Hopp til Innhold
!Vil du delta på Ammehjelpens fagseminar?

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter, og de skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.