Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?
Ammestart

Alt du trenger å vite om samsoving

Samsoving er for mange en god måte å møte barnets nattlige behov på. Du kan samsove så lenge du vil. Alle ferske foreldre, også foreldre som ikke planlegger å samsove, bør gjøre seg kjent med hvordan de kan samsove med barnet så trygt som mulig.

Hva er samsoving?

Samsoving er å sove sammen med barnet. At barnet sover i en sideseng (bedside crib) eller i en sprinkelseng festet til voksensengen (der den ene siden er tatt ned) er også varianter av samsoving.

I denne artikkelen snakker vi mest om samsoving i betydningen «å sove med barnet i samme seng».

Det er viktig å gjøre seg kjent med anbefalingene for hvordan man samsover på tryggest mulig måte – uansett om dere har tenkt å samsove eller ikke. Dette kan du lese mer om lengre ned i denne artikkelen.

Hvor vanlig er samsoving?

Samsoving er i noen studier estimert til å være normen for omtrent 70 prosent av verdens befolkning.

I en norsk undersøkelse fra 2018 oppga over 60 prosent av foreldrene som deltok at de samsov jevnlig med spedbarn under 12 måneder.

Samsoving må altså kunne sies å være en vanlig praksis, både i verden og i Norge.

Noen elsker å samsove, og sover med barna gjennom hele småbarnsfasen. Andre er ikke like entusiastiske, men synes likevel at fordelene med samsoving er større enn ulempene.

For noen er samsoving et bevisst valg og noe de gjør hver natt, hele natta. Andre samsover deler av natta, eller bare av og til.

Hvorfor samsoving?

På samme måte som vi voksne gjerne foretrekker å sove sammen med partneren vår, så vil også mange barn foretrekke å sove sammen med oss voksne. Mange foreldre foretrekker også å sove med barna i nærheten.

De aller fleste babyer og småbarn våkner om nettene, av mange ulike grunner. De fleste sover best i nærheten av foreldrene. Det er helt naturlig at spedbarn søker nærhet til omsorgspersonene, spesielt når de skal sove. 

Samsoving gjør nattamming enklere. Når babyen ligger ved siden av deg slipper du å stå opp for å amme og dermed våkne mer enn nødvendig. Det er lettere å roe babyen før hun våkner helt hvis hun ligger rett i nærheten. Her kan du lese mer om å amme i søvn.

Samsoving kan også bidra til enklere netter selv om du ikke nattammer. Samsoving kan være det som gir mest mulig søvn for flest mulig i familien.

Hvordan kan vi samsove enklest mulig?

Hvis du er redd for at partner skal rulle over babyen kan du legge deg i midten, med barnet ytterst. Da er det viktig at barnet ikke kan rulle ned på gulvet, eller havne i klem mellom sengen og veggen.

Andre dropper høy seng, og legger madrassene rett på gulvet – eller setter inn en seng ved siden av dobbeltsenga slik at den blir ekstra bred. Også her er det viktig å unngå glipper som kan være farlige for barnet.

Noen velger å bruke en barneseng som kan festes inntil foreldrenes seng (bedside crib), eller setter barnets seng inntil foreldresengen.

Ved å bruke et underlag kan du dra barnet inntil deg når du skal amme og tilbake til sidesengen når du er ferdig å amme (med mindre du sovner før dét).

Mange velger også at partner sover på et annet rom, mens mor og barn deler dobbeltsengen. Dette kan være med på gi mer søvn for alle parter fordi mor slipper å bli vekket av partnerens eventuelle lyder i tillegg til barnet, og partner slipper å bli vekket av mor og barn. 

Hvis du blir kald på overkroppen av å amme om natta kan det være lurt å investere i en ammenattkjole eller ammegenser i ull eller annet behagelig materiale. Da kan du ha dyna bare opp til midjen, noe som gjør det mindre sannsynlig at barnet får dynen din over hodet.

Hva er den beste nattammestillingen?

Mange syns at liggende amming er en praktisk og avslappende stilling om natten, og det er også det tryggeste hvis du skulle komme til å sovne under amming.

Noen syns det kan være vanskelig å få til de første ukene, men det kan være verd innsatsen å øve seg litt. Få hjelp av partner hvis du trenger det.

Ved liggende amming kan du enten flytte barnet eller deg selv slik at det passer med brystet du skal amme på. Hvis du ikke ønsker å snu deg eller barnet, så kan du vri deg slik at barnet kan ta det øverste brystet.

Her kan du lese mer om liggende amming.

Du finner også mer om dette litt lengre ned i denne artikkelen.

Øker samsoving risikoen for krybbedød?

Samsoving er ikke forbundet med økt risiko for krybbedød så lenge man følger anbefalingene for forsvarlig eller tryggest mulig samsoving (2,17)

Men utrygg samsoving kan øke risikoen for krybbedød (17).

NICE (en anerkjent instans som som lager retningslinjer for britiske helsemyndigheter) skriver at forskningen de baserer anbefalingene sine på ikke viser større risiko når foreldre deler seng med babyen sin sammenlignet med når de ikke deler seng, såfremt de følger anbefalinger om tryggest mulig samsoving. De mener derfor at helsepersonell ikke rutinemessig bør fraråde foreldre å dele seng med babyen sin (18).

Mange foreldre får likevel høre at samsoving øker risikoen for krybbedød – uten at det samtidig nyanseres mellom hva som regnes som forsvarlig og uforsvarlig samsoving. Dette kan du lese mer om i neste avsnitt.

Hvis du tenker at all samsoving er feil, så kan det føre til at du unngår å si at dere samsover. Dette gjør at helsepersonell mister muligheten til å gi individuelle råd omkring forsvarlig samsoving. 

Selv om dere i utgangspunktet ikke planlegger å samsove med babyen i samme seng, så er det viktig å vite hva som er forsvarlig samsoving og hva som ikke er det.

De aller fleste ender nemlig med å sovne sammen med babyen, på ett eller annet tidspunkt, uansett om det er planlagt eller ikke. Det er fordi småbarnsforeldre er trøtte, amming i seg selv er søvndyssende, og fordi de fleste spedbarn roer seg best om de får sove i nærheten av foreldrene.

Hvis du som mamma tror at samsoving er farlig uansett hvordan det praktiseres, så kan det for eksempel føre til at du setter deg i en sofa eller lenestol for å amme om natta. Amming virker søvndyssende – og du risikerer derfor å sovne på en måte som er mye mer utrygg enn å sovne med barnet i en seng. Å samsove med barnet på sofa eller i lenestol er ikke regnet som trygt (17), og det anbefales derfor ikke.

Hvis det er en sjanse for at du kan komme til å sovne under amming, eller når du holder babyen, er det derfor bedre å legge seg i en seng og sørge for at sovesituasjonen er så trygg som mulig.

Mange foreldre blir redde av å lese om krybbedød, noe som er veldig forståelig. Krybbedød er imidlertid en svært uvanlig dødsårsak i forhold til hva det var før. I 2022 døde 7 norske barn i krybbedød / av ukjent årsak.

Hvordan kan vi samsove tryggest mulig?

Du kan sove sammen med babyen hvis du følger disse anbefalingene fra Landsforeningen uventet barnedød (LUB):

Alle disse punktene finner du mer informasjon om i artikkelen vår om hvordan du sikrer et trygt sovemiljø for babyen din.

Hvordan kan amming redusere risikoen for krybbedød?

Amming reduserer risikoen for krybbedød, i følge denne meta-analysen. Risikoen er lavest hvis babyen fullammes, men delamming har også en beskyttende effekt.

I følge en annen meta-analyse konkluderer de med at amming i minst to måneder er assosiert med halvert risiko for krybbedød. De skriver også at beskyttelsen øker hvis man ammer i mer enn to måneder.

Det finnes ikke et klart svar på hvorfor amming kan redusere risikoen, mens det kan øke risikoen å gi morsmelkerstatning. 

Det antas å være knyttet til hvordan den ammende reagerer på barnet om natta, de beskyttende effektene av morsmelk, og at barnet våkner hyppig for å ammes (2).

Morsmelk beskytter for eksempel mot infeksjoner, og infeksjoner øker risikoen for krybbedød (16).

Vi vet altså ikke om den reduserte risikoen skyldes morsmelken, ammingen, at barnet våkner hyppig eller det at den ammende sover sammen med babyen.

I en ny rapport hevder faktisk en forskergruppe at samsoving delvis kan forklare den reduserte risikoen for søvnrelatert død hos spedbarn som ammes. Forskerne som står bak rapporten er noen av de fremste forskerne på dette feltet (15).

Studier viser at ammende mødre som oftest sover med ansiktet vendt mot barnet, med armen under puta og knærne bøyd. Dette skaper et beskyttende rom for barnet (2).

Antropologen og søvnforskeren James Mc Kenna har introdusert uttrykket «breastsleeping» for å beskrive hvordan nattamming og samsoving henger sammen. 

I denne filmen kan du se hvordan liggende amming og «breastsleeping» kan se ut:

Liggende amming + sovende mor og barn = breastsleeping

Samsoving henger sammen med økt forekomst av nattamming, blant annet i følge en norsk undersøkelse om samsoving.

Nattamming bidrar til å opprettholde melkeproduksjonen. Det er fordi nivået av det melkeproduserende hormonet prolaktin er på topp om natta.

Noen lurer på om det er farlig at babyen ammes og sovner liggende på siden.

Hvis babyen legges i sideleie for å sove, så er det en fare for at babyen kan tippe over på magen. Mageleie regnes som en risikofaktor for krybbedød hos babyer som ikke er i stand til å snu seg i mageleie selv (3).

Når du ammer liggende vil imidlertid kroppen din som regel hindre babyen fra å havne i mageleie. Video av kvinner som ammer liggende på natta viser at babyene sjelden sover i mageleie. De fleste babyer vil tippe over på rygg når de slipper brystet. (15)

Du kan også forsiktig tippe babyen over på rygg hvis du er våken og ser at babyen ligger på siden etter amming. Dette gjelder for babyer som ikke kan snu seg selv. Når babyer kan snu seg selv, så skal de få velge sin egen sovestilling.

Les mer i artikkelen vår om hvordan du sikrer et trygt sovemiljø for babyen din.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om forsvarlig samsoving?

Vil du lese mer om samsoving vs separat soving? Og om hvorfor samsoving plutselig ble sett på som farlig og feil? Da kan du lese denne historiske gjennomgangen, skrevet av søvnforsker og antropolog James McKenna. Utdraget er hentet fra boka Safe Infant Sleep.

Hvor lenge kan jeg samsove?

Selv om samsoving er normalt og vanlig, så er det ikke alle som er like positive til det. Du har kanskje fått høre at det er farlig (se de forrige avsnittene), skaper en dårlig vane – eller hindrer babyen i å finne roen selv?

Noen tenker for eksempel at idealet (og det normale) er babyen som sover i sin egen seng hele natten uten å vekke foreldrene unødvendig mye. Noen babyer gjør dette helt av seg selv, mens de fleste babyer trenger å være nærmere foreldrene for å sove godt.

🔺 Du gjør ingenting feil om du sover med barnet ditt. Du lager ikke dårlige vaner. At barnet trenger deg akkurat nå for å sove godt betyr ikke at barnet ditt aldri vil sove uten deg.

Alle barn vil på et tidspunkt både sovne alene, og sove for seg selv – uansett om du går aktivt inn for å endre på det, eller ikke.

🔺Du kan samsove så lenge du vil. Så lenge dere trives med det, så er det ingen magisk alder for når dere må slutte å samsove.

🔺 Du kan velge å unngå eller avslutte samsoving hvis det ikke er bærekraftig for deg. Det er viktig at et ønske om endring i rutiner kommer innenfra, og at det ikke noe du føler du blir presset til av andre. Du kan lese mer om å avslutte samsoving i det siste avsnittet i denne artikkelen.

Hva hvis barnet skal sove borte?

Er du redd for hva som vil skje når et barn som er vant til å samsove med foreldrene skal overnatte hos besteforeldre eller andre?

Det vil for de aller fleste ikke være noe problem, så lenge barnet er trygg på den han skal overnatte hos. De finner sin løsning, og mange foreldre blir overrasket over hvor kjapt barn tilpasser seg når de vanlige rutinene ikke er tilgjengelige.

Hva med parforholdet, da?

Det er vanlig å få høre at samsoving er dårlig for parforholdet. Dette kan være både sant og usant. Hva som er riktig for oss kan for eksempel være basert på hvilke holdninger vi har til samsoving, og om vi har mulighet til å tilpasse oss eller ikke.

Hvis senga ikke er stor nok for både foreldre og barn, så kan det bli trangt om plassen, armer og bein overalt, og dårlig søvn for én eller begge voksne. Dette er ikke bærekraftig i lengden.

Noen løser dette ved å kjøpe større seng, eller sette en ekstra seng ved siden av. 

Andre løser det ved at den ene av foreldrene sover med barnet, og at den andre sover for seg selv på et annet rom. Eller at man sover med ett barn hver hvis man har flere.

For mange vil dette være det som gir mest mulig søvn for flest mulig i familien. Søvn er viktig for å fungere i hverdagen, og for å ha overskudd til hverandre. 

Denne måten å organisere nettene på vil ikke vare for alltid. Alle barn vil på et tidspunkt både sovne alene, og sove for seg selv – uansett om vi tar grep for å endre på det, eller ikke.

Det kan likevel kjennes vanskelig å ikke sove sammen med den andre voksne – akkurat nå. Vi liker å sove sammen med partneren vår fordi det gir nærhet og trygghet. Dette er de samme årsakene til at mange barn gjerne vil sove sammen med noen og ikke alene.

Det er lett å tenke at man går glipp av mye hvis man ikke sover sammen hver natt. Noen reagerer med å bli kreative i måter å nære parforholdet på resten av døgnet: Det finnes heldigvis andre steder i huset enn senga og soverommet som kan fungere til både samtaler, intimitet og sex.

Men selv om noen får livet til å fungere på denne måten, så er det ikke sånn for alle. Vi er ulike, og vi har ulike forutsetninger og behov. Noen kjenner på at samsoving med barn kommer i veien for parforholdet og intimiteten. Da kan det være greit å ta tak i det, på en eller annen måte. 

Du finner mer om hva du kan gjøre hvis samsoving ikke fungerer i neste avsnitt.

Hva hvis samsoving ikke fungerer?

Selv om samsoving i mange tilfeller fører til mer søvn for store og små, så er det ikke sånn for alle.

Ikke alle barn har behov for å sove inntil foreldrene. Noen barn sovner fint på egen hånd og trives med å sove alene. 

I noen tilfeller ønsker ikke foreldrene å sove sammen med barnet. Dette kan være utfordrende hvis barnet trenger foreldrene i nærheten, både for å sovne og for å sove godt. 

Det kan uansett være fint å tenke gjennom hva som er årsaken(e) til at dere ønsker at barnet skal sove i egen seng og/eller på eget rom. Er det fordi dere tror dere må? Er det fordi dere føler et press utenfra? Eller er det faktisk den beste løsningen?

Legge barnet i egen seng?

Som nevnt øverst i denne artikkelen finnes det mange varianter av samsoving. Hvis du kjenner at det ikke lenger er bærekraftig for deg å ha barnet inntil deg i samme seng: Kanskje du kan vurdere en side-seng eller en annen type seng som står inntil din?

Det er ikke uvanlig at barn reagerer på å plutselig skulle sove helt for seg selv.

Du kan hjelpe barnet på vei ved å gi henne akkurat så mye støtte hun trenger akkurat nå, og gradvis gi mindre og mindre støtte, i et tempo som passer for henne.

Noen barn trenger mye støtte over en lang periode, mens andre trenger mindre støtte. Trenger hun at du tar henne opp? Vann eller melk på kopp eller flaske? En hånd på magen? Smokk? Kosedyr? Hysjelyd? Liker hun at du synger for henne?

Det er viktig å trøste barnet hvis hun gråter i denne prosessen. Barn skal ikke gråte alene. De trenger en voksen som kan hjelpe dem med å regulere følelsene. Ved å aktivt trøste barnet med nærvær eller kroppskontakt gjør du det lettere for barnet å lære å regulere følelsene sine selv.

Noen barn takler overgangen til egen seng fint, mens andre tydelig viser motstand. Det kan være en stor overgang for barnet å skulle sove i egen seng, etter å ha vært vant til å sove i samme seng som en voksen. Kanskje det hjelper å gradvis flytte seg lengre vekk fra barnet?

Kan det være et alternativ å ligge ved siden av barnet til hun sovner, eller amme i søvn? Og at hun legges over i egen seng når hun har sovnet?

Noen dropper høy seng og går for madrass på gulvet, en såkalt gulvseng. Dette gjør det enkelt å legge seg ved siden av barnet både på kveld og natt, og sikrer at den voksne ligger behagelig.

Noen tenker på dette som dårlige vaner, men det er ingenting i veien for å bruke de verktøyene som fungerer der og da – dersom dere trives med det.

Etterhvert vil dere med litt tålmodighet sannsynligvis kunne klare å venne barnet til å sove i egen seng.

Her finner du informasjon om hvordan du sikrer et trygt sovemiljø når babyen sover i egen seng.

Legge babyen på eget rom?

Hvis babyen er under 6 (evt 12) måneder:

Babyer som sover på samme rom som foreldrene vekker ofte foreldrene mer enn babyer som sover på eget rom. Dette kan oppleves slitsomt for foreldrene, og er ofte grunnen til at babyen flyttes på eget rom.

Noen tenker også at de forstyrrer babyen med sine lyder og at dette ikke er bra for babyens søvn.

Men selv om babyen våkner sjeldnere når han/hun sover alene, så er det ikke sånn at dette nødvendigvis er det tryggeste for babyen. At babyen sover for dypt, for lenge er knyttet til økt risiko for krybbedød (14).

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) anbefaler å ha babyen på samme rom som foreldrene i minumum seks måneder, ideelt sett hele det første året (3). 

Både de amerikanske og australske foreningene som tilsvarer LUB anbefaler at barnet sover på samme rom som foreldrene hele det første året for å redusere risikoen for krybbedød. (11,12) Det anses som godt og trygt for babyen å høre og lukte foreldrenes nærvær. 

Babyer som sover på samme rom som foreldre har lavere risiko for krybbedød. Én av teoriene omkring hvorfor det er sånn er at vi «skal» vekke hverandre. 

Krybbedød/SIDS har lenge vært en gåte for forskere over hele verden. Vi vet ikke hva årsaken(e) til krybbedød er, men det finnes flere teorier.

Én av teoriene som har vært lansert er at noen barn har redusert evne til å «vekke seg selv», for eksempel hvis luftveiene skulle bli blokkert.

Denne teorien ble nylig styrket gjennom forskning på et spesielt enzym som knyttes til spedbarns evne til å vekke seg selv. Spedbarna i studien som døde i krybbedød hadde lavere nivåer (allerede fra fødsel) av dette enzymet i blodet (13).

Det gjenstår fortsatt mye forskning for å finne ut hvordan dette eventuelt kan bidra til å forebygge SIDS/krybbedød, men det kan være et viktig skritt på veien.

Risikoen for krybbedød er høyest hos babyer fra 2-4 måneder. Omkring 90 prosent av tilfellene skjer når babyen er under 6 måneder. (kilde)

Den australske organisasjonen Red Nose (tilsvarer LUB i Norge) har laget en grundig gjennomgang av forskning som kan bidra til å forklare hvorfor det reduserer risikoen for SUDI og SIDS (krybbedød) at babyen sover på samme rom som foreldrene.

Les mer i artikkelen vår om hvordan du sikrer et trygt sovemiljø for babyen din.

Hvis barnet er over 6 (evt 12) måneder:

Som nevnt litt lengre opp, så anbefaler Landsforeningen uventet barnedød (LUB) å ha babyen på samme rom som foreldrene i minumum seks måneder, ideelt sett hele det første året (3). Både de amerikanske og australske foreningene som tilsvarer LUB anbefaler at barnet sover på samme rom som foreldrene hele det første året for å redusere risikoen for krybbedød. (11,12).

Mange har likevel en forventning om at barna skal inn på eget rom ved en viss alder.

Det er for eksempel ikke uvanlig at babyen flyttes i forbindelse med nattammeslutt. En baby som ammes vil i de fleste tilfeller ammes sjeldnere hvis mor og barn ligger på ulike rom. Å slutte med (eller kutte veldig ned på) nattamming kan gjøre at melkeproduksjonen går ned, også ellers i døgnet. Dette kan gjøre at noen mødre må slutte å amme før de hadde tenkt. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om nattamming.

Det finnes også flere andre årsaker til at foreldre ønsker at barnet skal sove på eget rom. Noen ganger er det den beste løsningen hvis man ser på situasjonen under ett.

Noen barn trives på eget rom. Men for mange barn kan det være en veldig stor overgang å skulle sove alene i egen seng på eget rom. Det kan derfor være lurt å ta det gradvis, for eksempel at barnet først får venne seg til å sove i egen seng på foreldrenes soverom før barnesenga flyttes på eget rom.

I en overgangsfase kan kanskje én av foreldrene sove inne hos barnet?

Gulvseng er et godt verktøy som gjør at den voksne ligger behagelig når det er nødvendig å sove med barnet.

Hvis dere ønsker å venne barnet til å sove på eget rom er det viktig å ha i bakhodet at det er normalt at denne prosessen kan ta tid å få til.

Det også viktig å vite at barn som tidligere har sovnet greit i egen seng på eget rom plutselig i kortere eller lengre perioder kan ha økt behov for mer nærhet til foreldrene kveld og natt.

Det er normalt at barn i alle aldre våkner om nettene og trenger kontakt med voksne, uansett om de sover sammen med foreldrene eller på eget rom.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 16.03.24