Hopp til Innhold
Ammeinnlegget
Foto: Odd Geir Sæther

Månedens laktosaur: Anne-Karin Paulsen

Anne-Karin Paulsen, laktosaur.

12.01.2022

- De få årene Ammehjelpens internasjonale gruppe (AHIG) eksisterte, synes jeg vi fikk til mye. Vi var for eksempel i kontakt med nødhjelpsorganisasjoner for å lære dem hvilke uheldige konsekvenser utdeling av gratis melkepulver hadde. AHIG var også primus motor i arbeidet med Nestlé-boikotten i Norge og var voktere av WHO-koden for etisk markedsføring av barnematprodukter.

Les mer om prosjektet «Månedens laktosaur».

Av Anne-Karin Paulsen, laktosaur.

Tanken på at jeg kunne ringe Ammehjelpen

I ti år hadde jeg verdens morsomste og mest givende jobb: Jeg var Ammehjelpens opplysningssekretær.

Da jeg fikk mitt andre barn hadde jeg lest Boken om amming fra perm til perm, så det var derfor helt naturlig at jeg skulle amme. Jeg hadde ikke da tatt i betraktning at det kunne oppstå skjær i sjøen på grunn av kolikk 24/7 i tre måneder.

Det som fikk meg til å fortsette var tanken på at jeg kunne ringe Ammehjelpen. Da disse månedene var over og helsesøster hadde overbevist meg om at det sovende barn var helt friskt, ringte jeg Ammehjelpen og spurte om de hadde bruk for meg og mine erfaringer. Det hadde de, heldigvis, og slik ble jeg med i verdens beste organisasjon, hvor ryggmargsrefleksen var «jente er jente best, vi bygger opp hverandre».

Når du må pumpe ut melk

Da vår yngste sønn ble født på Aker, hadde Vibeke Sæther og fotograf Morten Krogvold vært der året før. De hadde gitt Ammehjelpen et godt rykte. Så da barsel fikk vite at jeg var ammehjelper, ble jeg aktivt brukt til rådgivning og hjelp.

En av medsøstrene på barsel hadde født for tidlig og strevde veldig med pumping. Hun ble sendt hjem med pumpe, uten barn, og fikk ikke ut en dråpe. Jeg inviterte henne hjem til meg, og mens vi snakket begynte min lille gutt å gråte. Da strømmet melken hennes. Da lærte jeg viktigheten av andre stimuli siden pumpen ikke berører brystknoppen direkte.

Erfaringen inspirerte meg også til å skrive brosjyren Når du må pumpe ut melk.

Jeg meldte meg også som leverandør til morsmelksentralen, som det het den gang, da jeg tenkte at det kunne bli en nyttig erfaring å ha med seg for en ammehjelper.

Ammehjelpens internasjonale gruppe (AHIG)

Etter jobben som Ammehjelpens opplysningssekretær ble jeg med i Ammehjelpens Internasjonale Gruppe (AHIG). AHIG besto av ammehjelpere med interesse for internasjonalt arbeid og søstersolidaritet. Som nyfeminist opptatt av barns beste, var denne organisasjonen noe jeg kunne engasjere meg fullt ut i.

De få årene AHIG eksisterte, synes jeg vi fikk til mye. Blant annet ble Ammehjelpen én av de 40 kvinneorganisasjonene som var med i TV-aksjonen 1989.

Vi var i kontakt med nødhjelpsorganisasjoner for å lære dem hvilke uheldige konsekvenser utdeling av gratis melkepulver hadde.

Vi drev nettverksbygging med mor-til-mor organisasjoner og med forbrukerorganisasjoner som var opptatt av spedbarnsernæring.

Vi lobbet og skaffet penger til prosjekter om amming og ammeorganisasjoner rundt om i verden.

Vi deltok på FNs alternative kvinnekonferanser både i 1975, 1985 og 1995.

AHIG var også primus motor i arbeidet med Nestlé-boikotten i Norge og var voktere av WHO-koden for etisk markedsføring av barnematprodukter.

Om Anne-Karin Paulsen

Anne-Karin Paulsen (1947) er utdannet innen administrasjon, personalutvikling og ledelse. Hun har i tillegg til å ha vært Ammehjelpens opplysningssekretær fra 1977 til 1987 også jobbet innen helse-bransjen, it-bransjen og forsikringsbransjen.

Gjennom deltagelse i organisasjonslivet (Ammehjelpen og FOKUS) har hun arbeidet med internasjonale prosjekter: kunnskapsutveksling med søsterorganisasjoner innen nettverket av ammehjelpsgrupper, ledet bistandsprosjekt for å bygge opp Ammeorganisasjon/International Baby Food Action Network (IBFAN) for region fransktalende Afrika, et prosjekt finansiert av FOKUS/NORAD.

Hun har hatt flere verv, bl.a. ledet AHIG (Ammehjelpens Internasjonale Gruppe), vært styremedlem og medlem av valgkomiteen i FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål), sittet åtte år som styremedlem i UNICEF-komiteen i Norge, deltatt som Ammehjelpens representant ved NGO-kvinnekonferansen i Beijing, vært varamedlem i Oslo Skolestyre samt vært leder og styremedlem i eget borettslag og eget sameie.

Anne-Karin har tre barn og er æresmedlem av Ammehjelpen.

Les mer om prosjektet «Månedens laktosaur».

Var artikkelen nyttig?

Flere innlegg