Hopp til Innhold
!Vil du delta på Ammehjelpens fagseminar?

Enhet for amming ved FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming)

⚠️ Telefon og e-posttjenesten til enhet for amming er stengt inntil videre. Store endringer i helseforvaltningen med ny organisering av enhet for amming fra 1.1.24, med korte frister for omstillingsarbeid, gjør at enheten ikke har kapasitet til å besvare henvendelser. Dette gjelder både e-post- og telefontjenesten.

Kontaktinformasjon for helsepersonell

NB. Enhet for amming, FHI, gir bare råd til helsepersonell. Privatpersoner kan dessverre ikke kontakte dem.

Om Enhet for amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) flyttet fra Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet (OUS) til Folkehelseinstituttet (FHI) fra og med 1. januar 2022.

Det nye navnet er Enhet for amming. På nettsiden deres finner du informasjon om amming og morsmelk rettet mot helsepersonell.

De jobber blant annet med mor-barn vennlig standard for sykehus (føde/barsel og neonatal), ammekyndig helsestasjon, kurs og utdanning, og informasjon om medisinske brystkomplikasjoner.

Ammehjelperoppgaven er godkjent av Enhet for amming. Vi i Ammehjelpen samarbeider også med dem på andre områder, for eksempel i forbindelse med noen av artiklene våre. Flere av de ansatte ved Enhet for amming er også ammehjelpere i tillegg til å være helsepersonell.