Hopp til Innhold

Juridisk rådgivning for kvinner

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

JURK drives av viderekommende jusstudenter, og de skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres.