Hopp til Innhold
Utfordringer hos mor

Kan jeg farge håret, male, ta tatovering eller botox når jeg ammer?

Du kan med noen forsiktighetsregler både farge håret, male eller ta en tatovering mens du ammer. Botox bør bare brukes dersom det er medisinsk nødvendig.

Kan jeg ta tatovering?

Å ta en tatovering kan innebære en risiko for infeksjon med påfølgende bruk av antibiotika.

Det er ikke forsket på om fargestoffene i tatoveringen påvirker barnet som ammes. Men til tross for at mange ammende er tatoverte er det er ingen rapporter om at dette er et problem.

Mer informasjon:

Kan jeg fjerne tatoveringer mens jeg ammer?

Du bør vente med laserbehandling for å fjerne tatoveringer til du er ferdig å amme. Det er fordi man ikke vet i hvilken grad dette påvirker morsmelken og barnet.

Når laser brukes for å fjerne en tatovering sprenges blekket i bittesmå biter som kroppens immunforsvar deretter skal ta seg av. Dette betyr at det kommer blekk i blodet.

Det er ikke forsket på i hvilken grad disse partiklene går over i morsmelk, og hvordan det potensielt kan påvirke barnet. Derfor har man en føre-var holdning, og det anbefales derfor at du har sluttet å amme før laserbehandlingen.

Dette er hentet fra artikkelen om tatovering fra Breastfeeding Support USA.

Artikkelen om tatovering fra La Leche League International sier det samme.

Kan jeg farge håret?

Permanentløsninger, hårfargingsprodukter osv. er komplekse produkter som består av en rekke ulike kjemiske forbindelser. Men disse produktene blir i svært liten grad tatt opp i huden.

RELIS konkluderer derfor med at bruk av hårfargeprodukter under graviditet og amming anses som trygt for foster og barn som ammes.

Kan jeg male og pusse opp?

Du kan male, men velg vannbaserte produkter (unngå white spirit og lynol) og unngå det behandlede rommet inntil malingen er tørr.

Husk at det diende barnet i utgangspunktet er mye mindre utsatt enn et foster. At du ikke føler deg påvirket på noen måte er også en indikasjon på at konsentrasjonen i morsmelken ikke er høy.

Rådene er basert på et føre-var-prinsipp. Det finnes ikke konkrete forskningsresultater som tilsier at oppussing med løsemiddelbaserte produkter medfører forgiftningssymptomer hos det diende barnet.

Kan jeg ta botox?

RELIS konkluderer med at Botulinumtoksin A (Botox) kun bør brukes i migrenebehandling under amming når spesialist anser det medisinsk nødvendig, og det ikke finnes andre tilfredsstillende behandlinger.

Hvor mye går over i melken?

Det er et altoverskyggende prinsipp at en hver avgjørelse om å begrense eller fraråde amming må være begrunnet med at risikoen for barnet er større enn fordelene ved amming.

Mange kvinner har imidlertid en urealistisk forestilling om hvor stor overgangen av substanser er til morsmelk.

For å sammenligne med overgangen av legemidler til morsmelk er overgangen av de fleste legemiddelsubstanser mindre enn 1 % av mors dose (etter justering for vektforskjellen mellom mor og spedbarn).

Vær imidlertid oppmerksom på at premature og helt nyfødte barn er mer følsomme enn litt eldre diebarn.

En annen vanlig misforståelse er at kvinner tror de må pumpe ut og kaste melken etter at de eksponert for en fremmed substans fordi de tror at stoffet blir værende i melken. Dette er ikke tilfelle.

Generelt sett vil konsentrasjonen av en gitt substans i morsmelken avta etter hvert som substansen brytes ned ellers i mors kropp.

Hvor finner jeg mer informasjon? 

Ta kontakt med giftinformasjonen hvis du har spørsmål om giftstoffer og amming.

Du kan også kontakte Trygg mammamedisin, eller gjøre søk i RELIS, som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell. 

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 15.06.21