Hopp til Innhold

Amming og koronavirus

Norske helsemyndigheter anbefaler at du ammer eller gir barnet morsmelk selv om du er smittet av koronavirus eller har en luftveisinfeksjon. Ammende kan ta koronavaksine, på lik linje med andre.

⚠️ Informasjonen på ammehjelpen.no er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Kontakt helsestasjon, fastlege eller legevakt hvis du har medisinske spørsmål.

Kontakt tryggmammamedisin.no ved spørsmål om bruk av medisiner.

Husk å vaske hendene 👋

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om amming og koronavirus / koronavaksine?

Du finner oppdatert informasjon om koronavirus / koronavaksine for gravide og ammende hos Folkehelseinstituttet(FHI) : Råd og informasjon for gravide og ammende.

Du finner også informasjon om amming og koronavirus hos Helsenorge. Der finner du informasjon om hva som er viktig å tenke på hvis du ammer og er smittet med koronavirus eller har symptomer på luftveisinfeksjon. Denne informasjonen er skrevet for foreldre.

Gjeldende retningslinjer for barselavdelinger finner du hos Barnelegeforeningen. Disse er skrevet for helsepersonell.

Kan jeg ta vaksinen selv om jeg ammer?

Ja – ammende kan ta koronavaksine, på lik linje med andre.

⚠️ Vi i Ammehjelpen kan kan ikke gi medisinske råd omkring vaksiner. Vi bringer videre råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Folkehelseinstituttet – som sammen står bak følgende råd om amming og vaksine på helsenorge.no:

Ammande kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Det er ikkje kjend risiko for overgang i morsmjølk for ikkje-levande vaksinar, som mRNA-vaksinar og virusvektorvaksinar. Det blir ikkje anbefalt å avbryte ammingen etter vaksinering.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at ammende kan vaksineres, og at ammende bør fortsette å amme etter vaksine:

For de fleste vaksiner foreligger det lite dokumentasjon om overgang til morsmelk. Det er fremdeles få studier på ammende som er vaksinert med koronavaksinene.

Ammende har god immunrespons på vaksinen(1). Når mor vaksineres, vil kunne barnet få antistoff gjennom morsmelken (2-4). Det er fremdeles usikkert i hvor stor grad disse antistoffene vil beskytte barnet mot infeksjon.

To studier fant ikke mRNA i morsmelk (5, 6), mens en ikke-fagfelle vurdert studie som benyttet en enda mer sensitiv metode fant svært begrensede mengder mRNA i morsmelk (4). Det er imidlertid svært lite sannsynlig at selv små mengder vaksine i morsmelken skulle kunne ha noen effekt, da vaksinen ikke inneholder levende virus og eventuelt små rester vil brytes ned i fordøyelsessystemet.

WHO anbefaler ingen restriksjoner i forbindelse med amming. Kvinner som vaksineres bør fortsette å amme.

Folkehelseinstituttet skriver følgende om vaksinering av gravide:

(…) Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. 

Referansene ligger her: Råd og informasjon til gravide og ammende (Folkehelseinstituttet)


Her finner du mer informasjon om amming og koronavaksinen


Breastfeeding offers substantial health benefits to lactating women and their breastfed children. Vaccine effectiveness is expected to be similar in lactating women as in other adults. Data are not available on the potential benefits or risks of the vaccine to breastfed children. However, as BNT162b2 is not a live virus vaccine and the mRNA does not enter the nucleus of the cell and is degraded quickly, it is biologically and clinically unlikely to pose a risk to the breastfeeding child. On the basis of these considerations, WHO recommends the use of BNT162b2 in lactating women as in other adults. WHO does not recommend discontinuing breastfeeding because of vaccination.

WHO: Interim recommendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 vaccine, BNT162b2, under Emergency Use Listing


(…) Based on how these vaccines work in the body, COVID-19 vaccines are thought not to be a risk to lactating people or their breastfeeding babies. Therefore, lactating people can receive a COVID-19 vaccine. Recent reports have shown that breastfeeding people who have received COVID-19 mRNA vaccines have antibodies in their breastmilk, which could help protect their babies. More data are needed to determine what protection these antibodies may provide to the baby.

CDC: Vaccination Considerations for People who are Pregnant or Breastfeeding (Det amerikanske smittevernsinstituttet)


(…) There is no plausible mechanism for intact, complete, functional viral S proteins to be distributed into the milk from the maternal circulation after immunization. mRNA has an estimated half-life of 8 to 10 hours and does not enter the breastmilk.[13,14] The tiny amount of polyethylene glycol-2000 in Pfizer-BioNTech vaccine is not absorbed orally, so breastmilk PEG exposure from maternal immunization is not a concern. Neither of the currently available mRNA vaccines contains a preservative or adjuvant.

LactMed: Covid-19 vaccines

Kan jeg amme selv om jeg er smittet med koronavirus?

Ja, det er anbefalt at du ammer eller gir barnet morsmelk selv om du er smittet med koronavirus eller er syk med luftveisinfeksjon.

«Sjølv om du er smitta eller sjuk av koronavirus (covid-19-infeksjon), tilrår vi at du ammar barnet ditt eller at det på anna måte får morsmjølk. Det er ikkje påvist smitte via morsmjølk. Det er rapportert om relativt få spedbarn med dokumentert koronasmitte. Dei som har vore smitta, har hatt mild sjukdom.

Kilde: «Råd om korona til gravide og ammende» på Helsenorge.no

Kan koronaviruset smitte via morsmelk?

Det er, per i dag, ikke funnet at viruset smitter via morsmelk.

«Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at mødre med påvist covid-19-infeksjon bør amme sine barn selv om de vanlige smitteforebyggende rådene ikke kan overholdes. WHO fastslår at helsefordelene ved amming er store for barnet samtidig som risikoen for spedbarn forbundet med covid-19-infeksjon er liten.«

Kilde: «Råd om korona til gravide og ammende» på Helsenorge.no.

Kan amming hindre at barnet blir smittet?

Morsmelk inneholder både antistoffer og andre immunstoffer (ekstern lenke).

Vanligvis vil dette enten hindre at barnet blir sykt eller gjøre at barnet får et mildere forløp av sykdommen enn det kunne fått uten morsmelk.

Amming beskytter barnet mot sykdom den første tiden etter fødsel og videre gjennom spedbarnsalder og barndom. Morsmelken er også viktig for utviklingen og modningen av immunsystemet til barnet. (Kilde: Helsenorge)

Antistoffer er en type proteiner som binder seg til overflaten på inntrengende mikroorganismer. Antistoffene lager på denne måten et merke på den angripende organismen, noe som gjør det lett for andre av kroppens forsvarssystemer å finne inntrengeren og eliminere den. (Kilde: NHI)

I en studie av gravide og ammende som hadde fått vaksine mot covid-19 ble det funnet antistoffer mot viruset i navlestrengsblod og i morsmelk.

På bakgrunn av funnene i studien konkluderer forskerne med følgende:

COVID-19 mRNA vaccines generated robust humoral immunity in pregnant and lactating women, with immunogenicity and reactogenicity similar to that observed in non-pregnant women. Vaccine-induced immune responses were significantly greater than the response to natural infection. Immune transfer to neonates occurred via placenta and breastmilk. (Kilde: American Journal of Obstetrics & Gynecology)

Du kan lese en artikkel om dette i Harvard Gazette.

Nederlandske forskere har funnet antistoffer mot covid-19 i morsmelk fra mødre som har vært smittet.

Forskerne tror at antistoffene fra morsmelken fester seg til overflaten av slimhinnene, der de angriper viruspartiklene før de kommer lengre inn i kroppen. I følge forskerne finnes antistoffene i morsmelk i opptil seks måneder etter infeksjonen.

Vi vet enda ikke i hvilken grad disse antistoffene beskytter barnet, eller hvor lenge beskyttelsen eventuelt varer.

Folkehelseinstituttet skriver følgende om vaksinering av gravide:

(…) Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. 

Kan melka bli borte hvis jeg blir syk?

Mange er redde for å bli syke, eller for at barnet skal bli sykt.

Stress og frykt kan hindre utdrivningsrefleksen, noe som kan gjøre at melka ikke kommer seg ut av brystet.

Da er det lett å tenke at melka er borte. Den er ikke dét.

Pust rolig. Gjør noe som du vet får deg til å slappe av før du skal amme, og mens du ammer. Da kommer utdrivingen ofte ganske kjapt i gang igjen.

Melkeproduksjonen kan gå midlertidig ned hvis du er syk. Den vil imidlertid ta seg fort opp igjen når du blir friskere.

Ammehjelpen har en artikkel om å være borte fra barnet. Her finner du gode råd til hva du som ammende bør gjøre hvis du ikke kan være med barnet, og hva den som passer barnet bør gjøre.

Hva hvis jeg delammer eller har sluttet å amme?

Delamming?
Hvis du delammer får barnet fortsatt antistoffer som kan beskytte barnet mot sykdom. Det skal ikke store mengdene til, og enkelte antistoffer konsentreres faktisk i melka dersom det er lite av den.

Avhengig av hva som er årsaken til at du delammer, så finnes det ulike muligheter for å øke melkeproduksjonen. Dette kan du lese mer om i artiklene våre om delamming og lite melk.

Sluttet å amme, men ønsker begynne å amme igjen?
Det er fullt mulig, men krever innsats fra både deg og barnet. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om å begynne å amme igjen etter ammeslutt (relaktasjon).

Spørsmål om morsmelkerstatning?

Snakk med helsestasjonen hvis du har spørsmål om morsmelkerstatning. Du finner også informasjon i disse artiklene:

Hvor kan vi få hjelp?

Snakk med helsestasjon eller fastlege hvis du har spørsmål om koronavirus og/eller koronavaksine.

Du har rett til god ammeveiledning, selv om du har en luftveisinfeksjon eller har fått bekreftet covid19-smitte.

Du kan også kontakte oss i Ammehjelpen. Vi er tilgjengelige på telefon, e-post og i sosiale medier – store deler av døgnet, alle dager i uka.

Trenger dere noen å lufte bekymringer sammen med?
Ring Foreldresupport/Mental helses hjelpetelefon: tlf. 116 123 (tast 2)

Ikke vent med å be om hjelp 💛


Corona – korona – coronavirus – koronavirus – COVID-19 – covid19 – Covid 19 – SARS-CoV-2

Var artikkelen nyttig?

Referansene ligger som lenker i teksten.


Oppdatert 18.08.21


Tema

AmmestartMorsmelkens innhold og egenskaperUtfordringer hos mor