Hopp til Innhold
Ammestart

Hvordan sikre et tryggest mulig sovemiljø for babyen?

Kan babyen sove i babynest eller slyngevugge om natta? Når kan babyen sove alene på eget rom? Er det lurt å bruke sengekantbeskytter? Her finner du info om hvordan du sikrer et tryggest mulig sovemiljø for babyen din.

Les dette først 💙

Dette er en lang tekst med mye informasjon. Hvis du går deg vill, så kan du bla helt øverst til innholdsfortegnelsen og hoppe til avsnittet du vil lese mer om.

I denne artikkelen vil vi både gå gjennom risikofaktorer for krybbedød og risikofaktorer for ulykker som kan skje i forbindelse med søvn.

Vi viser til anbefalinger fra norske og internasjonale instanser som jobber med disse temaene, blant andre Landsforeningen uventet barnedød (LUB), engelske Lullaby Trust og australske Red Nose.

Det meste av kilder ligger som lenker i teksten. Du finner en oversikt over alle kilder helt nederst i artikkelen, under punktet referanser.

Rådene vi videreformidler er laget på bakgrunn av den kunnskapen dagens forskere har om forebygging av krybbedød og andre dødsfall som kan skje i forbindelse med søvn. Målet å sikre at barna våre har det tryggest mulig.

Noen ganger er det ikke mulig å følge alle anbefalinger til punkt og prikke. Det er for eksempel ikke mulig å amme babyen hvis du ikke kan amme.

Og noen ganger kan det virke som om man må velge mellom ulike ikke-anbefalte løsninger, fordi ingenting av det som er regnet som trygt fungerer. Snakk med helsesykepleier for å få hjelp til å gjøre det som er tryggest i deres spesielle situasjon.

Barnet ditt er heldigvis ikke automatisk i livsfare hvis du ikke følger alle anbefalinger.

Å følge alle anbefalinger betyr dessverre heller ikke at du har noen garanti mot krybbedød eller ulykker som kan skje i forbindelse med søvn.

Det er ikke mulig å fjerne all risiko, men du kan gjøre risikoen så liten som mulig.

Dette gjør du ved å sette deg inn i hvilke anbefalinger som finnes, hvorfor de finnes – og følge dem så godt du kan.

Mange blir stressa av alle anbefalinger, og blir redde for å gjøre feil. Det er helt normalt å bli engstelig av å lese om krybbedød.

Men det er ikke meningen at du skal ligge våken og følge med på at barnet puster, eller ha øynene på babyen til enhver tid.

Hvis redselen tar overhånd, så er det viktig å tenke på at den statistiske risikoen for at noe alvorlig skal skje, er veldig lav.

Snakk med helsepersonell hvis du er urolig for noe omkring dette, eller hvis merker at tankene omkring dette temaet tar opp mye plass i hodet ditt og begrenser deg i hverdagen 💙

Hva er krybbedød (SIDS)?

I UK har de sluttet å bruke begrepet cot death, som betyr krybbedød. Årsaken er at babyer ikke bare kan dø i sin egen seng (cot), men også andre steder.

De bruker i stedet SIDS, som betyr Sudden Infant Death Syndrome. SIDS brukes også i Australia, USA, Canada og mange andre land.

I denne teksten skriver vi stort sett krybbedød fordi det er det som er mest brukt i Norge.

Det er viktig å vite at det er forskjell mellom krybbedød (SIDS), kvelning og andre ulykker som kan skje i forbindelse med søvn.

Krybbedød (SIDS) er når et barn dør plutselig og uventet, uten at man finner en årsak.

I følge Landsforeningen uventet barnedød (LUB) brukes denne definisjonen på krybbedød eller «plutselig uventet spedbarnsdød» i Norge:

Et tilsynelatende friskt barn dør plutselig og uventet uten noe forvarsel. Selv ved en grundig obduksjon og undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet finner man ikke noen forklaring på hvorfor barnet døde.

Vi vet altså ikke hva årsaken(e) til krybbedød er.

Men det er bred enighet om at krybbedød knyttes til det som kalles den fatale trekanten, eller the triple risk model:

Én av teoriene som har vært lansert er at noen barn har redusert evne til å «vekke seg selv», for eksempel hvis luftveiene skulle bli blokkert.

Denne teorien ble nylig styrket gjennom forskning på et spesielt enzym som knyttes til spedbarns evne til å vekke seg selv. Spedbarna i studien som døde i krybbedød hadde lavere nivåer (allerede fra fødsel) av dette enzymet i blodet.

Det gjenstår fortsatt mye forskning for å finne ut hvordan dette eventuelt kan bidra til å forebygge krybbedød, men det kan være et viktig skritt på veien.

Forskning på krybbedød/SIDS har bidratt til at det finnes kunnskap om risikofaktorer. En risikofaktor gir økt sannsynlighet, men er ikke en årsak til krybbedød. Du finner mer informasjon om risikofaktorer lengre ned i denne teksten.

Barn dør også i krybbedød uten at noen kjente risikofaktorer var til stede. Dette gjelder svært få.

Les mer:

LUB: Fakta om krybbedød

BBC: «The search for what causes SIDS»

Hvor vanlig er krybbedød?

Krybbedød er en svært uvanlig dødsårsak i dag hvis vi sammenligner med hvordan det var før.

I 2022 døde 7 norske barn i krybbedød / av ukjent årsak.

Til sammenligning døde 145 barn i 1989, før det ble anbefalt å la spedbarn sove på rygg. I 1990 hadde tallet sunket til 85, og antall barn som dør i krybbedød har fortsatt å synke etter det.

Risikoen for krybbedød er størst de første seks månedene, og den er aller størst mellom 2-4 måneder. Ca 90 prosent av tilfellene skjer i løpet av de første seks månedene (kilde).

Krybbedød hos over ett år gamle barn skjer, men svært sjelden (1-2 tilfeller årlig), i følge LUB.

Hvorfor er det viktig å vite noe om dette?

De aller fleste som har små barn i dag har hørt om krybbedød, men det er ikke lenger vanlig å ha noen i omgangskretsen som har opplevd det.

Hvis du spør foreldrene dine eller andre eldre slektninger, så har de sannsynligvis hørt om noen som har mistet barnet sitt.

Selv om det er få barn som dør i søvn-relaterte situasjoner i Norge, så er det viktig at foreldre og helsepersonell har informasjon om forebygging og følger anbefalingene så langt det lar seg gjøre for at ikke pila skal begynne å gå i feil retning og antall tilfeller av krybbedød skal begynne å stige.

Hva øker risikoen for krybbedød?

Risikofaktorer for krybbedød er:

Risikofaktorer knyttet til sovemiljøet er:

Listene er hentet fra Landsforeningen uventet barnedød (LUB).

Vi skriver om noen av disse risikofaktorene litt lengre ned på denne siden. Du kan lese om alle risikofaktorene på lub.no.

Helen Ball er professor i antropologi, leder Durham Infancy and Sleep Centre, og forsker på blant annet babysøvn og krybbedød. Hun står bak nettsiden BASIS, sitter i ekspertkomiteen til Lullaby Trust.

I dette foredraget forteller hun om anbefalingene omkring tryggere søvn i UK (som er omtrent de samme som i Norge), og forklarer bakgrunnen for rådene som gis i dag. Presentasjonen starter ved ca 5 minutter og varer i ca 35 minutter.

Hva må jeg passe på hvis babyen sover i egen seng?

✅ Legg alltid babyen til å sove på rygg (se eget avsnitt)

✅ La babyen sove på samme rom som dere om natta (se eget avsnitt).

Unngå røyk, snus og andre nikotinprodukter i svangerskapet og i barnets nærmiljø.

✅ Sørg for gode pusteforhold i senga. Dette betyr:

Pass på at babyen ikke blir for varm

✅ Hvis du tenker at det er en sjanse for at du kan sovne når du ammer om natta (noe som de fleste ender med å gjøre), så er det tryggest med liggende amming. Hvis du sørger for forsvarlig samsoving er det regnet som mye tryggere å legge seg ned enn å sette seg i en stol eller i en sofa og risikere å sovne der. (se neste avsnitt)

Er det trygt å sove i samme seng som babyen?

Så lenge du følger anbefalingene for tryggest mulig samsoving, så kan du sove i samme seng som babyen. Disse anbefalingene finner du i artikkelen vår om samsoving.

Samsoving er ikke forbundet med økt risiko for krybbedød så lenge man følger anbefalingene for forsvarlig samsoving (Kilder: 1, 2 og 3).

Mange foreldre får likevel høre at samsoving øker risikoen for krybbedød – uten at det samtidig nyanseres mellom hva som regnes som forsvarlig og uforsvarlig.

Anbefalingene for forsvarlig samsoving ligner på det som gjelder når babyen sover i egen seng, men du og partner må i tillegg være i stand til å være oppmerksomme på babyen.

Det er ikke anbefalt å sove sammen med babyen hvis du for eksempel

❌ har drukket alkohol

❌ er påvirket av sløvende medikamenter

❌ røyker/snuser

❌ sover i en sofa eller lenestol.

NB! Selv om dere i utgangspunktet ikke planlegger å samsove med babyen i samme seng, så er det viktig å vite hva som er forsvarlig samsoving og hva som ikke er det.

Det er fordi samsoving skjer uansett om det er planlagt eller ikke.

Det er dessverre også sånn at feil informasjon og misforståelser kan gjøre at vi tar valg som kan være farligere for barnet enn det vi prøver å unngå:

Hvis du tenker at det er farlig å sove i samme seng som babyen, så kan det gjøre at du setter deg i en stol eller en sofa for å amme om natta. Fordi amming er søvndyssende, så kan det lett skje at du sovner mens du sitter der.

Å sove med barnet på sofa eller i lenestol er ikke regnet som trygt og anbefales derfor ikke. Årsaken er at babyen kan komme i klem, få noe over hodet eller falle ut av armene dine.

Hvis du får høre at all samsoving er feil, så kan det føre til at du unngår å fortelle helsepersonell at dere samsover. Dette gjør at helsepersonell mister muligheten til å gi individuelle råd omkring forsvarlig samsoving. 

Det er både vanlig og normalt å sove sammen med barnet sitt, enten hele eller deler av natta. Samsoving gjør det enklere å amme om natta, noe som kan bidra til mer søvn og ro for store og små.

Les mer om anbefalingene omkring samsoving i artikkelen vår.

Noen vil unngå å dele seng, men har en baby som ikke liker å sove for seg selv.

I et forsøk på å gjøre sprinkelsenga lun og koselig nok til at babyen vil sove der, så er det mange som i beste mening gjør senga til et mindre trygt sted ved å bruke babynest, sengekantbeskytter, tepper og mange kosedyr.

Dette er ikke anbefalt. Les mer om årsakene til dette litt lengre ned i denne teksten.

Er du gravid og lurer du på hva slags utstyr du egentlig trenger når babyen er født? Les utstyrsguiden vår.

Hvorfor må babyen ligge på rygg?

Mageleie regnes som en risikofaktor for krybbedød, spesielt hos unge babyer som ikke er i stand til å snu seg i mageleie selv.

Det er usikkert hvorfor mageleie gir høyere risiko, men det finnes noen hypoteser, i følge LUB:

Noen spedbarn reagerer dårligere på slike risikofaktorer/stressfaktorer mens de sover enn andre. De kan reagere med å slutte å puste.

Mageleie er altså sannsynligvis kun farlig for enkelte spedbarn. Men alle må sove på rygg fordi vi vet ikke hvem risikobarna er.

Anbefalingen om å unngå mageleie ved søvn gjelder også på dagtid, også selv om du følger med på babyen.

Babyen kan sove på brystet ditt, men da må du være våken.

Les mer:

Mageleie er anbefalt når babyen er våken

Å sove på ryggen er den tryggeste måten for babyer å sove på.

Men når babyen er våken er det viktig å variere mellom å legge babyen i mageleie, sideleie og å ha babyen i oppreist stilling, for eksempel i trygt og ergonomisk riktig bæretøy.

Dette er viktig for den fysiske utviklingen, og for å motvirke flatt eller skjevt bakhode.

Husk at mageleie ikke trenger å skje på gulvet hvis babyen misliker det. Det kan også være på brystet til deg eller partner.

Endring av stilling hjelper også fordøyelsen og gjør det enklere for babyen å få ut luft.

Hva hvis babyen selv snur seg over på magen?

Det er mange som syns det er skummelt at babyen plutselig snur seg på magen mens han/hun sover. Noen setter derfor på alarm gjennom natta for å passe på at babyen sover på rygg. Det er ikke nødvendig.

I følge Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er mageleie mindre viktig som risikofaktor når babyer blir eldre. Dette er i tråd med forskning og anbefalinger fra lignende organisasjoner i resten av verden.

Det er likevel viktig at vi fortsetter å legge babyen i sengen på rygg. Deretter kan babyen få lov til å velge sin egen sovestilling.

Det er ikke anbefalt å bruke ulike innretninger som har som mål å hindre babyen fra å snu seg, for eksempel spesielle puter. Hvis babyen likevel skulle klare å snu seg, så vil disse putene øke risikoen for krybbedød.

Det er ikke anbefalt å bruke seler for å holde babyen på rygg eller på annet vis binde babyen fast i madrassen. Babyen kan snurre seg inn i selene, noe som gir fare for kvelning.

Selv om babyen kan snu seg og sove på mage, så er det fortsatt viktig med et så trygt sovemiljø på sovestedet som mulig.

Når babyen har begynt å snu seg på mage, så kan du forsiktig hjelpe babyen til å øve seg på å snu seg fra mage til rygg og tilbake igjen når babyen er våken på dagtid. Dette kan styrke musklene og hjelpe babyen til å få mer kontroll. Å bære babyen i bæretøy kan også bidra til å styrke musklene.

La babyen få mulighet til å bevege seg fritt på gulvet på dagtid i stedet for å være lenge i vippestol eller andre stoler. 

Kan babyen sove på siden?

Det er ikke anbefalt å legge babyen til å sove i sideleie.

Hva hvis babyen gulper mye / har refluks?

Noen foreldre er redde for at babyen skal kveles av gulp, og legger derfor babyen på siden. Dette er ikke anbefalt.

En baby som ligger på siden blir mer ustabil og kan havne på magen.

Selv om barnet gulper/kaster opp når det ligger på ryggen, er det ingen fare for at det vil kveles, i følge LUB.

Red Nose (som tilsvarer LUB i Australia) forklarer at dette skyldes at de øvre luftveiene er over spiserøret i liggende stilling. Derfor kan gulp som stiger opp i spiserøret lett svelges igjen slik at babyen ikke puster det inn når babyen ligger på rygg. I mageleie er motsatt.

Den amerikanske barnelegeforeningen (AAP) skriver det samme. Denne animasjonen viser prinsippet:

Det er heller ikke anbefalt å heve hodeenden på senga eller bruke det no «refluks-puter» for å redusere plager fra gulp/refluks. Årsaken er at det ikke har bevist effekt (kilde). Heving av hodeenden over 10 grader kan også gjøre at babyen glir ned i senga, får haken ned mot brystet sitt, og/eller får sengetøy over hodet, noe som kan øke risikoen for kvelning eller krybbedød.

Noen mistenker at babyen har refluks-sykdom hvis babyen våkner ofte når han/hun ligger på rygg. Men babyer sover naturlig mindre dypt når de legges på ryggen hvis man sammenligner med mageleie. Dette er noe av årsaken til at ryggleie i seng anbefales for å minimere risikoen for krybbedød.

Kilder:

Hva hvis jeg ammer liggende og babyen sovner på siden?

Noen lurer på om det er farlig at babyen ammes og sovner liggende på siden. Når du ammer liggende vil kroppen din som regel hindre babyen fra å havne i mageleie. Video av kvinner som ammer liggende på natta viser at babyene sjelden sover i mageleie. De fleste babyer vil dessuten tippe over på rygg når de slipper brystet (kilde).

Du kan også forsiktig tippe babyen over på rygg hvis du er våken etter amming og ser at babyen ligger på siden. Dette gjelder for babyer som ikke kan snu seg selv. Når babyer kan snu seg selv, så skal de få velge sin egen sovestilling.

Hvordan kan amming redusere risiko for krybbedød?

Amming reduserer risikoen for krybbedød, i følge denne meta-analysen. Risikoen er lavest hvis babyen fullammes, men delamming har også en beskyttende effekt.

I følge en annen meta-analyse konkluderer de med at amming i minst to måneder er assosiert med halvert risiko for krybbedød. De skriver også at beskyttelsen øker hvis man ammer i mer enn to måneder.

Det finnes ikke et klart svar på hvorfor amming kan redusere risikoen, mens det kan øke risikoen å gi morsmelkerstatning. Det antas å være knyttet til hvordan den ammende reagerer på barnet om natta, de beskyttende effektene av morsmelk, og at barnet våkner hyppig for å ammes (kilde).

Morsmelk beskytter for eksempel mot infeksjoner, og infeksjoner øker risikoen for krybbedød (kilde).

Vi vet altså ikke om den reduserte risikoen skyldes morsmelken, ammingen, at barnet våkner hyppig eller det at den ammende sover sammen med babyen.

I en ny rapport skriver faktisk en forskergruppe at samsoving delvis kan forklare den reduserte risikoen for søvnrelatert død hos spedbarn som ammes. Forskerne som står bak rapporten er noen av de fremste forskerne på dette feltet.

Én av forskerne bak rapporten er antropologen og søvnforskeren James Mc Kenna. Han har introdusert uttrykket «breastsleeping» for å beskrive hvordan nattamming og samsoving henger sammen. 

Studier viser at ammende mødre som oftest sover med ansiktet vendt mot barnet, med armen under puta og knærne bøyd. Dette skaper et beskyttende rom for barnet. Babyer som ikke ammes ligger i større grad med hodet i høyde med mors hode og i nærheten av puter.

Samsoving henger sammen med økt forekomst av både amming (kilde) og nattamming, blant annet i følge en norsk undersøkelse om samsoving.

Nattamming bidrar til å opprettholde melkeproduksjonen. Det er fordi nivået av det melkeproduserende hormonet prolaktin er på topp om natta.

Les mer og finn referanser til forskning:

Hva hvis jeg sovner under nattamming?

Amming er søvndyssende for både mor og barn.

Hvis du ammer sittende om natta kan det derfor være svært vanskelig å holde seg våken. Det er ikke regnet som trygt å sovne i en stol, sofa eller sittende andre steder mens man ammer.

Liggende amming er anbefalt på natta eller hvis du kjenner at du kan sovne under amming.

Hva hvis jeg ikke ammer eller gir babyen morsmelk?

Noen syns det er vanskelig å høre at ammede babyer har lavere risiko for krybbedød enn babyer som ikke ammes.

Det er heldigvis ikke sånn at babyen din er i livsfare selv om du ikke ammer. Risikoen for krybbedød er lav i Norge.

Det er ikke alltid mulig å følge alle anbefalinger til punkt og prikke. Ikke alle kan amme, og ikke alle babyer kan få morsmelk. Hvis dette gjelder deg og din baby, så er ikke dette noe du får gjort noe med.

Men det du kan gjøre noe med, er å sørge for å følge de anbefalingene som er mulig å følge – for eksempel å dele rom med babyen i minst seks måneder, og å sørge for at soveforholdene i senga er så trygge som mulig.

Kan babyen sove alene på eget rom?

Babyer som sover på samme rom som foreldrene vekker ofte foreldrene mer enn babyer som sover på eget rom. Dette kan oppleves slitsomt for foreldrene, og er ofte grunnen til at babyen flyttes på eget rom.

Noen tenker også at de forstyrrer babyen med sine lyder og at dette ikke er bra for babyens søvn. Det stemmer ikke.

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og andre internasjonale organisasjoner som jobber med det samme anbefaler imidlertid å ha babyen på samme rom som foreldrene i minumum seks måneder, ideelt sett hele det første året. Det anses som godt og trygt for babyen å høre og lukte foreldrenes nærvær.

Babyer som sover på samme rom som foreldre har lavere risiko for krybbedød, og én av teoriene omkring hvorfor det er sånn er at vi «skal» vekke hverandre (se første avsnitt om hva krybbedød er).

Én av de mulige årsakene til krybbedød er at noen barn mangler mekanismer for å vekke seg selv hvis de sovner for dypt, for lenge, eller havner i situasjoner det luftveiene blokkeres.

Noen blir redde av å lese at babyer ikke bør sovne «for dypt». Babyer skal ha alle typer søvnfaser, også tung og dyp søvn. Men å prøve å få babyer til å sove lenger og dypere enn det som er normalt kan påvirke evnene de har til å våkne hvis noe er galt, for eksempel hvis munnen og nesen blir tildekket (kilde).

Denne manglende evnen til å våkne lett fra søvn antas å være knyttet til krybbedød (kilde).

Så selv om babyen våkner sjeldnere hvis han sover alene, så er det altså ikke sånn at dette nødvendigvis er det tryggeste for babyen.

Den australske organisasjonen Red Nose (tilsvarer LUB i Norge) har laget en grundig gjennomgang av forskning som kan bidra til å forklare hvorfor det reduserer risikoen for både SIDS (krybbedød) og søvnrelaterte ulykker at babyen sover på samme rom som foreldrene.

Bør babyen sove i samme rom som voksne på dagtid også?

I prinsippet er det ikke forskjell på dagsøvn og nattesøvn.

Internasjonale organisasjoner som kan sammenlignes med Landsforeningen uventet barnedød (LUB), for eksempel Red Nose i Australia og Lullaby Trust i UK, skriver at anbefalingen om at babyen bør sove i samme rom som foreldre i minst seks måneder gjelder både dag og natt. 

Du kan selvsagt gå på do eller lage deg mat i et annet rom, men de mener at babyen er tryggest hvis du er i nærheten.

En britisk studie fant at 83 prosent av krybbedød-tilfellene skjedde om natta. I den samme studien kom det fram at 75 prosent av barna som døde i krybbedød på dagtid sov alene på eget rom.

I Norge har vi en tradisjon for å la babyer sove alene ute i vogn på dagtid.

LUB skriver: «En vognbag bør ikke være barnets faste sovested gjennom natten. Når barn sover i vogn på dagtid, er det for kortere perioder og man bør følge med på barnet slik at det ikke blir for tett og varmt.»

Kan jeg bruke babycall eller pustesensor i stedet for å dele rom med babyen?

Noen velger å la babyen sove alene på eget rom før det er anbefalt, og bruker babycall / babymonitor eller andre innretninger som en slags sikring.

Det forklares ofte med at babyen sover tyngre/bedre alene på eget rom, og at man kan høre om babyen gråter.

Dette viser at mange misforstår (eller ikke er klar over) hvorfor det er anbefalt å ha babyen på samme rom som foreldrene i forbindelse med søvn i minst seks måneder, ideelt sett hele det første året.

Selv om det kan høres bakvendt ut, så er altså ett av poengene med å dele rom at vi SKAL forstyrre hverandre (se forrige avsnitt om å dele rom med babyen og første avsnitt om krybbedød).

Det er derfor regnet som trygt for babyer å lukte foreldrene, våkne for å ammes/mates eller bli vekket av foreldre som puster, snorker eller snur seg i senga.

Amming er én av faktorene som kan beskytte mot krybbedød. Å ha babyen i nærheten gjør det enklere å amme om natta, og det vil også kunne gjøre oss mer oppmerksomme i tilfelle babyen trenger hjelp.

En babycall (eller andre innretninger som overvåker babyen) kan ikke bidra med dette – selv om det kan kjennes trygt å høre og/eller se babyen via babycallen eller følge med på appen.

Lullaby Trust skriver at det ikke finnes noen innretninger som kan erstatte at foreldrene eller andre omsorgspersoner er i samme rom som babyen når babyen skal sove.

Kilder: Red Nose, Lullaby Trust, Basis, LUB.

Bør jeg bruke pustealarm eller andre innretninger som overvåker babyen?

Pustealarm, oksygenmålere, spesielle sokker (som owlet) eller andre typer overvåkning av spedbarn anbefales ikke som generelle forebyggende tiltak mot krybbedød.

Årsaken er at det er for mye usikkerhet knyttet til om det fungerer. Apparatene kan for eksempel gi mange falske alarmer, eller ikke fungere når det faktisk gjelder. 

Kilder:

Kan smokk beskytte mot krybbedød?

Amming er knyttet til redusert risiko for krybbedød. Det antas å være knyttet til hvordan den ammende reagerer på barnet om natta, de beskyttende effektene av morsmelk, og at barnet våkner hyppig for å ammes (kilde).

Forskning finner også at regelmessig bruk av smokk er assosiert med lavere risiko for for krybbedød.

Én av teoriene er blant annet at bruk av smokk (på samme måte som med amming) som regel henger sammen med hyppige, små oppvåkninger om natta – noe som gjør at barnet ikke sovner for dypt. Dyp søvn er forbundet med økt risiko for krybbedød, i følge LUB og de andre organisasjonene som jobber med dette temaet.

En annen forklaring kan være at det ikke er smokken i seg selv som beskytter mot krybbedød, men at barn som våkner mye om nettene, ofte får tilbud om smokk.

Det kan også være at smokken fysisk hindrer barnet i å få ansiktet sitt ned i madrassen, noe som gir bedre lufttilførsel.

Organisasjoner som jobber med forebygging av krybbedød er likevel ikke enige i om smokk bør regnes som et forebyggende tiltak. Årsaken er at smokk kan ha negative effekter, for eksempel på amming, og gi økt risiko for infeksjoner.

Hos babyer som ammes er det anbefalt å vente med smokk til ammingen er etablert. Babyer som ikke ammes kan få smokk tidligere.

Les mer om bruk av smokk i artikkelen vår.

Les mer, og finn referanser til forskning:

Sovepose eller dyne? Og hva med pute?

Sovepose/Dyne

LUB anbefaler å bruke sovepose/nattpose eller egen, lett barnedyne.

I Norge er det mest vanlig å bruke babydyner, mens andre land anbefaler soveposer beregnet på spedbarn med seler over skuldrene.

Hvis du har en baby som har lett for å få dyna over hodet, eller at babyen fort sparker av seg dyna slik at det blir for kaldt, kan en nattpose være et godt alternativ.

Hvis babyen bruker nattpose er det viktig at posen ikke er for stor, ikke har knapper eller andre løse deler som babyen kan få i seg, eller snorer som babyen kan få rundt halsen. 

Hvis babyen bruker dyne og ligger i egen seng, så kan du legge babyen nederst i senga og feste dyna rundt madrassen i skulderhøyde på babyen. Dette kan hindre at dyna havner over ansiktet.

Det er ikke anbefalt å bruke seler for å holde babyen på rygg eller på annet vis binde babyen fast i madrassen.

Pute

Det er ikke anbefalt å la babyen sove med pute. Årsaken er at den kan havne over hodet til babyen, eller dekke til luftveiene på andre måter.

I følge LUB har ikke babyer et ferdig utviklet bevegelsesmønster, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å dytte pute og andre elementer vekk hvis hodet blir tildekket.

Anbefalingen om å unngå pute gjelder for alle puter, også puter som selges for å motvirke flatt bakhode, og såkalte «refluks-puter» som brukes til å heve barnets hodeende.

Råd og anbefalinger fra LUB gjelder i hovedsak for babyer fra 0-12 måneder.

I England anbefales det å vente med pute til barnet er minst ett år. Red Nose (som tilsvarer LUB i Australia) anbefaler at man venter til barnet er minst to år med å bruke hodepute.

Kan babyen sove i babynest om natta?

Babynest anbefales ikke som fast sovested om natta.

I følge Landsforeningen uventet barnedød (LUB) vil de fleste barn tåle å få ansiktet ned i madrassen, inn mot en sengekantbeskytter eller inn mot kanten på et babynest.

Men noen spedbarn er sårbare for slike situasjoner og har økt risiko for krybbedød. Vi vet ikke på forhånd hvilke barn dette gjelder. LUB har derfor en føre-var-holdning.  

Hvis babyen sover i et babynest på dagtid bør det være en våken person i rommet som passer på at babyen ikke får ansiktet inn mot kanten og/eller at det ikke blir for varmt og tett rundt babyens hode.

Kilder:

Kan jeg bruke sengekantbeskytter?

I USA ble det i 2022 forbudt å selge sengekantbeskyttere til bruk i babysenger.

Årsaken er at de kan være farlige for barnet, som kan få ansiktet inn mot sengekantbeskytteren eller bli klemt mellom madrass/pute og sengekantbeskytter. Festesnorene er knyttet til kvelningsulykker blant barn.

I Norge er det ikke forbudt å selge sengekantbeskyttere, men Landsforeningen uventet barnedød (LUB) skriver at bruk av sengekantbeskyttere kan øke risikoen for kvelning – og de kan derfor ikke anbefale å bruke det.

Lullaby Trust i England sier det samme.

Se også forrige avsnitt om bruk av babynest.

Kan babyen sove i vognbagen om natta?

Av samme årsak som for babynest, så bør ikke vognbagen være babyens faste sovested om natta, i følge LUB.

I Norge har vi tradisjon for å la babyer sove ute i vogn på dagtid. Hvis babyen sover alene i vogn på dagtid bør du følge med på at det ikke blir for tett og varmt.

Kan babyen sove i vippestol?

Babyer bør ikke sove uten tilsyn (eller sove over lengre tid) i vippestoler. Den sittende posisjonen og hodets tyngde kan føre til at babyens hake presses mot brystet og at luftveiene blokkeres.

I USA er det nå forbudt å selge såkalte «inclined sleepers». Det er en type vippestoler som er laget for at babyer skal sove i dem. Ryggen er hevet over 10 grader, opp mot 30 grader.

De har vært veldig populære i USA og har av enkelte blitt brukt i forbindelse med all søvn, både dag og natt. De knyttes til flere dødsfall blant babyer. Årsaken er blant annet at luftveiene kan sperres fordi babyens hake faller mot brystet.

En vippestol er ikke laget for at babyen skal sove der. Noen barn sovner likevel i vippestoler. Det er i utgangspunktet ikke anbefalt å la babyen sove der, på samme måte som det ikke er anbefalt å bruke bilsetet til sovested utenom bilturer.

Årsaken er mye av den samme som årsaken til at inclined sleepers ble forbudt i USA, nemlig at haken kan falle mot brystet til babyen, noe som kan sperre luftveiene.

Det anbefales at spedbarnet sover på en flat overflate.

Du bør unngå en helling/vinkel på over 10 grader der barnet sover. Dette er fordi økt helning kan øke faren for kvelning.

Kan babyen sove i bilstolen?

Babyer bør ikke sove uten tilsyn (eller sove over lengre tid) i bilstolen, spesielt ikke andre steder enn i bilen. Den sittende posisjonen og hodets tyngde kan føre til at babyens hake presses mot brystet og at luftveiene blokkeres.

Bilstolen er viktig sikring i bil. Babyen kan sove i bilstolen – men hold øye med babyen, enten ved at en voksen sitter ved siden av eller ved hjelp av et speil.

Det er viktig med hyppige pauser på lange bilturer og at babyen tas ut av setet når dere ikke kjører.

Dette er spesielt viktig for premature, små og nyfødte babyer.

Ta babyen ut av bilsetet når dere er framme og ferdige med å kjøre, selv om babyen sover.

Kilder:

Kan babyen sove i slyngevugge om natta?

En slyngevugge (som moonboon, natures sway eller hengekøyer ment for utebruk) bør ikke være babyens faste sovested om natta.

Babyen bør ikke sove uten tilsyn i en slik vugge – heller ikke på dagtid. 

Årsaken er at soving i slyngevugge eller hengekøye kan gjøre at hodet bøyes forover og at haken faller ned på brystet. Dette kan gjøre det vanskeligere for babyen å puste, spesielt hvis babyen er nyfødt eller ikke klarer å snu på hodet.

Det kan dessuten skape farlige situasjoner hvis babyen klarer å snu seg på mage, og babyen kan også falle ut.

Du kan redusere risikoen for at babyen blir liggende med haka mot brystet ved å sørge for at bunnen i slyngevugga flates mer ut, for eksempel ved å legge et sammenrullet håndkle under madrassen.

LUB: «Barn under ett år frarådes å sove i hengekøye ute på tur. Dette fordi det kan bli dårlige pusteforhold, enten ved at det blir for varmt og tett i hengekøya eller at barnet får en knekk i nakken ved at barnets kjake hviler seg på brystet når det sover og dermed får vanskeligheter med å puste.»

Red Nose: «Red Nose recommends that a baby should sleep on a firm and flat surface. One safety concern with the hammock is that it holds the baby in a curved position, this may cause baby’s neck to flex forward which may block baby’s airway not allowing airflow. A baby needs to be placed to sleep flat (not elevated or curved with chin on chest) to maintain an open airway. There is also a risk of injury or death from falls. (…) Research into these deaths in particular and the use of hammocks in general for babies concluded that they are not suitable for a baby to sleep in while unsupervised.»

Lullaby Trust: «Hammocks are not a firm flat surface for babies to sleep on, which we know is safest for babies because it reduces the risk of SIDS.

En liten studie av 23 barn mellom 4-8 uker har imidlertid undersøkt oksygenmetning og andre faktorer hos babyer som sov i slyngevugge og i seng. De fant ingen forskjell i oksygenmetning mellom gruppene.

Men de skriver også at bruk av slyngevuggen som ble undersøkt ikke førte til at babyens hake havnet på babyens bryst.

De konkluderer med at funnene i studien kan ikke overføres til andre typer slyngevugger eller babyer i andre aldre enn den som ble undersøkt. De skriver også at vuggen ikke bør brukes uten at noen følger med på på babyen, fordi man ikke vet når babyen snur seg for første gang.

Er det trygt å svøpe babyen?

Noen svøper babyen for å hjelpe babyen å finne ro. Hvis du gjør dette, så er det noen viktige ting du må ha i bakhodet:

🔺 Babyen må alltid ligge på rygg i senga, ikke på siden eller på magen.

🔺 Aldri svøp babyen når du samsover. Årsaken er at babyen kan bli for varm, og at svøpet hindrer babyen i å bruke armene sine.

🔺 Stopp svøping med det samme babyen viser tegn til å lære seg snu seg over på mage. Dette skjer vanligvis rundt 3-4 måneder, men kan også skje tidligere.

🔺 Poenget med svøping er å hjelpe babyen til å «samle seg». Det må derfor være ganske tett rundt overkroppen, men pass på at det ikke er for stramt rundt babyens bryst slik at det hindrer babyen i å puste ordentlig.

🔺 Svøpet skal være løst rundt babyens underkropp, fra hoftene og ned. Dette er viktig for at babyens hofter skal utvikle seg som de skal.

🔺 Pass på at babyen ikke blir for varm. Bruk et tynt stoff til svøping, ikke et tykt pledd eller dyne. Kjenn etter i nakken. Babyen skal ikke være svett, men behagelig varm.

Kilder:

Kan babyen bruke vektdyne eller tyngdepose?

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) kan ikke anbefale bruk av vektdyne / tyngdepose. Hvis barnet kommer over i sideleie og evt ruller over på magen, kan tyngden av posen/dyna gjøre det vanskelig for barnet å snu seg tilbake igjen. Dette vil øke risikoen for krybbedød.

Tyngden av produktet kan også gjøre det vanskeligere for babyen å puste.

Det finnes få studier på bruk av vektdyne/tyngdeposer og krybbedød. Produsentene av slike poser og dyner kan ikke garantere at de er trygge for spedbarn.

Lullaby Trust: «Tyngdeprodukter (svøpetepper, dyner og poser) anbefales ikke for babyer under 1 år på grunn av fare for overoppheting og tildekking av hodet.»

AAP: «Det anbefales at tyngdedyner, tyngdeposer eller svøpetepper med tyngde holdes unna spedbarn som sover.»

Red Nose: «Tyngdedyner og tyngdeposer er ikke trygt for spedbarn.»

Bør jeg bruke en madrass som puster?

«Å puste inn brukt luft (rebreathing) er et viktig forskningsområde innen krybbedødforskningen. Vi vet at store doser med karbondioksid (CO₂) kan være dødelig. Vi vet også at et viktig forebyggende tiltak er at barnet sover på ryggen og har det luftig og godt rundt seg. Dersom barnet kommer over på magen, og særlig med ansiktet ned i madrassen, er det dokumentert stor risiko for krybbedød.» (Hentet fra lub.no)

Foreldre er naturlig nok redde for at babyen skal havne på magen og kveles fordi ansiktet er ned mot madrassen. Mange kjøper derfor såkalt «pustende» madrasser, for eksempel av typen aerosleep.

Men det finnes lite forskning på madrasser som kalles «pustende».

Ingen av produsentene har bevis for at madrassene deres forebygger krybbedød – selv om de markedsføres på en slik måte at man får inntrykk av det. 

Det viktigste krybbedød-forebyggende tiltaket er at baby legges til å sove på rygg, at madrassen som babyen ligger på er fast, og at baby ikke kan få noe over hodet.

Det finnes ikke én klar årsak til krybbedød, og faren for at barnet kan kveles ved å puste ned i madrassen er bare én av dem.

Det finnes også andre teorier omkring årsaker til at å sove på magen er en risiko for krybbedød (for eksempel at babyen sovner «for dypt» – se første avsnitt om krybbedød), så man eliminerer uansett ikke all fare ved å ha en «pustende» madrass. 

Hvis du velger å bruke en «pustende» madrass, så er det fortsatt viktig å legge babyen på rygg for å sove. Det er ikke en grønt kort for å legge en baby i mageleie ved søvn.

AAP: «Det er ingen bevis for at spesielle madrasser som hevder å redusere sjansen for å puste inn karbondioksid, reduserer risikoen for at barnet dør i forbindelse med søvn. Det er imidlertid ingen ulemper ved å bruke disse madrassene hvis de oppfyller sikkerhetsstandardene som beskrevet tidligere.»

Lullaby Trust: «I stedet for å være pustende, så er det viktig at en madrass er vanntett eller har et vanntett trekk. Et vanntett trekk bidrar til å hindre bakterievekst inne i madrassen. Bakterier kan gi infeksjon, noe som kan øke risikoen av krybbedød.»

LUB: «La barnet sove på en fast og ren madrass.»

Hvor lenge bør jeg følge anbefalingene?

De fleste råd som gis av organisasjoner som jobber med trygg spedbarnssøvn gjelder for spedbarn mellom 0-12 måneder.

MEN: Det betyr ikke at det er fritt fram for alt når barnet blir ett år. Barn over ett år skal også ha et trygt sovemiljø. 

Selv om barnet er over ett år, og risikoen for krybbedød er minimal, så vil det fortsatt kunne være farlig at barnet får dekket til ansiktet, kommer i klem, eller snurrer noe rundt halsen. 

Snakk med helsesykepleier hvis du er usikker på noe omkring dette. Da kan du få råd som er tilpasset din spesielle situasjon❣️

Var artikkelen nyttig?

Kilder ligger som lenker i teksten. Send en epost til nettside@ammehjelpen.no hvis du har spørsmål.

Kildene er hovedsakelig organisasjoner som jobber med forebygging av krybbedød og andre søvnrelaterte dødsfall blant spedbarn:


Oppdatert 09.05.24