Hopp til Innhold
Ammeinnlegget

Hvem fortjener Ammehjelpens begeistringspris?

Camilla Krogli Hansen

29.01.2024

Har du fått god hjelp til ammingen av helsepersonell? Fortell oss om det! Ammehjelpens begeistringspris er en oppmuntring til offentlig helsepersonell som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Har du fått god hjelp til ammingen av helsepersonell?

Ammehjelpens begeistringspris har siden 2011 blitt delt ut til en offentlig barsel/nyfødtavdeling eller helsestasjon som har utmerket seg som gode på ammeveiledning.

Vet du om en god kandidat?

🧡 Fortell oss om din opplevelse!

Send svar på disse spørsmålene til stine.arnesen@ammehjelpen.no

Frist: 25. februar 2024.

Det er bare mødre med egen ammeopplevelse som kan nominere.

Vinneren blir presentert på Ammehjelpens fagseminar på Gardermoen fredag 12. april 2024. Vi vil også legge ut info om dette i sosiale medier.

Bakgrunnen for prisen

Vi ønsker å fokusere på positive ammeopplevelser som styrker mødrenes selvfølelse og er med på å knytte bånd mellom mor og barn.

Norske helsearbeidere blir stadig dyktigere på ammeveiledning, og vi ønsker å hedre en institusjon som gjør en særlig innsats for mødre som ammer.

Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar.

Kriterier for Ammehjelpens begeistringspris

Prisen skal gå til en offentlig helsestasjon, barselavdeling eller lignende som har gjort noe bra for ammende mødre sist år. Den kan unntaksvis gis til en enkeltperson.

Kun mødre med babyer kan nominere kandidater, og de må ha en selvopplevd historie å fortelle.

Juryen består av Ammehjelpens sentralstyre og daglig leder.

Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar. De øvrige nominerte nevnes også.

Prisen består av diplom og gratis deltagelse på Ammehjelpens fagseminar, samt heder og ære 🌟

Tidligere prisvinnere

2023: Føde- og barselavdelingen ved Kongsvinger sykehus.

Fra nominasjonen:
«Man merker at alle som jobber der liker jobben sin, det er så godt arbeidsmiljø og man får så god
oppfølging og de yter det lille ekstra. Det er vanskelig å velge ut bare en person, jeg kunne godt nevnt jordmoren som tok imot Mari, for det er en spesiell opplevelse. Men alle man møter der før, under og etter fødsel er så flinke, imøtekommende, omsorgsfulle og kunnskapsrike. Selv om det kan være travelt til tider, så merker man ikke det på de ansatte. De deler sin faglige kompetanse og deler sine egne erfaringer.»

Juryens begrunnelse:
Føde/barselavdelingen ved Kongsvinger sykehus fortjener Ammehjelpens Begeistringspris fordi alle
fra personalet var tilgjengelige, og samstemte. En skremmende opplevelse ble løst ved at jordmor
tok seg tid til å forklare og berolige. Mammaen følte seg trygg da hun reiste hjem tross startvansker
på sykehuset. Problemene ble løst samtidig som mor fikk bedre selvtillit, noe som dessverre ikke er
en selvfølge. Dette viser nok en gang viktigheten av kunnskap, omsorg og tilgjengelighet for en god start på barseltiden og ammeforløpet.

2022: ABC-enheten ved OUS, Ullevål sykehus.

Jordmødre ved ABC-enheten (OUS): Annette Helk (t.v) og Torild Hvaal Møller.

2021: Helsestasjonen Våler i Viken

Helsestasjonen Våler i Viken. Foto: Helene Bratlie Opstad

2020: Sentrum helsestasjon, Tromsø

2019: Føde- og barselavdelingen ved Drammen Sykehus

2018: Barselavdelingen ved UNN i Tromsø

2017: Kvinne/barn klinikken avdeling Lofoten

2016: Helsesøster Anita Skjellerud, Bryn helsestasjon, Bærum

2015: NyfødtIntensiv St. Olavs Hospital Trondheim

2014: Ingen utdeling fordi Ammehjelpens fagseminar arrangert på Island

2013: Barnepleier Leonides Leonen Gelacio, Sagene helsestasjon

2012: Tynset Fødestue

2011: Barselpoliklinikken i Kristiansand

Var artikkelen nyttig?

Flere innlegg