Hopp til Innhold
Ammestart

Anbefalinger for spedbarnsernæring

De nåværende anbefalingene for spedbarnsernæring ble lansert i 2016. De bygger blant annet på WHO’s anbefalinger om fullamming til 6 måneder og fortsatt amming til 2 år.

nasjonale-retningslinjer

De nåværende anbefalingene for spedbarnsernæring ble lansert i 2016.

De bygger blant annet på WHO’s anbefalinger om fullamming til 6 måneder og fortsatt amming til 2 år.

Helsedirektoratet og Nasjonal kompetansetjeneste for amming har samarbeidet om en nettløsning som formidler anbefalingene gjennom små filmer og tekster: Helsenorge.no/spedbarnsmat

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 28.08.21