Hopp til Innhold
!Trenger en fullammet baby vann når det er varmt ute?

Bruk av smokk

Å bruke smokk for å stille den nyfødtes sugebehov kan gjøre at barnet får for lite melk. Bruk av smokk kan også føre til kortere ammeperiode. Men mange bruker også smokk uten at det skaper problemer for ammingen, og opplever smokken som noe positivt for dem og barnet.

Smokken som pupp?

Bruken av smokk er så innarbeidet i kulturen vår at vi ofte glemmer at smokken er et substitutt for brystet. Du har kanskje fått høre at det er viktig at ikke «puppen blir brukt som smokk»? Men det er jo egentlig motsatt: Smokken blir brukt som pupp.

En ren finger kan være et godt alternativ til smokk, dersom barnet er urolig og puppen ikke er tilgjengelig. Din (rene og korte) negl skal ligge ned mot tungen og den myke delen opp mot barnets gane.

Hvis dere ønsker å gi smokk er det best å vente til ammingen er godt etablert, og at dere vet at barnet øker i vekt slik det skal.

Hvordan kan smokken påvirke ammingen?

Bruk av smokk kan blant annet assosieres med lavere forekomst av fullamming og kortere ammeperiode(1,2,3,4,5,8).

Men erfaring viser samtidig at fornuftig og bevisst bruk av smokk ikke nødvendigvis påvirker ammingen negativt. Det er mange som lar barnet bruke smokk og samtidig har en velfungerende amming. 

Grunnen til at foreldre rådes til å ikke innføre smokk for tidlig er at brystene er avhengig av hyppig stimuli for at melkeproduksjonen skal etableres og opprettholdes.

Nyfødte har fra naturens side et sterkt sugebehov og er programmert til å ville die ofte. Hvis den nyfødte tar ut sugebehovet på smokken i stedet for brystet kan melkeproduksjonen bli for lav, og barnet kan få for lite melk.

Ved at du er naturens egen smokk for barnet og lar barnet die så ofte og lenge det ønsker i starten, legges grunnlaget for en god og stabil melkeproduksjon.

Her kan du lese mer om hvordan bruk av smokk potensielt kan virke inn på ammingen og melkeproduksjonen. (ekstern lenke)

Hva sier forskningen om bruk av smokk?

Kortere ammeperiode, sugeforvirring og lavere melkeproduksjon

I flere studier fra 1990-tallet ble det observert en kortere ammeperiode hos barn som fikk smokk (1).

Mulige forklaringer som ble diskutert var at smokk kunne føre til sugeforvirring hos barnet, slik at en god etablering av amming ble forstyrret.

En annen mulighet er at smokk fører til at barnet dier mindre, noe som kan bidra til lavere melkeproduksjon (2).

Kortere fullammingsperiode og total ammeperiode

De første studiene var observasjonsstudier og ikke egnet til å belyse om smokk var en årsak, virkning eller et tilfeldig sammentreff med redusert ammeperiode (3).

I 2003 ble det publisert en vel gjennomført randomisert klinisk studie hvor målsettingen var å studere hvordan tidlig smokk-bruk og tåteflaske påvirker ammingen.

De sammenlignet ammeperiodens varighet ved tidlig smokkbruk (dvs de første 2-5 levedøgn) med dem som først fikk smokk etter fire uker. Mødrene ble intervjuet ved uke 2, 5, 10, 16, 24, 38. Omfanget av daglig smokkbruk ble også studert.

Bruk av smokk de første fire leveukene var assosiert med en signifikant lavere forekomst av eksklusiv amming når barnet var én måned gammelt. Tidlig introduksjon av smokk, i løpet av den første uka, var også assosiert med en kortere samlet ammeperiode.

Tidlig introduksjon av smokk påvirket med andre ord både eksklusiv amming og total ammeperiode. Effekten av ikke å gi smokk ble imidlertid ikke studert.

Færre amminger og kortere total sugetid

I en deskriptiv studie fra Sverige av 506 mødre-barn registrerte mødrene daglig amming og bruk av smokk, og hver 14. dag ble de intervjuet av en forskningsassistent.

Kun mødre som tidligere hadde ammet i minst fire måneder og som nå var motivert for å amme i minst seks måneder ble inkludert.

På denne måten forsøkte de å begrense andelen mødre som ga smokk fordi de ikke er motivert for å amme, og at smokkbruk er indikator på et ammeproblem. (8).

I denne studien fant de at smokk var assosiert med færre brystmåltider og kortere total sugetid i døgnet, kortere periode av så vel eksklusiv som samlet ammerperiode. 

De fant denne effekten også hos mødre med lang utdanning som vanligvis har sterk motivasjon for amming.

Effekten på amming ble funnet blant barn som fikk smokk tre timer eller mer i døgnet. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom fingersuging og amming.

Kan smokk beskytte mot krybbedød?

Forskning finner at bruk av smokk er assosiert med lavere risiko for for krybbedød (9), men det er ikke gjort randomiserte kontrollstudier som kan bekrefte denne hypotesen (10). En randomisert kontollstudie er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.

Det er ikke sikkert hva som er årsaken til at bruk av smokk kan være assosiert med lavere risiko for krybbedød. Teoriene er blant annet at både amming og bruk av smokk som regel henger sammen med hyppige, små oppvåkninger om natta – noe som gjør at barna ikke sovner for dypt.

En annen forklaring er at det ikke er smokken i seg selv som beskytter mot krybbedød, men at barn som våkner mye om nettene, ofte får tilbud om smokk. (9)

I artikkelen vår om samsoving finner du mer informasjon om krybbedød, og hvilke anbefalinger som gjelder for å forebygge det. 

Kan bruk av smokk påvirke tannstillingen?

Amming er med på å påvirke at babyens munn, tunge og kjeve utvikler seg optimalt. Det finnes forskning som peker på at overdreven bruk av smokk kan påvirke form og utvikling av munn, tenner og kjeve negativt (11). Dette kan øke risikoen for problemer med luftveiene.

Hva sier WHO og UNICEF?

Å unngå bruk av smokk til ammingen er vel etablert, er en av ti anbefalinger i WHO/UNICEFs Baby-Friendly Hospital Initiative som har ført til oppsving i amming og nedgang i sykelighet verden over (5).

Også i Norge har vi sett en økning i amming i kjølvannet av prosjekt Mor-barn vennlig standard (6,7).

Bør jeg gi smokk hvis barnet er prematurt eller sykt?

Barn som er født prematurt eller er innlagt på nyfødt intensiv får ofte smokk mens de er innlagt. Dette er positivt for barnet.

Hvis barnet er prematurt eller sykt og ikke er i stand til å die selv, så må melkeproduksjonen startes opp ved hjelp av håndmelking og pumping.

Da er det ikke lenger barnet som styrer hvor ofte brystene blir stimulert og risikoen ved at smokken lurer brystene til å produsere for lite melk er ikke til stede.

Smokken har imidlertid noen fordeler å by på når mammas pupp ikke er tilgjengelig. Barn som sondemates fordøyer maten bedre hvis de får suge på en smokk eller finger.

Smokk kan dessuten brukes dersom foreldrene ikke er til stede for å få barnet til å sovne lettere, og det reduserer smerte ved blodprøvetaking og andre smertefulle prosedyrer.

Konklusjonen er at hos for tidlig fødte og syke barn veier fordelene med bruk av smokk opp for ulempene. Men tilby alltid fingeren eller brystet istedenfor smokken når du har anledning til det.

Vær også bevisst på bruken av smokk når ammingen skal etableres og etter hjemreisen, slik at smokken ikke stjeler tid fra brystet.

Les mer om amming av premature barn i denne artikkelen.

Var artikkelen nyttig?

1. Victora  C et al. Use of pacifiers and breastfeeding duration. Lancet 1993; 341:404

2. Neifert M et al. Nipple concusion: Toward a formal definition. J Pediatr 1995; 126:S125-9.

3. Victora C et al. Pacifier use and short duration: cause, consequence or coincidence? Pediatrics 1997; 99: 445-453.

4. Howard CR et al. Randomized clinical trial of pacifier use and bottle-feeding or cupfeeding and their effect on breastfeeding. Pediatrics 2003; 111:511-518.

5. Kramer  MS et al. Promotion of breastfeeding intervention trial (PROBIT): a cluster-randomized trial in the republic of Belarus. JAMA 2991; 285: 1-15.

6. Lande B et al. Infant feeding practices and associated factors in the first six months of life: The Norewegian infant nutrition survey. Acta Pædiatr 2003; 92:152-161.

7. Andreassen M et al. Breastfeeding in Tromsø before and after ”The Baby-FriendlyHospital Initiative”. TNLF 2001; 121; 3154-8.

8. Aarts C et al. Breastfeeding Patterns in Relation to Thumb Sucking and Pacifier Use. Pediatrics 1999; 104: 1-10.

9. Breastfeeding and dummy use have a protective effect on sudden infant death syndrome 2015.

10. Infant pacifiers for reduction in risk of sudden infant death syndrome 2017.

11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1719762/


Oppdatert 15.06.21


Tema

Ammestart