Hopp til Innhold
Fast føde og delamming

Amming med kjøpt hjelpebryst

Et kjøpt hjelpebryst har som regel to tynne slager festet til en beholder. Beholderen har hakk i lokket som kan brukes for å knipe av melkestrømmen.

Hvordan gjør jeg det?

Hjelpebryst er et alternativ for eksempel hvis du ikke har nok melk og barnet trenger tillegg. Når barnet suger stimuleres melkeproduksjonen samtidig som barnet får den melka det har behov for. Når melkeproduksjonen øker, kan mengden med tillegg trappes ned.

Lact-Aid hjelpebryst har to tynne slanger slik at du kan koble én slange til hvert bryst. Slangene kan stenges av separat ved å tre slangene gjennom hakkene i sidene på lokket.

Hjelpebrystet kan monteres før barnet legges til. Slangen festes på brystet med en liten tapebit. Spissen av slangen skal ligge i kant med mors brystknopp. Siden det er to slanger, kan du gjøre begge bryst klar før amming.

Når barnet suger bra åpner du slangen ved å dra den ut av hakket i siden på lokket. Du kan se melken i slangen når barnet suger.

Melkestrømmen kan reguleres ved å heve eller senke høyden på flasken. Du kan også klemme av slangen i starten av måltidet slik at det ikke kommer melk i slangen. Når brystet er tomt, eller barnet blir utålmodig, åpner du slangen, og barnet får melken som er i hjelpebrystet samtidig som barnet fortsetter å stimulere melkeproduksjonen.

Breastfeeding with a Medela LactAid (english)

Breastfeeding with a LactAid can be useful e.g. if Mom doesn’t have enough milk and need to supplement the baby with Formula. When the baby feeds he will stimulate the milk production. When mom’s own production increases, the amount of formula can be reduced.
Lact-Aid comes with two thin tubes, so you can fixate one tube on each breast prior to latching on. You can block the tubes separately by sticking the tubes through the gaps on the side of the lid.

You can get the LactAid ready for use before latching on the baby. Fixate the tube to the breast using a small piece of band-aid or tape. The tip of the tube should be in line with the nipple. Since there are two tubes you can fixate one tube on each breast prior to latching on.

When the baby feeds well, open the tube by dragging it out of the gap in the lid. Look at the milk, flowing through the tube when the baby is feeding.

You can control the milk flow by lifting or lowering the bottle. You could also clamp the tube in the beginning of the feed, inhibiting the milk flow. When the breast is empty or the baby gets impatient at the breast, you can open the tube, letting the milk flow free. He will now get the formula at the same time as he keeps on stimulating mom’s production.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 15.06.21