Hopp til Innhold
!Gravid eller fersk mamma?

Enhet for amming ved FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming)

NB. Enhet for amming, FHI, gir bare råd til helsepersonell. Privatpersoner kan dessverre ikke kontakte dem.

Kontaktinformasjon for helsepersonell

Om Enhet for amming

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) flyttet fra Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet (OUS) til Folkehelseinstituttet (FHI) fra og med 1. januar 2022.

Det nye navnet er Enhet for amming. På nettsiden deres finner du informasjon om amming og morsmelk rettet mot helsepersonell.

De jobber blant annet med mor-barn vennlig standard for sykehus (føde/barsel og neonatal), ammekyndig helsestasjon, kurs og utdanning, og informasjon om medisinske brystkomplikasjoner.

Ammehjelperoppgaven er godkjent av Enhet for amming. Vi i Ammehjelpen samarbeider også med dem på andre områder, for eksempel i forbindelse med noen av artiklene våre. Flere av de ansatte ved Enhet for amming er også ammehjelpere i tillegg til å være helsepersonell.