Hopp til Innhold

Ammeinnlegget

Ammehjelpens Begeistringspris

Ammehjelpens Begeistringspris deles deles ut til en barselavdeling, helsestasjon eller andre som arbeider i det offentlige med ammende mødre. Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Har du fått god hjelp til ammingen av helsepersonell?

Svartfristen har gått ut. Du får en ny sjanse til å nominere i 2022.

Tusen takk for alle bidrag 🧡 Vinneren blir annonsert på Ammehjelpens fagseminar i Trondheim fredag 17. september 2021.


🧡 Fortell oss om din opplevelse!

Ammehjelpens Begeistringspris har siden 2011 blitt delt ut årlig til en offentlig barsel/nyfødtavdeling eller helsestasjon som har utmerket seg som gode på ammeveiledning.

Det er bare mødre med egen ammeopplevelse som kan nominere.

Under pandemien har det vært særlige utfordringer både for mammaer og helsepersonell, og det har vært mye fokus på negative hendelser og opplevelser. Så nå vil vi gjerne høre fra deg som har hatt en god opplevelse.

NB! Svarfristen har gått ut. Men vi åpner for en ny nominasjonsrunde i 2022 🧡

Bakgrunnen for prisen

Vi ønsker å fokusere på positive ammeopplevelser som styrker mødrenes selvfølelse og er med på å knytte bånd mellom mor og barn.

Norske helsearbeidere blir stadig dyktigere på ammeveiledning, og vi ønsker å hedre en institusjon som gjør en særlig innsats for mødre som ammer.

Den skal være en oppmuntring til dem som satser på faglig kvalitet og menneskelig omsorg i den viktige barseltiden.

Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar.

Tidligere prisvinnere

2011: Barselpoliklinikken i Kristiansand

2012: Tynset Fødestue

2013: Barnepleier Leonides Leonen Gelacio, Sagene helsestasjon

2014: Ingen utdeling fordi Ammehjelpens fagseminar arrangert på Island

2015: NyfødtIntensiv St. Olavs Hospital Trondheim

2016: Helsesøster Anita Skjellerud, Bryn helsestasjon, Bærum

2017: Kvinne/barn klinikken avdeling Lofoten

2018: Barselavdelingen ved UNN i Tromsø

2019: Føde- og barselavdelingen ved Drammen Sykehus

Føde- og barselavdelingen ved Drammen Sykehus vant prisen i 2019.

2020: Sentrum helsestasjon, Tromsø

Kriterier for Ammehjelpens Begeistringspris

Prisen skal gå til en offentlig helsestasjon, barselavdeling eller lignende som har gjort noe bra for ammende mødre sist år. Den kan unntaksvis gis til en enkeltperson.

Kun mødre med babyer kan nominere kandidater, og de må ha en selvopplevd historie å fortelle.

Juryen består av Ammehjelpens sentralstyre og Daglig leder.

Prisen deles ut årlig i forbindelse med Ammehjelpens fagseminar. De øvrige nominerte nevnes også.

Det skal være medieomtale om prisutdelingen.

Prisen består av diplom og gratis deltagelse på Ammehjelpens fagseminar, samt heder og ære 🌟

Flere innlegg