Kan jeg amme hvis jeg er syk? - Ammehjelpen

Kan jeg amme hvis jeg er syk?

Som regel er ikke sykdom et hinder for å amme. Men hvis du er så syk at du ikke greier å amme, eller hvis de medikamentene du må bruke ikke er forenlig med amming, så må du finne andre alternativer. 

Kan jeg ta medisiner mens jeg ammer?

De aller fleste medisiner er trygge å ta når man ammer. Hvilke forholdsregler du eventuelt bør ta kommer an på barnets alder og hvor mye morsmelk det får.

Selv om det står i pakningsvedlegget at medikamentet ikke kan brukes under amming, så er det ikke sikkert at det stemmer. Informasjonen i pakningsvedlegget er skrevet av produsenten som tar forbehold for å unngå søksmål – og er ikke basert på medisinske vurderinger. Spør derfor en uavhengig kilde, for eksempel tryggmammamedisin.no eller Relis.no. Les mer i artikkelen vår om medisiner og amming.

Som regel finnes det alternativer som er ammevennlige. Spør spesifikt om dette. Men dersom du i en kort periode må ta medisiner som ikke er forenlig med amming, kan du pumpe deg hver tredje time og kaste melken. Gå tilbake til hyppige amminger så fort som mulig for å opprettholde melkeproduksjonen.

Noen medisiner er ikke anbefalt ved amming, for eksempel cellegift.

Kan jeg amme hvis jeg har influensa, forkjølelse, infeksjon og/eller feber?

Ammede barn har vanligvis god motstand mot infeksjoner. Dette er fordi antistoffene mot sykdommen som du har overføres fra deg til barnet via morsmelken. Det beste er derfor å fortsette ammingen så ofte som mulig for å forebygge sykdom hos barnet.

Det er altså ikke noen grunn til å la være å amme for å unngå smitte, men du kan være for syk eller sliten til å klare å amme. Noen opplever også lavere melkeproduksjon under sykdom. Denne vil som regel ta seg opp når du er frisk igjen.

Du må veie ditt eget behov for hvile mot behovet for amming eller pumping, og eventuelt få avlastning fra andre som kan mate barnet for deg – enten med utpumpet morsmelk, morsmelkerstatning eller fast føde.

Hva hvis jeg er innlagt på sykehus?

Hvis du er i stand til det er det viktig at du pumper eller håndmelker for å unngå melkespreng og tette melkeganger, og for å kunne opprettholde melkeproduksjonen til du kommer hjem igjen. Avhengig av om barnet kan få melken på grunn av medisiner, så kan du spare på melken og gi den til barnet underveis eller etterpå.

Sykdom eller andre akutte situasjoner kan medføre stress og smerter. Det kan være vondt og vanskelig å være borte fra barnet. Dette kan påvirke utdrivningsrefleksen negativt. Det kan hjelpe å se på bilder eller film av barnet og gjøre pusteøvelser eller andre aktiviteter som du vet får deg til å slappe mer av, når du skal pumpe eller håndmelke.

Dersom sykdom eller andre årsaker gjør det umulig for deg å pumpe, og det ikke er aktuelt å fortsette ammingen, kan du få medikamenter som stopper melkeproduksjonen. Snakk med lege om dette.

Du finner mer informasjon i artikkelen vår om å være borte fra barnet.

Andre sykdommer

Med tilrettelegging, hjelp og informasjon er det mulig å fortsette amming eller pumping gjennom de aller fleste mer eller mindre alvorlige sykdommer. Lege eller helsepersonell kan kontakte Nasjonal kompetansetjeneste for amming dersom er usikre på hvordan de kan hjelpe deg, dersom du ønsker å fortsette å amme.

Var denne siden nyttig?

Tema

Utfordringer hos mor


Oppdatert 18.09.19