Nattamming - Ammehjelpen

Nattamming

Det nyfødte barnet trenger jevnlig påfyll av morsmelk, også om natta. Nattamming fyller flere funksjoner, og gjør ofte at barnet sovner raskt igjen. Du kan nattamme så lenge du ønsker, også etter at barnet får tenner og begynner med fast føde.

Nattamming er normalt og veldig vanlig

Å bli foreldre kan være en overveldende opplevelse. Det kan være utfordrende og uvant å ikke få sove hele natta i strekk slik du er vant med.

Noen syns det blir lettere å takle dersom de vet at det er normalt at barn våkner om natta, at det har en hensikt – og at det ikke kommer til å være sånn for alltid.

Hvor godt barnet sover om natta, hvor lenge det sover i strekk, og hvor mye nattamming barnet ønsker og trenger, varierer fra barn til barn. Det er derfor lite fruktbart å sammenligne sitt eget barn med andres. Det finnes ingen fasit som passer for alle.

Hvor mange ganger er det vanlig å amme om natta?

Nyfødte er vant til kontinuerlig tilførsel av næring fra tiden i magen, og trenger tid til å justere seg til livet utenfor. De har ikke en etablert døgnrytme, og behovene for nærhet, trygghet og påfyll av morsmelk er det samme døgnet rundt. Det er vanlig at den nyfødte søker brystet hver 1-2 time, også om natten, men dette er individuelt.

Hvor ofte barnet vil ammes er avhengig av mange faktorer, blant annet av melkeproduksjonen din og barnets fysiske og psykiske behov. Ved å la barnet være selvregulert vil det som regel få dekket sine behov.

Hyppig tilgang til brystet i nyfødtperioden er med på å etablere en stabil og god melkeproduksjon. Nattamming er spesielt gunstig for melkeproduksjonen fordi nivået av det melkeproduserende hormonet prolaktin er på topp om natten (1). 

Et barn som har sovet godt en lang periode kan plutselig våkne oftere og søke brystet om natta. Dette skyldes som regel barnets utvikling. Mange mødre rapporterer om slike perioder når barnet er rundt fire måneder og rundt 7-10 måneder, noe som også støttes av forskning (2).

Det er vanlig å ha en forestilling om at barns nattesøvn er en lineær, oppadgående kurve: Vi tror at barn skal sove bedre og bedre etterhvert som ukene og månedene går, men slik er det ikke nødvendigvis, noe den britiske søvnterapeuten Sarah Ockwell-Smith skriver om i denne artikkelen

Hun har laget en søvn-graf basert på tilbakemeldinger fra foreldre hun har vært i kontakt med som viser hvordan barns nattesøvn kan gå opp og ned de første årene.

Som du kan se av grafen, så viser hennes uformelle forskning at et barn på rundt tre måneder sover veldig godt, men at det er vanlig med dårligere søvn rundt fire måneder. Deretter blir det litt bedre, før barnet blir rundt 6 -8-10 måneder. Dette er en periode der mange opplever hyppige nattlige oppvåkninger.

Denne grafen er for mange et mer realistisk bilde på hva man kan forvente av barnas søvn de første årene, enn at barnet sover bedre og bedre – selv om enkelte barn også gjør dette. 

Etterhvert som barnet blir eldre vil det ofte sove i lengre strekk, men det er individuelt når dette skjer. Mange barn fortsetter å våkne om natten langt opp i førskolealderen, noe som er helt normalt.

Er det noen fordeler med nattamming?

Nattamming er bra for melkeproduksjonen, og det er ofte en enkel måte å få barnet til å sove videre på. At barnet lettere sovner etter amming er en naturlig konsekvens av både selve sugingen og innholdet i morsmelken:

Når barnet suger frigis hormonet kolecystokinin, som virker søvndyssende, både for mor og barn (3). I tillegg inneholder morsmelk søvndyssende hormoner, aminosyrer og nukleotider – som finnes i høyere konsentrasjon i morsmelken om kvelden og natta (4). Det kan du lese mer om i denne artikkelen om selvregulert amming fra vår søsterside i Danmark.

Nattmåltider kan gjøre at barnet ikke våkner grytidlig – skrubbsulten og irritabel på grunn av lavt blodsukker. Nattamming kan derfor gjøre at du får sove lengre om morgenen. Forskning har vist at ammende mødre får i gjennomsnitt halvannen time mer søvn i døgnet enn mødre med flaskebarn (5).

Etter introduksjon av fast føde opplever mange at barnet er mindre interessert i brystet på dagtid. Dette sammenfaller ofte med at mor starter i jobb. Mange barn vil derfor gjerne ta igjen det tapte på natta, noe som kan bidra til å opprettholde melkeproduksjonen. Mange mødre klarer godt å kombinere nattamming med jobb. Husk at du har krav på ammefri.

Må jeg vekke barnet om natta for å amme?

Et nyfødt barn bør vekkes for å spise dersom det sover mer enn fem timer i strekk, uansett tid på døgnet. Spedbarn (uansett alder) som legger dårlig på seg bør heller ikke sove hele natta uten påfyll av melk. Snakk med helsestasjonen dersom du er i tvil om du kan la barnet sove eller ikke.

Større spedbarn med en normal vektkurve trenger ikke vekkes om natta.

Enkelte opplever at melkeproduksjonen går ned dersom de ikke ammer om natta. Enkelte våkner også av spreng. Du kan da forsøke å legge barnet til mens det er i halvsøvne, eller pumpe/håndmelke en gang i løpet av natta.

Hvordan kan jeg gjøre nattammingen enklere?

Hyppig nattamming kan være slitsomt. I de mest intense periodene kan det være lurt å senke aktivitetsnivået, og å sove sammen med barnet på dagtid, dersom du får det til. Det finnes også andre strategier du kan prøve:

Hyppig kveldsamming

Mange spedbarn er urolige på kvelden, vil gjerne die hele tiden og virker ikke fornøyde. Det kan være frustrerende, men denne adferden gjør ofte at barnet sover lengre i strekk første del av natta.  Dersom barnet ikke dier ekstra om kvelden, kan du prøve å tilby brystet oftere enn vanlig for å prøve å få litt ekstra morsmelk i barnet før sovetid. Å amme i søvn kan i så fall også være gunstig fordi mange dier godt i halvsøvne.

Sovemåltid

Tilby det sovende barnet brystet når du legger deg. Dette kan bidra til at du får noen timer ekstra i strekk første del av natta.

Samsoving

Med barnet på samme rom slipper du å stå opp og våkne mer enn nødvendig. Du kan samsove med barnet eller ha barnesengen inntil foreldresengen. Landsforeningen for uventet barnedød (LUB) anbefaler å ha barnet på samme rom som foreldrene i minumum seks måneder, ideelt sett hele det første året (6).

Selv om det finnes en forventning om at barna skal inn på eget rom ved en viss alder, er det ikke sikkert at dette passer for alle barn og foreldre. Noen barn liker å sove alene, mens andre trenger foreldrene i nærheten for å sove godt. 

Liggende amming

Mange syns at liggende amming er vanskelig de første ukene. Det er en praktisk og avslappende stilling om natten, så det kan være verd innsatsen å øve seg litt. Husk trygg samsoving.

Amme fra begge sider

Mange kan amme liggende fra begge bryst uten å måtte snu seg og flytte barnet over på den andre siden. Det gjør du ved å lene deg over mot babyen, slik at hen får tak i det øverste brystet.

Kan jeg slutte å nattamme når barnet er seks måneder?

Noen barn har ikke behov for nattmat etter seks måneder, men dette gjelder ikke for alle. Et barn på seks måneder spiser ikke nødvendigvis nok fast føde til at det ikke er sultent om natta.

Mange får høre at spedbarn skal være i stand til å sove hele natten når de er seks måneder gamle. Noen barn gjør dette helt av seg selv, men det fleste gjør ikke det. Nesten seksti prosent av babyer på seks måneder sover ikke åtte timer i strekk om natten (7).

Det er normalt at spedbarn våkner flere ganger pr natt, selv om de er over seks måneder gamle – enten fordi de er sultne eller på grunn av andre behov. Både tørst, redsel, smerter, ubehag, separasjonsangst og andre fysiske/psykiske behov kan gjøre at barnet våkner. 

Hvorfor våkner barnet mitt så ofte på natta?

Barnet er ikke i stand til å hjelpe seg selv med å fikse disse tingene, så å søke til brystet er ofte barnets universalløsning. I mange tilfeller er nattamming en enkel og effektiv løsning på problemer som ofte forsvinner av seg selv etterhvert.

Det betyr ikke at barnet få pupp for å stille disse behovene. Det er det du som bestemmer. Dersom du vet grunnen til at barnet våkner kan du forsøke å stille barnets behov på andre måter, dersom du ønsker det. Hvor mye hjelp barnet trenger for å finne roen vil gå opp og ned i løpet av de første årene.

Det er bare du som kan kjenne på hva som er riktig for deg og barnet ditt, og hvor grensen går for hva som er overkommelig mengde nattamming.

Hvordan slutter jeg med nattamming?

Hvilke grep du kan ta for å avslutte nattammingen er avhengig av alderen til barnet og om det spiser fast føde på dagtid.

Barn som er yngre enn seks måneder og eldre barn som ikke spiser så mye fast føde trenger fortsatt nattmat hvis de våkner og signaliserer sult om natta. 

Det er likevel mulig å prøve å legge inn ekstra amminger i løpet av dagen og å gi barnet masse kroppskontakt på dagtid for å se om det fører til færre nattlige oppvåkninger. 

Er barnet over seks måneder gammelt og spiser nok fast føde på dagtid, kan dere prøve å fase ut nattammingen.

Dersom babyen ammes flere ganger i løpet av natten bør antallet gradvis trappes ned for å unngå en for brå overgang. Dette er både av hensyn til barnet som er vant til jevnlig påfyll av melk – og for å unngå melkespreng hos deg.

En metode som mange bruker er å gi melk, vann eller smokk i stedet for pupp når barnet våkner.

Noen syns det er enklest om mor sover på eget rom med ørepropper, og at partner tar seg av barnet når det våkner. Andre erfarer at det beste er at mor selv tar avvenningen. Da slipper babyen å få to tap, både puppen og mors nærvær.

Et større barn med god språklig forståelse kan forberedes på det som skal skje på en måte som er tilpasset barnet og situasjonen.

Uansett hvem som tar avvenningen, er det viktig at barnet ikke blir alene med de store følelsene som ofte kommer i forbindelse med nattammeslutt, og at det møtes med trøst, kos og medfølelse.

Nattammeslutt og samsoving

Hvis du samsover kan det være en ide å gjøre puppen mindre tilgjengelig. Du kan flytte deg litt lengre unna, og du kan ha på seg en topp som gjør det vanskeligere for barnet å komme til. Noen har erfart at hvis de dusjer og har på en ren topp før de legger seg, vil ikke etterspørselen være like stor som vanlig. Det er fullt mulig å avslutte nattamming og fortsette å samsove, dersom dere ønsker det.

Ikke vær redd for å avbryte prosjektet

Uansett alder på barnet er det viktig å ikke være redd for å avbryte prosjektet dersom det blir for vanskelig. Dersom dere ikke er trygge i avgjørelsen eller at barnet ikke virker klart, er det bedre å vente noen dager eller uker før dere prøver igjen. Det kan ofte føles som om dere går ett skritt frem og to tilbake – spesielt i forbindelse med sykdom eller endringer i barnets liv. Det er vanlig at prosessen kan ta litt tid.

Vil barnet mitt sove lengre i strekk dersom jeg slutter å nattamme?

Å slutte med nattamming kan føre til færre oppvåkninger. Men det trenger heller ikke ha effekt på søvnen. Barn våkner av utallige andre grunner enn sult og tørst. 

Vil barnet mitt spise mer fast føde på dagtid dersom jeg slutter med nattamming?

Mange får høre at barnet kommer til å spise mer fast føde på dagtid dersom de ikke får mat om natten. Dette er riktig for noen barn, men ikke for alle.

Nattamming vil hos de fleste bidra til å opprettholde en god melkeproduksjon. Det er individuelt hvor sårbar melkeproduksjonen er, og noen kan kutte nattamming uten at det har noe å si for den totale produksjonen.

Andre merker at produksjonen daler betraktelig etter nattammeslutt. Dersom barnet av ulike grunner kanskje bruker mer tid enn normalt på å lære seg å spise fast føde, og/eller har plager som gjør at det er vanskelig for dem å spise noe annet enn morsmelk, så kan nattammeslutt i verste fall gjøre det vanskelig for barnet å ta til seg nok næring en periode.

Hva skjer med melkeproduksjonen dersom jeg slutter å nattamme?

Nattammeslutt kan føre til at melkeproduksjonen går ned, også på dagtid. Det melkeproduserende hormonet prolaktin er nemlig lettest påvirkelig om natta. For enkelte kan dette gjøre at barnet mister interessen for brystet på dagtid. Dersom du merker at produksjonen går ned av å slutte med nattamming, så kan du begynne igjen, eller pumpe i stedet – dersom du ønsker å opprettholde produksjonen på det «gamle» nivået.

Andre nattammer ikke, men ammer likevel på dagtid i mange år og merker liten innvirkning på melkeproduksjonen.

Hvor lenge er det greit å nattamme?

Enkelte opplever ikke nattammingen som problematisk og syns det både er koselig og praktisk. Andre ser ikke helt kosen ved å bli vekket om natta, men syns at fordelene veier opp for ulempene.

Husk at det ikke finnes regler for hvor lenge man kan nattamme. Det bestemmer du selv.

Selv om du ikke aktivt går inn for å slutte med nattamming, vil barnet helt på egen hånd etterhvert slutte å be om brystet om natten. Det er ulikt fra barn til barn når det skjer. Noen stopper når de er bittesmå, mens andre nattammes langt inn i småbarnsalderen før behovet er borte.

Enkelte mødre holder på nattammingen, selv etter at de har sluttet å amme på dagtid. Det er ingen ting i veien for det, dersom du trives med situasjonen.

Husk tannpuss før sengetid

Mange lurer på om det er forsvarlig å amme på natt etter barnet har fått tenner, og det er det. Bare husk tannpussen før legging. Morsmelk på rene tenner er ok.

Var denne siden nyttig?

Tema

AmmestartFast føde og delammingMorsmelkens innhold og egenskaper


  1. http://www.nancymohrbacher.com/articles/2010/8/13/the-magic-number-and-long-term-milk-production-part-1.html
  2. https://kellymom.com/bf/normal/prolactin-levels/
  3. Jan Riordan og Karen Wambauch: Breastfeeding and Human Lactation, 5. udgave (2015)
  4. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/147683009X388922
  5. http://www.kathleenkendall-tackett.com/CLKendall-tackett_ppd_fatigue_bf.pdf
  6. https://www.lub.no/tema/forebygging/hvor-skal-babyen-sove
  7. https://pediatrics.aappublications.org/content/142/6/e20174330

Oppdatert 16.08.19