Hopp til Innhold

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt.

Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten.

Ammehjelperoppgaven er godkjent av NKA. Ammehjelpen samarbeider også med NKA på andre områder, for eksempel i arbeidet med artiklene våre. Flere av de ansatte på NKA er ammehjelpere.