Hopp til Innhold

Amming og koronavirus

Det anbefales at du ammer eller gir barnet morsmelk selv om du er smittet av koronavirus eller har en luftveisinfeksjon. Ammende kan ta koronavaksine, på lik linje med andre.

Informasjonen på ammehjelpen.no er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Kontakt helsestasjon, fastlege eller legevakt hvis du har medisinske spørsmål.

Kontakt tryggmammamedisin.no ved spørsmål om bruk av medisiner.

Husk å vaske hendene 👋

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om amming og koronavirus?

Du finner oppdatert informasjon om amming og koronavirus hos Helsenorge. Denne informasjonen er skrevet for foreldre.

Du finner også informasjon hos Folkehelseinstituttet.

Gjeldende retningslinjer for barselavdelinger finner du hos Barnelegeforeningen. Disse er skrevet for helsepersonell.

Kan jeg ta vaksinen selv om jeg ammer?

Ja – ammende kan ta koronavaksine, på lik linje med andre.

Det står følgende på helsenorge.no (13.01.20):

«Ammande kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Sjølv om effekten til vaksinen hos ammande ikkje er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikkje er sannsynleg at vaksinering av moren inneberer nokon risiko for barnet. Det tilrås ikkje å avbryte ammingen etter vaksinering. Foreløpig er det berre kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbod om vaksine.»

Det er Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Folkehelseinstituttet (FHI) som står bak rådene om vaksinering og amming på Helsenorge.no.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver dette om de to vaksinene som er godkjent for bruk i Norge, BioNTech / Pfizer og Moderna:

«Det er ikke kjent risiko for overgang i morsmelk for ikke-levende vaksiner som mRNA-vaksiner og virusvektorvaksiner, selv om vaksinene ikke er testet på ammende. For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid svært vanskelig å tenke seg at små mengder vaksine i mors­melken skulle kunne skade barnet på noen måte. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.»

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver dette om amming og vaksiner generelt:

«For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er imidlertid svært vanskelig å tenke seg at små mengder vaksine i mors­melken skulle kunne skade barnet på noen måte. Et mulig unntak er gulfebervaksinasjon. Som hovedregel er amming ikke kontraindikasjon mot noen vaksine til mor. Vaksinasjon av mor kan medføre noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet.«

Her finner du mer informasjon om amming og koronavaksinen:

Academy of breastfeeding medicine (ABM): Considerations for COVID-19 Vaccination in Lactation

WHO: Interim recommendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing

CDC: Vaccination Considerations for People who are Pregnant or Breastfeeding

Kan koronaviruset smitte via morsmelk?

Det er, per i dag, ikke funnet at viruset smitter via morsmelk.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at mødre med påvist covid-19-infeksjon bør amme sine barn selv om de vanlige smitteforebyggende rådene ikke kan overholdes. WHO fastslår at helsefordelene ved amming er store for barnet samtidig som risikoen for spedbarn forbundet med covid-19-infeksjon er liten.

Kilde: «Råd om korona til gravide og ammende» på Helsenorge.no – oppdatert 13.01.21.

Kan amming hindre at barnet blir smittet?

Morsmelk inneholder både antistoffer og andre immunstoffer (ekstern lenke).

Vanligvis vil dette enten hindre at barnet blir sykt eller gjøre at barnet får et mildere forløp av sykdommen enn det kunne fått uten morsmelk.

Vi vet enda ikke om dette gjelder for koronavirus.

Men vi vet at amming beskytter barnet mot sykdom den første tiden etter fødsel og videre gjennom spedbarnsalder og barndom. Morsmelken er også viktig for utviklingen og modningen av immunsystemet til barnet. (Kilde: Helsenorge)

Hvordan vet jeg at den nyfødte får nok mat?
Hvor ofte skal jeg amme?

Kan melka bli borte hvis jeg blir syk?

Mange er redde for å bli syke, eller at barnet skal bli sykt.

Stress og frykt kan hindre utdrivningsrefleksen, noe som kan gjøre at melka ikke kommer seg ut av brystet.

Da er det lett å tenke at melka er borte. Den er ikke dét.

Pust rolig. Gjør noe som du vet får deg til å slappe av før du skal amme, og mens du ammer. Da kommer utdrivingen ofte ganske kjapt i gang igjen.

Melkeproduksjonen kan gå midlertidig ned hvis du er syk. Den vil imidlertid ta seg fort opp igjen når du blir friskere.

Ammehjelpen har en artikkel om å være borte fra barnet. Her finner du gode råd til hva du som ammende bør gjøre hvis du ikke kan være med barnet, og hva den som passer barnet bør gjøre.

Hva hvis jeg delammer eller har sluttet å amme?

Delamming?
Hvis du delammer får barnet fortsatt antistoffer som kan beskytte barnet mot sykdom. Det skal ikke store mengdene til, og enkelte antistoffer konsentreres faktisk i melka dersom det er lite av den.

Avhengig av hva som er årsaken til at du delammer, så finnes det ulike muligheter for å øke melkeproduksjonen. Dette kan du lese mer om i artiklene våre om delamming og lite melk.

Sluttet å amme, men ønsker begynne å amme igjen?
Det er fullt mulig, men krever innsats fra både deg og barnet. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om å begynne å amme igjen etter ammeslutt (relaktasjon).

Spørsmål om morsmelkerstatning?

Snakk med helsestasjonen hvis du har spørsmål om morsmelkerstatning. Du finner også informasjon i disse artiklene på helsenorge.no:

Du kan lese om bruk av morsmelkerstatning, og om morsmelkerstatning i kombinasjon med amming i Ammehjelpens artikler:

Antistoffer mot covid-19 i morsmelk?

Nederlandske forskere har funnet antistoffer mot covid-19 i morsmelk fra mødre som har vært smittet. Melk fra disse mødrene skal i et forskningsprosjekt brukes til å lage is (!) som skal gis til til eldre og andre i risikogrupper.

Forskerne håper at dette kan beskytte dem mot koronaviruset – men de vet enda ikke om det fungerer. Det krever praktisk erfaring.

Forskerne tror at antistoffene fra morsmelken fester seg til overflaten av slimhinnene, der de angriper viruspartiklene før de kommer lengre inn i kroppen.

I følge forskerne finnes antistoffene i morsmelk i opptil seks måneder etter infeksjonen. Antistoffene overlever også pasteurisering, som må til for at den skal kunne drikkes av andre.

Les mer her (ekstern lenke, engelsk)

Mer informasjon om forskningen på dette området.

Hvor kan vi få hjelp?

Snakk med helsestasjonen hvis du har spørsmål om amming/spedbarn og/eller koronaviruset. Du har rett til god ammeveiledning, uavhengig av om du mistenker at du kan være smittet eller har fått bekreftet covid19-smitte.

Dere kan også kontakte oss i Ammehjelpen. Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og i sosiale medier – store deler av døgnet, alle dager i uka.

Vi har over hundre artikler på nettsiden vår der du kan finne informasjon ved å søke eller se gjennom de ulike kategoriene. Vi har for eksempel denne artikkelen som handler om hva som er vanlig å forvente av livet med en nyfødt baby.

Trenger dere noen å lufte bekymringer sammen med?
Ring Foreldresupport/Mental helses hjelpetelefon: tlf. 116 123 (tast 2)

Ikke vent med å be om hjelp 💛


Corona – korona – coronavirus – koronavirus – COVID-19 – covid19 – Covid 19

Var artikkelen nyttig?

Referansene ligger som lenker i teksten.


Oppdatert 15.01.21


Tema

AmmestartMorsmelkens innhold og egenskaperUtfordringer hos mor