Hopp til Innhold
Utfordringer hos mor

Amming og faste under ramadan

Ifølge Islam kan ammende kvinner slippe å faste eller utsette fasten under ramadan. Det beste for både deg selv og barnet ditt er at du har et jevnt inntak av næringsrik mat og drikke. Det frarådes derfor å faste mens du ammer, særlig om du fullammer. Om du likevel velger å faste, pass på å spise næringsrik mat når du kan, og slapp av så mye som mulig på dagtid.

Hva sier Koranen?

Å dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, liksom det var foreskrevet dem før dere, for at dere skal bli rettferdige, et bestemt antall dager. Men den av dere som er syk eller på reise, (skal faste) et (like stort) antall andre dager, og for dem som (bare) med vanskelighet kan utholde den, (gjelder som) erstatning bespisning av en fattig. Men den som frivillig øver en god gjerning, er det (enda) bedre for ham, og at dere faster er best for dere, om dere bare visste (om dens gavn).

Koranen 2:183-184

Fastepåbudet i Koranen sier at syke og reisende kan ta igjen dagene med faste de gikk glipp av, men nevner ikke amming direkte.

Den vanligste tolkningen, som Islamsk Råd Norge1 støtter, gir også ammende kvinner adgang til å utsette fasten. Men at du må gjøre opp for dagene du ikke fastet når årsaken til at du ikke fastet er over.

Hvordan påvirker fasting mors og barnets helse?

Morsmelkens kalori- og næringsinnhold er uendret selv hos moderat underernærte kvinner. Forskning på fastende ammende mødre viser uendret sammensetning av makrostoffer i melka2, mens sammensetningen av mikrostoffer som sink kan endre seg3.

Mors kropp prioriterer barnets behov på bekostning av morens behov for næring. To studier viste ingen kortsiktig effekt av mors faste på det friske, fullbårne, fullammede barnets trivsel4,5.

Fasting kan derimot gjøre deg trøtt, svimmel og ukonsentrert. Helsedirektoratet6 med flere7 anbefaler at ammende kvinner ikke faster, men heller utsetter fasten til etter ammeslutt.

Om du likevel skal faste, bør du ta kontakt med legen din. Du bør unngå unødvendig aktivitet, og avbryte fasten hvis du blir svimmel, kvalm, eller utmattet.

Du bør også unngå å gå ned mer enn ½-1 kg i uka, fordi slanking frigjør miljøgifter som lagres i fett.

Hvordan kan jeg faste best mulig?

Praktiske tips kan være å sørge for å spise en næringsrik Suhoor (frokost før soloppgang) og drikke nok for å unngå dehydrering før fasten begynner om morgenen.

Du trenger ikke begrense deg til Iftar (kveldsmåltid etter solnedgang) og Suhoor, men spise flere måltider med næringsrik mat i løpet av natten.

Når bør jeg avslutte fasten?

Hvis du blir svimmel, utmattet, kvalm og har andre symptomer på for lavt blodsukker, eller er dehydrert må du avbryte fasten og ta kontakt med lege.

Hvis barnet får færre våte bleier eller ikke legger tilstrekkelig på seg må du avbryte fasten og ta kontakt med helsesykepleier eller lege

Var artikkelen nyttig?

1. Islamsk Råd Norge. Fakta & retningslinjer for Fasten [Internett]. 2017 [hentet 2019-05-01]. Tilgjengelig fra: https://www.irn.no/2017/05/25/fakta-retningslinjer-fasten/

2. Bener A, Galadari S, Gillett M, Osman N, Al-Taneiji H, Al-Kuwaiti MHH, Al-Sabosy MMA. Fasting during the holy month of Ramadan does not change the composition of breast milk. Nutrition Research. 2001;21(6):859-864. doi:10.1016/S0271-5317(01)00303-7

3. Rakicioğlu N, Samur G, Topçu A, Topçu AA. The effect of Ramadan on maternal nutrition and composition of breast milk. Pediatrics International. 2006;48:278-283. doi:10.1111/j.1442-200X.2006.02204.x

4. Khoshdel A, Najafi M, Kheiri S, Taheri E, Nasiri J, Yousofi H, Jafari A. Impact of Maternal Ramadan Fasting on Growth Parameters in Exclusively Breast-fed Infants. Iranian Journal of Pediatrics. 2007;17(4):345–352.

5. Haratipour H, Sohrabi MB, Ghasemi E, Karimi A, Zolfaghari P, Yahyaei E. Impact of Maternal Fasting During Ramadan on Growth Parameters of Exclusively Breastfed Infants in Shahroud. Journal of Fasting and Health. 2012;1(2):66–69.

6. Helsedirektoratet. Råd om ramadan og helse [Internett]. 2017 [hentet 2019-05-01]. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/ramadan/rad-om-ramadan-og-helse#Gravide-og-ammende-under-ramadan

7. Bajaj S, Khan A, Fathima FN, Jaleel MA, Sheikh A, Azad K, Fatima J, Mohsin F. South Asian consensus statement on women’s health and Ramadan. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2012;16(4):508–511. doi:10.4103/2230-8210.97995


Oppdatert 21.04.20