!Amming og koronavirus

Morsmelk som øyedråper

Morsmelk har lenge vært brukt som behandling ved tette tårekanaler og lette øyebetennelser hos barn. Morsmelken inneholder antistoffer som beskytter slimhinner. I tillegg virker morsmelk antibakterielt og betennelsesdempende.

Når kan morsmelk brukes som øyedråper?

Morsmelk er førstevalget som behandling dersom barnet har tette tårekanaler eller en lett øyebetennelse (øyekatarr / konjunktivitt). Morsmelk virker også forebyggende mot øyekatarr, i følge dette skrivet fra Nasjonal kompetansetjeneste for amming (1).

Ikke bruk morsmelk som øyedråper dersom du har brystbetennelse eller har fått påvist sykdomsfremkallende bakterier i melken. Bruk i stedet fysiologisk saltvann.

Ta kontakt med lege dersom øyet ikke blir bedre, eller dersom det blir mer gul/grønt puss og øyet blir rødt.  Det kan da være nødvendig med øyedråper med antibiotika.

Hvordan brukes morsmelk som øyedråper?

 

Var artikkelen nyttig for deg?

(1) https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming/Documents/2016-10-28%20morsmelk-oyedråper.pdf


Oppdatert 09.05.19


Tema

Morsmelkens innhold og egenskaper