Hopp til Innhold
Ammestart

Smokk eller ikke smokk?

Mange babyer bruker smokk uten at det skaper problemer for ammingen. Det anbefales likevel å vente med smokk til ammingen er etablert, og til babyen øker tilfredsstillende i vekt. Her finner du mer informasjon om fordeler og ulemper ved bruk av smokk.

Pupp som smokk – eller smokk som pupp..?

Du har kanskje fått høre at du ikke må la babyen «bruke puppen som smokk»?

Det er viktig å være bevisst på at bruken av smokk er så innarbeidet i kulturen vår at vi ofte glemmer at smokken er en erstatning for puppen, og ikke omvendt.

Hvis man først skal sammenligne, så er det mer riktig å si at smokken blir brukt som pupp. Puppen kom tross alt før smokken.

Og hvorfor er det viktig at vi tenker over dette – uansett om babyen vår bruker smokk eller ikke?

Hvordan vi tenker og snakker om pupp vs. smokk kan nemlig påvirke hva vi tenker om barnet vårt, om barnets naturlige atferd og behov – og om oss selv.

Bakgrunnen for utsagnet «bruke puppen som smokk» er en blanding av gamle og utdaterte forestillinger:

🔹at det skal gå et visst antall timer mellom amminger
🔹at det er feil at babyen søker brystet «bare for kos» eller «selv om han er mett»
🔹at det er feil å amme i søvn
🔹at babyer er utspekulerte og bruker oss
🔹at amming bare handler om mat

Det kan være lett å bli irritert eller føle at noe er feil med babyen (eller måten vi takler situasjonen på) hvis vi tenker at babyen «bruker oss» – eller at noe er galt hvis babyen søker brystet ofte.

Derfor er det viktig at foreldre (og andre) er klar over at det er en veldig god grunn til at søke- og sugefleksen er sterk hos babyer:

Babyer «vet» at det sikrer overlevelse fordi det sørger for tett kontakt med en omsorgsperson, og legger grunnlaget for en god og stabil melkeproduksjon både nå og i framtida.

Babyer bruker verken oss eller puppen. De følger bare instinktene sine. Det er ikke feil, selv om det innimellom kan oppleves slitsomt.

🔹Det er ikke feil å roe eller trøste barnet ved å tilby pupp.
🔹Det er ikke feil å amme barnet i søvn.
🔹Det er ikke feil å la barnet sove på puppen.
🔹Det er ikke feil å «amme nå igjen».

🆘 Men det er selvsagt både lov, innafor og forståelig å ville ha en pause fra hyppig amming, ønske at babyen skal ta smokk – eller å gi babyen en smokk, av flere ulike årsaker. Dette er helt opp til deg.

Hvis du vil gi smokk, så er det best å vente til ammingen er godt etablert, og du vet at barnet øker i vekt slik det skal.

Hvorfor er det anbefalt å vente med smokk til ammingen er etablert?

Det er flere årsaker til at det er anbefalt å vente med smokk til ammingen er etablert. Det kan du lese mer om i dette avsnittet.

At «ammingen er etablert» betyr at du opplever at ammingen går bra og at barnet er veid nok ganger til at helsepersonell kan se at barnet øker i vekt slik det skal de første ukene etter fødsel. Dette kan ta 3-4 uker eller mer.

Dette er en anbefaling, ikke et påbud. Det er du som bestemmer om du vil gi babyen din smokk eller ikke. Det finnes eksempler på at nyfødte har fått smokk fra dag 1 uten at det har gitt problemer – men det finnes også eksempler på at ammingen har kommet skeivt ut på grunn av det.

Nb! Det er andre anbefalinger for nyfødte som er premature eller syke, og som er på nyfødt intensiv. Se eget avsnitt lengre ned i artikkelen.

💡 Før du bestemmer deg for om du vil gi smokk eller ikke, så kan det være fint å vite mer om hva som ligger bak anbefalingen om å vente til ammingen er etablert:

De fleste nyfødte har et naturlig, sterkt sugebehov. De er «programmert» til å ville suge og til å søke brystet ofte. At babyen får ligge ofte til brystet i begynnelsen dekker mange behov samtidig: Det virker beroligende, gir nærhet, trygghet og hudkontakt – i tillegg til jevnt påfyll av næring, beskyttelse mot infeksjoner, stamceller, gode bakterier og alt annet som er i morsmelka.

Les om forskjellene mellom morsmelk og morsmelkerstatning.

Årsaken til at noen nyfødte får smokk allerede på barsel er at dette suttebehovet tolkes som unaturlig eller unormalt sterkt. Men sugebehovet er akkurat sånn som det skal være. Det er faktisk ganske smart gjort av naturen å utstyre nyfødte med dette overlevelsesinstinktet: Det sikrer nærhet til mammaen, og det sikrer at de får i seg den viktige morsmelka.

Brystene er avhengig av å stimuleres ofte – spesielt i begynnelsen – for at melkeproduksjonen skal etableres og opprettholdes. Hyppig amming de første dagene og ukene er med på å sikre en god melkeproduksjon både nå og seinere i ammeperioden.

Selvregulering er viktig – spesielt for nyfødte. Dette betyr at babyen skal legges til brystet når han viser tegn til å ville ammes, uansett hvor mange minutter det er siden sist. De aller fleste barn vil slippe når de har fått nok.

Hvis den nyfødte tar ut sugebehovet på smokken i stedet for brystet, så kan melkeproduksjonen bli for lav, og barnet kan få for lite melk, både på kort og lang sikt.

Bruk av smokk kan også skjule tidlige tegn på sult, der ett av dem er å suge på hendene. Den nyfødte må kanskje bli veldig urolig eller begynne å gråte før du skjønner at det er på tide å amme. Det er vanskeligere å legge en gråtende baby til brystet, og det kan gjøre det vanskeligere å slappe av og finne en god ammestilling.

Ved at du er naturens egen smokk for barnet og lar barnet die så ofte og lenge det ønsker i starten, legges grunnlaget for en god og stabil melkeproduksjon.

En ren finger kan være et godt alternativ til smokk hvis den nyfødte er urolig og den som brystene sitter fast på enten er i dusjen, på do, har sår/smerter – eller bare trenger en pause. Legg den myke delen av fingertuppen opp mot barnets gane og den (rene og korte) neglen ned mot tungen.

Én av ti anbefalinger i WHO/UNICEFs Baby-Friendly Hospital Initiative / Ti trinn til vellykket amming er at mødre skal få informasjon om hvordan bruk av smokk kan påvirke ammingen. Her er et utdrag:

«Selv om WHOs retningslinjer ikke absolutt fraråder bruk av flasker og
smokker til fullbårne barn, er det flere grunner til å være forsiktig med dette, inkludert hygiene, utvikling av kjeve/munnhule og gjenkjenning av tidlige tegn på sult

Bør jeg gi smokk for å unngå såre brystknopper?

Hvis babyen har et godt sugetak, så kan du som regel amme så lenge du vil uten å bli sår. 

Du har kanskje likevel fått høre at du skal begrense babyens tid ved brystet til så og så mange minutter for å unngå å bli sår?

Hvis du blir sår eller har vondt, så er ikke roten til problemet at du ammer for lenge om gangen eller blir «brukt som smokk». I det fleste tilfeller er det sugetaket som er hovedproblemet, og da er det viktig å finne årsaken til at sugetaket ikke er optimalt.

Søk hjelp og veiledning hos ammekyndig helsepersonell – eller hos oss i Ammehjelpen – hvis det er vondt å amme, eller hvis du har sår.

Ved såre eller vonde brystknopper kan det i en overgangsperiode være nødvendig å begrense tiden ved brystet fram til problemet er funnet og løst. Noen håndmelker for å avlaste brystet samtidig som melkeproduksjonen opprettholdes.

👉🏻Les mer om såre og vonde brystknopper.
👉🏻Les mer om hvordan babyen får et godt sugetak.

Bør jeg gi babyen smokk?

Suging virker beroligende. Det er blant annet derfor nyfødte liker å ligge til brystet. Men det er jo ikke alltid at brystet kan være tilgjengelig, av mange ulike årsaker.

🔸 Du kan gi smokk, hvis du vil. Det er du som avgjør hva som er riktig for dere. Brukt riktig – så kan smokk være et godt hjelpemiddel.

🔸 Du trenger ikke gi smokk hvis du ikke vil. Selv om det i samfunnet vårt kan virke som om smokk er et helt nødvendig hjelpemiddel, så er det ikke sikkert at det er det for deg og babyen din.

Kontakt helsestasjonen hvis du opplever at babyen trenger smokk for å roe seg, eller hvis du er usikker på hva som er riktig for dere.

Er det noen fordeler ved å bruke smokk?

Smokken kan på ulike måter være et godt hjelpemiddel for foreldre og barn. Det er mange som opplever smokken som noe positivt for dem og barnet, både i forbindelse med amming og søvn, og i det generelle livet som foreldre:

Hva bør jeg tenke på hvis jeg vil gi babyen smokk?

Forskning antyder at bruk av smokk kan assosieres med lavere forekomst av fullamming og kortere ammeperiode (1,2,3,4,5,8). Dette sier noe om fellestrekk ved en stor gruppe, men ingenting om det enkelte mor/barn-par.

Det finnes flere årsaker til at smokk assosieres med mindre amming, for eksempel at bruk av smokk kan gi lavere melkeproduksjon. Men det kan også handle om at mødre som opplever ammeproblemer lettere gir barnet smokk.

Erfaring viser imidlertid at fornuftig og bevisst bruk av smokk ikke nødvendigvis påvirker ammingen negativt.

Det er mange som lar barnet bruke smokk og samtidig har en velfungerende amming – og som opplever smokken som noe positivt for dem og barnet. (se eget avsnitt)

Det er likevel en del punkter som kan være lure å ha i bakhodet hvis det er viktig for deg å gi smokk på en måte som gjør de potensielle ulempene for ammingen så små som mulig:

▪️ Hvis du ønsker å gi smokk er det best å vente til ammingen er godt etablert, og at du vet at barnet øker i vekt slik det skal.

▪️ Hvis vekta plutselig ikke øker slik den skal, så kan du fjerne smokken for en periode og la babyen stille sugebehovet ved brystet. Dette er viktig hvis du ønsker å øke melkeproduksjonen.

▪️ Noen ganger kan smokken skape ammeproblemer, mens andre ganger brukes smokken for å lindre ammeproblemer. Noen bruker for eksempel smokk for å avlaste såre eller vonde brystknopper. Hvis du kjenner deg igjen i dette, så er det viktig at du samtidig får god hjelp og oppfølging for å finne årsaken til at du blir sår eller har vondt (sugetak, ammestilling?) og at du eventuelt får riktig behandling for at sårene skal gro.

▪️ Ta pause fra smokken hvis du merker at babyen endrer sugetak på brystet, at du blir sår eller at babyen plutselig ikke vil ta brystet.

Tenk på gode smokkevaner helt fra start:

▪️ Ikke dypp smokken i noe søtt for å få babyen til å ta den. Å la dette bli en vane er ikke bra for barnets tannhelse i fremtiden. Men du kan dyppe den i morsmelk og se om det hjelper. Morsmelk er ikke skadelig for babyens tenner.

▪️ Ikke tving smokken inn i barnets munn.

▪️ Det kan være fristende å la henne ha smokken i munnen hele tiden. Men det kan være en god idé begrense smokken til søvn, bilturer, vogn eller andre anledninger der det er nødvendig.

▪️ Ikke putt smokken inn igjen hvis barnet spytter den ut etter å ha sovnet og er fornøyd uten smokk.

▪️ Bruk av smokk kan gi økt risiko for ørebetennelse, trøske og andre infeksjoner. Husk å vaske og sterilisere smokken så ofte som det er nødvendig, og bytt jevnlig.

Kan smokk beskytte mot krybbedød?

Amming er knyttet til redusert risiko for krybbedød. Det antas å være knyttet til hvordan den ammende reagerer på barnet om natta, de beskyttende effektene av morsmelk, og at barnet våkner hyppig for å ammes (kilde).

Forskning finner også at regelmessig bruk av smokk er assosiert med lavere risiko for for krybbedød.

Én av teoriene er blant annet at bruk av smokk (på samme måte som med amming) som regel henger sammen med hyppige, små oppvåkninger om natta – noe som gjør at barnet ikke sovner for dypt. Dyp søvn er forbundet med økt risiko for krybbedød, i følge LUB og de andre organisasjonene som jobber med dette temaet.

En annen forklaring kan være at det ikke er smokken i seg selv som beskytter mot krybbedød, men at barn som våkner mye om nettene, ofte får tilbud om smokk.

Det kan også være at smokken fysisk hindrer barnet i å få ansiktet sitt ned i madrassen, noe som gir bedre lufttilførsel.

Organisasjoner som jobber med forebygging av krybbedød er likevel ikke enige i om smokk bør regnes som et forebyggende tiltak. Årsaken er at smokk kan ha negative effekter, for eksempel på amming, og gi økt risiko for infeksjoner.

Les mer, og finn referanser til forskning:

I artikkelen vår om tryggest mulig sovemiljø for babyen finner du mer informasjon om krybbedød, og hvilke anbefalinger som gjelder for å forebygge det. 

Hva med bruk av smokk hos barn som får flaske?

Ammede barn kan i utgangspunktet ikke ammes for mye. De kan derfor (i teorien) få sugebehovet sitt dekket ved brystet.

Hos barn som får flaske er det annerledes, spesielt hvis barnet får morsmelkerstatning. Bruk av langsom flaskemating vil kunne bidra til å dekke en stor del av sugebehovet, men det er mange som opplever at det trengs en smokk i tillegg for å kunne roe barnet utenom måltider.

Kan bruk av smokk påvirke tannstillingen?

Det finnes forskning som peker mot at overdreven og langvarig bruk av smokk kan påvirke form og utvikling av munn, tenner og kjeve negativt (11). Dette kan øke risikoen for problemer med luftveiene og tannstillingen.

Helsenorge / Helsedirektoratet skriver: Barn som bruker smokk eller suger på finger, kan få tannstillingsfeil. Dette retter seg som regel hvis barnet avvennes i god tid før frembrudd av varige tenner. 

Amming påvirker også tannstilling og kjeve, men på en god måte. Amming er med på å påvirke at babyens munn, tunge og kjeve utvikler seg optimalt.

Bør barnet få smokk hvis det er prematurt eller sykt?

Barn som er født prematurt eller er innlagt på nyfødt intensiv får ofte smokk mens de er innlagt. Dette er positivt for barnet.

Hvis barnet er prematurt eller sykt og ikke er i stand til å die selv, så må melkeproduksjonen startes opp ved hjelp av håndmelking og pumping.

Da er det ikke lenger barnet som styrer hvor ofte brystene blir stimulert, og risikoen ved at smokken lurer brystene til å produsere for lite melk er derfor ikke til stede.

Smokken har imidlertid noen fordeler å by på når mammas pupp ikke er tilgjengelig. Barn som sondemates fordøyer maten bedre hvis de får suge på smokk eller en finger. Tilby alltid fingeren eller brystet i stedet for smokken når du har anledning til det.

Smokk kan dessuten brukes for at barnet skal sovne lettere, og det virker smertestillende ved blodprøvetaking og andre smertefulle prosedyrer.

Når (eller hvis) ammingen skal etableres, er det viktig å være bevisst på bruken slik at smokken ikke «stjeler» tid fra brystet og gjør det vanskeligere enn nødvendig å legge til rette for en god melkeproduksjon.

Les mer om amming av premature barn i denne artikkelen.

Er det noen fordeler ved å ikke gi smokk?

Noen tar et aktivt valg om å ikke gi smokk. Andre har prøvd å få barnet til å like smokk, men må gi opp.

Her er noen av fordelene ved å ikke gi smokk:

Hva sier forskningen om bruk av smokk?

Her kan du lese mer om fordeler og ulemper ved å bruke smokk. Dette er eksterne kilder på engelsk med referanser til forskning:

Hvordan får jeg babyen til å ta smokk?

Vi vet at mange ønsker seg en oppskrift på hvordan man får babyen til å ta smokk.

Noen opplever at det fungerer å tilby smokken slik at tuppen går opp i ganen til babyen. Dette kan trigge sugerefleksen. Smokken kan også dyppes i morsmelk.

Det er dessverre vanskelig å skulle gi konkrete råd omkring merke, form og størrelse fordi alle babyer er ulike, og fordi det finnes uendelig med ulike typer smokker der alle har sine favoritter.

Kanskje du skulle spørre andre mødre, enten i barselgruppa eller i mødregrupper i sosiale medier, om hvilke smokker og metoder som har fungert for dem?

Hva hvis jeg ikke får babyen til å ta smokk?

Noen babyer bare tar smokken og slipper den tilsynelatende aldri.

Andre babyer spytter ut alt som ikke er pupp eller flaske. De tar aldri smokk, selv om foreldre bruker en formue på ulike typer, og uendelig med krefter på å prøve å få babyen til å ta smokk i ulike sammenhenger.

Hvis babyen din er i den siste kategorien, og det er viktig for deg at babyen tar smokk – så kan det være lett å kjenne seg litt desperat. Da kan det være fint å minne seg selv på at det finnes fordeler med å ha en baby som ikke tar smokk, selv om du kanskje ikke føler det sånn akkurat nå (se eget avsnitt)

Kanskje det også kan være en god idé å tenke gjennom hvorfor det er viktig for deg at babyen tar smokk? Dette kan hjelpe deg til å se på situasjonen med nye øyne, og eventuelt finne alternative løsninger.

Er det fordi det er vanlig i kretsen rundt deg at babyer bruker smokk? Kom ønsket om å gi babyen smokk fra deg selv – eller kjenner du på press utenfra, for eksempel fra slekt og venner?

Eller vil du gi smokk fordi det oppleves slitsomt å alltid skulle være tilgjengelig? Er det viktig for deg at babyen skal finne roen selv?

Kanskje du da kan prøve å finne noe annet som kan hjelpe babyen til å finne ro uten deg?

Smokk heter «pacifier» på engelsk. Det kan oversettes til noe som beroliger eller gjør stille. Andre objekter, som et kosedyr eller en koseklut kan også ha denne effekten på babyer hvis man (over tid!) gir dem til barnet i situasjoner som barnet forbinder med ro og søvnighet, for eksempel mens du ammer i søvn, bærer barnet, eller hvis barnet koser seg i vogna.

Dette kalles ofte «habit stacking», noe som kan oversettes med å legge en ekstra vane oppå en vane som barnet allerede har. Hvis barnet ditt forbinder flere ulike ting med å sove eller finne ro, så kan det bli enklere å fjerne én av dem hvis det skulle være nødvendig.

Dette kan også brukes hvis barnet ditt tar smokk, og du har lyst til å være i forkant til den dagen barnet ditt skal slutte. At barnet har flere objekter det er knyttet til og forbinder med søvn og kos kan bidra til å gjøre overgangen enklere for barnet når det en dag skal slutte med smokk 🧡

Var artikkelen nyttig?

1. Victora  C et al. Use of pacifiers and breastfeeding duration. Lancet 1993; 341:404

2. Neifert M et al. Nipple concusion: Toward a formal definition. J Pediatr 1995; 126:S125-9.

3. Victora C et al. Pacifier use and short duration: cause, consequence or coincidence? Pediatrics 1997; 99: 445-453.

4. Howard CR et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics 2003; 111:511-518.

5. Kramer  MS et al. Promotion of breastfeeding intervention trial (PROBIT): a cluster-randomized trial in the republic of Belarus. JAMA 2991; 285: 1-15.

6. Lande B et al. Infant feeding practices and associated factors in the first six months of life: The Norewegian infant nutrition survey. Acta Pædiatr 2003; 92:152-161.

7. Andreassen M et al. Breastfeeding in Tromsø before and after ”The Baby-FriendlyHospital Initiative”. TNLF 2001; 121; 3154-8.

8. Aarts C et al. Breastfeeding Patterns in Relation to Thumb Sucking and Pacifier Use. Pediatrics 1999; 104: 1-10.

9. Breastfeeding and dummy use have a protective effect on sudden infant death syndrome 2015.

10. Infant pacifiers for reduction in risk of sudden infant death syndrome 2017.

11. Breast feeding, bottle feeding, and non-nutritive sucking; effects on occlusion in deciduous dentition

12. Breastfeeding and reduced risk of sudden infant death syndrome: a meta-analysis

13. Bedsharing and Breastfeeding: The Academy of Breastfeeding Medicine Protocol #6, Revision 2019


Oppdatert 02.03.23