Langsom flaskemating - Ammehjelpen

Langsom flaskemating

Langsom flaskemating etterligner måten melka strømmer på under amming. Tanken er at forskjellen mellom amming og flaskemating skal være minst mulig, og at barnet skal få tid til å signalisere at det er mett.

Hva er langsom flaskemating?

Langsom flaskemating er en metode å mate barnet på, som i likhet med amming skjer mest på barnets premisser. Tanken er at forskjellen mellom amming og flaskemating skal være minst mulig.

Metoden egner seg både for brystbarn som i en periode må mates på annen måte, og for barn som får all mat via flaske, fordi det er en sensitiv måte å mate på.

Dersom amming i en kort periode ikke er mulig, finnes det flere alternativer til flaskemating for brystbarnet. Dette er spesielt viktig den første tiden etter fødsel. Søk individuell veiledning hvis dette gjelder deg.

Hvorfor er langsom flaskemating viktig?

Langsom mating hindrer at barnet overfôres. Det er fordi barnet har mulighet til å ta naturlige pauser i sugingen, og lettere kan avslutte måltidet når det kjenner seg mett. Det er barnets tegn til at det er mett som skal avgjøre når det er ferdig, ikke hvor mye melk det er igjen på flasken.

Når flasken holdes loddrett vil barn ofte drikke til det er tomt, fordi de ikke får til å stoppe selv når melken kommer kontinuerlig. 

Måten melken strømmer på fra flasken er konstant, i motsetning til melken fra brystet som kommer i bølger. Barnet må stimulere brystet først for å få strømmen i gang, noe det ikke må ved flasken.

Dette kan gjøre enkelte babyer litt frustrerte når de veksler mellom å få mat fra både flaske og bryst. Babyen kan bli urolig ved brystet fordi melken ikke renner like fort som fra flasken. Det er stor forskjell på å suge melk ut av flaske og å die fra et bryst.

Hvordan gjør man det?

Bruk en smokk med liten åpning for minst mulig melkestrøm. Hold flasken forholdsvis vannrett, slik at melken ikke renner av seg selv inn i barnets munn. 

Barnet skal sitte ganske oppreist, tett inntil den som skal gi mat. Det er ikke tilrådelig å la barn ligge når de drikker fra flaske.

Hold flasken tilnærmet vannrett. Sikt med smokken mot nesen til barnet, stryk det lett på overleppa for å få barnet til å gape, og la barnet selv ta smokken i munnen, uten at du dytter den inn.

Barnet skal helst ha leppene sine rundt den vide delen av flaskesmokken, ikke den tynne tuppen ytterst. På denne måten gjenskaper vi noe av situasjonen som oppstår når barnet skal ta brystet.

Følg med på barnets signaler for å unngå at det drikker for fort. Akkurat som med en god ammestund skal barnet kunne drikke melken uten å bli andpusten eller anspent. Hvis barnet slår ut med fingrene, åpner øynene på vidt gap, svelger flere ganger på rad uten å puste, eller forsøke å rygge bort fra flasken, kan det tyde på at melken renner for fort. Ta en pause eller senk flasken lavere dersom dette skjer. 

Ta pauser i matingen innimellom. Dette etterligner utdrivningsrefleksen som gjør melken ikke renner konstant når barnet ammes:

La barnet spise en liten stund av flasken, og legg deretter forsiktig flasken litt lenger ned, slik at melken som er igjen renner bakerst i flasken og ikke kommer frem til barnet som suger. Ikke vær bekymret for om barnet får i seg luft. Når melken kommer langsomt vil barnet klare å puste ut luften i stedet for å svelge den.

Bytt gjerne side som barnet sitter inntil deg midtveis.

La flaskematingen vare i 10-20 minutter, slik en ammestund normalt ville vare.

Når barnet begynner å sovne og slipper smokken, lar du det skje uten å prøve å vekke det ved stryke barnet på kinnene, massere hendene, gni flaskesmokken rundt i munnen eller på annen måte forsøke å få barnet til å drikke opp melk som eventuelt er igjen i flasken. Det er barnet som skal bestemme når det er ferdig.

Var denne siden nyttig?

Tema

AmmestartFast føde og delammingPumping og oppbevaring av melk


Oppdatert 14.06.19