Hopp til Innhold
Ammestart

Vektøkning hos fullammede babyer

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange gram spedbarn generelt bør legge på seg. Dette er forskjellig fra barn til barn. Barnet skal følge sin forventede kurve i percentilskjemaet som helsestasjonene bruker. Det er viktig at man ser på utviklingen over tid.

Veiing av barn som får morsmelk

Når skal nyfødte nå fødselsvekta?

Spedbarn som bare får morsmelk vokser ofte i rykk og napp, men barnet skal legge på seg over tid.

De fleste nyfødte går ned i vekt de første dagene etter fødselen. Dette er naturlig fordi de kvitter seg med et overskudd av væske i kroppen. Så skal vekttapet snu, og de finner sin egen vekstkurve.

Et gjennomsnittlig nyfødt går ned 8 prosent i løpet av de første dagene. Det er normalt med en vektnedgang på inntil 10 prosent hos friske, fullbårne barn i løpet av den første leveuken. De fleste barn født til termin har nådd igjen fødselsvekten fire–sju dager etter at laveste vekt er nådd. Laveste vekt er som regel på dag 2, 3 eller 4 (1).

Fullammede spedbarn innhenter i gjennomsnitt fødselsvekten 8-9 dager etter fødsel, men det kan ta kortere og lengre tid. 

Den nyfødte skal ha oppnådd fødselsvekt rundt to uker etter fødsel.

Spedbarn som ikke har en jevn vektøkning etter den første vektnedgangen etter fødsel, bør følges opp av helsestasjonen.

Dette er generelle retningslinjer. Er du i tvil om hva som er normal vektutvikling for ditt barn, ta kontakt med helsestasjonen for personlig tilpasset veiledning.

Kan intravenøs væske under fødsel påvirke den nyfødtes vekt?

Hvis du har fått mye intravenøs væske under fødsel, så kan dette føre til en unaturlig høy fødselsvekt hos barnet. Dette bør helsepersonell ta med i betraktningen når barnet veies og vektnedgangen skal måles. Vekttapet til disse barna kan komme over grensa på 10 prosent hvis man veier babyen rett etter fødsel (2).

Hvis helsepersonell ikke tar hensyn til dette når babyen veies, så kan vekttapet tolkes som unormalt stort. Det kan skape ammestress fordi du blir usikker på om ammingen går bra og om babyen får i seg nok melk.

Den nyfødte vil som regel ha kvittet seg med overskuddsvæske i løpet av det første døgnet. I denne forskningsartikkelen anbefaler de derfor at vekttapet måles ut fra vekta når barnet er 24 timer – hvis mor har fått mye intravenøs væske under fødsel. (2)

Hva betyr det at barnet skal følge sin kurve?

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange gram spedbarn generelt bør legge på seg per dag eller uke. Barnet skal følge sin kurve. Det betyr at en vektøkning på 150 gram pr uke kan være normalt for ett barn, men for lite for et annet barn.

Hva som er riktig for ditt barn er avhengig av hvilken vekstkurve barnet følger på percentilskjemaet som helsestasjonene bruker. (ekstern lenke)

Hvor barnet plasserer seg i percentliskjemaet sier noe om hvilken vekst man kan forvente hos barnet framover. Dette er unikt for hvert enkelt barn. 

Barn som er store ved fødsel, og som ligger høyt oppe på kurven når de er født vil ofte legge seg litt lavere etter fødsel. De skal gradvis, i løpet av de første ukene, følge sin nye kurve.

Babyer som er små ved fødsel legger seg kanskje etter hvert litt høyere på kurven enn der de startet, og følger deretter denne kurven.

Det er mer hensiktsmessig å passe på at babyen følger den forventede vekstkurven sin over tid, enn å si hvor mange gram han bør legge på seg i uken.

Hvor mye barn i følge kurven sin bør legge på seg hver uke/måned vil gå gradvis nedover. De vil ikke fortsette å øke i samme tempo hele tiden.

Hvordan vet jeg om babyen får nok mat?

Den eneste sikre måten å vurdere om babyen tar til seg nok melk er å veie babyen og å se på antall bleier med tiss og bæsj. Alle nyfødte skal ha en jevn vektøkning etter at det første vekttapet etter fødsel har snudd.

Men det er viktig å ikke veie for ofte. Dette kan skape unødvendig stress. Stress hindrer ofte utdrivningsrefleksen i å fungere optimalt og kan gjøre at melken ikke kommer seg ut av brystet.

En «rolig» baby er ikke et sikkert tegn på tilfredsstillende vektøkning. Med rolige babyer mener vi babyer som sover mye, og som er vanskelig, eller kanskje nærmest umulig, å vekke.

Babyer som har fått for lite mat blir slappe og trøtte. Det kan være vanskelig å få babyen til å spise aktivt ved brystet, fordi hen sovner før hen har fått i seg melk. Les mer om trøtte barn. 

Ta kontakt med helsestasjonen hvis du er usikker på om babyen får i seg nok mat.

Hvor ofte skal jeg amme?

Hvordan vet jeg om det nyfødte får nok mat?

Lite melk?

Hvordan vet jeg at den nyfødte tar til seg melk?

Her finner du en ammesjekkliste med oversikt over tegn du skal se etter de første dagene og ukene etter fødsel.

Hvordan ser jeg om babyen har god allmenntilstand?

•    våkner jevnlig og gir tegn på sult
•    våkner lett 
•    blir mer aktiv for hver uke som går 
•    har spenst i huden og etter hvert smiler, pludrer og er nysgjerrig på kontakt
•    legger på seg over tid

Bør jeg veie etter amming for å sjekke hva babyen får i seg?

For premature og syke babyer kan det være et godt hjelpemiddel å veie barnet før og etter måltider for å følge med på vekstutviklingen, så fremt de er på sykehuset og får oppfølging av helsepersonell.

I slike tilfeller kan de veie babyen før og etter måltidene og finner på denne måten ut hvor mye babyen tar til seg i løpet av et døgn. Det bør være gode grunner for å gjennomføre slike testveiinger.

For friske, fullbårne barn er det ikke nødvendig å gjøre dette, fordi det kan skape mer stress enn nødvendig. Det er vektøkningen over tid vi er interesserte i.

Kan babyer som får morsmelk legge på seg for mye?

Babyer som får morsmelk kan ikke legge på seg for mye så lenge de fullammes.

Unormal høy vektøkning kan skyldes overproduksjon. Dersom du eller babyen har plager på grunn av overproduksjon er det mulig å prøve å få ned melkeproduksjonen til et mer passelig nivå. 

Dette finner du mer informasjon om i artikkelen vår om heltømming og intervallamming.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 02.07.24