Håndmelking - Ammehjelpen

Håndmelking

Håndmelking er en enkel måte å ta ut melk av brystene på. Det krever bare to rene hender og en ren beholder for å ha melka i. Mange kvinner foretrekker å håndmelke framfor å pumpe fordi det er så lettvint.

Håndmelking av moden melk ved etablert melkeproduksjon.
Sånn kan det se ut dersom du håndmelker når melkeproduksjonen er godt i gang. Håndmelking av råmelk vil se annerledes ut, med dråper som pipler ut.

Når kan jeg håndmelke?

Håndmelking kan brukes hvis du trenger å avlaste brystene på grunn av sår eller smerter, eller hvis du har melkespreng og trenger å gjøre brystene litt mykere så barnet kan få ordentlig tak.

Her finner du informasjon om oppbevaring av morsmelk.

Metoden passer også spesielt godt for dem som bare trenger å få ut melk en gang i blant, for eksempel dersom du er borte fra barnet og får melkespreng. Mange foretrekker å håndmelke framfor å pumpe fordi det er så lettvint. 

Det skal ikke gjøre vondt å håndmelke seg.

Husk at håndmelking av råmelk under svangerskapet eller rett etter fødsel vil se annerledes ut enn håndmelking når produksjonen er godt etablert: Ved håndmelking av råmelk vil det dryppe eller piple melk, og ved en godt etablert melkeproduksjon og moden melk, så kan melka sprute når utdrivningsrefleksen er i gang, som på bildet øverst i artikkelen.

Her kan du se en film av en mamma som håndmelker råmelk.

Her kan du se en film av en mamma med etablert melkeproduksjon som håndmelker.

Og her er Ammehjelpens film om håndmelking, der mor har etablert melkeproduksjon:

Hva bør jeg tenke på dersom jeg skal håndmelke rett etter fødsel?

Dersom barnet ikke dier eller ikke dier effektivt nok etter fødsel kan du håndmelke for å stimulere melkeproduksjonen. 

Det gjør du ved å håndmelke råmelken. Melken kan gis til barnet på sprøyte, kopp eller skje.

Råmelk kommer i små mengder, og det vil bare dryppe fra brystene dersom du håndmelker. Dette er helt normalt. Det kan være lett å tro at de små dråpene ikke har så mye å si fra eller til, men dette stemmer ikke! De er tvert i mot verdifulle, små bomber av antistoffer og næring som er perfekt tilpasset nyfødte. Råmelk er som regel alt den nyfødte trenger de første dagene.

Her kan du se en film av en mamma som håndmelker råmelk.

Hvordan håndmelker jeg?

Kan jeg håndmelke i svangerskapet?

Ja, du kan håndmelke når du er gravid. Dette er som regel ikke nødvendig, men det kan være hensiktsmessig i tilfeller der du vet at den nyfødte vil ha behov for tillegg etter fødsel. 

Som regel vet man ikke dette på forhånd, men dersom du venter et lite barn, et sykt barn, et stort barn, har diabetes, pcos, eller andre hormonelle grunner til lav melkeproduksjon eller skal ta keisersnitt, så er det større sjanse for at barnet kan ha behov for tillegg.

Friske nyfødte får tilbud om morsmelkerstatning dersom de har et medisinsk behov for melk som er større enn det du produserer etter fødsel. Donormelk fra melkebanken er forbeholdt premature og syke nyfødte.

Dersom du vet at barnet kan ha behov for tillegg etter fødsel, kan du fra uke 37 i svangerskapet håndmelke råmelk og samle det opp i små sprøyter på 1 ml eller 2,5 ml. Disse fryser du ned og tar med på sykehuset når du skal føde. På denne måten kan barnet få din melk, dersom du ønsker dette.

Råmelk kommer i små mengder, og det vil bare piple små dråper fra brystene når du håndmelker. Dette er helt normalt. Det kan være lett å tro at de små dråpene ikke har så mye å si fra eller til, men dette stemmer ikke! De er tvert i mot verdifulle, små bomber av antistoffer og næring som er perfekt tilpasset nyfødte. Råmelk er som regel alt den nyfødte trenger de første dagene.

Her kan du se en film av en mamma som håndmelker før babyen er født. Dråpene som kommer ut av brystet er gjennomsiktige hos henne, men melken kan også være gul eller ha andre farger.

Snakk med jordmor om du tenker det kan være aktuelt for deg å håndmelke i svangerskapet.

Det er ikke anbefalt i tilfeller der du står i fare for prematur fødsel og har fått andre restriksjoner for å unngå rier.

Mer informasjon om håndmelking i svangerskapet:

Når bør jeg pumpe i stedet?

Hvis du av en eller annen grunn nødt til å ta ut melk over lengre tid, kan det være at du synes det er både tidsbesparende og mindre krevende å pumpe deg i stedet for å håndmelke. 

Var denne siden nyttig?

Tema

AmmestartPumping og oppbevaring av melk


Mamma for første gang
Gro Nylander. Gyldendal Fakta Forlag, 1999.

Boken om amming
Elisabeth Helsing. Gyldendal Norsk Forlag A/S, 1995.

«Melkeveier» –fra bryst til barn
En pumpebrosjyre laget av ammehjelpen i Trondheim, 1997.

Telefonhåndbok for ammespørsmål
Sandra Jolley, ARNP, MS, IBCLC & Ellen Phillips-Angeles, MS, CHES. Utgitt av ammehjelpen 2004.
Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenter for amming.


Oppdatert 09.01.20