Ammeslutt - Ammehjelpen

Ammeslutt

Du kan amme så lenge du vil. Heng deg ikke opp i en bestemt alder, men lytt til dine egne behov og ønsker.

Når bør jeg slutte å amme?

Helsedirektoratet anbefaler at barnet får morsmelk hele det første leveåret og gjerne lenger, dersom mor og barn trives med det. Dersom du slutter å gi morsmelk før barnet er 12 måneder gammelt må det få morsmelkerstatning i stedet.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er en anbefaling. Det er ingen som kan si hvor lenge du skal amme. Du kan amme så lenge du vil. Heng deg derfor ikke opp i en bestemt alder, men lytt til dine egne behov og ønsker. 

Mange ser ingen annen utvei enn å slutte – selv om de egentlig vil amme – fordi de ikke har fått tilstrekkelig støtte og veiledning ved ammeproblemer. Ta kontakt med en ammehjelper dersom du ønsker hjelp til å fortsette å amme. Fullamming er ikke riktig for alle, men delamming kan være et overkommelig alternativ.

Andre har folk rundt seg som mener at det er på tide å slutte, for eksempel på grunn av alderen til barnet.  Mange som ammer barnehagebarn hadde ikke planlagt å gjøre det. Veien blir til mens man går, og det føles naturlig å bare fortsette. Dersom du og barnet trives med ammingen, så kan dere fortsette med ammingen – uansett hvor gammelt barnet er. 

Andre trives ikke med ammingen. Synes du over lang tid at ammingen er mer plikt enn kos – og du kjenner at det går ut over tilknytningen til barnet – er det på tide å vurdere om du skal fortsette. Snakk med noen du stoler på dersom du trenger hjelp til å sortere tankene.

Det er bare du og barnet som avgjør når det er på tide å slutte. Ingen andre.

Hvordan slutter jeg å amme?

Når du har bestemt deg for å slutte å amme, så vil metoden være avhengig av mange faktorer, blant annet alderen på barnet, hvor stor melkeproduksjon du har, og hva som er årsaken til avvenningen. Snakk med en ammehjelper eller helsesykepleier om du er usikker på hvordan du bør gå fram.

Vi anbefaler en gradvis avvenning, uansett alder på barnet.

På denne måten får både brystene, melkeproduksjonen og hormonene dine tid til å tilpasse seg, og du kan venne barnet til at det finnes andre måter å dekke behovene for mat, trøst og nærhet på.

Barnet trenger tid til å venne seg til ny kost/fast føde. Det er bra for barnets fordøyelse at det fortsatt får en del morsmelk når ny mat introduseres.

Avvenningen og overgang til annen mat enn morsmelk skal tilpasses barnets alder og ernæringsbehov. Barn under fire måneder må få morsmelkerstatning i stedet, mens barn over fire måneder kan få fast føde i tillegg til morsmelkerstatning. Morsmelk eller morsmelkerstatning skal utgjøre hoveddelen av barnets kosthold fram til det er 12 måneder gammelt. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Helsedirektoratet.

Les mer om morsmelkerstatning på nettsiden til Helsenorge.

Er barnet yngre enn fire måneder?

Om du må avvenne et barn som er mindre enn fire måneder anbefales det gradvis avvenning fra brystet, mens barnet venner seg til morsmelkerstatning. 

Jo mindre melk som tas ut av brystet, jo mindre melk produseres det. Start med å kutte ut en amming/pumping i døgnet, og erstatt dette måltidet med morsmelkerstatning. Start med det måltidet hvor du opplever å ha minst melk. Gjør dette noen dager til melkeproduksjonen har stabilisert seg. Kutt ut enda en amming, og vent til produksjonen stabiliserer seg. Fortsett slik til barnet er fullernært på morsmelkerstatning.

Hvis avvenningen blir for brå, vil du kunne oppleve melkespreng. Jo fullere brystet er, og jo lengre tid det går mellom hver amming/pumping, jo mer får kroppen beskjed om å roe ned produksjonen. 

Men å gå lenge med melkespreng kan føre til tette melkeganger og brystbetennelse. Dette kan du forsøke å forebygge ved å kun amme eller pumpe på starten av måltidet, eller å bare håndmelke litt når du kjenner at det sprenger. 

Er barnet mellom fire og tolv måneder?

Barn over fire måneder kan begynne med fast føde ved siden av morsmelk/morsmelkerstatning.

Bruk metoden som er beskrevet i avsnittet over for barn under fire måneder, der måltider med morsmelkerstatning gradvis overtar for ammemåltidene.

Avled barnet med ekstra kosetid og andre aktiviteter. Mange opplever at barnet har et yndlingsmåltid, og det vil være naturlig å la dette være det siste som kuttes ut.

Er barnet 1-2 år?

Barn over ett år trenger ikke morsmelkerstatning i stedet for morsmelk.

For 1-2-åringen er det mye annet enn sult som gjør at barnet liker å die, på samme måte som hos yngre barn. Men ettersom barnet spiser annen mat i tillegg til morsmelken er det ikke næringen i morsmelk som er viktigst å erstatte. 

Bruk tid på venne barnet til andre måter å få dekket behovene sine for trøst, kos, nærhet og avslapning på. 

Det er fint å vente med ammeslutt til dere er i en rolig periode, og det ikke skjer andre endringer samtidig, for eksempel at barnet får ny seng eller nytt rom å sove på, er sykt, får tenner eller nettopp har begynt i barnehage. Å vente til andre endringer er innarbeidet er mer skånsomt for barnet.

Når tidspunktet for ammeslutt er riktig kan du bruke en strategi som du tenker vil fungere for deg og barnet. Kos med barnet mer enn vanlig. Avled med lek og aktiviteter. Det er viktig å være tålmodig og støtte barnet i løsrivelsesprosessen.

Noen barn i denne alderen har god språklig forståelse, og det er mulig å snakke med dem om det som skal skje. Noen sier at puppen er tom, og at barnet kan få noe annet han liker godt i stedet. Ammestunder kan for eksempel byttes ut med kos i armkroken og en lesestund. 

Er barnet eldre enn 3 år?

Snakk med barnet, og planlegg et tidspunkt sammen med barnet for når avvenningen skal skje. Forbered barnet på forhånd, og minn det ofte om at det nærmer seg. Feir begivenheten sammen med barnet når avvenningen har skjedd.

Hva gjør jeg hvis jeg må slutte raskt?

Akutte situasjoner, for eksempel at du blir syk og/eller må begynne med medisiner som ikke er forenelig med amming, kan gjøre at du plutselig må slutte å amme.

Ha i bakhodet at det som regel går an å amme med de fleste medikamenter. Kontakt www.tryggmammamedisin.no eller be legen din kontakte RELIS , som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. Det er nesten alltid mulig å finne alternativer som er forenlig med amming hvis du ønsker dette.

Hvis barnet ikke skal få din melk pga medisiner eller andre grunner, så er det best at du gradvis trapper ned på antall pumpinger for å unngå tette melkeganger.

Jo fullere brystet er, og jo lengre tid det går mellom hver amming/pumping, jo mer får kroppen beskjed om å roe ned produksjonen.

Rett etter amming/pumping av brystet kan du ta på en litt stram bh eller binde opp brystene med et skjerf eller lignende. Da tror brystene at de er fulle, og produksjonen avtar. Vær oppmerksom på at denne metoden kan føre til tette melkeganger, så ikke ignorér smertefull melkespreng. 

Prøv i stedet å håndmelke litt, så sjelden som mulig, for å lette på den verste sprengen. Du kan også amme eller pumpe avhengig av grunnen til at du må avvenne og om barnet kan få melken eller ikke.

Hvor fort melkeproduksjonen går ned vil være avhengig av hvor mye melk du har og hvor ofte du ammet før avvenningen. De fleste opplever rask reduksjon i løpet av den første uken.

Hvis barnet ikke skal ha melken, kan du prøve urten salvie for å redusere melkeproduksjonen. Det finnes pr i dag ingen forskning av god kvalitet som viser at salvie reduserer melkeproduksjonen, men erfaringsmessig og ifølge folkemedisinen har urten denne effekten. Du kan spise den som krydder, eller bruke den som te. Hvis barnet får din melk er det ikke anbefalt å bruke salvie fordi det inneholder tujoner er relativt giftige.

Peppermynteolje kan også redusere melkeproduksjonen hos enkelte.

Må jeg slutte å amme når jeg skal begynne å jobbe?

At du skal tilbake i jobb trenger ikke være en grunn for å avvenne barnet. Det går fint an å fortsette å amme selv om du jobber, dersom du ønsker det. Husk at du har krav på ammefri

Hva hvis barnet ikke vil mer?

Hvis barnet plutselig en dag vegrer seg for å ta brystet, er det lett å tenke at det er slutt på ammingen fordi barnet «ikke vil mer». Men denne typen plutselig vegring er som regel brystvegringen forbigående fase hos barn som er under 18-24 måneder gamle

Hvis du ønsker å slutte å amme når barnet er i en slik fase, kan du bare slutte å tilby brystet. Hvis du ønsker å fortsette, kan du fortsette å tilby brystet, uten å presse. Da vil barnet som regel finne veien tilbake igjen.

Hva er naturlig ammeslutt?

Noen ønsker å la barnet selv styre hvor lenge det ønsker å bli ammet.

Som regel vil en naturlig ammeslutt foregå over lengre tid, der barnet gradvis dier mindre og mindre, eller hopper over ammestunder som tidligere var viktige for barnet. ​

Var denne siden nyttig?

Tema

Fast føde og delammingRettigheter / amming og jobbUtfordringer hos mor


Oppdatert 09.09.19