Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?
Utfordringer hos mor

Kan jeg ta medisiner når jeg ammer?

De fleste medisiner kan brukes av ammende. Men noen ganger skal du være forsiktig. Ammehjelpen svarer ikke på spørsmål som gjelder medikamenter og amming, men vi kan fortelle deg hvor du kan henvende deg for å få trygg informasjon.

Er det trygt å ta medisiner mens man ammer?

Så godt som alle ​medisiner går over i morsmelken. Det betyr ikke at du ikke kan bruke medisiner mens du ammer. De fleste ​medisiner går over i melken i veldig liten grad, og det viktigste er om det på noen måte kan påvirke barnet.

Selv om det står i pakningsvedlegget at medikamentet ikke kan brukes under amming, så er det ikke sikkert at det stemmer.

Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av produsenten som tar forbehold for å unngå søksmål – og er ikke basert på medisinske vurderinger.

Spør derfor en uavhengig kilde, for eksempel tryggmammamedisin.no eller Relis.no.

For våre mest brukte medisiner finnes det lang erfaring og mye kunnskap om bruk under amming.

Kunnskapen være mer sparsom når det gjelder nyere medikamenter, men dyktige farmasøyter og legespesialister kan også vurdere om nyere medisiner er mulig å bruke under amming.

Hva hvis jeg får beskjed om at jeg ikke kan amme mens jeg tar medisin?

Noen få medisiner er ikke anbefalt ved amming, for eksempel cellegift.

Hvis du i en kort periode må ta medisiner som ikke er forenlig med amming, kan du pumpe hver tredje time (og kaste melken) for å opprettholde melkeproduksjonen.

Noen mødre får beskjed om at de ikke kan amme hvis de må ta medisiner. Men som regel finnes det alternativer som er ammevennlige. Spør om dette hvis du må ta medisin som du får beskjed om ikke er forenlig med amming.

Hvor gammelt barnet er, om det er prematurt, og hvor mye morsmelk barnet får kan påvirke om det er greit å ta den aktuelle medisinen mens du ammer1. Noen ganger kan delamming være løsningen for å kunne kombinere amming med medisiner.

Ressurser for ammende

Trygg mammamedisin

tryggmammamedisin.no kan du finne informasjon om medisiner og amming. På nettsiden deres finner du oppdatert informasjon med råd mot vanlige plager.

I tillegg kan gravide og ammende få svar på individuelle spørsmål over telefon eller e-post.

Trygg mammamedisin drives av RELIS som er en offentlig tjeneste etablert for å bidra til riktig medisinbruk gjennom informasjon om medisiner. Tjenesten er gratis.

Artikkel fra helsenorge.no / Legemiddelverket

Legemiddelverket har skrevet en artikkel om medisiner og amming for helsenorge.no. Her finner du en blant annet en oversikt over mange vanlige medisiner som kan brukes av ammende, og eksempler på medisiner om ikke bør brukes.

Fastlege, helsestasjon, apotek og annet helsepersonell

Fastlege og helsestasjon er en del av primærhelsetjenesten, og kan hjelpe deg med spørsmål om medikamenter og amming. Fastlege kan henvise videre til spesialisthelsetjeneste ved behov.

På apotekene har farmasøyter inngående kjennskap til medikamenters virkning, og kan foreslå produkter som er forenelig med amming.

Helsepersonell bør ikke bruke Felleskatalogen som kilde for å vurdere om et legemiddel kan brukes i ammeperioden.

Tekstene i felleskatalogen er produsentenes egne, baserer seg ikke på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted. Helsepersonell bør heller bruke Norsk legemiddelhåndbok eller Relis (1,2).

For revmatikere kan Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer være en fin ressurs. Du kan selv ta kontakt med denne kompetansetjenesten.

Er det trygt å få vaksine mens jeg ammer?

Som hovedregel kan du ta vaksiner mens du ammer. Et mulig unntak er vaksine mot gulfeber. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

Ammende kan ta koronavaksinen, på lik linje med andre.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen om graviditet, amming og koronavirus hos Helsenorge.

Du finner mer informasjon om amming og koronavirus i artikkelen vår.

Kan jeg amme hvis jeg er syk?

Ja, du kan i utgangspunktet amme selv om du er syk, hvis du er i stand til å forholde deg til barnet.

Ammede barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner. Dette er fordi antistoffene mot sykdommen som du har overføres fra deg til barnet via morsmelken.

Du kan lese mer om dette i artikkelen vår om amming og sykdom hos mor.

Ressurser for helsepersonell

Felleskatalogen anbefales ikke som kilde for å vurdere om et legemiddel kan brukes i ammeperioden.

Tekstene i felleskatalogen er produsentenes egne, baserer seg i liten grad på medisinske vurderinger og er utformet fra et juridisk ståsted. Det anbefales derfor å benytte Norsk legemiddelhåndbok eller RELIS (1, 2).

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk legemiddelhåndbok er produsentuavhengig og inneholder et eget oppdatert kapittel om legemidler og amming. Hvert enkelt virkestoff er vurdert med hensyn til sikkerhet ved bruk i ammeperioden.

Legemidlene er klassifisert i én av seks risikokategorier, noe som kan være til hjelp ved en individuell nytte-risiko-vurdering. I legemiddelhåndboken omtales også bivirkninger hos mor og barn som ammende bør informeres om.

Helsebiblioteket har en oversikt over trygge ressurser.

RELIS – Regionalt legemiddel-informasjonssenter

Helsepersonell kan med fordel bruke en gratis, søkbar spørsmål-svar database som RELIS har på sin nettside ved spørsmål om amming og medikamenter.

I tillegg gir kan RELIS gi helsepersonell hjelp i legemiddelspørsmål individuelt tilpasset den enkelte pasient, dersom det er nødvendig. RELIS samarbeider med Nasjonal kompetansestjeneste for amming.

RELIS drifter også www.tryggmammamedisin.no, en nettbasert publikumstjeneste for gravide og ammende.

Internasjonale nettressurser

Det finnes også flere internasjonale nettressurser. Enhet for amming, FHI har oversikt over relevante ressurser på sine nettsider.

Les gjerne denne oversiktsartikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening om Legemiddelbruk ved amming dersom du ønsker mer bakgrunnsinformasjon og forslag til ressurser om medikamenter og amming.

Enhet for amming, FHI

Enhet for amming, FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming) er et landsdekkende kompetansesenter som arbeider for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt.

Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten. På kompetansetjenestens nettsider finnes rikelig med informasjon og fagstoff om amming og morsmelk.

Var artikkelen nyttig?

1. Nordeng, Hedvig, Havnen, Gro og Spigset, Olav. Legemiddelbruk ved amming.


Oppdatert 20.11.22