Hopp til Innhold
Utfordringer hos mor

Kan jeg amme hvis jeg er syk?

Sykdom er som regel ikke et hinder for å amme - med mindre du er så syk at du ikke greier å amme, eller hvis de medikamentene du må bruke ikke er forenlige med amming.

Kan jeg amme hvis jeg er smittet av koronavirus?

Du kan amme hvis du er smittet av koronaviruset (COVID-19).

På Helsenorge finner du informasjon om hva som er viktig å tenke på hvis du ammer og er smittet med koronavirus eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

Du kan også lese mer i artikkelen vår om amming og koronavirus.

Kan jeg amme hvis jeg har brystbetennelse, abscess eller puss i melka?

Ja, det kan du. Amming er en viktig del av behandlingen. Ammingen bør fortsette ved brystbetennelse og abcess.

Selv om det kan virke uappetittelig å gi barnet melk med puss i, så er det ikke farlig. Du kan trygt amme selv om det er puss i melken.

Kan jeg amme hvis jeg har omgangssyke, influensa eller forkjølelse?

Ammede barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner. Dette er fordi antistoffene mot sykdommen som du har overføres fra deg til barnet via morsmelken.

Det beste er derfor å fortsette ammingen så ofte som mulig for å forebygge sykdom hos barnet.

Det er altså som regel ikke noen grunn til å la være å amme for å unngå smitte.

Du bør imidlertid være nøye med håndvask og andre smitteforebyggende tiltak som å hoste eller nyse i armkroken eller i et papirlommetørkle.

Kan jeg ta medisiner selv om jeg ammer?

De aller fleste medisiner er trygge å ta når man ammer

Selv om det står i pakningsvedlegget at medikamentet ikke kan brukes under amming, så er det ikke sikkert at det stemmer. Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av produsenten som tar forbehold for å unngå søksmål – og er ikke basert på medisinske vurderinger. Spør derfor en uavhengig kilde, for eksempel tryggmammamedisin.no eller Relis.no.

Som regel finnes det alternativer som er ammevennlige, men det er også medisiner som ikke kan brukes hvis man ammer.

Les mer i artikkelen vår om medisiner og amming.

Kan jeg amme hvis jeg er matforgiftet?

Du kan amme hvis du har spist eller drukket noe som har gjort deg matforgiftet, og at du kaster opp eller har diaré.

Det vil ikke kunne gjøre at barnet også blir matforgiftet. Her kan du lese mer om det. (ekstern lenke)

Hva hvis jeg har feber?

Du kan amme selv om du har feber. Noen får høre at de ikke bør amme hvis de har feber fordi melka kan bli for varm for barnet. Dette stemmer heldigvis ikke.

Hva hvis melkeproduksjonen går ned?

Noen opplever lavere melkeproduksjon under sykdom, og blir redde for å miste melka. Men melkeproduksjonen vil som regel ta seg opp igjen når du blir friskere og fortsetter å amme eller pumpe som vanlig.

Etter en kraftig brystbetennelse kan noen oppleve litt lavere melkeproduksjon i brystet som var betent.

Hva hvis jeg er for syk til å klare å amme – eller er innlagt på sykehus?

Hvis du er for syk eller sliten til å klare å amme, så må du må veie ditt eget behov for hvile mot behovet for amming eller pumping.

Partner eller andre kan mate barnet – enten med utpumpet morsmelk, morsmelkerstatning eller annen mat.

Hvis du er i stand til det er det viktig at du pumper eller håndmelker for å unngå melkespreng og tette melkeganger, og for å kunne opprettholde melkeproduksjonen til du kan amme som vanlig igjen.

Avhengig av om barnet kan få melken på grunn av medisiner, så kan du spare på melken og gi den til barnet underveis eller etterpå.

Sykdom eller andre akutte situasjoner kan medføre stress og smerter. Det kan være vondt og vanskelig å være borte fra barnet.

Dette kan hindre utdrivningsrefleksen i å gjøre jobben sin med å få melka ut av brystet.

Det kan hjelpe å se på bilder eller film av barnet og gjøre pusteøvelser eller andre aktiviteter som du vet får deg til å slappe mer av, når du skal pumpe eller håndmelke.

Du finner mer informasjon i artikkelen vår om å være borte fra barnet.

Hvis sykdom eller andre årsaker gjør det umulig for deg å pumpe, og det ikke er aktuelt å fortsette ammingen, kan du få medikamenter som stopper melkeproduksjonen. Snakk med lege om dette.

Andre sykdommer?

Med tilrettelegging, hjelp og informasjon er det mulig å fortsette amming eller pumping gjennom de aller fleste mer eller mindre alvorlige sykdommer.

Her finner du en oversikt fra CDC over ulike sykdommer og om du kan amme eller ikke hvis du er smittet. (Ekstern lenke)

Lege eller helsepersonell kan kontakte Nasjonal kompetansetjeneste for amming hvis er usikre på hvordan de kan hjelpe deg.

Hva hvis barnet også er sykt?

Amming kan virke smertestillende, og morsmelk bidrar med væske, næring og antistoffer.

Du kan lese mer om dette i artikkelen vår om å amme når barnet er sykt.

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 06.01.22