Hopp til Innhold

Kan jeg amme hvis jeg er syk?

Som regel er ikke sykdom et hinder for å amme. Men hvis du er så syk at du ikke greier å amme, eller hvis de medikamentene du må bruke ikke er forenlig med amming, så må du finne andre alternativer. 

Kan jeg amme hvis jeg er smittet av koronavirus?

Du kan amme hvis du er smittet av koronaviruset (COVID-19). Du kan lese mer om dette i artikkelen vår om amming og koronavirus.

Kan jeg amme hvis jeg har brystbetennelse, abscess eller puss i melka?

Ja, det kan du. Amming er en viktig del av behandlingen. Ammingen bør fortsette ved brystbetennelse og abcess.

Selv om det kan virke uappetittelig å gi barnet melk med puss i, så er det ikke farlig. Puss består av hvite blodlegemer. Du kan trygt amme selv om det er puss i melken.

Kan jeg amme hvis jeg har omgangssyke, influensa, forkjølelse, infeksjon og/eller feber?

Ammede barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner. Dette er fordi antistoffene mot sykdommen som du har overføres fra deg til barnet via morsmelken. Det beste er derfor å fortsette ammingen så ofte som mulig for å forebygge sykdom hos barnet.

Det er altså ikke noen grunn til å la være å amme for å unngå smitte.

Du bør imidlertid være nøye med håndvask og andre smitteforebyggende tiltak som å hoste eller nyse i armkroken eller i et papirlommetørkle.

Noen opplever lavere melkeproduksjon under sykdom. Denne vil som regel ta seg opp når du er frisk igjen.

Noen kan være for syke eller slitne til å klare å amme. Da må du må veie ditt eget behov for hvile mot behovet for amming eller pumping, og eventuelt få avlastning fra andre som kan mate barnet for deg – enten med utpumpet morsmelk, morsmelkerstatning eller annen mat.

Kan jeg amme hvis jeg er matforgiftet?

Du kan amme hvis du har spist eller drukket noe som har gjort deg matforgiftet. Det vil ikke kunne gjøre at barnet også blir matforgiftet. Her kan du lese mer om det. (ekstern lenke)

Hva hvis jeg har feber?

Noen får høre at de ikke bør amme hvis de har feber fordi melka kan bli for varm for barnet. Dette stemmer heldigvis ikke.

Kan jeg ta medisiner mens jeg ammer?

De aller fleste medisiner er trygge å ta når man ammer. Hvilke forholdsregler du eventuelt bør ta kommer an på barnets alder og hvor mye morsmelk det får.

Selv om det står i pakningsvedlegget at medikamentet ikke kan brukes under amming, så er det ikke sikkert at det stemmer. Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av produsenten som tar forbehold for å unngå søksmål – og er ikke basert på medisinske vurderinger. Spør derfor en uavhengig kilde, for eksempel tryggmammamedisin.no eller Relis.no. Les mer i artikkelen vår om medisiner og amming.

Som regel finnes det alternativer som er ammevennlige. Spør spesifikt om dette. Men dersom du i en kort periode må ta medisiner som ikke er forenlig med amming, kan du pumpe deg hver tredje time og kaste melken. Gå tilbake til hyppige amminger så fort som mulig for å opprettholde melkeproduksjonen.

Noen medisiner er ikke anbefalt ved amming, for eksempel cellegift.

Hva hvis jeg er innlagt på sykehus?

Hvis du er i stand til det er det viktig at du pumper eller håndmelker for å unngå melkespreng og tette melkeganger, og for å kunne opprettholde melkeproduksjonen til du kommer hjem igjen. Avhengig av om barnet kan få melken på grunn av medisiner, så kan du spare på melken og gi den til barnet underveis eller etterpå.

Sykdom eller andre akutte situasjoner kan medføre stress og smerter. Det kan være vondt og vanskelig å være borte fra barnet. Dette kan påvirke utdrivningsrefleksen negativt. Det kan hjelpe å se på bilder eller film av barnet og gjøre pusteøvelser eller andre aktiviteter som du vet får deg til å slappe mer av, når du skal pumpe eller håndmelke.

Dersom sykdom eller andre årsaker gjør det umulig for deg å pumpe, og det ikke er aktuelt å fortsette ammingen, kan du få medikamenter som stopper melkeproduksjonen. Snakk med lege om dette.

Du finner mer informasjon i artikkelen vår om å være borte fra barnet.

Andre sykdommer

Med tilrettelegging, hjelp og informasjon er det mulig å fortsette amming eller pumping gjennom de aller fleste mer eller mindre alvorlige sykdommer.

Lege eller helsepersonell kan kontakte Nasjonal kompetansetjeneste for amming dersom er usikre på hvordan de kan hjelpe deg, dersom du ønsker å fortsette å amme.

Her finner du en oversikt fra CDC over ulike sykdommer og om du kan amme eller ikke hvis du er smittet. (Ekstern lenke)

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 05.09.21


Tema

Utfordringer hos mor