Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?
Utfordringer hos mor

Slutte å amme?

Du kan amme så lenge du vil. Heng deg ikke opp i en bestemt alder, men lytt til dine egne behov og ønsker. Det er normalt å kjenne både sorg og lettelse ved ammeslutt.

Når kan jeg slutte å amme?

Amming er verdifullt for deg og barnet ditt, uansett om du ammer i tre dager, tre måneder eller tre år.

Helsedirektoratet anbefaler at barnet får morsmelk hele det første leveåret og gjerne lenger, dersom mor og barn trives med det.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet er en anbefaling. Det er ingen som kan si hvor lenge du skal amme. Du kan amme så lenge du vil. Heng deg derfor ikke opp i en bestemt alder, men lytt til dine egne behov og ønsker. 

Synes du over lang tid at ammingen er vanskelig, stressende, mer plikt enn kos – eller at ammingen går ut over tilknytningen til barnet?

Da er det på tide å vurdere om du skal fortsette.

Det er du som bestemmer når det er på tide å slutte. Ingen andre.

Snakk med noen du stoler på hvis du trenger hjelp til å sortere tankene.

Hvis amming ikke er riktig eller mulig for deg, så skal du ikke trenge å rettferdiggjøre det. Du har rett til den hjelpen, støtten og informasjonen du trenger, uansett hvordan barnet ditt får melk.

Hvis du slutter å gi morsmelk før babyen er 12 måneder, må du gi morsmelkerstatning i stedet.

Må jeg slutte å amme?

Selv om det å slutte å amme for de fleste er en veloverveid avgjørelse, så er det dessverre noen mødre som slutter å amme fordi de får feil informasjon – og uten at de egentlig vil slutte.

Det kan oppleves både sårt og vanskelig hvis man i ettertid finner ut av at det ikke egentlig var nødvendig å avslutte ammingen.

Det er mulig å begynne å amme igjen etter ammeslutt, men det krever innsats fra både deg og barnet.

I de neste avsnittene tar vi opp de vanligste årsakene til at mødre tenker at de må slutte å amme, men som ikke nødvendigvis trenger å være årsaker til ammeslutt.

Har du fått god nok hjelp?

Mange ser ingen annen utvei enn å slutte – selv om de egentlig vil amme – fordi de ikke har fått tilstrekkelig støtte og veiledning ved ammeproblemer.

Helsepersonell skal hjelpe deg med ammeproblemer på lik linje med andre problemer du har med kroppen din. Dersom de ikke vet hvordan de kan hjelpe deg, kan de kontakte Enhet for amming, FHI.

Du kan også kontakte en ammehjelper hvis du ønsker hjelp til å fortsette å amme. Fullamming er ikke riktig for alle, men delamming og/eller pumping kan være et overkommelig alternativ.

Må du slutte å amme på grunn av medisiner?

Det går som regel an å amme med de fleste medikamenter, selv om pakningsvedlegget sier at det ikke er anbefalt. Pakningsvedlegget er skrevet av produsenten som tar alle forbehold for å unngå eventuelle søksmål.

Kontakt www.tryggmammamedisin.no eller be legen din kontakte RELIS . Disse gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. Det er nesten alltid mulig å finne alternativer som er forenlig med amming hvis du ønsker dette.

Noen medikamenter er ikke mulig å kombinere med amming, for eksempel cellegift.

Hvis det ikke er mulig å amme med medikamentet, og du skal ta det over kort tid, så kan du opprettholde melkeproduksjonen ved pumping eller håndmelking i denne perioden, hvis du ønsker det.

Du finner mer informasjon i artikkelen vår om amming og medisiner.

Har barnet allergi eller intoleranse?

Noen får beskjed av helsepersonell om å slutte å amme, for eksempel fordi babyen har symptomer på allergi mot for eksempel kumelkproteiner fra mors kost i morsmelka.

Om dette er nødvendig kommer an på hvor alvorlige symptomer barnet har. I enkelte tilfeller kan ikke barnet få morsmelk før allergenene er ute av melka. Dette tar som regel ikke mer enn noen timer eller dager.

Men som regel kan ammingen fortsette hvis den ammende holder seg til et kosthold uten kumelkprotein, eller andre relevante allergener. Snakk med helsepersonell om dette.

Helsepersonell kan rådføre seg med Enhet for amming, FHI hvis de er usikre.

Mener andre at du bør slutte?

Andre har folk rundt seg som mener at det er på tide å slutte, for eksempel på grunn av alderen til barnet.

Mange som ammer barnehagebarn hadde ikke planlagt å gjøre det. Veien blir til mens man går, og det føles naturlig å bare fortsette.

Hvis du og barnet trives med ammingen, så kan dere fortsette med ammingen.

Noen ønsker å la barnet selv styre hvor lenge det ønsker å bli ammet.

Som regel vil en naturlig ammeslutt foregå over lengre tid, der barnet gradvis dier mindre og mindre, eller hopper over ammestunder som tidligere var viktige for barnet. ​

Les mer om å amme et barn som ikke lenger er en baby.

Har du hørt at det ikke er noen vits å fortsette?

Morsmelk slutter ikke å være sunt for barnet, uansett hvor gammelt barnet er. Enkelte av antistoffene konsentreres i melka når barnet blir eldre, spiser annen mat og melkeproduksjonen går ned.

Dette hjelper immunforsvaret til barnet og gjør ofte forløpet mildere om hun skulle bli syk.

Les mer om forskjellene mellom morsmelk og morsmelkerstatning.

Det har også helseeffekter for deg å amme, og gir lavere risiko for ulike typer kreft og livsstilssykdommer.

Det er likevel viktig å huske på at dette gjenspeiler at man ser på større grupper av kvinner i et folkehelseperspektiv. Amming er bare én av faktorene som kan påvirke risikoen vi har for å få ulike sykdommer.

Tenker du at du må slutte å amme fordi du skal begynne å jobbe igjen?

Det er i de aller fleste jobber mulig å kombinere amming med jobb. Unntak kan være hvis du er borte fra barnet i mange dager eller uker i strekk.

Noen pumper eller ammer på jobb, mens andre ammer fritt når de er med barnet ellers i døgnet. Det er individuelt hva som fungerer best.

Husk at du har krav på ammefri og tilrettelegging.

Les mer om ammefri.

Les mer om å kombinere amming og jobb.

Hva hvis barnet ikke vil ammes mer?

Hvis barnet plutselig en dag vegrer seg for å ta brystet, er det lett å tenke at det er slutt på ammingen fordi barnet «ikke vil mer».

Men denne typen plutselig vegring er som regel brystvegring – en forbigående fase hos barn som er under 18-24 måneder gamle

Hvis du ønsker å fortsette, kan du fortsette å tilby brystet, uten å presse. Da vil barnet som regel finne veien tilbake igjen.

Hvis du ønsker å slutte å amme når barnet er i en slik fase, kan du bare slutte å tilby brystet.

Hvordan slutter jeg å amme?

Når du har bestemt deg for å slutte å amme, så vil metoden være avhengig av mange faktorer, blant annet alderen på barnet, hvor stor melkeproduksjon du har, og hva som er årsaken til at du vil slutte.

Snakk med en ammehjelper eller helsesykepleier hvis du er usikker på hvordan du bør gå fram.

Vi anbefaler en gradvis avvenning, uansett alder på barnet.

På denne måten får både brystene, melkeproduksjonen og hormonene dine tid til å tilpasse seg, og barnet får tid til å venne seg til at det finnes andre måter å dekke behovene for mat, trøst og nærhet på.

Barnet trenger også tid til å venne seg til ny kost/fast føde. Det er bra for barnets fordøyelse at det fortsatt får en del morsmelk når ny mat introduseres.

Avvenningen og overgang til annen mat enn morsmelk skal tilpasses barnets alder og ernæringsbehov.

Barn under fire måneder må få morsmelkerstatning i stedet, mens barn over fire måneder kan få fast føde i tillegg til morsmelkerstatning.

Morsmelk eller morsmelkerstatning skal utgjøre hoveddelen av barnets kosthold fram til det er 12 måneder gammelt.

Du har krav på veiledning og oppfølging fra helsepersonell omkring flaskemating, på lik linje med mødre som ammer.

Les om flaskemating.

Les om morsmelkerstatning.

Les om morsmelkerstatning hos Helsenorge.

Rett etter fødsel?

Noen ganger er det nødvendig å stoppe melkeproduksjonen rett etter fødsel, eller i løpet av de første dagene. Det kan for eksempel være hvis du har:

Det finnes også flere andre årsaker.

Les mer i artikkelen vår om å stoppe melkeproduksjonen rett etter fødsel.

Er barnet yngre enn fire måneder?

Hvis du slutter å amme et barn som er mindre enn fire måneder anbefales det gradvis avvenning fra brystet, mens barnet venner seg til morsmelkerstatning. 

Jo mindre melk som tas ut av brystet, jo mindre melk produseres det. Start med å kutte ut en amming/pumping i døgnet, og erstatt dette måltidet med morsmelkerstatning.

Start med det måltidet hvor du opplever å ha minst melk. Gjør dette noen dager til melkeproduksjonen har stabilisert seg. Kutt ut enda en amming, og vent til produksjonen stabiliserer seg. Fortsett slik til barnet er fullernært på morsmelkerstatning.

Hvis avvenningen blir for brå, vil du kunne oppleve melkespreng. Jo fullere brystet er, og jo lengre tid det går mellom hver amming/pumping, jo mer får kroppen beskjed om å roe ned produksjonen. 

Men å gå lenge med melkespreng kan føre til tette melkeganger og brystbetennelse. Dette kan du forsøke å forebygge ved å kun amme eller pumpe på starten av måltidet, eller å bare håndmelke litt når du kjenner at det sprenger. 

Er barnet mellom fire og tolv måneder?

Hvis du slutter å gi morsmelk før babyen er 12 måneder gammel, må babyen få morsmelkerstatning i stedet. Snakk med helsestasjonen hvis du er usikker på hvor mye morsmelkerstatning du bør gi.

Bruk metoden som er beskrevet i avsnittet over for spedbarn under fire måneder, der måltider med morsmelkerstatning gradvis overtar for ammemåltidene.

Avled barnet med ekstra kosetid og andre aktiviteter. Mange opplever at barnet har en yndlings-amming, og det vil være naturlig å la den være det siste som kuttes ut.

Barn over fire måneder kan begynne med fast føde ved siden av morsmelk/morsmelkerstatning.

Er barnet 1-2 år?

Barn over ett år trenger ikke morsmelkerstatning i stedet for morsmelk.

For 1-2-åringen er det mye annet enn sult som gjør at barnet liker å die, på samme måte som hos yngre barn. Men ettersom barnet spiser annen mat i tillegg til morsmelken er det ikke næringen i morsmelk som er viktigst å erstatte. 

Bruk tid på venne barnet til andre måter å få dekket behovene sine for trøst, kos, nærhet og avslapning på. 

Det er fint å vente med ammeslutt til dere er i en rolig periode, og det ikke skjer andre endringer samtidig, for eksempel at barnet får ny seng eller nytt rom å sove på, er sykt, får tenner eller nettopp har begynt i barnehage. Å vente til andre endringer er innarbeidet er mer skånsomt for barnet.

Når tidspunktet for ammeslutt er riktig kan du bruke en strategi som du tenker vil fungere for deg og barnet. Kos mer enn vanlig med barnet. Avled med lek og aktiviteter. Det er viktig å være tålmodig og støtte barnet i løsrivelsesprosessen.

Noen barn i denne alderen har god språkforståelse, og det er mulig å snakke med dem om det som skal skje.

Noen sier at puppen er tom, og at barnet kan få noe annet han liker godt i stedet.

Ammestunder kan for eksempel byttes ut med kos i armkroken og en lesestund. 

Er barnet eldre enn 3 år?

Planlegg et tidspunkt sammen med barnet for når dere skal være ferdige med ammingen. Forbered barnet på forhånd, og minn det ofte om at det nærmer seg. Feir gjerne begivenheten sammen når barnet har blitt ammet for siste gang.

Kan jeg smøre brystet med noe som smaker vondt?

Innimellom er mammaen veldig klar for å slutte å amme, men barnet er ikke klart for å slippe puppen.

Tidligere kunne man i slike tilfeller få råd om å smøre brystknoppen med noe som smaker vondt/ekkelt/surt – for eksempel eddik, sitron, vademecum, go’negl osv – for at barnet selv skulle avvise brystet. Noen får også slike råd nå, og de kommer som regel via den eldre generasjonen.

Amming er for barnet forbundet med noe trygt og fint. Brystet representerer både melk, nærhet og kos.

Det vil derfor kunne oppleves både vanskelig og skremmende for barnet hvis brystet plutselig smaker ekkelt og blir forbundet med noe ubehagelig.

Vi anbefaler derfor ikke denne metoden, uansett alder på barnet.

Hvorfor er det viktig å trappe gradvis ned på amming eller pumping?

Vi anbefaler en gradvis avvenning, uansett alder på barnet.

På denne måten får både brystene, melkeproduksjonen og hormonene dine tid til å tilpasse seg, og barnet får tid til å venne seg til at det finnes andre måter å dekke behovene for mat, trøst og nærhet på.

Hormonene oxytocin og prolaktin er viktige for melkeproduksjonen på hver sin måte. De gir også en følelse av ro, velvære og avslapning. Hvis du slutter å amme brått, så kan det raske fallet i hormonnivået bidra til humørsvingninger og i verste fall depresjon. (ekstern lenke)

Ved å bruke litt lengre tid på nedtrapping vil hormonnivået justeres mer gradvis.

Hva gjør jeg hvis jeg må slutte raskt?

Akutte situasjoner, for eksempel at du blir syk og/eller må begynne med medisiner som ikke er forenelig med amming, kan gjøre at du plutselig må slutte å amme.

Viktig med gradvis nedtrapping

Selv om barnet ikke skal få din melk på grunn av medisiner eller andre årsaker, så er det best at du gradvis trapper ned på antall pumpinger for å unngå tette melkeganger, brystbetennelse og abscess. En altfor brå ammestopp vil kunne gi et raskt fall i hormoner, noe som kan bidra til humørsvingninger og i verste fall depresjon. (se avsnitt over)

Jo fullere brystet er, og jo lengre tid det går mellom hver amming/pumping, jo tydeligere får kroppen beskjed om å roe ned produksjonen.

Tidligere var det anbefalt å binde opp brystene med et skjerf eller lignende for å bremse produksjonen. Dette kan øke risikoen for tette melkeganger og brystbetennelse og anbefales ikke lenger. (ekstern lenke)

Du kan ha på en tettsittende BH, men det er viktig å ikke ignorere spreng og smerter.

Prøv i stedet å håndmelke litt, så sjelden som mulig, for å lette på den verste sprengen. Du kan også amme eller pumpe avhengig av grunnen til at du må avvenne og om barnet kan få melken eller ikke.

Hvor fort melkeproduksjonen går ned vil være avhengig av hvor mye melk du har og hvor ofte du ammet før avvenningen. De fleste opplever rask reduksjon i løpet av den første uken.

Urter og medikamenter

Hvis barnet ikke skal ha melken din, kan du prøve salvie for å redusere melkeproduksjonen. Det finnes pr i dag ingen forskning av god kvalitet som viser at salvie reduserer melkeproduksjonen, men i følge erfaring og folkemedisin kan salvie ha denne effekten. Du kan spise salvie som krydder, eller lage salvie-te.

Det er ikke anbefalt å bruke salvie dersom barnet skal drikke melken din.

Det er fordi salvie inneholder tujoner som er relativt giftige.

Peppermynteolje kan også redusere melkeproduksjonen hos enkelte.

Det finnes medikamenter som stopper melkeproduksjonen. Disse har bivirkninger som gjør at de ikke kan brukes av alle.

Snakk med legen din for å finne ut om dette kan være et alternativ for deg. Enhet for amming ved FHI har informasjon om dette beregnet på helsepersonell.

Hva gjør jeg hvis jeg vil slutte å amme om natta?

Du finner informasjon om nattamming og hvordan du kan slutte å amme om natten i artikkelen vår om nattamming.

Når blir melka helt borte?

Det er individuelt hvor lang tid det tar før melka blir helt borte. Det kommer an på hvor mye melk du produserte på det tidspunktet du begynte å trappe ned.

Det kan ta dager eller uker før det er så lite melk i brystene at du ikke får spreng eller ubehag.

Men det er ganske vanlig å kunne klemme ut dråper med melk i måneder (og noen ganger år) etter ammeslutt.

Kontakt lege hvis du er bekymret for noe omkring dette.

Hva hvis jeg må slutte å amme før jeg hadde tenkt?

Å bruke brystene til å amme barnet er viktig for de aller fleste mødre, på lik linje med at vi ønsker at kroppen vår skal fungere på andre områder.

Noen blir så fokusert på hva kroppen ikke kan gjøre hvis ammingen ikke fungerer at de glemmer å tenke på hva den faktisk får til av kroppskontakt, omsorg og kjærlighet.

For noen kan ammeproblemer og ammeslutt være starten på en depresjon eller forsterke en eventuell depresjon. For andre kan ammeslutt være det som hjelper dem ut av en depresjon.

Les mer om amming og depresjon.

Det er vanlig å kjenne på nederlag dersom du slutter å amme etter å ha lagt inn en god dose blod, svette og tårer.

Noen kan kjenne på en sorg over at det ikke ble slik de hadde håpet.

Noen er sinte.

Noen kjenner på lettelse.

Alt er like normalt.

Ikke alle som ikke kan amme syns det er vanskelig å ikke amme.

Men mange syns at det oppleves tungt å ikke kunne amme i et samfunn der amming er normen.

Dette kan være en sorg og et traume hos mange, som skal anerkjennes på samme måte som hvis man mister en annen funksjon som kroppen skal ha. Dette kan du lese mer om her (ekstern lenke)

Hvis dette gjelder deg, så er det viktig at du får hjelp til å sortere disse følelsene av noen som tar deg på alvor.

Uansett hva du kjenner på, så kan det være fint å snakke med noen som som støtter deg i avgjørelsene dine, og som anerkjenner innsatsen din.

Husk: Du har rett til støtte og informasjon uansett hvordan barnet ditt får melk.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 13.12.23