjonen din er for lav i forhold til barnets behov.

De eneste sikre bevisene på at barnet ikke tar til seg nok melk er at antall tissebleier går ned, og at barnet stagnerer i vekt. Barn under seks uker bør også ha avføring hver dag. Manglende avføring de første ukene kan være et tegn på at barnet får for lite mat.

Dersom barnet legger dårlig på seg over tid kan barnet ha behov for tillegg fram til du får økt melkeproduksjonen og/eller at årsaken til barnets vektproblemer er kartlagt.

Hvilke matemetoder bør jeg bruke?

Hvordan gir jeg tillegg uten å forstyrre ammingen unødvendig?

Bruk langsom flaskemating, hjelpebryst eller koppmating som nevnt i lista over.

Hvis du ønsker å opprettholde melkeproduksjonen, er det viktig at du ammer før du gir morsmelkerstatning. Gi barnet fra begge sider, og bruk vindusviskeramming og melkekompresjoner for å øke mengden melk som barnet får i seg. Gi deretter tillegg med langsom flaskemating.

I tillegg er det en fordel om du gir så små porsjoner av tillegget fordelt utover dagen. Mye morsmelkerstatning på én gang vil kunne gjøre at barnet sover lengre enn det vanligvis ville gjort. Hvis du ammer sjeldnere enn vanlig vil melkeproduksjonen kunne gå ned.

Om du ønsker å gi morsmelkerstatning før barnet legger seg, er det bedre om du gir denne litt tidligere på ettermiddagen i stedet for rett før leggetid, og at du ikke kutter ut kvelds- og nattammingen. Kvelds- og nattamming er bra for melkeproduksjonen.

Kan jeg gi fast føde som tillegg før barnet er fire måneder?

Barn skal ikke ha fast føde før de er fire måneder gamle. Det er fordi fordøyelsessystemet og nyrefunksjonen ikke er godt nok utviklet til å bearbeide noe annet enn morsmelk eller morsmelkerstatning.

Kan jeg gi tillegg for min egen del?

Noen ønsker å gi tillegg i kortere eller lengre perioder selv om barnet ikke har behov for det.

Det er vanlig å kjenne på et behov for at partner eller andre skal kunne mate barnet innimellom, og ikke alle har utpumpet morsmelk tilgjengelig i slike situasjoner. Det er trygt å gi morsmelkerstatning dersom du har behov for det. Så lenge du gir tillegg i ny og ne (og ikke hver dag) vil det ikke ha nevneverdig innvirkning på melkeproduksjonen din.

Andre gir morsmelkerstatning i tillegg til morsmelk på fast basis. Fullamming passer ikke for alle. Delamming kan i slike tilfeller være et supert alternativ med fordeler både for deg og barnet.

Hva hvis barnet er over fire måneder?

Barn som stagnerer i vekt rundt fire måneder, og som maser på brystet hele døgnet kan trenge tillegg til morsmelk.

Barn over fire måneder kan få fast føde i stedet for morsmelkerstatning dersom de trenger mer mat enn morsmelk alene. Bakgrunnen for dette rådet er at fast føde har mindre innvirkning på barnets inntak av morsmelk enn hva morsmelkerstatning kan ha.

Noen barn kan trenge tillegg av morsmelkerstatning selv om de ammes. Hva som er riktig for barnet ditt er avhengig av hvor stor melkeproduksjon du har, hvordan barnets vekt er, og hvor fort barnet bør få tilleggsnæring.

Snakk med helsestasjonen dersom du er usikker på hva som er riktig for ditt barn.

Her kan du lese mer om introduksjon av fast føde og hvordan du går fram.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 16.05.22


Tema

AmmestartFast føde og delamming