Hopp til Innhold
!Gravid eller fersk mamma?
Ammeinnlegget

Hvem fortjener Ammehjelpens begeistringspris?

Camilla Krogli Hansen

18.06.2021

Har du fått god hjelp til ammingen av helsepersonell? Fortell oss om det! Ammehjelpens begeistringspris er en oppmuntring til offentlig helsepersonell som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Har du fått god hjelp til ammingen av helsepersonell?

⚠️Svarfristen har gått ut. Takk for alle nominasjoner 🧡

—-

Ammehjelpens begeistringspris har hvert år siden 2011 blitt delt ut til en offentlig barsel/nyfødtavdeling eller helsestasjon som har utmerket seg som gode på ammeveiledning.

Vet du om en god kandidat?

🧡 Fortell oss om din opplevelse!

Send svar på disse spørsmålene til anne.sigstad@ammehjelpen.no

Det er bare mødre med egen ammeopplevelse som kan nominere.

Vinneren blir presentert på Ammehjelpens fagseminar på Gardermoen fredag 14. april 2022. Vi vil også legge ut info om dette i sosiale medier.

Bakgrunnen for prisen

Vi ønsker å fokusere på positive ammeopplevelser som styrker mødrenes selvfølelse og er med på å knytte bånd mellom mor og barn.

Norske helsearbeidere blir stadig dyktigere på ammeveiledning, og vi ønsker å hedre en institusjon som gjør en særlig innsats for mødre som ammer.

Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar.

Kriterier for Ammehjelpens begeistringspris

Prisen skal gå til en offentlig helsestasjon, barselavdeling eller lignende som har gjort noe bra for ammende mødre sist år. Den kan unntaksvis gis til en enkeltperson.

Kun mødre med babyer kan nominere kandidater, og de må ha en selvopplevd historie å fortelle.

Juryen består av Ammehjelpens sentralstyre og daglig leder.

Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar. De øvrige nominerte nevnes også.

Det skal være medieomtale om prisutdelingen.

Prisen består av diplom og gratis deltagelse på Ammehjelpens fagseminar, samt heder og ære 🌟

Tidligere prisvinnere

2022: ABC-enheten ved OUS, Ullevål sykehus.

Jordmødre ved ABC-enheten (OUS): Annette Helk (t.v) og Torild Hvaal Møller.

2021: Helsestasjonen Våler i Viken

Helsestasjonen Våler i Viken. Foto: Helene Bratlie Opstad

2020: Sentrum helsestasjon, Tromsø

2019: Føde- og barselavdelingen ved Drammen Sykehus

2018: Barselavdelingen ved UNN i Tromsø

2017: Kvinne/barn klinikken avdeling Lofoten

2016: Helsesøster Anita Skjellerud, Bryn helsestasjon, Bærum

2015: NyfødtIntensiv St. Olavs Hospital Trondheim

2014: Ingen utdeling fordi Ammehjelpens fagseminar arrangert på Island

2013: Barnepleier Leonides Leonen Gelacio, Sagene helsestasjon

2012: Tynset Fødestue

2011: Barselpoliklinikken i Kristiansand

Var artikkelen nyttig?

Flere innlegg