Hopp til Innhold
Ammestart

Amming og covid-19

Norske helsemyndigheter anbefaler at du ammer eller gir barnet morsmelk selv om du er smittet av koronavirus eller har en luftveisinfeksjon. Ammende kan ta vaksine mot covid-19, på lik linje med andre.

⚠️ Ammehjelpen kan kan ikke gi egne medisinske råd omkring sykdom eller vaksiner. Vi bringer videre råd og anbefalinger fra norske offentlige helsemyndigheter.

⚠️ Informasjonen på ammehjelpen.no er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Kontakt helsestasjon, fastlege eller legevakt hvis du har medisinske spørsmål.

Kontakt tryggmammamedisin.no ved spørsmål om bruk av medisiner.

Husk å vaske hendene 👋

Hvor finner jeg oppdatert informasjon?

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdatert informasjon fra norske helsemyndigheter om covid-19 / koronavaksine for gravide og ammende:

Råd og informasjon for gravide og ammende.

Gjeldende retningslinjer for barselavdelinger finner du hos Barnelegeforeningen. Disse er skrevet for helsepersonell.

Kan jeg amme hvis jeg er smittet med covid-19?

Ja, det er anbefalt at du ammer eller gir barnet morsmelk selv om du er smittet med koronavirus eller er syk med luftveisinfeksjon.

Det er, per i dag, ikke funnet at koronaviruset smitter via morsmelk. Det er derimot funnet antistoffer mot viruset i morsmelk hos mødre som har vært smittet eller vaksinerte som kan bidra til å beskytte barnet mot infeksjon. Vi vet enda ikke i hvilken grad disse antistoffene beskytter barnet.

«Det er ikke påvist koronavirus i morsmelk hos kvinner med covid-19-infeksjon der dette er undersøkt. Kvinner med covid-19-infeksjon kan derfor amme som normalt. Dette er også rådet fra Verdens helseorganisasjon (WHO).» Kilde: «Råd og informasjon for gravide og ammende (FHI)

Kan sykdom eller bivirkninger fra vaksinen påvirke ammingen?

Melkeproduksjonen kan gå midlertidig ned hvis du er syk eller føler deg dårlig på grunn av bivirkninger etter vaksinen. Når melkeproduksjonen går ned vil noen barn kunne reagere med å søke brystet oftere eller virke litt irritable. Melkeproduksjonen vil imidlertid ta seg fort opp igjen når du blir i bedre form og fortsetter å amme som vanlig.

Du kan finne mer informasjon i artikkelen vår om å amme når man er syk.

Vi har i tillegg en artikkel om å være borte fra barnet. Her finner du gode råd til hva du som ammende bør gjøre hvis du er for syk til å være med barnet, og hva den som passer barnet bør gjøre.

Smerter, stress og frykt kan hindre utdrivningsrefleksen, noe som kan gjøre at melka ikke kommer seg ut av brystet.

Da er det lett å tenke at melka er borte. Den er ikke dét. Pust rolig. Gjør noe som du vet får deg til å slappe av før du skal amme, og mens du ammer. Da kommer utdrivingen ofte ganske kjapt i gang igjen.

Kan antistoffer i morsmelk hindre at barnet blir sykt?

Morsmelk beskytter barnet mot sykdom den første tiden etter fødsel og videre gjennom spedbarnsalder og barndom. Morsmelken er også viktig for utviklingen og modningen av immunsystemet til barnet. (Kilde: Helsenorge)

Morsmelk inneholder både antistoffer og andre immunstoffer som hjelper barnets immunforsvar. Dette er stoffer som babyen ikke kan få i seg på andre måter enn gjennom morsmelk.

Antistoffer er en type proteiner som gjør det lettere for kroppens forsvarssystemer å finne «inntrengeren» og drepe den. Inntrengeren kan for eksempel være et virus.

Antistoffene fra morsmelken fester seg til overflaten av slimhinnene, der de angriper viruspartiklene før de kommer lengre inn i kroppen.

Vanligvis vil dette enten hindre at barnet blir sykt, at barnet blir mindre sykt enn det kunne blitt, eller gjøre at barnet blir fortere friskt enn det kunne blitt uten morsmelk.

Det er etterhvert gjort flere studier der de finner antistoffer mot covid-19 i morsmelk hos mødre som har vært smittet av eller vaksinert mot korona.

En studie i tidsskriftet Pediatrics viser at ammende kvinner har antistoffer mot koronavirus i melken i opptil seks måneder etter at de fikk vaksine.

Amming av eldre barn?

Det finnes forskning som viser at innholdet av antistoffer mot koronaviruset var mer enn dobbelt så høyt i melka hos koronavaksinerte mødre som hadde ammet i mer enn 24 måneder enn hos mødre som hadde ammet kortere.

Her kan du lese mer om amming av barn som ikke lenger er babyer.

Er barnet ditt sykt?

I denne artikkelen finner informasjon om amming av syke barn.

Kan gravide ta koronavaksine?

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler vaksinasjon til gravide:

«Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig forløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det anbefales at alle gravide er vaksinert mot covid-19 for å være godt beskyttet mot alvorlig sykdomsforløp.  I tillegg viser data at vaksinasjon av mor bidrar til at barnet er beskyttes i de første levemånedene. En stor mengde observasjonsdata  viser at vaksinering av gravide mot covid-19 ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller foster « (Kilde: FHI)

Antistoffer du har dannet i etterkant av infeksjoner eller vaksinering overføres fra morkaken via navlestrengen til barnet. Dette er en annen og mer varig type antistoffer enn det som barnet hovedsakelig får i seg gjennom morsmelk.

Kan ammende ta koronavaksine?

Ja – ammende kan ta koronavaksine, på lik linje med andre.

«Det er gjort en stor oppsummering av dokumentasjon om effekten på amming etter koronavaksinasjon. Det er ingenting som tyder på at amming etter vaksinering er farlig for barnet. Det er påvist antistoffer (både IgA og IgG) mot covid-19 i brystmelk 1-2 uker etter vaksinering hos ammende.» (Kilde: FHI)

«Ammende har god immunrespons på vaksinen. Når mor vaksineres, vil barnet få overført antistoffer fra mor gjennom morsmelken. To studier fant ikke mRNA fra vaksinene i morsmelk, mens en ikke-fagfelle vurdert studie som benyttet en enda mer sensitiv metode fant svært begrensede mengder mRNA i morsmelk. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at selv små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne ha noen effekt, da vaksinen ikke inneholder levende virus og eventuelt små rester vil brytes ned i fordøyelsessystemet. WHO anbefaler ingen restriksjoner i forbindelse med amming. Kvinner som vaksineres bør fortsette å amme.» (Kilde: FHI)

LactMed er er et stort og anerkjent oppslagsverk for amming, morsmelk og medikamenter. De konkluderer med følgende:

«Many studies involving hundreds of women and their infants have been reported in the literature. No evidence suggests that receiving a vaccine against SARS-CoV-2 is harmful to either the nursing mother or the breastfed infant. Antibodies and T-cells that neutralize the SARS-CoV-2 virus appear in the milk after maternal vaccination. Neutralizing capacity may increase even while antibody levels drop. Nursing mothers experience minimal disruption of breastfeeding after vaccination, which may be related to having systemic symptoms. A few mothers have reported to blue or blue-green discoloration of their milk. A small percentage of breastfed infants may experience sleepiness, increased fussiness, fever, rash or self-limiting diarrhea, but no serious adverse effects have been reported. Numerous professional organizations and governmental health authorities recommend that COVID-19 vaccines be offered to those who are breastfeeding because the potential benefits of maternal vaccination during lactation outweigh any theoretical risks.» (kilde)

Kan vaksinen gi bivirkninger hos barnet?

Det er rapportert om svært få bivirkninger hos barnet etter at mor har fått koronavaksine.

I en spørreundersøkelse som inkluderte 4455 ammende mødre svarte ca 7 % at de opplevde at babyen fikk kortvarige bivirkninger. De hyppigste symptomene som ble rapportert var at babyen ble trøttere og mer irritert. Noen få rapporterte om feber, utslett, diaré, oppkast og endringer i ammemønster. Ingenting av dette var beskrevet som alvorlig.

Forskerne kan ikke konkludere med at det som er rapportert som bivirkninger hos barnet faktisk skyldes vaksinen – eller om det var tilfeldige sammentreff.

Det som oppleves som bivirkninger hos barnet kan også skyldes at den som ammer får bivirkninger og sykdomsfølelse på grunn av vaksinen – noe som midlertidig kan påvirke ammingen på ulike måter, på samme måte som hvis man er syk «på ordentlig». Det kan du lese mer om i et avsnitt lengre opp i denne artikkelen.

Det finnes en større gjennomgang av studier gjort på ammende mødre som har fått koronavaksine og deres barn i LactMed som er et stort og anerkjent oppslagsverk for amming, morsmelk og medikamenter.

Hva hvis jeg delammer eller har sluttet å amme?

Delamming?

Hvis du delammer får barnet fortsatt antistoffer som kan beskytte barnet mot sykdom. Enkelte antistoffer konsentreres faktisk i melka hvis det er lite av den.

Avhengig av hva som er årsaken til at du delammer, så finnes det ulike muligheter for å øke melkeproduksjonen, hvis du ønsker det. Dette kan du lese mer om i artiklene våre om delamming og lite melk.

Sluttet å amme, men ønsker begynne å amme igjen?

Det er fullt mulig, men det kan kreve innsats fra både deg og barnet. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om å begynne å amme igjen etter ammeslutt (relaktasjon).

Spørsmål om morsmelkerstatning?

Snakk med helsestasjonen hvis du har spørsmål om morsmelkerstatning. Du finner også informasjon i disse artiklene:

Hvor kan jeg få hjelp?

Snakk med helsepersonell hvis du har spørsmål om koronavirus og/eller koronavaksine.

Du har rett til god ammeveiledning, selv om du har en luftveisinfeksjon eller har fått bekreftet covid19-smitte.

Du kan også kontakte oss i Ammehjelpen ved spørsmål om amming eller morsmelk. Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og i sosiale medier – store deler av døgnet, alle dager i uka 💛

Var artikkelen nyttig?

Referansene ligger som lenker i teksten.


Oppdatert 26.09.23