Kolikk og unormalt mye gråt - Ammehjelpen

Kolikk og unormalt mye gråt

Her får du noen tips til hva du kan gjøre dersom barnet ditt gråter mye mer enn det som oppfattes som normalt.

Hvorfor gråter barnet?

Gråt er barnets måte å kommunisere på. Barnet kan gråte fordi hun er sulten, trøtt, kald, varm, vil holdes, har vondt og så videre. Når barnet gråter betyr det hun trenger et eller annet. I begynnelsen kan det være vanskelig for foreldrene å skjønne HVA det er barnet vil.

Uansett er det er viktig å reagere når barnet gråter: Ta opp barnet og forsøk å finne ut hva det prøver å si deg. Dere lærer etter hvert forskjellen på de ulike typene gråt. I de fleste tilfellene vil barnet slutte å gråte når det tas opp og trøstes, og barnets behov for mat, kos, søvn eller ren bleie dekkes.

Noen ganger kan barnet gråte utrøstelig. Det vil si at barnet ikke roer seg når dere forsøker de vanlige tingene som normalt roer barnet. Da er det viktig å prøve å finne årsaken til at barnet gråter. Har barnet smerter, for eksempel? Snakk med lege eller helsestasjon dersom du er usikker på hvordan du skal hjelpe barnet ditt. 

Hva er kolikk?

Kolikk defineres ved at et barn skriker utrøstelig i minst tre timer hver dag, minst tre ganger i uken, over en periode på minst tre uker.

Kolikk er en samlebetegnelse som brukes når årsaken til barnets gråt ikke kan forklares med kroppslige funn hos barnet. I noen tilfeller kan kolikk skyldes at barnet er vanskelig å roe når de først har begynt å gråte. I noen tilfeller kan gråtingen skyldes smerter eller at barnet er sultent. I andre tilfeller finner ikke legene noen sannsynlig grunn.  Kolikk har altså ingen entydig årsak, men kan skyldes mange ulike tilstander hos barnet. 

Noen forskere mener at umoden tarm er årsaken til kolikk. Dette kan understøttes av at klassisk kolikk som oftest går over når barnet er ca tre måneder gammelt. Dersom barnet gråter like mye etter at det er tre måneder, er det en sjanse for at gråtingen skyldes andre tilstander hos barnet. Snakk med helsestasjon eller lege.

Undersøkelser har vist at kolikk/unormal spedbarnsgråt forekommer hos omtrent hvert femte barn i vår kultur. Det er vanligst hos den førstefødte.

Kolikk er ikke vanlig i kulturer hvor barna bæres mye.

Se film av amming i bæresele.

Hva kan det skyldes dersom spedbarnet gråter unormalt mye?

Forskere har kommet med mange ulike forslag til årsaker til unormal spedbarnsgråt. Det er viktig at barnet undersøkes grundig for å finne ut om det kan være andre årsaker til gråtemønsteret til barnet enn den klassiske spedbarnskolikken.

Forslagene i listen over kan gi unormale gråtemønstre som ikke nødvendigvis gir seg ved tre måneders alder.

Det er viktig med god ammeveiledning med ammeobservasjon av barnets adferd ved brystet, i tillegg til kartlegging av barnets spisemønster. 

Barnet bør utredes for motoriske forstyrrelser slik som feilstilling i nakken, sjekkes for refluks og undersøkes mtp stramt tungebånd. Dette er tilstander som alle kan gi fordøyelsesproblemer som kan forveksles med kolikk.

Hva kan jeg gjøre?

Hvordan kan jeg trøste barnet?

 

Var denne siden nyttig?

Tema

Utfordringer hos barnet


J Manipulative Physiol Ther. 2012 Oct;35(8):600-7. doi: 10.1016/j.jmpt.2012.09.010.
Efficacy of chiropractic manual therapy on infant colic: a pragmatic single-blind, randomized controlled trial.
Miller JE1, Newell D, Bolton JE.

Acupunct Med. 2010 Dec 1; 24(4): 174–179.
Published online 2010 Oct 18. doi:  10.1136/aim.2010.002394
PMCID: PMC3002757
Acupuncture reduces crying in infants with infantile colic: a randomised, controlled, blind clinical study
Kajsa Landgren,1 Nina Kvorning,2 and Inger Hallström1

Elisbeth Tufte, Helsesøster og Internasjonalt godkjent
ammespesialist, Nasjonalt kompetansesenter for amming.

Mamma for første gang
Gro Nylander. Gyldendal Fakta Forlag, 1999.

Amming
Anna-Pia Häggkvist og Elisabeth Helsing.
Fagbokforlaget, 2008.

Brosjyren ”Har barnet ditt kolikk?” (ikke lenger for salg)
Mette Lawlor og Siri Økland


Oppdatert 19.06.19