Mer melk med melkekompresjoner - Ammehjelpen

Mer melk med melkekompresjoner

Melkekompresjon betyr å klemme sammen brystet for å øke melkestrømmen. Det er en teknikk du kan bruke når du skal øke melkeproduksjonen, hjelpe et sugesvakt barn, eller et barn som sovner ved brystet.

Hva er melkekompresjoner?

Melkekompresjon (”breastcompression” på engelsk) er ikke det samme som å massere brystet. Det handler rett og slett om å klemme sammen brystet med en mild fasthet for å øke trykket i brystet og dermed øke melkestrømmen. I tillegg vil det stimulere utdrivningsrefleksen.

Melkekompresjon er en teknikk du kan bruke når du skal øke melkeproduksjonen, hjelpe et sugesvakt barn, et barn som sovner ved brystet, eller for å få ut mer melk ved pumping.

Hvordan gjør jeg melkekompresjoner?

Videoen er produsert av Helen and Patrick Shanahan og gjort tilgjengelig av Real Baby Milk. 

Når kan melkekompresjon være nyttig?

Melkekompresjoner kan brukes for å øke melkeproduksjonen, hjelpe et sugesvakt barn, et barn som sovner ved brystet, korte ned tiden ved brystet, eller for å få ut mer melk ved pumping.

Øke melkeinntaket og/eller interessen for å die

Korte ned tiden ved brystet

Øke utbyttet ved pumping

Melkekompresjon ved pumping har vist seg å gi økt melkemengde og kan korte ned tiden ved pumping. Hvis du bruker dobbeltpumpe kan du klippe ut sirkler i en sportsBH (eller annen stram BH) slik at du kan sette på begge pumpeskjoldene og få hendene fri.

Her kan du se film med forklaring av pumping med melkekompresjon fra Stanford University.

Var denne siden nyttig?

Tema

AmmestartUtfordringer hos barnetUtfordringer hos mor


  1. Morton J m.fl. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009;Nov;29(11):757-64.
  2. West D, Marasco L. The breastfeeding mother´s guide to making more milk. Mc Graw Hill; 2009.
  3. Newman J, Pitman T. The Ultimate Breastfeeding Book of Answers: The Most Comprehensive Problem-Solution Guide to Breastfeeding from the Foremost Expert in North America. Prima Lifestyles; 2000

Oppdatert 05.07.19