Hopp til Innhold
Ammeinnlegget

Hvorfor mener mødre og helsepersonell at det viktig at Ammehjelpen finnes?

Ammehjelpen

20.10.2022

Hvorfor er det viktig at Ammehjelpen finnes? Her finner du noen av svarene vi fikk da vi stilte dette spørsmålet til følgerne våre i sosiale medier.

📣 Les hvorfor vi i Ammehjelpen mener at det er viktig at vi finnes.

Hvorfor er det viktig at Ammehjelpen finnes?  

Flere hundre kvinner, både mødre og helsepersonell, tok seg tid til å svare da vi stilte dette spørsmålet i sosiale medier.

Disse temaene går igjen:   

🔸 Mødre takker Ammehjelpen for at de klarer å amme 

🔸 Ammehjelpen.no er en kilde til faglig oppdatert kunnskap  

🔸 Ammehjelpen tilbyr kunnskap som mangler i primærhelsetjenesten  

🔸 Helsepersonell bruker Ammehjelpen.no ved veiledning av mødre, og som et «leksikon»   

🔸 Helsepersonell henviser til Ammehjelpen når deres egen kunnskap kommer til kort  

Alle kommentarene kan leses på de åpne sidene våre på Instagram og Facebook.

Her er noen av svarene:

Svar fra helsepersonell

Ammehjelpen er viktig, da de tetter gapet mellom kunnskapen det offentlige BURDE forvalte og behovet for informasjon og veiledning blant nybakte mødre. Ammehjelpen er så vel gjennomført, at vi på Nyfødt Intensiv bruker det som oppslagsverk.

Som jordmor på føde/barselavdeling bruker jeg (og mine kollegaer) ofte ammehjelpen som et slags leksikon når det kommer til amming! Vi er så takknemlig for at dere finnes-dere gjør virkelig vår jobbhverdag enklere på så mange måter 💛

Dere er så viktige og betydningsfulle for at kvinner skal få en god ammestart🥰 jeg er selv jordmor og anbefaler og leser støtt og stadig på nettsiden deres for å finne den mest oppdaterte forskningen. Tusen takk!

Ammehjelpen er en flott arena for de gravide og mødre som ammer. Det er også en ressurs for helsepersonell. Vi som jobber ved føde/barselavdeling henviser til ammehjelpen hver eneste dag. Både skriftlig og muntlig! En skam at dette ikke støttes av det offentlige! Jeg har selv brukt ammehjelpen som ammende mor og som jordmor i jobb❤️

For at vi som jobber på helsestasjonen ikke er tilgjengelige 24/7, og fordi dere tilbyr kunnskapsbasert er erfaringsbasert kompetanse 24/7🥰

Vi i helsestasjonstjenesten både bruker og henviser til deres nettsider i vårt arbeid med familier med nyfødte. Dere er en kilde vi kan gå god for! Hilsen en helsesykepleier

Vi på helsestasjonen både bruker og henviser til deres nettsider i vårt arbeid med familier med nyfødte. Dere har til enhver tid kunnskapsbasert kunnskap som vi benytter oss av. Hilsen en helsesykepleier

Hos Ammehjelpen finner man alltid oppdatert og god informasjon om alt relatert til amming, og er en uvurdelig ressurs både for helsepersonell og mødre 🤱🏼❤️ Takk for at dere finnes – heier på dere! Hilsen helsesykepleier

Som jordmor i kommunen anbefaler jeg alle mine kvinner ( og partnere) å gå inn på ammehjelpen før fødselen og bli kjent med nettsiden. Der er det faglig oppdatert kunnskap tilgjengelig 24/7.

Amming kan være veldig utfordrende for nybakte mødre, så det å ha så mye god kompetanse samlet på ett sted, i tillegg til at det er tilgjengelig og gratis for alle mammaer i hele landet, er rett og slett helsefremmende og helt nødvendig!!

Svar fra mødre

Dere trengs fordi det offentlige helsevesenet ikke gjør jobben sin. Det er en skam at dere kun blir tildelt 1,5 mill for å gjøre den viktige jobben som det hadde kostet helsevesenet betydelig mer å gjøre selv. Attpåtil henvises det til dere som om dere var en offentlig aktør.

Fordi jeg som ammende mor ikke hadde klart ammingen uten dere, og fordi mange leger jeg har vært hos bruker dere som oppslagsverk og som fremste autoritetskilde på ammeproblemer. Uten dere hadde jeg ikke visst viktigheten og prosedyrer ved renhold av pumpeutstyr, flasker osv. Melkeblemmer, brystbetennelser og såre bryster ved amming osv hadde gjort at jeg hadde vært veldig mye oftere hos legen uten dere.

Fordi det finnes ikke noe annet oppslagsverk som gir like god og oppdatert informasjon om amming! Jeg trodde lenge Ammehjelpen var et offentlig tilbud fordi alle instanser (sykehuset, helsestasjonen, leger osv) som er offentlige henviser til Ammehjelpen dersom man har spørsmål eller utfordringer med amming. Jobben alle bak Ammehjelpen gjør er uunnværlig!❤️ Jeg hadde aldri klart å fullamme mine to barn om det ikke var for dere. Jeg har funnet riktig og oppdatert informasjon på sidene, og har fått veiledning gjennom tlf samtaler med dyktige og engasjerte frivillige! Heier på dere og det er en skam at Ammehjelpen ikke får økt tilskudd. Tusen takk for at dere eksisterer

Jordmor og helsesykepleier på helsestasjonen, sykepleiere på barselhotellet og fastlegen min har henvist meg til deres nettsider for informasjon. Det er åpenbart at det ikke finnes noen gode alternative informasjonskilder for hverken helsepersonell eller de som skal amme. Hvorfor ikke støtte og videreutvikle noe som er anerkjent og veletablert og hjelper så mange tusen barn og foreldre hvert år…?

Eg har nytta kunnskap frå Ammehjelpen fleirfoldige gongar gjennom tida eg no har stått og står som som ny mor. Eg og mange med meg. Det er ei kjelde til gjennomprøvd kunnskap og støtte til dei som ammar og dei som ikkje ammar og ikkje minst til helsevesenet som nyttar ammehjelpen også. Om det er ynskjet til samfunnet at flest mogleg skal amme sine born/prøve å amme / vera trygge i bruk av erstatning osb. treng me Ammehjelpen. Den offentlige helsetenesta lenar seg på denne organisasjonen og utfyller slik eit behov for kunnskap hjå den enkelte som i seg sjølv frigjer tid hjå hardt prøvd helsetilbod. Dette er berre ein liten del av grunngjevning til kvifor det er viktig å halda ammehjelpen igang. Det er vel grenser for kor mykje i folkehelsa og “kvinnehelsa” “barselhelsa” som skal vera frivilling? Då det lett kan falle bort. Takk for tilbodet.

Jeg måtte selv finne løsninger på ting allerede på barsel, VED å konsultere ammehjelpen. Og det er så vanvittig mange problemstillinger som kan oppstå langs HELE ammereisen og ikke bare i starten når man har «rett» på hjelp. Og for oss som bor milevis unna en ammepoliklinikk er det stortsett ammehjelpen som står mellom amming eller erstatning. Å bevilge 1,5 millioner ekstra til ammehjelpen er et forebyggende tiltak som er enormt mye billigere enn å drive med brannslukking av konsekvensene i etterkant fordi barselkvinner ikke får tilstrekkelig hjelp.

Fordi tilgangen på oppdatert informasjon/hjelp fra det offentlige virker helt tilfeldig. Amming er ikke kun kvinnehelse, det er folkehelse.

Fordi dere er blitt helsevesnets førstelinje for amming – de både sykehus, helsestasjon og fastlege henviser til. Fordi dere har tid til å lytte, forstå og gi råd. Fordi dere hjelper når man vil fortsette, men det er vanskelig – og når man ikke vil fortsette, og det også er vanskelig. Fordi dere fremmer kvinnehelse, spebarnshelse og folkehelse. Fordi mange av oss hadde gitt opp å amme uten dere ❤️

De har heilt uvurdeleg informasjon og kunnskap som både helsestasjon og sjukehus henviser til. For nybakte foreldre er dei fantastiske postane og nettsida dykkar heilt u e r s t a t t e l e g e. De tryggar, normaliserar, informerar om ein så viktig samfunnstema på ein så god måte, og har gjort til at min fyrste opplevelse som ammanda mor har så langt vore så fin!

Fordi den offentlige helsetjenesten ikke har mulighet til å gi samme kunnskap som dere, de henviser svært ofte til artikler fra dere. Vi mødre får også høre hvor viktig det er at vi ammer, men det er lite hjelp å få fra det offentlige .

Det er god helse for både mor og barn. Den kompetansen som dere har, hadde jeg forventet å finne på sykehuset, men nei. Kompetansen mangler i det offentlige!

Fordi det finnes mye feilkilder rundt om, og dere har den siste og riktige informasjonen. Fordi sykehuset mener dere er rette instans ved ammetrøbbel og fordi fastlegekrisen gjør at man må vente alt for lenge på hjelp hvis man ikke oppsøker dere eller helsestasjon (som igjen ikke alltid har den siste informasjonen). Dette er en enkel måte å lette noe av trykket på legemangelen, selvom det selvsagt ikke løser alt.

Oppdatert og kunnskapsbasert informasjon skrevet på en lett forståelig måte. Bistand fra ammehjelper ved behov til alle døgnets tider.

Fyller et stort behov som det offentlige helsevesenet ikke dekker.

Skaper trygghet i kanskje den mest sårbare fasen i mamma-livet.

En hjørnestein innen kvinnehelse og spedbarnshelse.

Så lenge ammerådgivningen i det offentlige helsevesenet forblir ekstremt utdatert og direkte skadelig til tider så trenger vi ammehjelpen. Å ha et sted som gir pålitelige, oppdaterte råd, hvor man kan slå opp også klokken 2 om natten og i helgene når man faktisk plages, er helt uvurderlig. I tillegg gir det et godt treffpunkt for mødre i samme situasjon, helt ulikt alle andre tilbud. Uten ammehjelpen ville svært mange ha gitt opp amming, og æren for den høye prosenten barn som ammes i Norge bør i svært stor grad gis ammehjelpen, ikke offentlig helsevesen.

Fordi dere er der, alltid, når de som burde vært der ikke er der. Offentlig helsevesen svikter stygt når det kommer til barselomsorg og ammeopplysning. Der er dere vår reddende engel! Jeg hadde aldri klart å fullamme uten deres uvurderlige hjelp. Dere sparer samfunnet for enorme summer, og burde fått hver krone dere ber om og vel så det!

Fordi barselkvinnen trenger evidensbasert informasjon fremfor google og nettforum. Og fordi ammeveiledningen i primærhelsetjenesten er rett og slett for dårlig!

Hvis Ammehjelpen forsvinner, eller ikke kan opprettholde en drift som gjør tilbudet tilgjengelig for alle, vil det bety at kvinner som ammer, eller gir morsmelkerstatning, eller gjør begge deler, blir overlatt til seg selv i den aller mest sårbare tiden i livet. Ammehjelpen er en enormt viktig ressurs som gir støtte og veiledning som ikke finnes andre steder, iallefall ikke i det offentlige. Ammehjempen formidler forskning- og erfaringsbasert kunnskap og er en bauta innenfor sitt fagfelt. De er helt uhørt, og regelrett flaut, om ikke Ammehjelpen får den støtten de trenger for å drive forsvarlig fremover, når alt peker på at de er sårt trengt. Kvinnehelse har blitt og blir stadig mer nedprioritert, og sånn kan det ikke fortsette.

Min erfaring er at informasjonen hos mange helsestasjoner er mangelfulle og utdatert. Selv hos dem som smykker seg med «ammekyndig helsestasjon». Fikk ikke god nok hjelp, og måtte finne ut av mye selv. Uten dere hadde jeg ikke klart å amme så lenge som jeg gjorde, og ønsket å gjøre❤️ Deres informasjon og kompetanse er ubeskrivelig viktig. Dere bidrar til bedre kvinnehelse, og mor-barnhelse❤️ TAKK!

Ammehjelpen er viktig, fordi denne helsehjelpen er ikke tilgjengelig i det offentlige helsevesenet.

Både før og etter fødsel får man informasjon fra helsestasjon, kommune og sjukehus om at me må bruke ammehjelpen om man lurer på noko. Då må staten også sørge for at det gode arbeidet til ammehjelpen fortsetter. Så vi som treng informasjon utenfor helsestasjon sine opningstider finn trygg og riktig informasjon.

Jeg ble henvist til dere av Helsesykepleier når jeg hadde problemer med ammingen. Så takknemlig for det

Fordi Ammehjelpen tilbyr veiledning, råd og ikke minst støtte på den ammendes premisser. Ikke tidsavgrenset til de 40-50 timene som tilbringes på barsel, eller de 20 minuttene kontrollene på helsestasjonen varer, når det (kanskje) passer helsepersonell, hvis du er heldig og møter noen som faktisk kan hjelpe. Jeg hadde aldri klart å jobbe meg og oss opp til målet og ønsket mitt om fullamming med den sørgelig dårlige «hjelpen» jeg fikk fra helsesykepleier. Ammehjelpen tilbyr (dessverre) unik hjelp til ammende. Derfor trengs Ammehjelpen. Egentlig burde Ammehjelpen være en krykke eller et rekkverk for den offentlige helsehjelpen, men i stedet er de blitt bærebjelken. Takk og pris for Ammehjelpen, det offentlige burde prise seg lykkelige over at noen gidder å gjøre alt de ikke selv klarer – og det på frivillig basis, helt gratis, dog ikke kostnadsfritt. Derfor trengs Ammehjelpen, og derfor trenger de den økonomiske støtten de ber om.

Jeg har måttet ta kontakt med dere i 2 forskjellige anledninger når jeg har pumpet, dette fordi helsepersonellet ikke kunne hjelpe meg. Når dere er de eneste mødrene kan gå til, tilogmed blir henvist til av helsepersonell (brukt av det offentlige så de slipper å betale for det selv), da sier det seg selv at dere skulle fått mye mere støtte.

En enorm faglig ressurs for helsepersonell! Dere burde gjøre en undersøkelse ifht hvor stor andel av helsesykepleiere, jordmødre og fastleger som bruker dere som ressurs og nettsiden som oppslagsverk.

Jeg hadde ikke klart å amme ungen min uten dere. Rett og slett ❤️

Når jeg stilte detaljspørsmål om amming på helsestasjonen, brukte helsesykepleier nettsiden deres for å finne svar.

Har vært innom ammehjelpen hver einaste dag etter eg fødte i slutten av september. Har vært til god hjelp og støtte døgnet rundt når ein er usikker og har spm ang amming. Det har vært ein trygghet for meg som førstegangsmor 🤍

Eneste grunnen for at jeg fikk til ammingen! Dere er gull verdt ❤️

Dere hjalp meg når kompetansen på sykehuset sviktet.❤️ dere har gjort det mulig for meg å fullamme selv om jeg fikk anbefalt erstatning. Takk🙌

Uten ammehjelpen hadde jeg ikke kunne ammet, da mange i helsevesenet ikke har kunnskapen til å hjelpe familier i den mest sårbare situasjonen i livet ❤️ På sykehuset ble vi fortalt nye ting når en ny jordmor kom på vakt, noe som gjorde at vi ikke ante hva vi skulle høre på. Takk ammehjelpen, for at dere finnes ❤️

Ammehjelpen gir støtte i en utrolig sårbar tid. Ofte går man inn i en slags panikk tilværelse med oppgitthet og ensomhet i starten fordi kroppen er full av hormoner og ammingen kan by på forskjellige utfordringer som ingen kan hjelpe deg med. Fastlegen som ofte skal være en hjelp har ofte ikke peiling. Helsestasjon har heller ikke alltid samme kyndighet. Ammehjelpen gir ofte svar så man kan hjelpe seg selv, gir trøst og styrker selvstendigheten til mødre i en sårbar situasjon og ikke minst jeg vil anta at den letter trykket på helsestasjonen med små og stor spm rundt amming. Trykket hadde nok vært mye større på en allerede belastet helsestasjon hadde det ikke vært for ammehjelpen.

Ammehjelpen har hjulpet oss i mange fortvilte situasjoner, midt på natten, sent på kvelden eller på helgen da helsestasjonen ikke er tilgjengelig. Har alltid funnet gode svar på det vi lurt på eller trengt å høre akkurat da. Føler meg alltid trygg på at det er oppdatert informasjon og ofte informasjon som støtter instinktene mine. Takk for det! 💛

Det offentlige tilbudet manglet fullstendig i mitt tilfelle, og det var ene og alene på grunn av dere at jeg fikk hjelp til å amme likevel. Vi trenger dere når det offentlige tilbudet er så vanvittig mangelfullt.

Dere ga meg hjelpen jeg trengte når det norske helsevesenet ikke gjorde det. Dere støttet og veiledet så jeg klarte å amme sånn som jeg ønsket. Det burde være et selvfølge at dere drifter med full finansiering fra det offentlige!! ❤️

Jeg hadde ikke ammet uten dere! Jeg gikk fra delamming til fullamming pga all informasjon dere gir. Den informasjonen jeg fikk på helsestasjonen var mot sin hensikt og sykehuset var heller ikke noe hjelp.

Dere tilbyr en tjeneste som er høyst nødvendig, som det offentlige ikke klarer å være i nærheten av. Alle leger og jordmødre jeg har vært i kontakt med ifm mitt svangerskap har anbefalt Ammehjelpen, og det er jo nettopp fordi de ikke har noe tilsvarende som er offentlig. Det skulle bare mangle at dere får dobbelt så mye i støtte, så mye som dere sparer myndighetene for utgifter! Både kortsiktige og langsiktige. Tusen takk for at dere er her for oss som trenger det 🙌

Dere gir nødhjelp 24/7 til de små sårbare barna våre. Dere er der når ingen andre er der. Støtter mor med informasjon og kunnskap uansett hvordan man velger å gi melk til barnet. Alltid oppdatert informasjon. Alle offentlige instanser henviser til dere.

Dere betyr så enormt mye for å få kunnskap ut om hvordan få til vellykket amming her i Norge ❤️ Takket være dere at jeg holdt ut krevende ammestart og fikk til fullamming etter 3 mnd med pumping. Det offentlige tilbud er fortvilende dårlig og hadde null råd å gi i min situasjon annet enn å henvise til dere. Takknemlig for dere ❤️

Fantastisk hjelp og støtte til alle nye foreldre, finn ikkje tilsvarande faktabasert informasjon nokon annan plass. Overgår (dessverre) all oppfølging i helsevesenet. Anten må det offentlege få eit voldsomt løft, eller så må ammehjelpen byggast *opp* ♥

Ammehjelpen.no var helt nødvendig for at jeg lyktes med ammingen. Når man sliter med et spedbarn som gråter og har vonde bryst som sprenger, trenger man hjelp umiddelbart. Jeg fikk mye kunnskap om amming via ammehjelpen.no. Jeg fant ut at jeg hadde overproduksjon og jeg prøvde ut intervallamming med stort hell. Amming er naturlig, men går ikke nødvendigvis helt av seg selv. Man får også mange velmenende råd fra familie og venner som kan stride mot vitenskapelig kunnskap og forverre den situasjonen man er i, desverre. Ammehjelpen støtter relasjonen og tilknytningen mellom mor og barn, bidrar til bedre psykisk og fysisk helse hos begge og er et viktig bidrag til folkehelsen!

Fordi det er det eneste tilbudet som eksisterer i dag for ammende mødre. Helsestasjonen og barsel er langt i fra nok.

Jeg fullammer i seks måneder utelukkende på grunn av ammehjelpen, det var det eneste stedet som hadde den informasjonen jeg trengte for å komme over opp til flere kneiker underveis.

Ammehjelpen er livsnødvendig.

Fordi jeg opplever at helsepersonell henviser til ammehjelpen og ikke har tilstrekkelig kunnskap om amming. Amming er kvinnehelse og svært viktig for både mor og barn (henviser til det dere har skrevet på nettsiden om hvorfor amming er bra). På grunn av hjelp fra dere har jeg det mye bedre med alt.

Det offentlige helsevesenet henviser til informasjon fra ammehjelpen om amming. Så lenge det offentlige ikke har et tilsvarende oppslagsverk og oppfølging er det behov for Ammehjelpen!

Offentlig helsetjenester, som barselavdeling og andre avdelinger på sykehus, henviser til ammehjelpen sine nettsider for ammehjelp. Det offentlige har ikke den kunnskapen. Derfor er ammehjelpen nødvendig helsehjelp. Gratis spesialisthelsetjeneste, altså.

Fordi dere gir trygg og sikker informasjon, dere bidrar til empowerment blant foreldre, styrker kvinnehelsen og er en god samfunnsøkonomisk invistering. Jeg er sikker på at det hadde kostet samfunnet mye mer om dere ikke hadde eksistert, nettopp fordi trygg informasjon og veiledning forebygger fysiske og psykiske utfordringer. Som nybakt mamma var jeg innom nettsiden daglig og det trengte jeg! Takk❤️

Jeg tror jeg trygt kan si at jeg ikke hadde klart å få til ammingen om det ikke var for dere! Dere var helt essensielle for at jeg har klart amme mine to små. Helsevesenet ba meg bruke nettsiden deres eller kontakte dere når jeg prøvde å få hjelp fra de. At en offentlig sektor får så mye hjelp / avlastning fra dere burde være symbol nok på at tilskuddet dere burde få skulle vert mye høyere enn det er i dag!

Da ammingen gikk fra å være en drøm til et rent mareritt for meg på bare en dag, fikk jeg ingen hjelp i det offentlige. Etter å ha sagt at jeg gråter av smertene, fikk jeg opptil flere ganger beskjed om at alt så bra ut. Både på helsestasjonen og hos (vikar)legen. Etter å ha hatt sår, sopp, blemme, flere brystbetennelser på bare noen få uker holdt jeg på å gi opp. Smertene var uutholdelig. Legen ga meg beskjed om å begynne med mme, det var ingen skam i det. Da fikk jeg hjelp av dere. Istedetfor å si at alt var greit, fikk jeg grundig hjelp i hva som kunne være feil, og hva jeg kunne gjøre for å få rettet opp i det. Deres hjelp var helt nødvendig for å kunne fortsette å amme, da de offentlige instansene sa jeg skulle gi opp ❤️

Fordi dere har ekspertise på amming og når ut til hele det norske folk. Dere tilbyr og drifter et fantastisk oppslagsverk, og tilbudet er helt lavterskel. I tillegg er dere tilgjengelige for spørsmål og hjelper familier i en sårbar livsfase. Helsetjenestene henviser også til dere,noe som viser til at dere er de fremste på feltet. Dere bedriver viktig helsefremmende og forebyggende arbeid. Heia dere!!

Fordi dere gir viktig info og støtte i en sårbar tid som man ikke får dekket opp i det offentlige. Å kunne mate barnet sitt er så grunnleggende, og det å gjøre det på en god måte som blir riktig for mor og barn er viktig for helsen i et større perspektiv, både fysisk og psykisk mtp. forebygging av så mange andre plager. For meg personlig var dere forskjellen på å ikke få til amming i det hele tatt, og å få ammet i 2-3 år. Det gjorde livet uendelig mye lettere i de første årene. Da jeg kom hjem fra sykeshuset kunne jeg faktisk fortsatt ikke amme, og sto der med et barn jeg ikke klarte å mate. En telefon med dere snudde det ❤️

Ammehjelpen er hovedgrunnen til at jeg klarte å fullamme babyen vår (i 3 mnd and counting). Vi strevde masse den første uken, lille fikk ikke i seg noe og måtte ha tillegg. Ingen på sykehuset klarte å hjelpe oss, så jeg lå natt og dag og så på videoene fra ammehjelpen og leste alle artiklene deres jeg kom over som kunne hjelpe. Uten ammehjelpen hadde vi aldri klart det!

Utan er hade jag aldrig fått till amningen med min son född januari 2022. HS pressa på med ersättning utan att erbjuda någon amningshjälp trots att han gick upp i vikt av amning. Efter att ha läst på er hemsida, vänt mig till er i DM och facebookgruppen fick vi till 6månader fullamning och ammar fortfarande massor ❤️ När jag var som mest förtvivlad och ledsen fanns ni där med råd och hjälp när offentliga vården svek❤️

Fordi dere er den trygge havnen blant kaoset på internett, der vi VET de gode rådene om amming, oppbevaring av melk, ammeslutt, alternativer til amming, forebygging av plager osv. finnes. Dere er viktige for fødekvinnen, for barselmenneskene, for ammende og ikke-ammende. Det er kvinnehelse og babyhelse og det KAN ikke nedprioriteres! Føde- og barselavdelingene, helsestasjoner og leger refererer til DERE når de blir spurt til råds av gravide og nybakte foreldre om amming. Sier seg selv at dere er en essensiell del av helsenorge.

Uten ammehjelpen sin nettside og min supre ammehjelper-venninne hadde jeg aldri fått i gang ammingen av datteren min, som sårt trengte morsmelk den første tiden. Både barselavdelingen og helsestasjonen ga mye motstridende og vage beskjeder og instruksjoner, men ammehjelpen hadde tydelig og overkommelig informasjon. Dette var alfa-omega for en vanvittig utslitt, sårbar, fortvilet og fullstendig blank førstegangs-mor. Det resulterte i 9mnd amming, istedet for å gi opp etter tre uker. TAKK ❤️

Ammehjelpen hjelper mødre med å MESTRE amming og STØTTER mødre som vil amme i alle varianter (full – del – flaske). Ammehjelpen formulerer seg på en måte som gjør at du ikke føler deg alene i din ammesituasjon, normaliserer utfordringer rundt amming og bidrar til at flere mødre får selvtillit til å ha troen på at de skal få det til. Ammehjelpen er et fantastisk oppslagsverk! Så lenge sykehus, fastleger og helsestasjonen henviser til ammehjelpen tenker jeg @regjeringen selv skjønner at ammehjelpen dekker store «hull» i det offentlige. Hva med å satse litt på ammehjelpen? Er ganske sikker på at man har spart inn de pengene ganske kjapt på sikt..

Når jeg var på barselavdelingen etter fødsel som førstegangsfødende, og fikk null hjelp av de ansatte til amming, var det Ammehjelpen sine nettsider og instagramkonto som ble redningen! De ansatte på avdelingen hadde ikke tid til å hjelpe meg med å komme i gang med ammingen, men Ammehjelpen sine sider hadde mange gode tips og triks. Har også hatt kontakt med Ammehjelpen senere da ammingen var trøblete, og helsesøster hadde meget lite kunnskap. Jeg er helt sikker på at jeg ikke hadde ammet barnet mitt i nesten ett år om det ikke hadde vært for Ammehjelpen!

Helsestasjonen skulle ha ammekurs, men de ble instilt pga sykdom. Barselhotellet skulle lære opp i amming, å mye annet, men personalet hadde mye å gjøre, mor var alt for sliten til å få med seg noe annet en mest basic å bare gråt barseltårer. Helsestasjonens jordmor har sagt opp å begynt i ny jobb å kvar står jeg med en 7 uker gammel baby helt avhengig av kunnskapen og erfaringen til min mor, og en fin mailkontakt med en ammehjelper. Vi sliter fortsatt litt, men det går mye bedre. Takk for hjelpen som jeg har krav på å skulle ha fått, men ingen hadde tid til.

Fordi den offentlige omsorgen ikke finnes. Fordi hastverket på sykehuset gjør at mødre ikke får kunnskap og trygghet der. Fordi barn lever 24 x 7 og helsestasjonen kun er åpen bittelitt.

Kanskje mest av alt fordi kunnskapen som finnes i ammehjelpen ikke finnes noen andre steder.

Og fordi ammehjelp for en stor grad også er forebyggende helsehjelp. Var det ikke nå det skulle satses på psykisk helse?

det offentlige bruker det faktisk som oppslagsverk og henviser til ammehjelpen om man har spørsmål

Dere er viktige! Det finnes ingen som dere, dere er helt uerstattelige. Andre instanser lener seg til dere og henviser til dere ved det minste tegn eller behov for hjelp med amming! Det finnes ikke lignende tilbud i det offentlige derfor må dere være til og dere må bestå i lange tider fremover

Dere gir uvurderlig støtte og hjelp til kvinner som i en sårbar situasjon gjør en utrolig viktig jobb med å gi barna en god start på livet. Dere fyller et kjempeviktig behov og gjør samfunnet en enorm tjeneste. Det skulle bare mangle at dere får offentlig støtte – dere gir hjelp som det offentlige burde sørge for!

Jeg hadde ikke klart å fullamme barnet mitt uten hjelpen jeg fikk hos dere!

Kunnskapen jeg fant hos dere var ikke noe helsestasjon eller «ammehjelp» der kunne bidra med, så var litt overlatt til meg selv før jeg fant dere.

Endte med å amme til 2,5 år. Så tusen takk for at dere finnes!

Informasjonen hos helsestasjonen er ofte mangelfull, og jeg ble henvist til ammehjelpen om jeg lurte på noe. All hjelp, oppmuntring og informasjon fra dere har vært uvurderlig. Er så takknemlig for at vi fikk en så fin og lang ammereise. ❤️ Alle utfordringer ble løst med hjelp fra ammehjelpen.

Fødeavdelingen på sykehuset støtter seg på kunnskapen fra ammehjelpen og henviser til å lese og lære fra dere. Jordmor som fulgte opp i svangerskap anbefalte også å lese og lære fra deres nettsider. All den tid ikke fødselsomsorgen har nok ressurser til å gi nok ammehjelp så er faktisk dette et helt nødvendig tilbud som bør prioriteres!

Det er egentlig en skam at den offentlige helsetjenesten ikke er rigget godt nok til å tilby ammehjelp til alle de som trenger det. Ammehjelp er lik helsehjelp. Så lenge situasjonen er slik er vi helt avhengig av Ammehjelpen

Dere er uerstattelig! Alle instanser (føden, barsel, jordmor, lege og helsestasjon) henviser til dere når man trenger hjelp til amming eller andre råd når det gjelder mor, far og barn. Dere er en stor trygghet og det er godt å vite at den hjelpen jeg trenger alltid finnes hos ammehjelpen

Det offentlige helsevesenet gir ikke god nok hjelp og støtte til ammende. Før dette (om det noen gang) skjer, så trenger man virkelig ammehjelpen.

Ammehjelpen er og blir det viktigste tilbudet for melkeproduserende kvinner. Råd og veiledning kombinert med den kunnskapen dere besitter, er kvinnehelsefremmende og ytterst nødvendig for barna våre.

Fordi det offentlige svikter 100% når det kommer til amming! Det er både pinlig og helt sykt at ammehjelp, som er livsviktig, skal drives på dugnad. Heia ammehjelpen og all ære til dere ammehjelpere som er så ubeskrivelig verdifulle for nybakte mødre og babyer!

Jeg har opplevd at det offentlige helsevesenet (helsestasjonen/sykehuset) viser til informasjon på Ammehjelpen, da tenker jeg at det offentlige virkelig bør stå for finansieringen av denne viktige informasjonen

Uten ammehjelpen hadde ikke så mange kvinner ammet sine barn. Helsevesenet er avhengig av ammehjelpen sine tjenester også! For en skam at regjeringen ikke prioriterer dette mer! Dere bidrar til bedre kvinnehelse!

Av ammehjelpen fikk jeg den hjelpen jeg ikke fikk på helsestasjonen.

Ammehjelpen har oppdatert og kunnskapsbasert informasjon, noe slett ikke alle har.

Ammehjelpen ga meg støtte, selvtillit og oppdatert kunnskap som gjorde at jeg i en sårbar situasjon fortsatte å amme, tross alle utfordringene det innebar for oss

Dere sørger for å tilgjengeliggjøre ny, oppdatert informasjon som faktisk er livsviktig. Etter å ha født ble jeg anbefalt å bruke deres nettside for å få vite det jeg trengte fordi sykehus og helesestasjon ikke har midler eller kunnskap selv.

Det er helt utrolig at vi har et helsevesen som belager seg på frivillighet i riktig og god kunnskap for noe som er essensiell baselhelse! Her i Trondheim er vi så heldig at St Olavs har en egen ammepoliklinikk som kom oss utrolig godt til gode, men du kan jo gjette hvor de henter informasjonen sin fra og hvor de henviste oss for videre oppfølging når det gjaldt informasjon… Som førstegangsmamma er denne kunnskapen dyrebar og ikke noe som burde være forbeholdt dem som vet at Ammehjelpen finnes, enda de gjør en god jobb i å dele den kunnskapen de har.

Ammehjelpens nettsider er oppdatert. Forklaringer gode, enkle og samtidig med gode kildehenvisninger om ein ønsker djupare info.

Ammehjelperane i seg sjølv, trygge, person og situasjonstilpassa svar. I tide og utide. For ja, det er rart kor ofte amminga slår seg feil i utide når helsestasjonen er stengt.

Fordi dersom man trenger hjelp med amming, så er dere de beste til å svare. Og helsepersonell henviser til dere! Dere har også de beste og mest utfyllende nettsidene, og kan tilby bistand utover 8-16, noe som ofte er nødvendig hvis man først sliter. Det er også nasjonale ønsker at babyer skal ammes lengst mulig. Da må Norge følge opp egen anbefaling med å gi tilstrekkelige midler! Det offentlige helsevesenet har ikke kapasitet (og heller ikke alltid kunnskap) til å tilstrekkelig hjelp til de som vil amme, men som av en rekke ulike grunner har små eller store utfordringer!

Det er viktig at Ammehjelpen finnes fordi:

🔸Liggetid på barsel er alt for kort til at mor kan få tilstrekkelig ammehjelp. Man blir som regel sendt hjem før melkeproduksjonen er ordentlig i gang.

🔸Kunnskapene blant helsepersonell er svært varierte, og mange har lite og/eller utdatert kunnskap.

🔸Helsepersonell har sjeldent nok tid.

🔸Oppfølging av mor i barseltiden er svært mangelfull, noe som medfører at det er nødvendig med et sted man kan finne trygg informasjon selv.

🔸Det finnes ingen akutthjelp eller nummer man kan ringe om ammeproblemer oppstår utenfor åpningstidene til helsestasjonen.

🔸Ammehjelpen er gratis, og man finner ALT man trenger å vite og mere til.

🔸Jordmødrene, legene, sykepleierne, helsesykepleierne og alle andre i føde/barselomsorgen anbefaler dere.

🔸Uten Ammehjelpen forstår jeg ikke hvordan jeg skulle klart ammingen. Nettsiden deres har mang en gang vært en reddende engel og bidratt til svar på mange spørsmål.

🔸Ammehjelpen er forebyggende helsehjelp og nødvendig helsehjelp.

🔸Uten Ammehjelpen er jeg redd ammestatistikken går drastisk nedover.

🔸Uten Ammehjelpen forsvinner en svært viktig bauta i det norske kvinnehelsearbeidet.

Helsestasjon og sykehuset vi har henviser til deres nettsider for å få hjelp. Og bare det i seg selv sier jo en hel del. Dere er en ekstremt viktig del av helsehjelpa i Norge.

Dere har svar på alle spørsmål ammende har🤱❤️ fordomsfritt og kunnskapsbasert. Hva skulle kvinnehelse vært uten dere? Tusen hjertelig takk! Og så er jeg helt enig, dette skal finansieres av det offentlige, ikke av veldedighet✌🏽

Dykk formidlar nyaste forsking raskt. Ikkje alle har tilgang på databasar eller tidskrift, eller tid til å sortere ut om funn er slik at praksis må endrast.

Dykk er god og riktig informasjon, og difor støtte både for helsepersonell og enkeltkvinna/familien. Dykk er kompetanseheving! Vis til folkehelselova!

Ammehjelpen var ene og alene de som fikk meg gjennom en aldeles forferdelig start på amminga til dattera mi og meg.Vi ble stadig henvist til Ammehjelpen av føde-/barselavdelingen. Ammehjelperne har vært en støtte som ikke kan sammenliknes med verken ammepoliklinikk eller helsestasjon. Ny og oppdatert informasjon, og de streber etter å holde seg oppdatert! Ammehjelpen helt avgjørende for nybakte mødre i villrede.

Ammehjelpen gjør oppdatert kunnskap tilgjengelig akkurat når man trenger det som mest. Nettsiden deres gjør det lett å lære og sjekke viktige opplysninger raskt. Dere passer desuten på at rådene er gjennomtenkt og nyansert og fulle av omsorg. Dette burde vært en del av den offentlige barselomsorgen.

Barsel på sykehuset, jordmor og helsestasjonen henviser til ammehjelpen. Ammehjelpen tilbyr oppdatert og grundig informasjon du ikke får andre steder. Hvis ammehjelpen forsvinner, tror jeg det er mange flere som vil slite med å få til ammingen, både på kort sikt og lang sikt.

Når det offentlige tilbudet er altfor dårlig, så får staten støtte dere som er HELT avgjørende for å få til ammingen!

Fordi det er det eneste skikkelige tilbudet som finnes når det gjelder amming! Helsepersonell referer til ammehjelpen og det er ammehjelpen som er der 24/7😀

Både sykehus og helsestasjon lener seg på Ammehjelpen henviser til dere når man har behov for informasjon eller hjelp ved amming.

Ammehjelpen trengs fordi selv på «mor og barn-vennlige»-sykehus og helsestasjoner må man være svært heldig for å kunne få god og oppdatert ammeveiledning og -støtte.

Jobben ammehjelpen gjør bidrar til økt matsikkerhet for de aller minste i en mer og mer ustabil verden ❤️

Ammehjelpen gav meg masse råd og tips for å få til amming både med fyrste og tredje barn (prematur). Takka vera ammehjelpen fekk eg støtte frå ein heil «heiagjeng», og det var uvurderlig mange kveldar når eg sat heime i sofaen og streva med å leggja til og var på nippet til å gje opp. Ammehjelpen gav meg pågangsmot til å orka å halda fram med å prøva, og trøst og støtte ifht at dette ikkje var noko eg «måtte». Den doble aksepten du møter på at du får hjelp og støtte både viss du vil få til å amma og du vil få til å slutta er gull verdt.

Fordi den informasjonen og kunnskapen dere gir og har, er helt essensiell kvinnehelse. Ammehjelpen viser forståelse, medfølelse og aksept. Jeg opplevde dere som selve tryggheten når jeg lurte på noe – ikke det stresset og dårlige holdningene som jeg og vi ble møtt på på sykehuset fordi vi ikke fikk til. Men ett år etter er fortsatt ammereisen vår tilstede og som en «drøm» takket være dere. Takk for at dere er den tryggheten dere er ❤️

Fordi dere dekker et behov det offentlige ikke klarer å dekke. Ammeproblemer er ofte akutte, og da holder det ikke at man har fastlege med ventetid eller helsestasjon som er åpen på dagtid i ukedagene. Å ha kvalifisert hjelp tilgjengelig gjennom den mest sårbare tiden er viktig for helsen til både mor og barn. Og da mener jeg ikke bare fordi morsmelk, men ammehjelpen har masse viktig informasjon om mating av baby, uten moralske pekefingre. Det er også ekstremt viktig i en periode med veldig mange, ofte ureflekterte, påpekninger om hva man må og ikke må gjøre.

Ammehjelpen representerer både faglighet og praktisk hjelp på en og samme gang og fra samme sted. Den kompetansen Ammehjelpen har opparbeidet seg er unik i verdenssamnenheng. Alle som trenger det har lett tilgjengelighet på hjelpen de tilbyr- enten det er fagartilker eller et menneske å snakke med og få veiledning fra. Å bevilge penger til Ammehjelpen er en investering, Ingvild Kjerkol Både menneskelig og økonomisk.

Generasjoner har klart å amme barna sine på grunn av deres utrettelige arbeid. Hjelpen vi får fra helsevesenet både før under og etter barsel er rett og slett for dårlig for veldig mange! Dere ser oss og bidrar til bedre #kvinnehelse rett og slett!

Ammehjelpen er livreddende.

Tung sorg, på grensen til depresjon, for ikke-fungerende amming og de eneste som hadde kompetanse til å hjelpe var ammehjelpen.

Bare glem samme kompetanse på barsel, helsestasjon og fastlege. Kompetansen på de to sistnevnte er til å le av.

Fordi det er livsviktig helsehjelp som ikkje finst tilstrekkeleg i det offentlege, og det offentlege sjølv lener seg på dykk når dei skal gi hjelp og råd.

Fordi det er dere sykehusene henviser til når en har problemer med amming, og de selv ikke har tid/kapasitet til å lage en slik nettside og støttetjeneste som dere har, enkelt og greit.

Når man ber om hjelp fra sykehuset, helsestasjonen, legen, jordmødre, mødre….ALLE henviser til dere. hvorfor det? Jo, fordi dere sitter på den kunnskapen og tryggheten som de selv ikke har.

Jeg hadde ikke fått til å amme barna mine uten Ammehjelpen. Fikk hjelp fra ammepoliklinikken også, men måtte vente i 3 uker for å få en time der. Og jeg trengte hjelp øyeblikkelig. I tillegg er all info samlet og tilgjengelig på Ammehjelpen sine nettsider

Ammehjelpen er gullverdt siden vi ikke har dette tilbudet fra det offentlige helsevesenet. Man får rask og korrekt hjelp fra dere når man trenger svar rett inn på telefonen.


Ammehjelpens innspill til statsbudsjettet.

Ammehjelpens innspill til Kvinnehelseutvalget.

Ammehjelpens innspill til en bedre barselomsorg.

Var artikkelen nyttig?

Flere innlegg